Juster dit operativsystem, hardware og applikationsindstillinger for at hjælpe din computer med at køre Photoshop stabilt på optimal hastighed. Hvis Photoshop kører langsommere end forventet på din computer, eller hvis du oplever systemfrysning, lags eller forsinkelser, mens du bruger Photoshop, kan du prøve de tips og teknikker, der er beskrevet i dette dokument.

Bemærk:

Computeren skal opfylde vist minimum systemkrav for at køre Photoshop optimalt. Kørsel af Photoshop på understøttet eller ikke-understøttet hardware, f.eks. på en computer, der har en inkompatibel grafikprocessor (GPU), kan resultere i ydeevneproblemer.

Gør trinnene brede for at øge ydeevnen

Generelt får du dog de bedste resultater ved en holistisk tilgang til optimering af Photoshops funktioner efter dine behov. Fra de forslag, der er dokumenteret i denne artikel, skal du overveje, hvilke der skal implementeres inden for rammerne af din computeropsætning, de typer filer, du bruger, og din særlige arbejdsgang. Hver brugers opsætning er unik og kan kræve en anden kombination af teknikker for at få den mest effektive ydeevne fra Photoshop.

Der findes fire måder, hvorpå du kan påvirke ydeevnen i Photoshop:

Det er nemmest at forbedre ydeevnen uden tilkøb ved at indstille og finjustere Photoshops funktioner, så de udnytter din måde at arbejde på og den type filer, du normalt arbejder med.

Den største forbedring af ydeevnen får du ved at investere i hurtigere og mere kraftfuld hardware.

Vælg indstillinger for ydeevne

Photoshop indeholder et sæt af indstillinger (Indstillinger > Ydeevne) for at hjælpe dig med at gøre optimal brug af computerens ressourcer, såsom hukommelse, cache, grafikprocessor, skærme osv. Afhængigt af din primære anvendelse af Photoshop og de typer dokumenter, du generelt arbejder med, kan forskellige kombinationer af disse indstillinger tilpasses til dig.

Yderligere indstillinger som Arbejdsdiske, der er tilgængelige på andre faner i dialogboksen Indstillinger, kan også have direkte indflydelse på din computers kørehastighed og stabilitet.

Indstillinger, der påvirker ydeevnen i Photoshop
Indstillinger for ydeevne i Photoshop

Juster hukommelsen tildelt til Photoshop

Du kan forbedre ydeevnen ved at øge mængden af hukommelse/RAM, der er tildelt Photoshop. Under Hukommelsesbrug i dialogboksen med Ydeevne skærm for indstillinger Indstillinger >Ydeevne) kan du se, hvor meget ram, der er til Photoshop. Den viser også den ideelle tildeling af Photoshop hukommelsesinterval til dit system. Som udgangspunkt bruger Photoshop 70 % af den tilgængelige ram.

 1. Du kan tildele Photoshop mere eller mindre RAM ved at ændre værdien i boksen Lad Photoshop anvende. Alternativt kan du justere skyderen til hukommelsesbrug.
 2. Genstart Photoshop for at aktivere ændringerne.

Du kan finde den optimale RAM-allokering på systemet ved at ændre den trinvist med 5 % og holde øje med ændringerne i ydeevnen på effektivitetsindikatoren. Læs mere under Hold øje med effektivitetsindikatoren.

Vi anbefaler ikke at tildele mere end 85 % af din computers hukommelse til Photoshop. Hvis du gør det, kan det påvirke ydeevnen ved ikke at give hukommelse til andre vigtige systemapplikationer.

Bemærk:

Hvis du oplever fejl uden for RAM eller uden for hukommelsen i Photoshop, skal du prøve at øge mængden af RAM, der er afsat til Photoshop. For høj indstilling af RAM-tildelingen for Photoshop (> 85%) kan dog påvirke ydeevnen til andre kørende applikationer, hvilket gør systemet ustabilt. 

Den bedste løsning på dette problem er at tilføje mere RAM til din computer.

Justering af bufferniveauer

Cache det grundlæggende

Photoshop bruger billed-catch for at gøre opdateringer af dokumenter med høj opløsning hurtigere, mens du arbejder på dem. Du kan angive op til otte niveauer af cachelagrede billeddata og vælge en af de fire tilgængelige cache-fliseformater.

Hvis du øger bufferniveauerne, forbedres reaktionsevnen i Photoshop, når du arbejder, selvom det tager længere tid at indlæse billeder. Cache-teglestørrelsen bestemmer mængden af data, som Photoshop arbejder med ad gangen. Større fliser gør komplekse handlinger, såsom brug af skarphedsfiltre, hurtigere. Mindre ændringer, f.eks. penselstrøg, aktiveres til gengæld hurtigere ved brug af mindre fliser.

Cache forudindstillinger

Tre cache-forudindstillinger er tilgængelige i indstillingerne for ydeevne. Vælg den, der passer til din primære anvendelse/formål med at bruge Photoshop:

 • Web/UI Design: Vælg denne indstilling, hvis du bruger Photoshop primært til web-, app- eller skærmdesign. Denne indstilling er egnet til dokumenter, der har adskillige lag med lavt til medium pixeldimension.
 • Standard/Fotos: Vælg denne indstilling, hvis du bruger Photoshop primært til retouchering eller redigering af moderate størrelse billeder. Brug for eksempel denne indstilling, hvis du normalt redigerer billeder, der stammer fra dit mobil- eller digitalkamera i Photoshop.
 • Store Pixel-dimensioner: Vælg denne indstilling, hvis du arbejder meget med tunge dokumenter i Photoshop; For eksempel panoramaer, matte malerier osv.

Bufferniveauer

Til finere kontrol skal du angive cacheniveauer manuelt; Standardværdien er 4.

 • Hvis du arbejder med relativt små filer – dvs. omkring 1 megapixel eller 1.280 x 1.024 pixel – og mange lag (50+), bør du sætte bufferniveauerne til 1 eller 2. Hvis du sætter bufferindstillingen til 1, deaktiverer du billedbufferen, og kun det aktuelle skærmbillede bliver gemt i bufferen.
 • Hvis du bruger filer med større pixel —fx 50 megapixels eller mere—så indstil bufferniveauet til over 4. Højere bufferniveauer gør opdateringer hurtigere.

Bemærk:

Visse funktioner i Photoshop vil muligvis ikke give gode resultater, hvis du indstiller bufferniveauerne til 1.

Begrænsning af oversigtstilstande

Du kan spare plads på arbejdsdisken og forbedre ydeevnen ved at begrænse eller reducere antallet af oversigtstilstande i oversigtspanelet i Photoshop. Hvor meget plads der spares, afhænger af hvor mange pixel en handling ændrer. F.eks. bruger en oversigtstilstand baseret på et lille penselstrøg eller en ikke-destruktiv handling, såsom at oprette eller ændre et justeringslag, meget lidt plads. Derimod bruges der meget mere plads ved anvendelse af et filter på et helt billede.

Photoshop kan gemme op til 1.000 oversigtstilstande. Standardindstillingen er 20. Du kan reducere antallet ved at klikke på Oversigt og buffer > Oversigtstilstande i dialogboksen med indstillinger for ydeevne. I pop op-menuen Oversigtstilstande skal du, om nødvendigt, trække indstillingsknappen til en lavere værdi.

Indstilling af grafikprocessor (GPU)

Den bedste måde at optimere GPU-accelerationen, som gør skærmopdateringen hurtigere, er at holde grafikkortets driver opdateret. Du kan læse mere om GPU-acceleration og opdatering af grafikkortdrivere under Ofte stillede spørgsmål om GPU og skærmkort i forbindelse med Photoshop.

Hvis du aktiverer OpenCL, som er en teknologi, der giver programmer adgang til GPU'en, kan du sandsynligvis forbedre ydeevnen ved brug af følgende Photoshop-funktioner:

 • Videopanorama
 • Sløringsgalleri (Iris-, Felt- og Hæld-Forskyd-sløring)

Du kan aktivere OpenCL ved at klikke på Avancerede indstillinger i indstillingspanelet for ydeevne og derefter på Anvend OpenCL.

GPU-indstillinger

Photoshop giver dig dedikerede GPU-indstillinger i både præstations- og 3D-sektionerne i dialogboksen Indstillinger.

Indstillinger in the Indstillinger > Funktionalitet sektion

Hvis en egnet videokort er installeret på dit system, vil det blive vist i området GPU-indstillinger i sektionen Ydeevne.

 • For at aktivere GPU-acceleration skal du sørge for, at indstillingen Aktiver ÅbnGL er valgt.
 • For at finjustere kortets ydeevne skal du klikke på knappen Avancerede indstillinger og vælge Grundlæggende, Normal eller Avanceret, der matcher indstillingen med dine krav.
  • Basic—Bruger den mindste mængde GPU-hukommelse til at køre de mest grundlæggende ÅbnGL, når du deler GPU'en med andre applikationer, eller når du oplever langsom respons. Vælg denne indstilling, hvis du har andre programmer kørende, der også bruger GPU'en, eller hvis du bemærker dårlige opdateringer eller langsommere ydeevne, når du bruger GPU-accelererede funktioner.
  • Normal—Dette er standardindstillingen. Den bruger en stor mængde GPU-hukommelse til at understøtte avancerede ÅbnGL og bør vælges, hvis du jævnligt bruger de GPU-accelererede funktioner i Photoshop.
  • Avancerede—Bruger samme mængde hukommelse som Normal-tilstanden, men gør det muligt for flere avancerede funktioner at forbedre ydeevne til tegning. Denne indstilling er bedst, når du arbejder i 3D, eller når du arbejder meget med de GPU-accelererede funktioner.

Bemærk:Tilstandsændringer træder først i kraft, når Photoshop er genstartet.

Indstillinger i indstillingerne> 3D-sektionen

3D-sektionen i dialogboksen Ydeevne indeholder en VRAM-skyder lig den hukommelseskontrol, der findes i afsnittet Ydeevne. Brug skyderen til at bestemme den øvre grænse for video RAM (VRAM), der er tilgængelig for Photoshop 3D-motoren. Den samlede værdi er en procentdel af den samlede VRAM til rådighed. En indstilling på 100% vil stadig reservere en del af den samlede VRAM til brug sammen med operativsystemet. Højere værdier vil hjælpe med den overordnede 3D-ydeevne, men kan konkurrere med andre GPU-aktiverede applikationer.

memory-usage-3D
3D: Hukommelsesbrug

Administration af arbejdsdiske

En arbejdsdisk er et diskdrev eller en SSD brugt som midlertidigt lager, mens Photoshop kører. Photoshop bruger pladsen til at gemme dele af dine dokumenter og deres oversigtspaneltilstande, som der ikke er plads til i RAM-hukommelsen. Arbejdsdiske flyttes til usynlige OS-specificerede mapper, med undtagelse af ikke-startdiskenheder i Windows, i drevets rodmappe. Når et ikke-startdrev bruges som arbejdsdisk, placeres de midlertidige filer i drevets rodmappe.

Photoshop bruger som standard den harddisk, som operativsystemet er installeret på, som den primære arbejdsdisk.  

Du kan læse mere om konfiguration af arbejdsdiske, herunder anbefalede indstillinger og fejlfinding, i Konfiguration af arbejdsdiske.

Finjustering af Photoshop-funktioner til ydeevne

Overhold begrænsningerne for filstørrelse

Meget store filer er oftest skyld i problemer med ydeevnen. Photoshop og CS understøtter filer på maksimalt 300.000 x 300.000 pixel, undtagen for PDF-filer der højst må fylde 30.000 x 30.000 pixel og 200 x 200 tommer.

Filstørrelseskapacitet for Photoshop:

 • PSD-filer: 2 GB
 • TIFF-filer: 4 GB
 • PSB-filer: 4 exabytes (4.096 petabytes eller 4 millioner terabytes)
 • PDF-filer: 10 GB (sider er begrænset til en maksimumstørrelse på 200 tommer)

Luk unødvendige dokumentvinduer

Hvis du får en fejlmeddelelse om "ikke mere RAM", eller hvis Photoshop kører langsomt, kan det skyldes, at der er for mange åbne billeder. Hvis der er flere åbne vinduer, skal du prøve at lukke nogle af dem.

Reducer mønstre og penselspidser i forudindstillinger

Du kan reducere den mængde plads, som Photoshop bruger på arbejdsdisken, ved at minimere antallet af indlæste mønstre og penselspidser. Gem forudindstillinger du ikke behøver nu i en separat fil. Eller slet dem, hvis de er indlæst fra en forvalgsfil.

Bemærk:

Du kan få flere oplysninger om styring af forudindstillede mønstre og penselspidser i afsnittet Arbejd med styring af forudindstillinger.

Minimer eller deaktiver miniaturer til skærmvisning

Hver gang du redigerer et dokument, opdaterer Photoshop alle de miniaturer, som vises i panelerne Lag og Kanaler. Denne opdatering kan påvirke reaktionsevnen, når du maler, flytter objekter eller justerer lag hurtigt. Jo flere miniaturer der vises, jo stærkere bliver effekten.

Du kan minimere eller deaktivere forhåndsvisningen af miniaturer ved at klikke på Panelindstillinger i menuen Panel. Vælg en mindre miniaturestørrelse eller Ingen, og klik på OK.

Panelet Lag

Ændring af filkompatibiliteten

Hvis du ikke ønsker at arbejde med PSD- og PSB-filerne i ældre versioner af Photoshop eller i programmer, der ikke understøtter brug af lag, kan du deaktivere en filkompatibilitetsfunktion, så det er hurtigere at gemme dokumenter:

 1. I Indstillinger > Filhåndtering skal du for 16-bit- og 32-bit-PSD- og PSB-dokumenter vælge Deaktiver komprimering af PSD- og PSB-filer.

 2. I menuen Maksimer PSD- og PSB-filers kompatibilitet skal du vælge Spørg eller Aldrig.

  Maksimering af PSD- og PSB-filers kompatibilitet

  Du kan få flere oplysninger i Maksimer kompatibiliteten, når du gemmer filer.

Arbejd i 8-bit billedtilstand

Photoshop kan klare mange opgaver med billeder i 16-bit og 32-bit. Men disse billeder kræver mere hukommelse, arbejdsplads og tid til at blive behandlet end billeder i 8-bit.

Hvis du vil konvertere dit billede til 8 bit pr. kanal, skal du trykke på Billede > Tilstand > 8 bit/kanal. Se flere oplysninger under Bitdybde i hjælpen til Photoshop.

Bemærk:

Ved konvertering til 8 bit pr. kanal slettes der data fra billedet. Gem en kopi af det originale 16-bit eller 32-bit billede, inden du konverterer til 8 bit pr. kanal.

Deaktiver WYSIWYG-eksempelvisning af skrifttype

Behandlingen af skrifttyper bliver hurtigere, hvis du deaktiverer listen med forhåndsvisning af skrifttyper. Det kan du gøre ved at vælge Type > Størrelse på forhåndsvisning af skrifttyper > Ingen.

Reducer billedets opløsning

Jo højere billedopløsning desto mere hukommelse og diskplads kræver Photoshop til at vise, behandle og udskrive et billede. En høj billedopløsning giver ikke nødvendigvis bedre billeder, men kan forringe ydeevnen og medføre, at der bruges mere arbejdsdiskplads, og at det går langsommere at udskrive. Den optimale opløsning til dine billeder afhænger af, hvordan billederne skal vises og udskrives. 

Ved billeder, der vises på skærmen, skal du fokusere på størrelsen i pixel. F.eks. har mange billeder på internettet ikke mere end 725 pixel i bredden. Du reducerer et billedes dimensioner ved at vælge Billede > Billedstørrelse. Sørg for, at indstillingen Juster er markeret i dialogboksen Billedstørrelse. Angiv en ny værdi for dimensionerne Bredde eller Højde (når den ene værdi ændres, ændres den anden også).

Reducer billedets opløsning

For trykte billeder vil en øget opløsning over 360 DPI oftest kun give en marginal eller ingen fordel. Hvis du udskriver meget, kan du prøve dig frem, indtil du finder den opløsning, der giver de bedste resultater. Du reducerer opløsningen på et billede ved at gå ind i Billede > Billedstørrelse. Vælg Juster i vinduet Billedstørrelse. Juster værdierne for Bredde og Højde, så de stemmer overens med det udskrevne dokuments fysiske størrelse. Herefter skal du reducere opløsningen og klikke på OK.

Hvis du skal til at øge billedopløsningen til udskrivning, så foretag forøgelsen som det sidste du gør inden du udskriver billedet. Så behøver du ikke behandle al den ekstra information fra tidligere trin.

Du kan få flere oplysninger i Avanceret beskæring, skalering og ændring.

Ryd hukommelsen

Systemet vil kunne yde mere, hvis du rydder ubrugt plads i hukommelsen og på arbejdsdisken i Photoshop og gør den tilgængelig for andre programmer. Dette gør du på én af følgende måder:

 • Rediger > Ryd > Alt
 • Rediger > Ryd > Fortryd
 • Hold Alternativknappen (Mac OS) eller Alt (Windows) nede, og vælg Om Photoshop

Hvis andre programmer aktivt prøver at allokere eller få adgang til hukommelsen, vil Photoshop kunne yde mere, når hukommelsen ryddes. Det vil være en fordel at rydde plads på arbejdsdisken, hvis der ikke er mere plads på et drev. Hvis du frigør meget plads i hukommelsen eller på disken, vil det gå langsommere, næste gang du åbner en stor fil i Photoshop, mens programmet allokerer plads.

Hvis Photoshop altid skal bruge mindre hukommelse, skal du vælge Rediger > Indstillinger > Ydeevne (Windows) eller Photoshop > Indstillinger > Ydeevne (Mac OS) og flytte skydeknappen Hukommelsesbrug til venstre. Se Juster hukommelsesforbrug.

Bemærk:

Aktivitetsovervågningen, joblisten og diskværktøjerne kan bruge flere sekunder på at registrere ændringen. I forbindelse med visse værktøjer skal du faktisk udtrykkeligt anmode om opdatering.

Ryd udklipsholderen

Indholdet i udklipsholderen er ofte stort, hvis du har kopieret og indsat data i store dokumenter. Og dette indhold er ikke til megen gavn, når du først har indsat dataene. Du kan frigøre RAM, der anvendes til billeddata i udklipsholderen, ved at vælge Rediger > Ryd > Udklipsholder.

Bemærk:

Kommandoen Ryd kan ikke fortrydes.

Brug filtergalleriet

Filtergalleriet giver mulighed for at afprøve et eller flere af filtrene på et billede, inden du anvender effekterne, hvilket kan spare dig meget tid og plads i hukommelsen. Du kan få flere oplysninger i Overblik over filtergalleriet.

Træk indhold mellem filer i stedet for at kopiere og indsætte

At trække lag eller filer er mere effektivt end at kopiere og indsætte dem. Ved at trække springes udklipsholderen over, og der overføres data direkte. Kopiering og indsættelse kan involvere flere dataoverførsler og kan tage længere tid.

Brug lag varsomt

Lag er fundamentale for arbejdet i Photoshop, men de er med til at øge filstørrelsen, og den tid det tager at opdatere. Photoshop omdanner hvert lag efter hver ændring i billedet. Når du har foretaget ændringer på lag, kan du samkopiere (flette) dem for at reducere størrelsen på filen. Vælg lagene i lagpanelet, højreklik (Windows), eller hold Ctrl nede og klik (Mac OS), og vælg Sammenflet lag. Vælg Lag > Samkopier Billede for at samkopiere alle lagene i en fil. Du bør også slette tomme lag fra filen.

Bemærk:

I Photoshop kan du ikke separere lag, når de er sammenflettet. Du kan enten vælge Rediger > Fortryd eller bruge oversigtspanelet til at vende tilbage til en tidligere tilstand.

Hvis du ikke foretager ændringer på nogle lag ret ofte, bør du overveje at konvertere lag eller lagsæt til Smart Objects, hvilket sparer diskplads og hjælper med til at øge hastigheden. Vælg lagene eller lagsættene i lagpanelet, højreklik (Windows), eller hold Ctrl nede og klik (Mac OS), og vælg Konverter til Smart Object. Se Arbejd med Smart Objects.

Gem TIFF-filer uden lag

Photoshop kan gemme lag i TIFF-filer. Lagdelte TIFF-filer er dog større end samkopierede TIFF-filer, og kræver flere ressourcer til behandling og udskrivning. Hvis du arbejder med en lagdelt TIFF-fil, skal du gemme den oprindelige lagdelte fil som en Adobe Photoshop-fil (.psd). Når du derefter er klar til at gemme filen i TIFF-format, skal du vælge Filer > Gem som. I dialogboksen Gem som skal du vælge Format > TIFF, vælge Gem som en kopi, fravælge Lag og klikke på Gem.

For hurtigere eksport af TIFF-filer skal du ikke vælge ZIP-komprimering. (ZIP-komprimering giver dig dog de mindste TIFF-filer.)

Lad være med at eksportere udklipsholderen

Hvis indstillingen Eksportér udklipsholder aktiveres, gør Photoshop indholdet i udklipsholderen tilgængeligt for andre programmer. Hvis du kopierer store mængder data i Photoshop, men ikke ønsker at indsætte dem i andre programmer, kan du spare tid ved at deaktivere denne indstilling:

 1. Vælg Photoshop > Indstillinger > Generelt (Mac OS) eller Rediger > Indstillinger > Generelt (Windows).

 2. Fravælg Eksport-udklipsholder.

 3. Klik på OK.

Deaktiver bibliotekets panel

 1. Vælg Luk i pop op-menuen Biblioteker.

  Pop op-menuen Biblioteker
 2. Genstart Photoshop.

Forhåndsvisning for Deaktiver enhed

 1. Vælg Luk i pop op-menuen Deaktiver enhed.

  Pop op-menuen Deaktiver enhed
 2. Genstart Photoshop.

Deaktiver generator

 1. Vælg Rediger > Indstillinger > Ekstramoduler.

 2. Fjern markeringen ved Aktivér Generator.

 3. Klik på OK.

Deaktiver linealer

Du kan deaktivere linealer i menuen Vis ved at fravælge Linealer.

Genstart Creative Cloud-skrivebordsprogrammet

Se oplysninger om, hvordan du genstarter Creative Cloud-skrivebordsprogrammet.

Optimering af harddiskkonfigurationen til Photoshop

Hvis du ønsker at ændre din aktuelle hardwarekonfiguration (eller hvis du er i færd med at købe et nyt system), kan du bruge følgende oplysninger til at optimere konfigurationen til Photoshop.

Brug en hurtig processor

Hastigheden på computerens processor (CPU) begrænser, hvor hurtigt Photoshop kan køre. Photoshop kræver en Intel-processor med flere kerner (Mac OS), en 2-GHz eller hurtigere processor (Windows).

Photoshop kører generelt hurtigere med flere processorkerner, selvom nogle funktioner i større grad udnytter de flere kerner end andre. Du vil dog få mindre ud af at have flere processorkerner: Jo flere kerner du bruger, jo mindre får du ud af hver ekstra kerne. Derfor kører Photoshop ikke fire gange så hurtigt på en computer med 16 processorkerner som på en computer med fire kerner. For de fleste brugere kan den forbedring af ydeevnen, som man får med mere end seks kerner, ikke opveje den øgede omkostning.

Bemærk:

Hvis du kører Photoshop i et virtuelt miljø, kan Photoshops GPU-brug forårsage problemer med programmets hastighed. Virtuelle maskiner kan ikke tilgå GPU.

Tilføj RAM

Photoshop bruger ram (random access memory) til at behandle billeder. Hvis Photoshop har utilstrækkelig hukommelse, bruger programmet plads på harddisken (også kendt som arbejdsdisken) til at bearbejde information. Det er hurtigere at hente oplysninger i hukommelsen end at hente dem fra en harddisk. Derfor kører Photoshop hurtigst, når programmet kan behandle alle eller de fleste af oplysningerne om billeder i ram.

Der kræves mindst 8 GB RAM til den nyeste version af Photoshop.

I afsnittet Juster hukommelsesforbrug kan du se, hvordan du bestemmer, hvilken mængde RAM der skal allokeres til Photoshop.

Brug en hurtig, stor harddisk

Photoshop læser og skriver billedinformation til disken, hvis systemet ikke har nok RAM til at rumme alt. Effektivitetsindikatoren kan hjælpe med fastslå, om en hurtigere harddisk eller et SSD-drev ville gøre programmet hurtigere. Hvis effektivitetstallet for det meste er over 95 %, vil det gavne dig meget lidt at bruge penge på en hurtigere arbejdsdisk.

Du kan forbedre Photoshops ydeevne ved at bruge en disk med hurtig dataoverførsel. Du kan fx bruge en ekstern harddisk eller ekstern disk tilsluttet et hurtigt interface som fx Thunderbolt, FireWire 800, eSATA eller USB3. Netværksservere (med harddisk eller netværksadgang) er langsommere til at overføre data.

Den nyeste version af Photoshop kræver mindst 2,5 GB (Windows) eller 3,2 GB (Mac OS). Installationen kræver ekstra plads og Adobe anbefaler mere harddiskplads til virtuel hukommelse og arbejdsdiskplads.

Fast RAID 0 er en glimrende løsning til arbejdsdiske, især hvis arrayet udelukkende bruges som arbejdsdisk. Du bør også sørge for, at arrayet defragmenteres jævnligt, og at det ikke bruges som startdrev.

Brug et SSD-drev

Du får mest ud af en SSD ved at bruge den som arbejdsdisk. Når du bruger den som arbejdsdisk, får du betydelige forbedringer i ydeevnen, hvis du har billeder, der ikke er plads til i ram-hukommelsen. Det er f.eks. langt hurtigere at kopiere fliser mellem ram og en SSD end mellem ram og en harddisk.

Hvis dit SSD ikke har nok ledig plads (arbejdsfilen bliver større end pladsen på SSD), så tilføj en anden eller tredje harddisk. (Tilføj efter SSD.) Kontrollér, at disse diske er valgt som arbejdsdiske, i indstillingerne for ydeevne.

SSD varierer desuden meget mere, når det gælder ydeevne, end harddiske. Hvis du bruger et ældre, langsommere drev, vil forbedringen i forhold til en harddisk være relativt lille.

Bemærk:

Rent økonomisk kan det bedre betale sig at tilføje RAM end at købe et SSD-drev, hvis programmet skal være hurtigere.

Hvis effektivitetsindikatoren allerede angiver en høj værdi, vil et SSD-drev ikke forbedre hastigheden. Jo lavere værdi effektivitetsindikatoren viser, desto hurtigere bliver programmet med et SSD-drev.

Du kan læse mere om ydeevne og 64-bit udgaver af Photoshop i Fordele og begrænsninger ved 64-bit operativsystemer.

Optimering af operativsystemet til Photoshop

Følgende oplysninger vil hjælpe dig med at konfigurere og udnytte operativsystemet effektivt sammen med Photoshop.

Luk unødvendige programmer og startelementer

Startelementer og andre åbne programmer mindsker mængden af hukommelse, som Photoshop kan bruge. Du kan frigøre mere hukommelse ved at afslutte unødvendige programmer og deaktivere startelementer og udvidelser. Gør herefter mere plads i hukommelsen tilgængelig for Photoshop.

Deaktiver App Nap (Mac)

Kør en diskoprydning (Windows)

Kør jævnligt en diskoprydning for at fjerne midlertidige filer og andre filer, der ikke bruges.

 1. Klik på knappen Start, skriv Diskoprydning i søgefeltet, og vælg Diskoprydning på listen over programmer.

 2. Vælg et drev, der skal ryddes op på.

 3. Vælg midlertidige filer og andre filer, du vil slette.

 4. Klik på OK.

Defragmenter harddisken

Det tager længere tid for Photoshop at læse eller skrive fragmenterede filer end sammenhængende filer.

Du kan læse mere om defragmentering af harddiske i Windows i disse emner i Microsofts hjælp:

 • (Windows 7 og Vista) "Øg ydeevnen ved at defragmentere harddisken"
 • (Windows 8) "Optimer harddisken"

Bemærk:

Fragmentering er sjældent et problem i Mac OS, medmindre du normalt arbejder med næsten fyldt drev.

SSD-drev kræver ikke defragmentering, da deres ydeevne ikke forringes betydeligt ved almindelige fragmenteringsniveauer.

Bemærk:

RAID-arrays fragmenteres ikke. Det er mere sandsynligt, at fragmentering er et problem, hvis du bruger den samme disk til alt. Fragmentering kan også blive et problem, hvis permanente filer og Photoshops arbejdsdisk deler et drev – især hvis der ikke er meget ledig plads. I dette tilfælde kan defragmentering af disken gøre en stor forskel.

Aktivér automatisk opdatering af operativsystemet

Opdateringer til Windows eller Mac OS X forbedrer operativsystemets ydeevne og kompatibilitet med programmer.

Windows-brugere skal aktivere Windows Update.

Mac OS X-brugere skal anvende Softwareopdatering.

Angiv en fast størrelse på den virtuelle hukommelse (Windows)

Ved at angive en fast indstilling til virtuel hukommelse kan du forhindre, at Photoshops arbejdsdiske konkurrerer om pladsen med den virtuelle hukommelse (især hvis du indstiller den virtuelle hukommelse på et andet drev end den primære arbejdsdisk). Sørg for, at du benytter et drev med nok ledig og sammenhængende plads, hvis du vil opnå den optimale ydeevne. Gem desuden sidefilen på en separat, tom og defragmenteret harddisk.

Som altid gælder anbefalingen om at bruge separate diske virtuel hukommelse og arbejdsdiske ikke for faste diske. Hvis du har et SSD-drev, kan det godt betale sig at lægge de mest brugte filer på det – det medfører ingen eller næsten ingen forringelser.

Hvis du vil ændre indstillingerne for virtuel hukommelse, skal du lukke alle programmer og gøre følgende:

 1. Vælg Start > Kontrolpanel, og dobbeltklik på System.

 2. PÅ joblisten skal du vælge Avancerede systemindstillinger og klikke på fanen Avanceret.

 3. Klik på Indstillinger under Ydeevne.

 4. Klik på fanen Avanceret og derefter på Rediger.

 5. Fjern markeringen i afkrydsningsfeltet Administrer automatisk sidefilstørrelse for alle drev.

 6. Klik på hvert harddiskbogstav for at få vist den tilgængelige plads på drevet. Vælg en harddisk, hvis størrelse er tre gange mængden af computerens installerede ram, og som ikke indeholder en arbejdsdisk.

 7. Vælg Brugerdefineret størrelse, og indtast mængden af fysisk RAM plus 300 MB i boksen Oprindelig størrelse. Indtast mængden af installeret RAM tre gange i feltet Maksimumstørrelse.

 8. Klik på Indstil og derefter på OK. Fortsæt med at klikke på OK for at lukke alle dialogbokse.

 9. Genstart computeren: Hvis du har åbne programmer, skal du vælge Genstart senere, lukke programmerne og genstarte Windows. Ellers skal du klikke på Genstart nu.

Du kan ændre indstillingerne for virtuel hukommelse i Windows 8 ved at lukke alle programmer og gøre følgende:

 1. Klik på Start > Kontrolpanel. Hvis du ikke kan se knappen Start, skal du trykke på mappeikonet og søge efter kontrolpanel på computeren.

 2. Vælg System og Sikkerhed > System.

 3. Følg ovenstående vejledning fra trin 3.

Angiv strømindstillinger

 • (Mac OS) Vælg Systemindstillinger > Energibesparelse, og fravælg derefter Automatisk skift af grafikfunktion.
 • (Windows) Vælg KontrolpanelStrømindstillinger, og vælg derefter Høj ydelse.

Dette arbejde har licens under en Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Opslag på Twitter™ og Facebook er ikke omfattet af vilkårene for Creative Commons.

Juridiske meddelelser   |   Politik for beskyttelse af personlige oplysninger online