Bemærk:

I Photoshop CS6 er 3D-funktionerne en del af Photoshop Extended. Alle funktioner i Photoshop Extended er indeholdt i Photoshop. Photoshop har ikke et separat Extended-tilbud.

Om billedstakke

En billedstak kombinerer en gruppe billeder med et lignende referencebillede, men der vil dog være forskelle i kvalitet eller indhold på tværs af sættet. Når billederne er kombineret i en stak, kan du behandle dem for at fremstille en sammensat visning, der fjerner uønsket indhold eller støj.

Du kan bruge billedstakke til at forbedre billeder på flere måder:

 • Hvis du vil reducere billedstøj og -forvrængning i juridiske, medicinske eller astrofotografiske billeder.

 • Hvis du vil fjerne uønskede eller fejlagtige objekter fra en række stationære fotos eller en serie af videobilleder. Hvis du f.eks. vil fjerne en figur, der går gennem et billede, eller fjerne en bil, der passerer foran hovedmotivet.

Billedstakke gemmes som Smart Objects. De behandlingsindstillinger, du kan anvende på stakken, kaldes staktilstande. Hvis du anvender en staktilstand på en billedstak, redigerer du uden at slette noget. Du kan ændre staktilstande for at producere forskellige effekter. De oprindelige billedoplysninger i stakken forbliver uændrede. Hvis du vil bevare ændringer, når du har anvendt staktilstanden, skal du gemme resultatet som et nyt billede eller rasterisere Smart Object. Du kan oprette en billedstak manuelt eller ved hjælp af et script.

Lav en billedstak

Det bedste resultat opnås, hvis billederne i en billedstak har samme dimensioner og hovedsageligt ens indhold, f.eks. et sæt stillbilleder der er taget fra en fast synsvinkel eller en række billeder fra et stationært videokamera. Indholdet af billederne skal være så ensartet, at du kan registrere eller justere dem i forhold til andre billeder i sættet.

 1. Kombiner de separate billeder i et billede med flere lag. Se Dublere lag.

  Bemærk:

  En billedstak skal indeholde mindst to lag.

  Du kan også kombinere billeder ved hjælp af et script (Filer > Scripts > Indlæs filer i stak).

 2. Vælg Marker > Alle lag.

  Bemærk:

  Hvis baggrundslaget skal kunne vælges med kommandoen Alle lag, skal du først konvertere det til et almindeligt lag.

 3. Vælg Rediger > Juster lag automatisk, og vælg Automatisk som justeringsindstilling. Hvis Automatisk ikke registrerer lagene tilfredsstillende, kan du prøve indstillingen Ændring af placering.
 4. Vælg Lag > Smart Objects > Konverter til Smart Object.
 5. Vælg Lag > Smart Objects > Staktilstand, og vælg en staktilstand i undermenuen.
  • Brug ekstramodulerne Gennemsnit eller Median til at reducere støj.

  • Brug ekstramodulet Median til at fjerne objekter fra billedet.

   Outputtet er et sammensat billede med samme størrelse om den oprindelige billedstak. Du skal muligvis eksperimentere med forskellige ekstramoduler for at få den bedste forbedring af et bestemt billede.

   Hvis du vil ændre gengivelseseffekten, skal du vælge en anden staktilstand i undermenuen. Stakgengivelse er ikke kumulativ – hver gengivelseseffekt fungerer på de oprindelige billeddata i stakken og erstatter tidligere effekter.

Staktilstande

Staktilstande fungerer kun kanal for kanal og kun på uigennemsigtige pixel. Tilstanden Maksimal returnerer f.eks. de maksimale værdier for rød, grøn og blå kanal for et krydsudsnit af pixel og fletter dem til en sammensat pixelværdi i det gengivne billede.

Navn på ekstramodul til gengivelse

Resultat

Kommentarer

Entropi

entropi = - sum( (sandsynlighed af værdi) * log2(sandsynlighed af værdi) )

Sandsynlighed af værdi = (antal forekomster af værdi) / (samlet antal uigennemsigtige pixel)

Binær entropi (eller nul-entropi) definerer en nedre grænse for, hvor mange bit der er nødvendige for tabsfrit at kunne kode oplysninger i et sæt.

Kurtosis

kurtosis = (sum( (værdi - gennemsnit)4 ) over uigennemsigtige pixel ) / ( ( antal uigennemsigtige pixel - 1 ) * (standardafvigelse)4 ).

Et mål for normal fordeling sammenlignet med flad eller fordeling med toppe. Kurtosis for en normal standardfordeling er 3,0. Kurtosis, der er større end 3, angiver fordeling med toppe, og kurtosis, der er mindre end 3, angiver flad fordeling (sammenlignet med normal fordeling).

Maksimum

De maksimale kanalværdier for alle uigennemsigtige pixel

Gennemsnit

De gennemsnitlige kanalværdier for alle uigennemsigtige pixel

Effektive til støjreduktion

Median

Mediankanalværdier for alle uigennemsigtige pixel

Effektive til støjreduktion og til at fjerne uønsket indhold fra billedet

Minimum

De mindste kanalværdier for alle uigennemsigtige pixel

Område

Maksimum minus minimum af de uigennemsigtige pixelværdier

Skævhed

skævhed = (sum( (værdi - gennemsnit)3 ) over uigennemsigtige pixel ) / ( ( antal uigennemsigtige pixel - 1 ) * (standardafvigelse)3 )

Skævhed er en måling af symmetri eller asymmetri omkring det statistiske gennemsnit

Standardafvigelse

standardafvigelse = kvadratrod(varians)

Sammenlægning

Summen af kanalværdier for alle uigennemsigtige pixel

Varians

varians = (sum( (værdi-gennemsnit)2 ) over uigennemsigtige pixel ) / ( antal uigennemsigtige pixel - 1)

Fjerne stakgengivelse

 1. Vælg Lag > Smart Objects > Staktilstand > Ingen for at fjerne alle gengivelser fra en billedstak og konvertere dem tilbage til almindelige Smart Objects.

Redigere en billedstak

Eftersom en billedstak er et Smart Object, kan du når som helst redigere de oprindelige billeder, der udgør stakkens lag.

 1. Vælg Lag > Smart Objects > Rediger indhold, eller dobbeltklik på lagets miniaturebillede. Når du har gemt det redigerede Smart Object, gengives stakken automatisk med den sidste gengivelsesindstilling, der blev anvendt på stakken.

Konvertere en billedstak

Hvis du vil bevare gengivelseseffekter på en billedstak, skal du konvertere Smart Object til et almindeligt lag. (Du kan kopiere det pågældende Smart Object inden konvertering, hvis du vil gengive billedstakken igen på et senere tidspunkt).

 1. Vælg Lag > Smart Objects > Rasteriser.

Bruge et script til at oprette en billedstak

Du kan bruge statistikscriptet til at automatisere oprettelse og gengivelse af en billedstak.

 1. Vælg Filer > Scripts > Statistik.
 2. Vælg en staktilstand i menuen Vælg staktilstand.
 3. Anvend staktilstanden på aktuelt åbne filer, eller gennemse for at vælge en mappe eller enkelte filer.

  De filer, du vælger, vises på en liste i dialogboksen.

 4. Vælg eventuelt Forsøg på at justere kildebilleder automatisk (svarer til at vælge Rediger > Juster lag automatisk). Klik derefter på OK.

  Photoshop kombinerer alle billederne til et enkelt billede med flere lag, konverterer lagene til et Smart Object og anvender den valgte staktilstand.