Arbejd med WebP-filer i Photoshop

Du kan nemt gemme dine 8-bit RGB Photoshop-dokumenter i WebP-filformatet. WebP-formatet giver komprimering både uden og med tab ved arbejde med billeder på internettet. 

Fuld understøttelse af WebP i Photoshop

Indbygget understøttelse af WebP

Med Photoshop 23.2 har Photoshop fuld understøttelse af WebP-filformatet! WebP-filer kan nu åbnes, oprettes, redigeres og gemmes i Photoshop uden hjælp fra et ekstramodul eller indstillinger.

Hvis du vil åbne en WebP-fil, skal du blot vælge og åbne filen på samme måde, som du ville gøre med alle andre understøttede filer eller dokumenter. Ud over muligheden for at åbne dem kan du nu også oprette, redigere og gemme WebP-filer. Når du er færdig med at redigere dit dokument, skal du åbne Gem en kopi og vælge WebP i rullemenuen Filformat for at gemme din WebP-fil. WebP er også tilgængelig under Gem som, når der ikke er risiko for filoverskrivning eller tab af data.

Download ekstramodul til Photoshop 23.1 og derunder

Du kan åbne og gemme WebP-billeder direkte fra Photoshop 23.1 og ældre ved blot at downloade og installere WebPShop-ekstramodulet. Du kan downloade WebPShop-ekstramodulet (med universal-/ARM-understøttelse) direkte fra Google, som ejer og vedligeholder WebP-formatet. WebPShop er også tilgængelig på GitHub under en Apache 2.0-licens.

Download WebPShop-ekstramodul

Installer ekstramodul

  1. Det downloadede ekstramodul kan installeres på følgende placering:

    Delt Creative Cloud-placering: Hvor ekstramodulet for alle installerede versioner af Photoshop indlæses, uden at ekstramodulet skal installeres igen.

    Windows: \Program Files\Common Files\Adobe\Plug-Ins\CC

    macOS: /Library/Application Support/Adobe/Plug-Ins/CC

  2. Kør Photoshop.

Ekstramodul i karantæne (kun macOS)

Desuden kan meddelelsen "WebPShop.plugin kan ikke åbnes, fordi udvikleren ikke kan verificeres" på macOS 10.15 og derover tilsidesættes ved at sætte ekstramodulet i karantæne. Dette sker, fordi ekstramodulet ikke er signeret. Den nemmeste måde at sætte i karantæne på er at trække WebPShop-ekstramodulet ind i terminalvinduet, hvorfra den blev installeret, for at få den korrekte version og sti.

Hvis du vil sætte i karantæne, skal du køre følgende kode i vinduet Terminal (Finder > Programmer > Hjælpeprogrammer):

sudo xattr -r -d com.apple.quarantine /Library/Application\ Support/Adobe/Plug-Ins/CC/WebPShop.plugin

Adobe-logo

Log ind på din konto