Produktbemærkninger til InDesign Server CS6 8.0.1

Velkommen til Adobe® InDesign® CS6 Server. Dette dokument indeholder de seneste produktoplysninger, opdateringer og fejlfindingstip, som ikke findes i dokumentationen til InDesign Server.

Mindste systemkrav 

Du kan finde en opdateret liste over systemkrav på http://www.adobe.com/go/indesignserver_systemreqs_dk

Løste problemer

På webstedet for Adobes supportafdeling http://www.adobe.com/go/customer_support_dk kan du finde de seneste oplysninger og kendte problemer for alle Creative Suite 6-programmer.

InDesign

 • Links i den eksporterede IDML refererer stadig til den gamle linksti efter tilslutning til DAM med et andet visningsnavn [3195038]
 • InDesign lukker ned under behandling af et bogdokument med en krydsreference til et andet bogdokument [3189648]
 • Ugyldig PDF/X-4 genereret på grund af referencer til .notdef glyffer [3193833]
 • Tegn med omlyde vises ikke i formularfelter 3193827]
 • Knapper fra mastersider til PDF’er virker ikke i visse tilfælde. [3193832]
 • InDesign lukker ned under dokumentgendannelse [3210940]
 • Debug Log.txt-fil oprettes ikke med InDesign CS6 [3210945]
 • Tidligere versioner af InDesign lukker ned, når der åbnes en IDML oprettet fra ID CS6 med en psd-fil, der har nye kanaler med Pantone Plus-staffagefarver. [3210939]
 • Sletning af tegn før ord med bindestreger får programmet til at lukke ned. [3125513]
 • Understøt egenskaben for margentop i EPUB- og HTML-output [3197167]
 • Oversæt ikke linjeskift til nbsp i EPUB-eksport [3197157]
 • Ekstra mærke -epub-ruby-* i EPUb-eksport CSS-output [3197179]
 • Advarsel ved validering af en epub eksporteret fra et ID-dokument, der har mellemrum i sit navn [3198096]
 • Kunne ikke markere displaybillede ved hjælp af IMediaAttribute::enPosterTime [3210941]
 • CrashReporter kan ikke indsamle oplysninger i Mac OS X 10.8 [3291250]
 • Hukommelsesfejl i AdobeCrashDaemon [3303518]
 • Det er ikke muligt at søge efter nye afspilningspositioner i en EPUB, fordi lyd- og videofiler er komprimeret. [3131562]
 • Metamærket "adobe-page-layout-version" mangler i metadataene i EPUB3-format. [3220987 ]
 • Adobe Edge Preview-pakken (.OAM) findes ikke på listen over filer, der kan importeres [3288926]
 • Politikken for centrering igen overholdes ikke i visse eksporterede layout [3289996]
 • Hvis du bruger alternative layout, kopieres indholdet, når du eksporterer til EPUB eller HTML [3293896]
 • Hvis du vælger automatisk billedkonvertering under eksport til HTML 5, bruges JPEG i stedet for PNG, hvilket medfører tab af gennemsigtighed [3293906]
 • Når du eksporterer til JPEG, bliver opløsningen af outputtet blandet eller lav, hvis hukommelsesmængden er lille [3168711]
 • Opdatering af billedkæder i InDesign-snippets medfører ødelagte eller manglende kæder [3178169]
 • InDesign afsluttes uventet, hvis du henter egenskaber for grupperede elementer ved hjælp af et script [3212753]
 • Under EPUB-eksport er margenegenskaberne ikke altid angivet, hvis de bliver tilsidesat ved hjælp af et format [3217520]
 • InDesign afsluttes uventet, hvis produktlicensen er ugyldig [3286021]

InCopy

Der kan ikke markeres tekst i et dokument åbnet i InCopy i første forsøg [3156586]

InDesign Server

 • InDesign CS6 Server lukker ned ved erstatning af glyffer via JavaScript [3210946]
 • InDesign Server CS6 lukker ned, når man forsøger at åbne vedhæftede fejlfil [3174087]

Kundepleje

Kundeservice

Adobes kundeservice yder hjælp til produktoplysninger, salg, registrering og andre ikke-tekniske spørgsmål. Du kan se, hvordan du kontakter Adobes kundeservice, ved at besøge Adobe.com for dit område eller land og klikke på Kontakt.

Muligheder for supportplan og tekniske ressourcer 

Hvis du har brug for teknisk assistance til dit produkt, herunder oplysninger om gratis og afgiftsbaserede supportplaner og fejlfindingsressourcer, kan du få flere oplysninger på http://www.adobe.com/go/support_dk.  Uden for Danmark skal du gå til http://www.adobe.com/go/intlsupport_dk/, klikke på rullemenuen under spørgsmålet "Vil du se andre lande og regioner?", vælge et andet land eller område og derefter klikke på GO.  En alternativ metode er at klikke på Skift ud for landenavnet øverst på skærmbilledet for at vælge et andet land eller område.

Omkostningsfrie fejlfindingsressourcer omfatter Adobes supportvidensbase, Adobes brugerforummer, Adobe Support Advisor og meget mere. Vi udgiver hele tiden nye værktøjer og oplysninger online for at tilbyde dig fleksible muligheder for at løse problemer så effektivt som muligt.

 Adobe

Få hjælp hurtigere og nemmere

Ny bruger?