Fejl: "Dette dokument kan indeholde binære EPS-filer, som kan forårsage, at udskrivningen mislykkes." (Adobe InDesign 2.0 – CS5)

Problem

Denne fejl opstår under udskrivning via Adobe InDesign:

"Dette dokument kan indeholde binære EPS-filer, som kan forårsage, at udskrivningen mislykkes. Hvis printeren producerer udskriften, forstyrrer de binære data ikke udskriften. Vil du udskrive dette dokument?"

Årsag

Nogle udskrivningskonfigurationer med PostScript indeholder moduler, som kan tolke visse tegnkombinationer i binære data som kommandoer. Når sådanne data tolkes som kommandoer, kan det forårsage, at opgaven mislykkes, eller at de binære data udskrives direkte, så printeren udskriver flere sider med en enkelt linje af en binær tekststreng. InDesign viser ovenstående advarsel, når der mulighed for, at dette opstår. Dette kan ske i følgende tilfælde:

  • Opgaven indeholder en EPS med en %%DocumentData-kommentar, der indeholder beskrivelsen Binær
  • Opgaven indeholder en EPS med en %%DocumentData-kommentar, der mangler en værdi
  • Opgaven indeholder en EPS uden en %%DocumentData-kommentar
  • Opgaven indeholder en EPS til en printerkonfiguration, hvor dataformatet ikke vides med sikkerhed. Dette er almindeligt ved udskrivning fra Mac OS X-systemer, da dataledningen ikke kan evalueres fuldt ud.

Løsning

Benyt en af følgende løsninger:

Løsning 1: Klik på OK for at fortage en prøveudskrivning af dokumentet

Hvis du klikker på OK, sendes udskrivningsopgaven til printeren/enheden. Hvis den udskrives korrekt, understøtter printerkonfigurationen binære data, og du kan ignorere advarslen. Hvis der derimod udskrives flere sider med binære data i én enkelt linje på hver side, understøtter printerstrømmen ikke binære data. I så fald bør du afprøve ét af løsningsforslagene nedenfor.

Løsning 2: Gem grafikken igen i et andet filformat end EPS

Dette problem opstår ikke ved brug af formaterne PSD, TIFF, PDF m.m. 

Løsning 2: Anvend en EPS uden binære data.

Dette kan nogle gange lade sig gøre ved at gemme EPS-filen fra kildeprogrammet med andre indstillinger. Der er dog risiko for, at dataene yderligere fastgøres i filen, så formatet ikke kan ændres.

Løsning 3: Anvend en EPS fra Photoshop.

InDesign behandler de fleste EPS-filer fra Photoshop på en måde, så dataene kan omformateres til at stemme overens med skiftet mellem ASCII og binære data i InDesigns udskrivningsdialog. Åbn EPS-filen i Photoshop, og vælg Gem som. Navngiv filen. Hvis du bruger samme navn, skal du klikke på Ja for at erstatte den originale fil. 

Løsning 4: Skift printerindstillingerne til at understøtte binære udskrivningsprotokoller.

Dette kan som regel gøres via kontrolpanelet på forsiden af printeren. Læs mere i brugervejledningen til printeren.

Yderligere oplysninger

Hvis en EPS-fil med binære data indsættes i et InDesign-dokument, og du udskriver dette med ASCII som outputformat, føres EPS-dataene gennem kodens PostScript-segment, hvilket genererer binære data. Dette kan få udskrivningsjobbet til at mislykkes.

InDesign finder binære data i EPS-filer ved at kontrollere for, om der findes en %%DocumentData-kommentar. Hvis DSC-kommentaren findes, søger InDesign efter tre gyldige parametre: Clean7But, Clean8Bit og Binær.

Hvis parametrene er sat til Binær, eller hvis EPS-filen ikke indeholder en %%DocumentData-kommentar, viser InDesign en fejlmeddelelse, og udskriftsopgaven kan annulleres.InDesign kontrollerer kun for dette, når der udskrives med ASCII som outputformat.

InDesign kontrollerer ikke ovenstående, når der eksporteres til EPS-format, da fejlmeddelelsen kun er relevant ved udskrivning.

InDesign kontrollerer ikke EPS-filer fra Photoshop.

 

 Adobe

Få hjælp hurtigere og nemmere

Ny bruger?