Når du gemmer og åbner filer på over et netværk eller fra et flytbart medie, findes der mange varaibler, der har indflydelse på programmets ydeevne. Derfor opstår der oftere problemer, når der arbejdes på tværs af netværk eller fra flytbare medier end ved arbejde på en lokal harddisk. Netværksrelaterede problemer omfatter beskadigede filer, nægtet adgang og langsom ydelse. I disse tilfælde kan Photoshop vise en af følgende fejlmeddelelser:

  • "Kunne ikke gennemføre denne handling, fordi denne fil er i et ukendt format."
  • "Kunne ikke gennemføre anmodningen, fordi filen er låst."
  • "Kunne ikke gemme på grund af en diskfejl."

Bemærk: Problemerne ved brug af Photoshop-filer på tværs af netværk eller fra flytbare medier kan være periodiske eller forsinkede.

Adobes tekniske support yder udelukkende support til Photoshop og Adobe Bridge på en lokal harddisk. Det er svært at identificere og genskabe problemer ved konfiguration af netværk og eksternt udstyr. 

Vigtigt: Eksterne harddiske bør fungere med Photoshop. Afhængigt af, hvordan de er tilsluttet, kan de dog arbejde langsommere end interne drev. Du bør sammenligne hastigheden ved midlertidigt at deaktivere de eksterne harddiske og kun arbejde fra det interne drev. Adobe antyder dog ikke, at der er almene problemer ved at opbevare og arbejde med filer på eksterne harddiske.

Problemer når man arbejder fra netværk eller flytbare medier

Photoshop er et stort program, som kræver flere RAM og mere plads på harddisken end de fleste andre programmer. Selvom Photoshop fungerer på tværs af netværk og på flytbare medier, forringer disse konfigurationer programmets ydeevne og stabilitet. For eksempel læser og skriver Photoshop oplysninger om billedet, imens det redigeres. Derfor betyder en hurtigere tilgangshastighed til drevet eller arbejdsdisken med billedet også, at Photoshop kan behandle billedoplysningerne hurtigere. Interne harddiske har kortere tilgangstider end netværksservere (en harddisk med adgang via et netværk) og flytbare medier.

Du kan læse om optimering af Photoshop under Optimering af ydeevnen i Photoshop.

Bemærk! Photoshop understøtter ikke netværksdrev eller flytbare drev som arbejdsdiske.

Yderligere variabler når man bruger netværk

Der findes mange forskellige typer af netværkskonfigurationer (f.eks. klient-server eller peer-to-peer) eller -typer (f.eks. ethernet eller IP), som produceres af mange forskellige firmaer. Hver konfiguration kræver specialiseret software og hardware, med forskellige konfigurationer, indstillinger og opdateringer. Dette ekstra lag af software og hardware øger chancen for, at der opstår fejl (for eksempel fra linjestøj, RF-interferens eller pakkekollisioner).

Adskillige faktorer påvirker datatransmission over et netværk, herunder filservere, routere, broer, netværkskort, software, kabler, stikforbindelser, el-ledninger og strømforsyninger. Netværkstilslutninger kan pludselig blive utilgængelige, hvilket øger risikoen for datatab og programfejl. Under transmission og modtagelse bekræfter netværkssoftware, at data er blevet sendt og modtaget. Graden af bekræftelse afhænger af netværkets softwarepakke, som måske ikke er tilgængelig for operativsystemet. Fejlen opstår måske, hvis du forsøger at gemme filer på tværs af et netværk. Eksempelvis "Kunne ikke gennemføre anmodningen, fordi filen er låst" eller "Kunne ikke gemme på grund af en diskfejl". Hvis en Photoshop-billedfil indeholder beskadigede eller ufuldstændige oplysninger, kan netværket og operativsystemet ikke meddele det.

Yderligere variabler når man anvender flytbare medier

Der findes mange slags flytbare medier fra forskellige producenter, herunder flashdrev og bærbare eksterne harddiske. De kræver alle, at operativsystemet genkender deres kabler, tilslutninger og enhedsdrivere. Desuden bliver flytbare medier lettere beskadiget end interne diske, hvilket øger riskoen for beskadigede billededata.

Teknisk support anbefaler, at du arbejder i Photoshop direkte fra en lokal harddisk. Gem filer til harddisken først, for at forebygge tab af data. Overfør dem herefter til netværket eller det flytbare drev via Finder eller Windows Stifinder. Du kan hente filer ved at kopiere dem i Finder eller i Windows Explorer fra netværksdrevet eller det flytbare drev til din harddisk. Derefter kan du åbne filerne i Photoshop. Dette arbejdsforløb forebygger, at der opstår fejl, når netværkskonfigurationen eller enhedsdriveren til et flytbart medie er inkompatibelt med operativsystemet eller med Photoshop.

Forslag til fejlfinding

Forskellige faktorer kan forårsage problemer med programmers ydeevne, herunder hukommelseskonflikter imellem enhedsdrivere, beskadigede eller modstridende filer, operativsystemsoftware eller hardwareproblemer. Hvis du arbejder direkte fra et netværk eller fra et flytbart medie, og du får problemer, kan du bruge nedenstående forslag til fejlfinding.

Ansvarsfraskrivelse: Følgende forslag er venligst stillet til rådighed. Adobe Systems yder ikke support til netværksmedier eller flytbare medier.

  • Sørg for at du bruger den nyeste version af Photoshop. Opdater Photoshop via Creative Cloud-skrivebordsprogrammet.
  • Overfør filen fra netværket eller den flytbare disk til en lokal harddisk, og åben den derefter i Photoshop.

    Bemærk: Når en fil har artefakter, kan disse blive en permanent del af billeddataene. Opret en kopi af dit billede i en ny fil ved hjælp af den lokale harddisk. Du kan læse mere om billeder, som måske er beskadigede, under Fejlfinding ved filgenoprettelse.
  • Brug en anden computer der er tilsluttet samme netværk eller type af flytbart medie.
  • Spørg netværksadministratoren, om der er kendte problemer på netværket eller ændringer i netværkskonfigurationen (for eksempel opdaterede drivere eller ændrede adgangstilladelser).
  • Sørg for, at Photoshop er installeret på, og kører på en lokal harddisk, og forsøg at genskabe problemet. Hvis det er muligt, skal du udføre fejlfinding af problemet på den lokale konfiguration. Hvis det ikke er muligt, kan problemet være opstået, fordi der arbejdes fra et flytbart medie eller et netværk.

Dette arbejde har licens under en Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Opslag på Twitter™ og Facebook er ikke omfattet af vilkårene for Creative Commons.

Juridiske meddelelser   |   Politik for beskyttelse af personlige oplysninger online