Fejlfinding af problemer med skrifttyper i Adobe Photoshop CC, 2015, 2014, CS6, CS5

Beskadigede skrifttyper kan føre til forskellige problemer i Photoshop, men nogle af dem ser ud til ikke at have noget med skrifttyper at gøre.

Løsninger

Disse løsninger er arrangeret i rækkefølge, så der startes med de løsninger, der er lettest og har den største sandsynlighed for at finde den beskadigede skrifttype, hvorefter de sværere eller mere tidskrævende løsninger vises.

Vigtigt: Fjern eller opdater evt. plugins til skrifttyper fra tredjepart, inden du tester skrifttyperne.

Løsning 1: Opdater Photoshop til den seneste version

 1. Vælg Hjælp > Opdateringer (hvilket er den foretrukne opdateringsmetode).

 2. Download den seneste opdatering fra Adobes websted.

Løsning 2: Deaktiver Vis skrifttype i indstillingerne for Photoshop

Photoshop CS6 og nyere:

 1. Vælg type > Størrelse på forhåndsvisning af skrifttyper.

 2. Vælg Ingen.

Photoshop CS5:

 1. Vælg Photoshop > Indstillinger > Tekst (Mac OS) eller Rediger > Indstillinger > Tekst (Windows).

 2. Fravælg Størrelse på forhåndsvisning af skrifttyper.

Test problemet igen for at afgøre, om denne løsning har løst problemet.

Løsning 3: Fjern skrifttyper

De følgende skrifttyper vides at føre til problemer, når de bruges i Photoshop:

Bustle (kun Mac OS)

 • 21kannmbn_ttf
 • GURAKH_S.TTF
 • JH_TITLES.TTF
 • SCREEN__.TTF
 • SEVESBRG.TTF
 • SF Tattle Tales Condensed.ttF
 • ZEROGEBI.TTF
 • Zippy.ttf

Løsning 4: (Mac OS) Kontrollér alle skrifttyperne vha. Mac OS-programmet Skriftbog

 1. Vælg Programmer > Skriftbog.
 2. Vælg Alle skrifter i kolonnen Samling.
 3. Vælg den øverste skrifttype i kolonnen Skrift, og tryk på Cmd + A for at vælge alle skrifttyperne.

 4. Vælg Arkiv > Godkend skrift.

 5. Slet den beskadigede eller duplikerede skrifttype.

 6. Hvis programmet Skriftbog går ned, skal du genstarte det og scrolle gennem skrifttyperne én ad gangen for at finde ud af, hvilken af dem der førte til, at programmet brød ned. Brug pil ned-tasten til at vælge den første skrifttype, og hold så tasten nede for at scrolle gennem alle skrifttyperne.

Løsning 5: Brug FontTest-scriptet til at afgøre, om der er beskadigede skrifttyper på computeren

Download, installer, og kør det relevante FontTest.jsx-script til din version af Photoshop nedenfor. Scriptet kan bruges til at afgøre, om der er beskadigede skrifttyper på computeren, eller om nogle af skrifttyperne er årsag til nedbruddet.

Download og læs den relevante FontTest_readme.pdf-fil.

Vigtigt: Denne PDF-fil indeholder vigtige oplysninger om, hvordan scriptet installeres og køres, samt oplysninger om resultaterne.

Bemærk: Hvis Photoshop går ned, inden du kan køre dette script, er det mere sandsynligt, at årsagen har med operativsystemet at gøre end Photoshop. I disse tilfælde skal du udføre de andre løsninger i dokumentet.

Photoshop CS6 og nyere

Højreklik (Windows) eller hold Ctrl nede og klik (Mac OS) på FontTest.jsx.zip-filen nedenfor. Gem herefter FontTest.jsx-filen på din harddisk, f.eks. på skrivebordet. Pak filen ud ved at dobbeltklikke på den, og vælg at udpakke alle filerne, hvis du bliver spurgt om det.

Download

Download

Photoshop CS5

Højreklik (Windows) eller hold Ctrl nede og klik (Mac OS) på FontTest-scriptet. Gem herefter FontTest.jsx-filen på din harddisk, f.eks. på skrivebordet.

Vigtigt om FontTest (ReadMe-fil)

Løsning 6: Slet Photoshops skrifttypecachefiler

Mac OS

 1. Afslut Photoshop og Creative Cloud-skrivebordsprogrammet, hvis det er installeret.

 2. Navigér til:

  • Photoshop CS6 og tidligere
     /Brugere/[brugernavn]/Bibliotek/Caches/Adobe 
  • Photoshop CC eller nyere
   /Brugere/[Brugernavn]/Bibliotek/Programsupport/Adobe/Adobe Photoshop CC

  Bemærk:

  Hvis du bruger Mac OS 10.7 eller nyere, skal du læse denne TechNote for at få anvisninger til åbning af den skjulte mappe Bibliotek.

 3. Træk mappen TypeSupport (Photoshop CS6 og tidligere) eller mappen CT Font Cache (Photoshop CC eller nyere) til papirkurven, og tøm papirkurven.

Windows

 1. Afslut Photoshop og Creative Cloud-skrivebordsprogrammet, hvis det er installeret.

 2. Gå til den relevante mappe

  • Photoshop CS6 og tidligere
   Windows XP: \Documents and Settings\Lokale indstillinger\Application Data\Adobe
   Windows 7: \Brugere\[brugernavn]\AppData\Local\Adobe
  • Photoshop CC og CC 2014
   Windows 7 og 8: \Brugere\[brugernavn]\AppData\Roaming\Adobe\Adobe Photoshop CC, CC 2014 eller CC 2015
 3. Slet mappen TypeSupport (Photoshop CS6 og tidligere) eller mappen CT Font Cache (Photoshop CC, CC 2014 og CC 2015), og tøm papirkurven.

Genstart Photoshop, og afprøv, om problemet stadig opstår. 

Løsning 7: Slet skrifttypecachefilerne på operativsystemet

Mac OS

Du sletter cachefilerne med skrifttyper på operativsystemet ved at køre et kommandolinjeværktøj i programmet Terminal. Denne kommando er en del af Mac OS. Vær forsigtig, når du bruger programmet Terminal, da det påvirker operativsystemet på lavt niveau. Du kan gennemse Atsutil-vejledningen ved at skrive "man atsutil" (uden anførselstegn) og så trykke på Retur i Terminal. Du kan også læse denne artikel i magasinet MacWorld.

 1. Afslut Photoshop og Creative Cloud-skrivebordsprogrammet, hvis det er installeret.

 2. Vælg Programmer > Hjælpeprogrammer.
 3. Åbn Terminal

 4. Skriv følgende kommando, og tryk på Retur

  sudo atsutil databases –remove

Windows

Aktivér skjulte filer og mapper (se Vis skjulte filer og mapper), og gør derefter følgende:.

 1. Luk alle Adobe-programmer inklusive Creative Cloud-skrivebordsprogrammet, hvis det er installeret.

 2. Gå til \Windows\ServiceProfiles\LocalService\Appdata\Local

 3. Slet filen *FNTCACHE*.DAT eller *FontCache*.dat.

  Bemærk:

  Stjernen (*) angiver forskellige tal, bogstaver eller ord som f.eks. FontCache-S-1-5-21.dat.

Det er generelt en god idé også at slette Photoshops skrifttypecachefiler (Løsning 6 ovenfor), når man sletter operativsystemets cache. Foretag testen igen for at se, om problemet stadig opstår.

Løsning 8: Isoler den skrifttype, som er årsag til problemet (kun Mac OS)

Vigtigt: Med udgivelsen af Mac OS X 10.7 sørgede Apple for, at brugerens biblioteksmappe som standard er skjult. Hvis du vil have adgang til filerne i den skjulte biblioteksmappe for at udføre Adobe-relateret fejlfinding, skal du bruge metoderne i Sådan får du adgang til filer i det skjulte bibliotek.

Sørg for, at skrifttyperne kun er placeret i én skrifttypemappe: 

 •  /Users/[brugernavn]/Library/Fonts
 •  /Bibliotek/Skrifttyper

Hvis skrifttyperne ikke er duplikerede, skal du fortsætte med resten af trinnet. Hvis de er duplikerede, skal du fjerne dem fra en af placeringerne.

Opret to mapper på skrivebordet, kaldet fonttest og goodfonts.

Der er tre placeringer, hvor der kan være skrifttyper, der skal testes. Udfør testen for alle af de følgende mapper, der indeholder skrifttyper:

* /Brugere/[brugernavn]/Bibliotek/Skrifter
* /Bibliotek/Skrifter
* /[netværksdrev]/Bibliotek/Skrifter

Du tester for beskadigede skrifttyper ved at beholde halvdelen af skrifttyperne i mappen Bibliotek/Skrifter. Flyt halvdelen til mappen Fonttest, og afprøv den situation, som førte til problemet.

 • Hvis problemet opstår igen, er den beskadigede skrifttype stadig i mappen Skrifter og ikke i mappen Fonttest. Flyt skrifttyperne fra mappen Fonttest til mappen Goodfonts.
 • Hvis problemet ikke opstår igen, er den beskadigede skrifttype i mappen Fonttest. Flyt skrifttyperne fra den officielle mappe med skrifttyper til mappen Goodfonts. Flyt halvdelen af skrifttyperne tilbage til den officielle mappe med skrifttyper med henblik på den næste testrunde.
 • Fortsæt med at teste halvdelen af de tilbageværende skrifttyper, og fortsæt med at flytte skrifttyperne uden problemet til mappen Goodfonts. 
 • Når du har fundet frem til den skrifttype, som er årsag til problemet, skal du fjerne den fra den officielle mappe med skrifttyper. Flyt alle skrifttyperne fra mappen Goodfonts tilbage til den relevante officielle mappe med skrifttyper, som du er ved at teste. Udfør disse test for hver af de officielle skrifttypemapper, som indeholder skrifttyper. 

Vigtigt: Hvis det samme problem opstår, efter du har fjernet en skrifttype, har en eller flere skrifttyper det samme eller et lignende problem. Fortsæt med at udføre disse trin, indtil alle beskadigede skrifttyper er fjernet.

Nødvendige skrifttyper i Photoshop CS6

 • AdobeArabic-Bold.otf
 • AdobeArabic-BoldItalic.otf
 • AdobeArabic-Italic.otf
 • AdobeArabic-Regular.otf
 • AdobeDevanagari-Bold.otf
 • AdobeDevanagari-BoldItalic.otf
 • AdobeDevanagari-Italic.otf
 • AdobeDevanagari-Regular.otf
 • AdobeHebrew-Bold.otf
 • AdobeHebrew-BoldItalic.otf
 • AdobeHebrew-Italic.otf
 • AdobeHebrew-Regular.otf
 • AdobeMingStd-Light.otf
 • AdobeMyungjoStd-Medium.otf
 • AdobeSongStd-Light.otf
 • KozGoPr6N-Regular.otf
 • KozGoPr6N-Bold.otf
 • KozGoPr6N-ExtraLight.otf
 • KozGoPr6N-Heavy.otf
 • KozGoPr6N-Light.otf
 • KozGoPr6N-Normal.otf
 • KozMinPr6N-Regular.otf
 • KozMinPr6N-Bold.otf
 • KozMinPr6N-ExtraLight.otf
 • KozMinPr6N-Heavy.otf
 • KozMinPr6N-Light.otf
 • KozMinPr6N-Medium.otf
 • LetterGothicStd.otf
 • LetterGothicStd-Bold.otf
 • LetterGothicStd-BoldSlanted.otf
 • LetterGothicStd-Slanted.otf
 • MinionPro-Regular.otf
 • MinionPro-It.otf
 • MinionPro-Bold.otf
 • MinionPro-BoldIt.otf
 • MyriadPro-Regular
 • MyriadPro-Bold.otf
 • MyriadPro-BoldCond.otf
 • MyriadPro-BoldCondIt.otf
 • MyriadPro-BoldIt.otf
 • MyriadPro-Cond.otf
 • MyriadPro-CondIt.otf
 • MyriadPro-It.otf
 • MyriadPro-Semibold.otf
 • MyriadPro-SemiboldIt.otf
 • MyriadHebrew-Bold.otf
 • MyriadHebrew-BoldIt.otf
 • MyriadHebrew-It.otf
 • MyriadHebrew-Regular.otf

Valgfrie skrifttyper i Photoshop CS6

 • ACaslonPro-Bold.otf
 • ACaslonPro-BoldItalic.otf
 • ACaslonPro-Italic.otf
 • ACaslonPro-Regular.otf
 • ACaslonPro-Semibold.otf
 • ACaslonPro-SemiboldItalic.otf
 • AdobeHeitiStd-Regular.otf
 • AdobeFangsongStd-Regular.otf
 • AdobeFanHeitiStd-Bold.otf
 • AdobeGothicStd-Bold.otf
 • AdobeKaitiStd-Regular.otf
 • AGaramondPro-Bold.otf
 • AGaramondPro-BoldItalic.otf
 • AGaramondPro-Italic.otf
 • AGaramondPro-Regular.otf
 • BirchStd.otf
 • BlackoakStd.otf
 • BrushScriptStd.otf
 • ChaparralPro-Bold.otf
 • ChaparralPro-BoldIt.otf
 • ChaparralPro-Italic.otf
 • ChaparralPro-Regular.otf
 • CharlemagneStd-Bold.otf
 • CooperBlackStd.otf
 • CooperBlackStd-Italic.otf
 • GiddyupStd.otf
 • HoboStd.otf
 • KozGoPro-Regular.otf
 • KozGoPro-Bold.otf
 • KozGoPro-ExtraLight.otf
 • KozGoPro-Heavy.otf
 • KozGoPro-Light.otf
 • KozGoPro-Medium.otf
 • KozMinPro-Regular.otf
 • KozMinPro-Bold.otf
 • KozMinPro-ExtraLight.otf
 • KozMinPro-Heavy.otf
 • KozMinPro-Light.otf
 • KozMinPro-Medium.otf
 • LithosPro-Black.otf
 • LithosPro-Regular.otf
 • MesquiteStd.otf
 • MinionPro-BoldCn.otf
 • MinionPro-BoldCnIt.otf
 • MinionPro-Medium.otf
 • MinionPro-MediumIt.otf
 • MinionPro-Semibold.otf
 • MinionPro-SemiboldIt.otf
 • NuevaStd-BoldCond.otf
 • NuevaStd-BoldCondItalic.otf
 • NuevaStd-Cond.otf
 • NuevaStd-CondItalic.otf
 • OCRAStd.otf
 • OratorStd.otf
 • OratorStd-Slanted.otf
 • PoplarStd.otf
 • PrestigeEliteStd-Bd.otf
 • RosewoodStd-Regular.otf
 • StencilStd.otf
 • TektonPro-Bold.otf
 • TektonPro-BoldCond.otf
 • TektonPro-BoldExt.otf
 • TektonPro-BoldObl.otf
 • TrajanPro-Bold.otf
 • TrajanPro-Regular.otf

Nødvendige skrifttyper i Photoshop CS5

 • AdobeArabic-Bold.otf
 • AdobeArabic-BoldItalic.otf
 • AdobeArabic-Italic.otf
 • AdobeArabic-Regular.otf
 • AdobeHebrew-Bold.otf
 • AdobeHebrew-BoldItalic.otf
 • AdobeHebrew-Italic.otf
 • AdobeHebrew-Regular.otf
 • AdobeMingStd-Light.otf
 • AdobeMyungjoStd-Medium.otf
 • AdobeSongStd-Light.otf
 • KozGoPro-Regular.otf
 • KozGoPro-Bold.otf
 • KozGoPro-ExtraLight.otf
 • KozGoPro-Heavy.otf
 • KozGoPro-Light.otf
 • KozGoPro-Medium.otf
 • KozMinPro-Regular.otf
 • KozMinPro-Bold.otf
 • KozMinPro-ExtraLight.otf
 • KozMinPro-Heavy.otf
 • MyriadPro-Regular
 • MyriadPro-BoldIt.otf
 • MyriadPro-Cond.otf
 • MyriadPro-CondIt.otf
 • MyriadPro-It.otf
 • MyriadPro-Semibold.otf
 • MyriadPro-SemiboldIt.otf

Valgfrie skrifttyper i Photoshop CS5

Bemærk: Disse skrifttyper kan påvirke den måde, skabeloner vises på, eller påvirke forbindelsen mellem forskellige produkter.

 • ACaslonPro-Bold.otf
 • ACaslonPro-BoldItalic.otf
 • ACaslonPro-Italic.otf
 • ACaslonPro-Regular.otf
 • ACaslonPro-Semibold.otf
 • ACaslonPro-SemiboldItalic.otf
 • AdobeHeitiStd-Regular.otf
 • AdobeFangsongStd-Regular.otf
 • AdobeFanHeitiStd-Bold.otf
 • AdobeGothicStd-Bold.otf
 • AdobeKaitiStd-Regular.otf
 • AGaramondPro-Bold.otf
 • AGaramondPro-BoldItalic.otf
 • AGaramondPro-Italic.otf
 • AGaramondPro-Regular.otf
 • BirchStd.otf
 • BlackoakStd.otf
 • BrushScriptStd.otf
 • ChaparralPro-Bold.otf
 • ChaparralPro-BoldIt.otf
 • ChaparralPro-Italic.otf
 • ChaparralPro-Regular.otf
 • CharlemagneStd-Bold.otf
 • CooperBlackStd.otf
 • CooperBlackStd-Italic.otf
 • GiddyupStd.otf
 • HoboStd.otf
 • KozGoPr6N-Bold.otf
 • KozGoPr6N-ExtraLight.otf
 • KozGoPr6N-Heavy.otf
 • KozGoPr6N-Light.otf
 • KozGoPr6N-Medium.otf
 • KozGoPr6N-Regular.otf
 • KozMinPr6N-Bold.otf
 • KozMinPr6N-ExtraLight.otf
 • KozMinPr6N-Heavy.otf
 • KozMinPr6N-Light.otf
 • KozMinPr6N-Medium.otf
 • KozMinPr6N-Regular.otf
 • LithosPro-Black.otf
 • LithosPro-Regular.otf
 • MesquiteStd.otf
 • MinionPro-BoldCn.otf
 • MinionPro-BoldCnIt.otf
 • MinionPro-Medium.otf
 • MinionPro-MediumIt.otf
 • MinionPro-Semibold.otf
 • MinionPro-SemiboldIt.otf
 • NuevaStd-BoldCond.otf
 • NuevaStd-BoldCondItalic.otf
 • NuevaStd-Cond.otf
 • NuevaStd-CondItalic.otf
 • OCRAStd.otf
 • OratorStd.otf
 • OratorStd-Slanted.otf
 • PoplarStd.otf
 • PrestigeEliteStd-Bd.otf
 • RosewoodStd-Regular.otf
 • StencilStd.otf
 • TektonPro-Bold.otf
 • TektonPro-BoldCond.otf
 • TektonPro-BoldExt.otf
 • TektonPro-BoldObl.otf
 • TrajanPro-Bold.otf
 • TrajanPro-Regular.otf

Nøgleord: bryder ned, svarer ikke, fryser, skrive, tekstværktøj, tekstværktøjet, skrifttype, skrifttyper, beskadiget, ødelagt, cpsid_84363