I Photoshop kan du bruge indstillingerne Juster og Fordel til nemt at opstille og skabe afstand mellem dine billedlag. Dette bruges ofte til at skabe panoramabilleder.

Justere objekter i forskellige lag i forhold til hinanden

Videoselvstudium: Juster objekter i et design

Videoselvstudium: Juster objekter i et design
Infinite Skills

Du kan justere indholdet i lag og grupper med flytteværktøjet . (Se Flytte indholdet i lag)

 1. Benyt en af følgende fremgangsmåder:
  • Hvis du vil justere flere lag, skal du markere lagene med flytteværktøjet eller i panelet Lag eller markere en gruppe.

  • Hvis du vil justere indholdet i et eller flere lag til en markeringsramme, skal du lave en markering i billedet og derefter markere lagene i panelet Lag. Brug denne metode til at justere i forhold til et angivet punkt i billedet.

 2. Vælg Lag > Juster eller Lag > Juster lag til markering, og vælg en kommando i undermenuen. De samme kommandoer er tilgængelige som justeringsknapper på flytteværktøjets indstillingslinje.

  Øverste kanter

  Justerer den øverste pixel på de markerede lag i forhold til den øverste pixel på alle markerede lag eller i forhold til markeringsrammens øverste kant.

  Lodrette midtpunkter

  Justerer den lodrette midterste pixel på hvert markeret lag i forhold til den lodrette midterste pixel på alle markerede lag eller i forhold til markeringsrammens lodrette midtpunkt.

  Nederste kanter

  Justerer den nederste pixel på de markerede lag i forhold til den nederste pixel på alle markerede lag eller i forhold til markeringsrammens nederste kant.

  Venstrekanter

  Justerer den venstre pixel på de markerede lag i forhold til den venstre pixel på laget længst til venstre eller i forhold til markeringsrammens venstre kant.

  Vandrette midtpunkter

  Justerer den vandrette midterste pixel på de markerede lag i forhold til den vandrette midterste pixel på alle markerede lag eller i forhold til markeringsrammens vandrette midtpunkt.

  Højrekanter

  Justerer den højre pixel på de sammenkædede lag i forhold til pixlen længst til højre på alle markerede lag eller i forhold til markeringsrammens højre kant.

Distribuere lag og grupper jævnt

Opdateret i oktober 2018-udgivelsen af Photoshop CC (version 20.0)

 1. Marker tre eller flere lag.
 2. Vælg Lag > Distribuer, og vælg en kommando. Du kan også vælge flytteværktøjet  og klikke på en fordelingsknap på indstillingslinjen.

  Øverste kanter

  Fordeler lagene jævnt og starter fra den øverste pixel i hvert lag.

  Lodrette midtpunkter

  Fordeler lagene jævnt og starter fra den lodrette midterste pixel i hvert lag.

  Nederste kanter

  Fordeler lagene jævnt og starter fra den nederste pixel i hvert lag.

  Venstrekanter

  Fordeler lagene jævnt og starter fra den venstre pixel i hvert lag.

  Vandrette midtpunkter

  Fordeler lagene jævnt og starter fra det vandrette midtpunkt i hvert lag.

  Højrekanter

  Fordeler lagene jævnt og starter fra den højre pixel i hvert lag.

  Vandret

  Fordeler vandret mellemrum mellem lagene jævnt.

  Lodret

  Fordeler lodret mellemrum mellem lagene jævnt.

Justere billedlag automatisk

Kommandoen Juster lag automatisk kan automatisk justere lag, der er baseret på tilsvarende indhold i forskellige lag, f.eks. hjørner og kanter. Vælg et lag som referencelag, eller lad Photoshop vælge referencelaget automatisk. Andre lag justeres efter referencelaget, så tilsvarende indhold lægges oven på hinanden.

Ved hjælp af kommandoen Juster lag automatisk kan du kombinere billeder på flere måder:

 • Erstat eller slet dele af billeder, der har samme baggrund. Når du har justeret billederne, skal du bruge afmasknings- eller blandingseffekter til at kombinere dele af hvert billede til ét billede.

  Se Kombiner billeder med Bland lag automatisk

 • Kombiner billeder, der har samme overlappende indhold.

 • Ved videobilleder, der er optaget med en statisk baggrund, kan du konvertere billeder til lag og derefter tilføje eller slette indhold på tværs af flere billeder.

 1. Kopier eller placer de billeder, du vil justere, i samme dokument.

  Hvert billede placeres i et separat lag. Se Dublere lag.

  Bemærk:

  Du kan indlæse flere billeder i lag ved hjælp af et script. Vælg Filer > Scripts > Indlæs filer i stak.

 2. (Valgfrit) I panelet Lag skal du oprette et referencelag ved at låse det. Se Låse lag. Hvis du ikke angiver et referencelag, analyserer Photoshop alle lagene og vælger det, der er placeret midt i den endelige sammensætning, som reference.
 3. Marker de resterende lag, du vil justere.

  Hvis du vil markere flere tilstødende lag i panelet, skal du holde Skift nede og klikke. Hvis du vil markere ikke-sammenhængende lag, skal du holde Ctrl (Windows) eller Kommando (macOS) nede og klikke.

  Bemærk:

  Marker ikke justeringslag, vektorlag eller Smart Objects, som ikke indeholder oplysninger, der kræves for at kunne justere.

 4. Vælg Rediger > Juster lag automatisk, og vælg en justeringsindstilling. Brug indstillingerne Automatisk, Perspektiv eller Cylindrisk til at kombinere flere billeder, der har samme overlappende områder, f.eks. til at oprette et panorama. Hvis du vil justere scannede billeder med forskudt indhold, skal du bruge indstillingen Kun ændring af placering.

  Automatisk

  Photoshop analyserer kildebillederne og anvender layoutet Perspektiv eller Cylindrisk, afhængigt af det layout der giver den bedste sammensætning.

  Perspektiv

  Opretter en ensartet sammensætning ved at angive et af kildebillederne (som standard det midterste billede) som referencebillede. De andre billeder transformeres derefter (flyttes, strækkes eller skråtstilles efter behov), så de passer til overlappende indhold på tværs af lag.

  Cylindrisk

  Reducerer "butterfly"-forvrængningen, der kan forekomme med layoutet Perspektiv, ved at vise enkelte billeder som på en udfoldet cylinder. Overlappende indhold på tværs af lag tilpasses stadig. Referencebilledet placeres i midten. Mest velegnet til oprettelse af brede panoramaer.

  Sfærisk

  Justerer billeder med brede visningsområder (lodret og vandret). Angiver et af kildebillederne (det midterste billede, som standard) som referencebillede og transformerer de andre billeder sfærisk, så overlappende indhold matches.

  Scenecollage

  Justerer lag og matcher overlappende indhold, uden at ændre formen på elementerne i billedet (en cirkel vil for eksempel fortsat være en cirkel).

  Ændring af placering Kun

  Justerer lagene og tilpasser overlappende indhold, men transformerer (strækker eller skråtstiller) ikke nogen af kildelagene.

  Linsekorrektion

  Korrigerer automatisk for linsedefekter:

  Fjernelse af vignettering

  Kompenserer for en linsedefekt, som får kanterne, især hjørnerne, af et billede til at blive mørkere end midten.

  Geometrisk forvrængning

  Kompenserer for tønde-, pude- eller fiskeøjeforvrængning.

  Bemærk:

  Geometrisk forvrængning forsøger at tage den radikale forvrængning i betragtning for at forbedre resultatet af justeringen, undtagen med fiskeøjelinse, når der findes fiskeøjemetadata, så vil Geometrisk forvrængning justere billederne for fiskeøje

Når du har foretaget automatisk justering, kan du bruge Rediger > Fri transformering til at finindstille justeringen eller foretage tonejusteringer for at udjævne belysningsforskelle mellem lag og derefter kombinere lagene til et sammensat billede.

Bemærk:

Se Skab et panoramabillede for at se en video om brug af Photoshops justeringsværktøjer og automatiske funktioner til at skabe panoramabilleder.

Dette arbejde har licens under en Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Opslag på Twitter™ og Facebook er ikke omfattet af vilkårene for Creative Commons.

Juridiske meddelelser   |   Politik for beskyttelse af personlige oplysninger online