Produktbemærkninger til InDesign CC Server

Velkommen til Adobe® InDesign® CC Server. Dette dokument indeholder de seneste produktoplysninger, opdateringer og fejlfindingstip, som ikke findes i dokumentationen til InDesign Server.

Mindste systemkrav

Du kan finde en opdateret liste over systemkrav på http://www.adobe.com/in/products/indesignserver/tech-specs.html.

Nyheder

Understøttelse af 64-bit på Mac og Windows

InDesign CC Server er nu et 64-bit program, der kan udnytte mere end 3 GB RAM på både Mac og Windows. Med understøttelse af 64-bit arkitektur bliver den generelle behandling hurtigere, og der kan stilles mere RAM til rådighed for programmet.

Understøttelse af ikke-blokerende sessioner

Når en klient anmoder serveren om at begynde en ny session i InDesign CS6 Server, blokeres denne session, hvis serveren ikke på det tidspunkt har en fri arbejdstråd i trådgruppen. Klienten forbliver blokeret, indtil en session påbegyndes, og dette kan være et problem for nogle klienter afhængigt af deres arbejdsforløb. Når et modul i programmet returnerer en tråd til gruppen, vælges den nye tråd, og en session påbegyndes.

I InDesign CC Server kan klienten nu kommunikere dynamisk til serveren, om klienten vil blokeres eller ej. Desuden kan klienten angive en øvre grænse for, hvor længe den vil blokeres.

Du kan konfigurere sessionsunderstøttelse ved at angive følgende to (valgfrie) kommandolinjeargumenter, når du starter serveren:

 • '-noblockss' eller '/noblockss': Hvis dette argument angives, er BeginSession-anmodningen ikke-blokerende. Hvis dette argument ikke angives, fortsætter serveren med at arbejde i henhold til den ældre CS6-implementering. Desuden gælder det for understøttelse af ikke-blokerende sessioner, at hvis en session ikke kan påbegyndes, modtager klienten en passende fejlmeddelelse.
 • '-maxwaitss' eller '/maxwaitss' (i sekunder): Angiver det tidsrum, klienten vil vente på, at en session begynder. Standardventetiden er tre sekunder. Hvis en session påbegyndes, før den maksimale ventetid er udløbet på serversiden, returneres opkaldet til klienten. Derfor repræsenterer dette tidsrum det maksimale tidsrum, en klient er nødt til at vente.

Ingen begrænsning for sti under HTML-eksport

I CS6 og tidligere versioner er navnet på en ressourcefil begrænset til 31 tegn, og de tegn, der følger efter denne grænse, fjernes fra navnet. Denne grænse er nu fjernet i InDesign CC Server.

IPv6-kompatibilitet for alle komponenter

I CS6 er nogle af serverens komponenter eller moduler ikke IPv6-kompatible. Disse komponenter er gjort IPv6-kompatible. Nu er InDesign CC Server fuldstændigt IPv6-kompatibelt.

Licensaftale

Internetforbindelse, Adobe ID og accept af licensaftalen er påkrævet for at kunne aktivere og bruge dette produkt. Dette produkt kan muligvis integreres med eller give adgang til visse af Adobes eller tredjeparters onlineværtstjenester. Adobe-tjenester er kun tilgængelige for brugere, der er mindst 13 år gamle, og kræver samtykke til yderligere vilkår for brug og Adobes onlinepolitik for beskyttelse af personlige oplysninger (http://www.adobe.com/aboutadobe/legal.html). Programmer og tjenester er muligvis ikke tilgængelige i alle lande eller på alle sprog og kan uden varsel ændres eller lukkes. Der kan blive opkrævet yderligere gebyrer eller abonnementsafgifter.

Installation af skrifttyper

Installationsprogrammet til InDesign CC Server installerer skrifttyper i systemets standardskrifttypemappe. Mange af disse skrifttyper er nyere versioner af skrifttyper, som er installeret af InDesign CS6 Server. Hvis installationsprogrammet finder ældre versioner af disse skrifttyper i systemet standardskrifttypemappe, afinstalleres de ældre versioner og gemmes i et nyt bibliotek.

Systemets standardskrifttypemappe er:

Mac: /Library/Skrifttyper

Windows: :\Windows\Skrifttyper

De ældre skrifttyper gemmes i den nye mappe:

Mac: /Library/Application Support/Adobe/SavedFonts/current

Windows: :\Programmer\Fælles filer\Adobe\SavedFonts\current

Denne nye mappe indeholder også en fil med navnet "Read Me.html", som viser de gemte skrifttyper og versionsnumrene for de nye og gamle skrifttypefiler.

Du kan geninstallere de ældre skrifttyper ved at slette de gamle skrifttypefiler fra systemets standardskrifttypemappe og flytte de gamle filer tilbage til denne mappe.

Få oplysninger om, hvordan du installerer yderligere skrifttyper, ved at besøge installationssiden http://www.adobe.com/go/learn_fontinstall_dk.

Yderligere installations-/afinstallationsscenarier

InDesign CC Server skal aktiveres, før det kan bruges. Hvis computeren er online, udføres aktivering automatisk, når du installerer. Du skal angive dit Adobe-id og serienummer, når installationsprogrammet beder dig om det. Medmindre softwaren er aktiveret, vises fejlmeddelelsen "Adobe InDesign Server har ikke en korrekt licens og afsluttes nu."

Hvis din computer ikke har forbindelse til internettet, skal du hente og installere APTEE (Adobe Provisioning Toolkit Enterprise Edition). Du kan serialisere og aktivere software vha. APTEE. Du kan hente APTEE fra siden Creative Suite Enterprise Deployment.

Bemærk:

Softwarem bliver ikke deaktiveret under en afinstallation offline. Computeren skal være online under afinstallationen, for at du kan deaktivere. Ellers mistes aktiveringsoptællingen.

Aktivere prøveversion vha. APTEE

For at kunne aktivere testversionen skal du hente og installere APTEE (Adobe Provisioning Toolkit Enterprise Edition). Du kan bruge prøveversionen i en periode på 90 dage.

 1. Skriv følgende i et terminal- eller konsolvindue:
  • Windows: adobe_prtk - -tool=StartTrial - -leid=InDesignServer-CS7-Win-GM
  • Mac OS: adobe_prtk - -tool=StartTrial - -leid=InDesignServer-CS7-Mac-GM
 2. Hvis prøveversionen aktiveres, vises følgende meddelelse:

StartTrial Successful

Return Code = 0

Serialisere vha. APTEE (online)

Din computer skal være online, når du følger denne procedure.

 1. Skriv følgende i et terminal- eller konsolvindue:
  • Windows: adobe_prtk --tool=Serialize --leid=InDesignServer-CS7-Win-GM --serial=<serialNumber> --adobeid=<email>
  • Mac OS: adobe_prtk --tool=Serialize --leid=InDesignServer-CS7-Mac-GM --serial=<serialNumber> --adobeid=<email>

 2. Hvis serialiseringen lykkes, vises følgende meddelelse:

Return Code = 0

  Serialisere vha. APTEE (offline)

  Hvis computeren er offline, kan du serialisere og aktivere softwaren vha. følgende procedure. Du skal have adgang til en enhed med forbindelse til internettet. Generer en anmodningskode, og send den for at modtage en svarkode. Angiv svarkoden for at serialisere og aktivere softwaren.

  1. Angiv følgende i et terminal- eller konsolvindue: adobe_prtk --tool=Type1Exception --generate --serial=<serialNumber>. Noter den genererede anmodningskode.
  2. Gå til www.adobe.com/go/getactivated på en enhed med forbindelse på internettet, og klik på Generate a Response Code (Generer en svarkode).
   1. Log på med dit Adobe-id
   2. Angiv den anmodningskode, der blev genereret i trin 1
   3. Angiv serienummer
   4. Klik på Generate Response Code (Generer svarkode). Noter svarkoden.
  3. Vend tilbage til den primære computer, og angiv følgende i terminal/konsolvinduet:
   • Windows: adobe_prtk --tool=Type1Exception --accept --serial=<serialNumber> --responsecode=<responseCode> --leid=InDesignServer-CS7-Win-GM
   • Mac OS: adobe_prtk --tool=Type1Exception --accept --serial=<serialNumber> --responsecode=<responseCode> --leid=InDesignServer-CS7-Mac-GM
  4. Hvis serialiseringen og aktiveringen lykkes, vises følgende meddelelse:

  Return Code = 0

  Kendte problemer

  På webstedet for Adobes supportafdeling _dkhttp://www.adobe.com/go/customer_support_dk kan du finde de seneste oplysninger og kendte problemer for alle Creative Cloud-programmer.

  • Mac 10.6 har nogle lækager, når InDesign Server startes. (#3535491)
  • Funktionen Slet forekomst fungerer ikke på IPv6 IP-adresser. (#3139916)
  • Opdatering af eksterne links opdaterer ikke automatisk indsatte objekter. (#3142118)
  • InDesign Server går ned, når du indlæser sideelementer i værktøjet Indholdsindsamling. (#3492892)
  • En IOR-mappe bruges ikke, hvis dens sti indeholder et lokaliseret tegn. (#3494531)
  • InDesign Server går ned, når du opdaterer links efter at have skaleret den overordnede vandret (en ramme med et billede i). (#3490304)
  • Når du bruger kommandoen '-help', udskrives menuen Hjælp to gange på konsollen. (#3576587)

  Kundepleje

  Kundeservice

  Adobes kundeservice yder hjælp til produktoplysninger, salg, registrering og andre ikke-tekniske spørgsmål. Du kan se, hvordan du kontakter Adobes kundeservice, ved at besøge Adobe.com for dit område eller land og klikke på Kontakt.

  Muligheder for supportplan og tekniske ressourcer 

  Hvis du har brug for teknisk assistance til dit produkt, herunder oplysninger om gratis og afgiftsbaserede supportplaner og fejlfindingsressourcer, kan du få flere oplysninger på http://www.adobe.com/go/support_dk. Du kan kontakte vores kundepleje ved at gå til http://www.adobe.com/go/intlsupport_dk/.

  Gratis fejlfindingsressourcer omfatter Adobes supportvidensbase, Adobes brugerforummer, Adobe Support Advisor og meget mere.  Vi stiller hele tiden yderligere værktøjer og oplysninger til rådighed online for at give dig fleksible muligheder for at løse problemer så hurtigt som muligt.

   Adobe

  Få hjælp hurtigere og nemmere

  Ny bruger?