Produktbemærkninger til InDesign CC 9.2.2

Systemkrav

Du kan finde de seneste systemkrav under http://www.adobe.com/go/indesign_systemreqs_dk.

Du kan få vist en liste over de nyeste systemkrav for andre Creative Cloud-produkter ved at besøge http://www.adobe.com/products/creativecloud/tech-specs.html#requirements

Løste problemer

På webstedet for Adobes supportafdeling _dkhttp://www.adobe.com/go/customer_support_dk kan du finde de seneste oplysninger og kendte problemer for alle Creative Cloud-programmer.

InDesign  

 • Billeder i PNG-formatet er ikke tegnet korrekt. (#3704220)
 • Uoverensstemmelse i tastaturgenvej på Mac OSX. (#3712363)
 • Går ned, når træk og slip for en masterside udføres på en none-spread. (#3545728)
 • Fokus går ikke til side, når side navigeres fra dokumentbjælke. (#3600704)
 • Dialogboksen Generer indeks: Afkrydsningsfeltet "Medtag bogdokumenter" deaktiveres, hvis navnet på bogen indeholder dobbeltbytetegn. (#3641328)
 • InDesign går ned, når en bestemt fil åbnes. (#3646282)
 • InDesign CC Mac går ned, når en bestemt EPS-fil placeres på en ramme. (#3626328)
 • SDK: Konflikt ved brug af IToolTip for EPS-sideobjekter på InDesign CC. (#3677624)
 • SDK: SpellingPanel.open. -projekt omfatter afhængighed af privat overskrift. (#3708982)
 • InDesign går ned ved bogeksport til PDF med ToC. (#3690020)
 • Tastaturgenveje for Kopier og sæt ind fungerer ikke ved Flash-baserede paneler i Windows. (#3691598)
 • Enter-tasten lukker ikke dialog med flerlinjet tekst. (#3721069)
 • InDesign går ned, når bestemte bogfiler åbnes. (#3735269)
 • SDK: Dynamisk skift af skrifttype fungerer ikke for redigeringsfelt. (#3736981)
 • InDesign går ned, når højden på tekstramme øges. (#3739365)
 • InDesign hænger, når størrelsen på forankrede grafikrammer tilpasses. (#3739369)  
 • Indlejret billede i fodnote forsvinder i nogle sekunder, når vi indsætter nogle tegn i fodnoten efter at have tilføjet indvendig skygge på dette billede. (#3739547)  
 • Sletning af layout forårsager nedbrud, hvis layoutnavnet er i indlejret redigeringstilstand. (#3739612)  
 • Advarsel om manglende EBookExport-plugin, når InDesign-dokument åbnes. (#3741658)
 • Sider justeres forkert ved IDML-eksport. (#3578118)  
 • Billede passer ikke til tilpasningskommandoer ramme for ramme efter ændring af rammestørrelse. (#3641659)  
 • Dobbeltklik på zoomværktøjet indstiller ikke visningen på Faktisk størrelse (100 %). (#3656264)
 • Diagonal pil vælger ikke hele tabellen i visse tilfælde. (#3658903)  
 • Indryk her fungerer ikke korrekt i japanske tekstombrydere. (#3660846)  
 • Justeringsattribut i celleformat overføres ikke, når der indsættes en ny kolonne ved siden af den celle, som justeringen er indstillet for. (#3665314)  
 • Nedbrud ved udfyldning af tabel med grafiske rammer, der bruger GREP. (#3671007)
 • Opt+Cmd+Tab-genvejen til at vise/skjule paneler fungerer ikke. (#3673325)  
 • InDesign afsluttes uventet, når der trykkes på Fortryd i indlejret tilstand. (#3676673)  
 • MAC: Når et CS6-dokument åbnes i InDesign CC, justeres noget tekst forkert. (#3683021)  
 • Oprettelse af et alternativt layout får ID til at gå ned i et bestemt scenarie. (#3685235)  
 • InDesign går ned ved eksport til IDML for en bestemt fil. (#3685444)
 • Og-tegn mistes, når det bruges i midten af et formatnavn i adskillige paneler. (#3694076)  
 • Find format giver unøjagtige resultater, når vi søger efter tegntyper, der er anvendt i tekst via "Indrykket format". (#3697862)  
 • Unøjagtige søgeresultater, når der søges efter tegntyper. (#3697866)  
 • Udseendet af grupperede billeder stemmer ikke overens i EPUB, hvis billederne har hyperlinks, og Brug originalbillede er valgt. (#3700466)
 • Træk og slip fra eksterne programmer genererer ikke træk-hændelser i InDesign på Mac. (#3710667)
 • Afsnitstype kan ikke slettes, hvis overført overordnet format har samme indstilling ved output som IDML. (#3718431)
 • EPUB-validering mislykkes, hvis en skrifttype ikke indlejres, da den stadig refereres til i CSS'en. (#3726073)
 • Oprettelse af en offline folio fra InDesign-filer på skrivebordet tager mindst 10 gange længere i InDesign CC, end det gør i InDesign CS6. (#3727633)  

InCopy

 • Fejlen "Filen kan ikke åbnes, da den bruges i et andet program", når InDesign-filen åbnes i InCopy, som allerede er åben i InDesign. (#3739577)
 • Mangler fokus i InCopy CC efter Fil->Ny i layouttilstand. (#3739619)

Onlineressourcer

Du kan finde generelle Adobe-forummer på https://community.adobe.com.

Du kan finde emner om overførsel og installation samt introduktion til softwaren på http://community.adobe.com/t5/get-started/bd-p/get-started?page=1&sort=latest_replies&filter=all

Du kan finde hjælp til produkterne samt fællesskabsbaseret vejledning, inspiration og support på http://www.adobe.com/go/learn_InDesign_support_dk.

Kundesupport

Du kan få assistance omkring produktoplysninger, salg, registrering og andre emner på http://www.adobe.com/go/customer_support_dk.

Du kan kontakte vores kundepleje ved at besøge http://www.adobe.com/go/intlsupport_dk/.

Adobe-logo

Log ind på din konto