Der findes mange mulige årsager til beskadigede filer:

 • Et nedbrud mens du gemmer en fil, især hvis i netværk eller på eksterne drev, pludselige strømsvigt
 • Beskadigede kabler
 • Problemer i netværkstransmissionen
 • Softwarefejl
 • Problemer med harddiske eller RAM-moduler 

Dog er beskadigede filer sjældne. Hvis du konstaterer, at en eller flere af dine filer er beskadigede, skal du finde frem til årsagen for at forhindre fremtidigede problemer, mens du prøver at genoprette filen.

Bestemme årsagen

Det første, som skal afklares, er, om skaden er begrænset til en enkelt fil, eller findes i flere filer, så du begrænse den potentielle skade. 

Hvis det kun er en fil, kan årsagen være en computerfejl, som du har overset eller mente, ikke havde nogen betydning.

Hvis det er mere end en fil, skal du lede efter mønstre:

 • Er det sket med filer, som er placeret samme sted (mappe, harddisk, netværk eller flytbart medie)?
 • Blev de oprettet eller ændret på cirka samme tidspunkt?
 • Fandt der ændringer sted i eller med computeren på tidspunktet, hvor filerne sidst blev redigerede?
 • Er billederne også beskadigede, når du udskriver dem, eller kun når du viser dem på skærmen?

Hvis du kan finde et mønsker, som viser, at de har fælles hardware, skal du kontrollere dine kabler, prøve en anden port eller en anden harddisk, eller bruge en harddisk i stedet for et netværksdrev. 

Hvis filerne er blevet beskadigede for nylig, og de ikke har en tidsbegrænsning, er det muligt, at dit RAM-modul fungerer forkert. 

Hvis du har et program til din computer på tidspunktet, hvor filerne blev beskadiget, kan problemet hænge sammen med det pågældende program eller opdatering. Søg efter programopdateringer eller undersøg, om dine programmer er blevet opdaterede for nyligt, eller deaktiver programmet. Selvom det er sjældent, så kan antivirusprogrammer, sikkerhedskopieringsprogrammer og software til skrifttypestyring forsøge at skrive i filerne, inden de gemmes, og dermed beskadige dem. 

Hvis dine billeder kun er beskadigede på skærmen (skader kan ikke ses på udskrifter), skal du opdatere dit videodrev. Hvis det ikke løser problemet, kontakt din videokortfabrikant.

I Windows kan du se vejledningen med generel fejlfinding til Windows for at få anvisninger til fjernelse af midlertidige filer samt deaktivering af operativsystemets startelementer og tjenester. Her kan du også finde anvisninger til, hvordan du deaktiverer plugins fra tredjepart i Photoshop vha. Shift-tasten, straks efter du starter Photoshop. 

Til Mac OS kan du bruge vejledningen med generel fejlfinding for Mac OS, hvor der er en vejledning i reparation af disktilladelser og deaktivering af operativsystemets startelementer. Her kan du også finde anvisninger til, hvordan du deaktiverer plugins fra tredjepart i Photoshop vha. Shift-tasten, straks efter du starter Photoshop. 

Genoprette filen

Når en fil er blevet beskadiget, kan du nogle gange hente filen tilbage med det lag eller som en sammensat fil (en sammensat fil er en flad fil). Filens fremtoning bibeholdes, mens dens lag er gået tabt. Eller filen kan være så beskadiget, at den ikke kan repareres. Regelmæssig sikkerhedskopiering giver dig mulighed for at redde en version af filen, som du har gemt, før den blev beskadiget. 

Bemærk: En sammensat fil kan ikke genoprettes fra en fil, når valgmuligheden om at maksimere PSD- og PSB-filkompatibilitet er deaktiveret i indstillingerne i Photoshop. For at være sikker på, at dine filer altid gemmes med en sammensat fil, skal du gøre følgende:

 1. Vælg Photoshop > Præferencer > Filhåndtering (Mac OS) eller Rediger > Præferencer > Filhåndtering (Windows).
 2. Vælg Altid i pop op-menuen ud for Maksimer PSD og PSB filkompatibilitet. 
 3. Klik OK for at lukke Præferencer.

Prøv en eller flere af disse muligheder for at genoprette din fil:

 • Brug Gem som for at gemme filen med et nyt navn på et nyt sted. (Brug for eksempel en intern harddisk eller et drev, som ikke er et flytbart eller netværksdrev.)
 • Åben en sikkerhedskopi af dit billede for at finde ud af, og der er blevet gemt en før filen blev beskadiget.
 • Hvis du er stødt på en af disse fejlmeddelelser, svarer dit filetypenavn muligvis ikke til dit filformat:
  • Kunne ikke gennemføre din anmodning, fordi det ikke er et gyldigt Photoshop-dokument.
  • Kunne ikke gennemføre din anmodning, fordi en ukendt eller ugyldig type JPEG-markering blev fundet.
  • Kunne ikke gennemføre din anmodning, fordi filformatmodulet ikke kan parse filen.
  • Dette er ikke et gyldigt PDF-dokument (Portable Document File). Det kan ikke åbnes.

 Du kan finde en løsning i Fejl: Ugyldig JPEG-markering.

 • Du åbner et billede, som indeholder et beskadiget datalag, med dets sammensatte fil ved at trykke på Skift+opt (Mac OS) eller Skift+Alt (Windows), mens din fil åbnes. Denne løsning fungerer ikke på alle filer. 
 • Kunder har foreslået disse genoprettelsesværtøjer. Adobe understøtter dem ikke og har ikke testet dem. Men vi håber, at de eventuelt kan hjælpe dig med at genoprette din fil.

Dette arbejde har licens under en Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Opslag på Twitter™ og Facebook er ikke omfattet af vilkårene for Creative Commons.

Juridiske meddelelser   |   Politik for beskyttelse af personlige oplysninger online