Bemærk:

Hvis et understøttet filformat ikke vises i den tilsvarende dialogboks eller undermenu, skal du muligvis installere ekstramodulet for formatet.

Vælg et filformat

Filformater til grafikfiler adskiller sig fra hinanden på følgende punkter: Den måde de repræsenterer billeddata på (som pixel eller som vektorer) og den måde de understøtter forskellige komprimeringsmetoder og funktioner i Photoshop på. Hvis du vil bevare alle Photoshops funktioner (lag, effekter, masker osv.), skal du gemme en kopi af billedet i Photoshop-formatet (PSD).

Ligesom de fleste andre filformater understøtter PSD filer med en størrelse på op til 2 GB. Filer som fylder mere end 2 GB skal du gemme i Stort dokumentformat (PSB), Photoshop Raw-format (kun samkopierede billeder), TIFF-format (op til 4 GB i størrelse) eller DICOM-format.

Standardbitdybden på billeder er 8 bit pr. kanal. Brug følgende formater for at opnå større dynamisk område med 16-bit og 32-bit billeder:

Formater til 16-bit billeder (du skal bruge kommandoen Gem som)

Photoshop, Stort dokumentformat (PSB), Cineon, DICOM, IFF, JPEG, JPEG 2000, Photoshop PDF, Photoshop Raw, PNG, Portable Bit Map og TIFF.

Bemærk:

Kommandoen Gem til web og enheder konverterer automatisk 16-bit billeder til 8-bit billeder.

Formater til 32-bit billeder (du skal bruge kommandoen Gem som)

Photoshop, Stort dokumentformat (PSB), OpenEXR, Portable bitmap, Radiance og TIFF.

Om filkomprimering

Mange filformater bruger komprimering for at reducere filstørrelsen på bitmapbilleder. Tabsfrie teknikker komprimerer filen uden at fjerne farveoplysninger eller detaljer i billedet, mens tabsgivende teknikker fjerner detaljer. Følgende komprimeringsmetoder er almindeligt anvendte:

RLE (Run Length Encoding)

Tabsfri komprimering – understøttes af visse Windows-filformater.

LZW (Lemple-Zif-Welch)

Komprimering uden tab – understøttes af TIFF-, PDF-, GIF- og PostScript-filformater. Bedst til billeder, hvor store områder har samme farve.

JPEG (Joint Photographic Experts Group)

Komprimering med tab – understøttes af JPEG, TIFF, PDF og PostScript-filformater. Anbefales til halvtonebilleder, f.eks. fotografier. JPEG bruger komprimering med tab af data. Hvis du vil angive en billedkvalitet, skal du vælge en indstilling i menuen Kvalitet, trække med skydeknappen Kvalitet eller angive en værdi mellem 0 og 12 i tekstboksen Kvalitet. Du får de bedste udskriftsresultater ved at vælge komprimering med maksimal kvalitet. JPEG-filer kan kun udskrives på Level 2 (eller nyere) PostScript-printere og kan muligvis ikke deles på flere plader.

CCITT

En gruppe komprimeringsmetoder uden tab til sort-hvide billeder, der understøttes af PDF- og PostScript-filformaterne. CCITT er en forkortelse for Comité Consultatif Internationale pour le Téléphone et le Télégraphe.

ZIP

Komprimering uden tab – understøttes af PDF- og TIFF-filformater. Ligesom LZW er ZIP-komprimering mest effektiv for billeder, der indeholder store områder med én farve.

Maksimer kompatibilitet med PSD- og PSB-filer

Hvis du arbejder med PSD- og PSB-filer i ældre versioner af Photoshop, eller programmer der ikke understøtter lag, kan du føje en samkopieret version at billedet til den gemte fil.

Bemærk:

Hvis du gemmer et billede i en tidligere version af Photoshop, slettes funktioner, som ikke understøttes i den version.

 1. Vælg Rediger > Indstillinger > Filhåndtering (Windows) eller Photoshop > Indstillinger > Arkivhåndtering (Mac OS).
 2. I menuen Maksimer PSD- og PSB-filkompabilitet kan du vælge en af de følgende muligheder:

  Altid

  Gemmer et sammensat (samkopieret) billede sammen med lagene i dokumentet.

  Spørg mig

  Spørger dig, om kompabiliteten skal maksimeres når du gemmer.

  Aldrig

  Gemmer kun et lagdelt billede.

  Bemærk:

  Du skal vælge Spørg mig eller Aldrig, hvis du vil nedsætte filstørrelsen kraftigt.

Photoshop-format (PSD)

Photoshop-formatet (PSD) er standardfilformatet og det eneste format, som understøtter alle Photoshop-funktioner, ud over Stort dokumentformat (PSB). På grund af den tætte integration mellem de forskellige Adobe-produkter kan andre Adobe-programmer, f.eks. Adobe Illustrator, Adobe InDesign, Adobe Premiere, Adobe After Effects og Adobe GoLive, importere PSD-filer direkte og bevare mange Photoshop-funktioner. Yderligere oplysninger finder du i Hjælp til de forskellige Adobe-programmer.

Når du gemmer en PSD-fil, kan du angive en indstilling for at maksimere filkompatibiliteten. Dette gemmer en sammensat version af et lagdelt billede i filen, så den kan læses af andre programmer, herunder tidligere versioner af Photoshop. Det bevarer også dokumentets udseende for det tilfældes skyld, at fremtidige versioner af Photoshop ændrer nogle funktioners virkemåde. Hvis du medtager sammensætningen, bliver det også meget hurtigere at indlæse og bruge billedet i andre programmer end Photoshop, og det kan undertiden være nødvendigt for at gøre billedet læsbart i andre programmer.

Billeder med 16 bit pr. kanal og HDR-billeder (High Dynamic Range) med 32 bit pr. kanal som PSD-filer.

Photoshop 2.0-format

(Mac OS) Du kan bruge dette format til at åbne et billede i Photoshop 2.0 eller til at eksportere et billede til et program, som kun understøtter Photoshop 2.0-filer. Hvis du gemmer i Photoshop 2.0-format, bliver billedet samkopieret, og lagoplysninger går tabt.

Photoshop DCS 1.0- og 2.0-formater

DCS-formatet (Desktop Color Separations) er en version af EPS-standardformatet, som du kan bruge til at gemme farveseparationer af CMYK-billeder. Du kan bruge DCS 2.0-format til at eksportere billeder, der indeholder staffagefarvekanaler. Hvis du vil udskrive DCS-filer, skal du have en PostScript-printer.

Photoshop EPS-format

EPS-formatet (Encapsulated PostScript) kan både indeholde vektor- og bitmapgrafik og understøttes af næsten alle grafik-, illustrations- og sidelayoutprogrammer. EPS-formatet bruges til at overføre PostScript-illustrationer mellem programmer. Når du åbner en EPS-fil med vektorgrafik, lægger Photoshop raster i billedet, så vektorgrafik konverteres til pixel.

EPS-formatet understøtter farvetilstandene Lab, CMYK, RGB, Indekserede farver, Duotone, Gråtoner og Bitmap, men ikke alfakanaler. EPS understøtter ikke fritlægningskurver. I DCS-formatet (Desktop Color Separations), en version af EPS-standardformatet, kan du gemme farveseparationer af CMYK-billeder. Du kan bruge DCS 2.0-format til at eksportere billeder, der indeholder staffagefarvekanaler. Hvis du vil udskrive EPS-filer, skal du bruge en PostScript-printer.

Photoshop bruger formaterne EPS TIFF og EPS PICT til at give dig mulighed for at åbne billeder, som er gemt i filformater, der opretter eksempler, men som ikke understøttes af Photoshop, f.eks. QuarkXPress®. Du kan redigere og bruge et åbent billedeksempel som enhver anden fil med lav opløsning. Et EPS PICT-eksempel kan kun benyttes i Mac OS.

Bemærk:

EPS TIFF-format og EPS PICT-format er mere relevante i tidligere versioner af Photoshop. Den aktuelle version af Photoshop har rasterfunktioner til at åbne filer, som indeholder vektordata.

Photoshop Raw-format

Photoshop Raw-formatet er et fleksibelt filformat til overførsel af filer mellem forskellige programmer og computerplatforme. Formatet understøtter CMYK-, RGB- og gråtonebilleder med alfakanaler samt multikanal- og Lab-billeder uden alfakanaler. Dokumenter, der er gemt i Photoshop Raw-formatet kan have en vilkårlig pixel- eller filstørrelse, men de kan ikke indeholde lag.

Photoshop Raw-formatet består af en bytestrøm, som beskriver billedets farveoplysninger. Hver pixel beskrives i binært format, hvor 0 repræsenterer sort, og 255 repræsenterer hvid. I billeder med 16-bit-kanaler er værdien for hvid 65535). Photoshop bestemmer det antal kanaler, der skal bruges for at beskrive billedet, samt yderligere kanaler i billedet. Du kan angive filtypenavnet (Windows), filtypen (Mac OS), hvem der har oprettet filen (Mac OS) og headeroplysninger.

I Mac OS består filtypen som regel af et id på fire tegn, som identificerer filen – TEXT identificerer f.eks. filen som en ASCII-tekstfil. Dokumentopretteren er som regel et id på fire tegn. De fleste Mac OS-programmer har et entydigt id for dokumentopretter, som er registreret hos Apple Computer Developer Services.

Headerparameteren angiver, hvor mange byte oplysninger der findes i filen, før de faktiske billedoplysninger starter. Værdien bestemmer antallet af nuller, der indsættes som pladsholder i starten af filen. Standardværdien er ingen header (headerstørrelse = 0). Du kan angive en header, når du åbner filen i Raw-format. Du kan også gemme filen uden en header og derefter bruge et filredigeringsprogram som f.eks. HEdit (Windows) eller Norton Utilities (Mac OS) til at udskifte nullerne med headeroplysninger.

Du kan gemme billedet i et sekvensopdelt eller ikke-sekvensopdelt format. Hvis du vælger sekvensopdelt, gemmes farveværdierne (f.eks. rød, grøn og blå) sekventielt. Valget afhænger af kravene i det program, filen skal åbnes i.

Bemærk:

Et Photoshop Raw-billede er ikke i det samme filformat som en Camera Raw-billedfil fra et digitalkamera. En Camera Raw-billedfil er i et kameraspecifikt format, som grundlæggende set er et "digitalt negativ" uden filtrering, hvidbalancejustering eller anden intern kamerabehandling.

Digital Negative-format (DNG)

Digital Negative (DNG) er et filformat, som indeholder de rå billeddata fra et digitalkamera samt metadata, der definerer, hvad dataene betyder. DNG, Adobes offentligt tilgængelige arkivformat til Camera Raw-filer, er udviklet til at give kompatibilitet og begrænse antallet af Camera Raw-filformater. Ekstramodulet Camera Raw kan gemme Camera Raw-billeddata i DNG-formatet. Yderligere oplysninger om DNG-filformatet (Digital Negative) finder du på www.adobe.com ved at søge på udtrykket "Digital Negative". Du finder omfattende oplysninger og et hyperlink til et brugerforum.

BMP-format

BMP er Windows-standardbilledformatet på Windows-kompatible computere. BMP-formatet understøtter farvetilstandene RGB, Indekserede farver, Gråtoner og Bitmap. Du kan angive enten Windows- eller OS/2-format og en bitdybde på 8 bit/kanal. For 4-bit- og 8-bitbilleder i Windows-format kan du også angive RLE-komprimering.

BMP-billeder skrives normalt nedefra og op. Du kan dog vælge indstillingen Vend rækkefølge for at skrive oppefra og ned. Du kan også vælge en anden kodningsmetode ved at klikke på Avancerede tilstande. (Vend rækkefølge og Avancerede tilstande er mest relevante for spilprogrammører og andre, som bruger DirectX).

Cineon-format

Cineon er udviklet af Kodak. Det er et digitalt format med 10 bit pr. kanal, der er velegnet til elektronisk komposition, manipulation og forbedring. Ved hjælp af Cineon-formatet kan du føre billeder tilbage til film uden at forringe billedkvaliteten. Dette format bruges i Cineon Digital Film System, som overfører billeder fra film til Cineon-formatet og tilbage til film.

DICOM-format

DICOM-formatet (Digital Imaging and Communications in Medicine) bruges normalt til at overføre og lagre medicinske billeder, f.eks. ultralydsscanninger og scanninger. DICOM-filer indeholder både billeddata og overskrifter, der lagrer oplysninger om patienten og det medicinske billede.

GIF

GIF (Graphics Interchange Format) er det mest almindelige filformat til visning af grafik og billeder med indekserede farver i HTML-dokumenter. GIF er et LZW-komprimeret format, som er udviklet til at minimere filstørrelsen og den elektroniske overførselstid. GIF-formatet bevarer gennemsigtighed i billeder med indekserede farver, men understøtter ikke alfakanaler.

IFF

IFF (Interchange File Format) er et universalformat til lagring af data, som kan tilknytte og gemme flere typer data. IFF er portabelt og har udvidelser, der understøtter stillbilleder, lyd, musik, video og tekstdata. IFF-formatet omfatter Maya IFF og IFF (tidligere Amiga IFF).

JPEG-format

JPEG-formatet (Joint Photographic Experts Group) bruges normalt til at vise fotografier og andre halvtonebilleder i HTML-dokumenter. JPEG-formatet understøtter farvetilstandene CMYK, RGB og Gråtoner, men ikke gennemsigtighed. I modsætning til GIF-formatet bevarer JPEG alle farveoplysninger i et RGB-billede, men filstørrelsen komprimeres ved selektivt at slette nogle data.

Et JPEG-billede dekomprimeres automatisk, når det åbnes. Større komprimering giver dårligere billedkvalitet, og mindre komprimering giver bedre billedkvalitet. I de fleste tilfælde kan resultatet af kvalitetsindstillingen Maksimum ikke skelnes fra originalen.

Stort dokumentformat (PSB)

Stort dokumentformat (PSB) understøtter dokumenter med op til 300.000 pixel i hver retning. Alle Photoshop-funktioner, f.eks. lag, effekter og filtre, understøttes. (Nogle ekstrafiltre kan ikke bruges til dokumenter, der er bredere eller højere end 30.000 pixel).

Du kan gemme HDR, 32-bit pr. kanal som PSB-filer.

Bemærk:

De fleste andre programmer og ældre versioner af Photoshop kan ikke åbne dokumenter med større filstørrelse end 2 GB.

OpenEXR-format

OpenEXR (EXR) er et filformat, der bruges til visuelle effekter i forbindelse med HDR-billeder. Filmformatet har stor farveægthed og et dynamisk område, der egner sig til brug i filmproduktion. OpenEXR, der er udviklet af Industrial Light and Magic, understøtter flere komprimeringsmetoder med eller uden tab. En OpenEXR-fil understøtter gennemsigtighed og virker kun med billeder på 32 bit/kanal. Filformatet gemmer værdierne som flydende punkter med 16 bit/kanal.

PDF

PDF (Portable Document Format) er et fleksibelt filformat til flere platforme og programmer. PDF-filer er baseret på PostScript-billedmodellen og viser og bevarer skrifttyper, sidelayout samt både vektor- og bitmapgrafik. Desuden kan PDF-filer indeholde funktioner til elektronisk dokumentsøgning og navigation som f.eks. elektroniske hyperlinks. PDF understøtter billeder med 16 bit pr. kanal. Adobe Acrobat har også et værktøj til retouchering af objekter til mindre redigering af billeder i en PDF-fil. Få mere at vide om at arbejde med billeder i PDF-filer på Acrobat Hjælp.

Bemærk:

Værktøjet til retouchering af objekter er især beregnet til redigering af billeder og objekter i sidste øjeblik. Det er bedst at foretage redigeringer af billederne i Photoshop, før de gemmes som PDF-filer.

Photoshop genkender to typer PDF-filer:

Photoshop PDF-filer

Oprettes, når der vælges Bevar Photoshop-redigeringsmuligheder i dialogboksen Gem Adobe PDF. Photoshop PDF-filer kan kun indeholde ét billede.

Photoshop PDF-formatet understøtter alle de farvetilstande (med undtagelse af multikanaltilstand) og funktioner, der understøttes i Photoshop-standardformatet. Photoshop PDF understøtter også JPEG- og ZIP-komprimering, undtagen for billeder i bitmaptilstand, hvor der bruges CCITT Group 4-komprimering.

Almindelige PDF-filer

Oprettes, når Bevar Photoshop-redigeringsmuligheder fravælges i dialogboksen Gem Adobe PDF, eller hvis der bruges et andet program som f.eks. Adobe Acrobat eller Illustrator. Almindelige PDF-filer kan indeholde flere sider og billeder.

Når du åbner en almindelig PDF-fil, lægges der raster på vektor- og tekstindhold, og pixelindhold bevares.

PICT-fil

PICT-format bruges til Mac OS-grafik og sidelayoutprogrammer som midlertidigt filformat til at overføre billeder mellem programmer. PICT-formatet understøtter RGB-billeder med én alfakanal samt billeder med indekserede farver, gråtonebilleder og bitmapbilleder, som ikke indeholder alfakanaler.

Bemærk:

Selv om Photoshop kan åbne raster PICT-filer, kan det ikke åbne QuickDraw PICT-billeder eller gemme billeder i PICT-format.

PICT-ressource

(Mac OS) En PICT-ressource er en PICT-fil, men den har et navn og ressource-id. PICT-ressourceformatet understøtter RGB-billeder med én alfakanal samt billeder med indekserede farver, gråtonebilleder og bitmapbilleder, som ikke indeholder alfakanaler.

Du kan åbne en PICT-ressource med kommandoerne Importer eller Åbn. Photoshop kan dog ikke gemme i dette format.

Pixar-format

Pixar-formatet er udviklet til avancerede grafikprogrammer, f.eks. programmer til 3D-billeder og animation. Pixar-format understøtter RGB- og gråtonebilleder med én alfakanal.

PNG-format

PNG-formatet (Portable Network Graphics) er udviklet som et patentfrit alternativ til GIF og bruges til komprimering uden tab og til visning af billeder på internettet. I modsætning til GIF understøtter PNG 24-bit billeder og yder gennemsigtig baggrund uden ujævne kanter, men visse webbrowsere understøtter ikke PNG-billeder. PNG-formatet understøtter RGB-billeder, billeder med indekserede farver, gråtonebilleder og bitmapbilleder uden alfakanaler. PNG bevarer gennemsigtighed i gråtone- og RGB-billeder.

Portable Bit Map-format

PBM-filformatet (Portable Bit Map), der også kaldes for Portable Bitmap Library og Portable Binary Map, understøtter monokrome bitmapbilleder (1 bit pr. pixel). Formatet kan bruges til dataoverførsel uden tab, fordi mange programmer understøtter dette format. Du kan endda redigere eller oprette disse filer i et tekstredigeringsprogram.

Portable Bit Map-formatet fungerer som fællessprog for en lang række bitmapkonverteringsfiltre, herunder Portable FloatMap (PFM), Portable Graymap (PGM), Portable Pixmap (PPM) og Portable Anymap (PNM). Hvor PBM-filformatet gemmer monokrome bitmapbilleder, gemmer PGM derudover gråtonebitmapbilleder, og PPM kan også gemme farvebitmapbilleder. PNM er i sig selv ikke et filformat, men en PNM-fil kan indeholde PBM-, PGM- eller PPM-filer. PFM er et billedformat med flydende tal, der kan bruges til HDR-filer med 32 bit pr. kanal.

Radiance-format

Radiance (HDR) er et filformat med 32 bit pr. kanal, der bruges til HDR-billeder. Dette format blev oprindeligt udviklet til Radiance-systemet, et professionelt værktøj til at visualisere belysning i virtuelle miljøer. Filformatet gemmer lysmængden pr. pixel i stedet for blot de farver, der skal vises på skærmen. De luminansværdier, som Radiance-formatet kan klare, er langt højere end de 256 niveauer i filformater til billeder med 8 bit pr. kanal. Radiance-filer (HDR) bruges ofte i 3D-modellering.

Scitex CT

Scitex CT-formatet (Continuous Tone) bruges til avanceret billedbehandling på Scitex-computere. Kontakt Creo for at få programmer til at overføre filer gemt i Scitex CT-format til et Scitex-system. Scitex CT-formatet understøtter farvetilstandene CMYK, RGB og Gråtoner, men ikke alfakanaler.

CMYK-billeder, der gemmes i Scitex CT-format, har ofte meget store filer. Filerne er genereret til input vha. en Scitex-scanner. Billeder, der gemmes i Scitex CT-format, udskrives til film med en Scitex-rasterenhed, der opretter separationer vha. et patenteret Scitex-halvtonesystem. Systemet danner meget få moirémønstre og kræves ofte til professionelt farvearbejde, f.eks. reklamer i blade.

TIFF

TIFF-formatet (Tagged Image File Format, TIF) bruges til at udveksle filer mellem programmer og computerplatforme. TIFF er et fleksibelt bitmapbilledformat, som understøttes af næsten alle tegne-, billedredigerings- og sidelayoutprogrammer. Desuden kan stort set alle scannere producere TIFF-billeder. TIFF-dokumenter kan maksimalt have en filstørrelse på 4 GB.

TIFF-formatet understøtter CMYK-, RGB- og Lab-billeder, billeder med indekserede farver samt gråtonebilleder med alfakanaler og bitmapbilleder uden alfakanaler. Photoshop kan gemme lag i en TIFF-fil, men hvis du åbner filen i et andet program, er det kun det samkopierede billede, der ses. Photoshop kan også gemme noter, gennemsigtighed og data om multiopløsningspyramider i TIFF-format.

I Photoshop har TIFF-billedfiler en bitdybde på 8, 16 eller 32 bit pr. kanal. Du kan gemme HDR, 32-bit pr. kanal som TIFF-filer.

WBMP-format

WBMP-formatet er standardformatet til optimering af billeder til mobile enheder, f.eks. mobiltelefoner. WBMP understøtter 1-bit farve, hvilket betyder, at WBMP-billeder kun indeholder sorte og hvide pixel.

Dette arbejde har licens under en Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Opslag på Twitter™ og Facebook er ikke omfattet af vilkårene for Creative Commons.

Juridiske meddelelser   |   Politik for beskyttelse af personlige oplysninger online