Om Photoshop-lag

Photoshop-lag er som stablede acetatark. Du kan se gennem gennemsigtige områder i et lag til lagene nedenunder. Du flytter et lag for at placere indholdet på laget, ligesom du skyder et acetatark ind i en stak. Du kan også ændre opaciteten af et lag for at gøre indholdet delvist gennemsigtigt.

Photoshop Skildring af lag
Gennemsigtige områder på lag gør, at du kan se lagene nedenunder.

Lag kan bruges til at udføre opgaver, f.eks. sammensætte flere billeder, føje tekst til et billede eller tilføje vektorgrafikformer. Du kan anvende en lagtype til at tilføje en særlig effekt, f.eks. en slagskygge eller glød.

Introduktion til lag

Introduktion til lag
Train Simple

Organisering af Photoshop-lag

Et nyt billede har et enkelt lag. Antallet af yderligere lag, lageffekter og lagsæt, du kan indsætte i et billede, er kun begrænset af computerens hukommelse.

Du arbejder med lag på panelet Lag. Laggrupper er en hjælp til at organisere og håndtere lag. Du kan bruge grupper til at arrangere lagene i en logisk rækkefølge og til at gøre dem mere overskuelige på panelet Lag. Du kan indlejre grupper i andre grupper. Du kan også bruge grupper til at anvende attributter og masker på flere lag samtidig.

Få gode tip til arbejdet med lag i videoselvstudiet Organiser med lag og laggrupper.

Photoshop-lag til ikke-destruktiv redigering

Sommetider indeholder lag ikke noget synligt indhold. Et justeringslag indeholder f.eks. farve- og tonejusteringer, hvilket påvirker de underliggende lag. I stedet for at redigere billedpixel direkte kan du redigere et justeringslag og lade de underliggende pixel forblive uændrede.

En bestemt lagtype, der kaldes et Smart Object, indeholder et eller flere lag indhold. Du kan transformere (skalere, skråtstille eller omforme) et Smart Object uden direkte at redigere billedpixel. Eller du kan redigere et Smart Object som et separat billede, også efter du har placeret det i et Photoshop-billede. Smart Objects kan også indeholde Smart-filtereffekter, med hvilke du kan anvende filtre uden at slette noget i billeder, således at du senere kan tilpasse eller fjerne filtereffekterne. Se Redigering uden at slette noget og Arbejd med Smart Objects.

Videolag

Du kan bruge videolag til at føje video til et billede. Når du har importeret et videoklip til et billede enten som et videolag, kan du afmaske laget, transformere det, anvende lageffekter, male på enkelte billeder eller rasterisere et enkelt billede og konvertere det til et standardlag. Brug panelet Tidslinje til at afspille videoen inde i billedet eller til at få adgang til enkelte billeder. Se Understøttede video- og billedsekvensformater.

Oversigt over panelet Lag i Photoshop

Panelet Lag i Photoshop indeholder en liste over alle lag, laggrupper og lageffekter i et billede. Du kan bruge panelet Lag til at vise og skjule lag, oprette nye lag og arbejde med grupper af lag. Du kan få adgang til yderligere kommandoer og indstillinger i menuen i panelet Lag.

Panelet Lag i Photoshop
Panelet Lag i Photoshop

A. Menuen i panelet Lag B. Filter C. Laggruppe D. Lag E. Udvid/skjul lageffekter F. Lageffekt G. Lagminiature 

Vis panelet Lag i Photoshop

 1. Vælg Vindue > Lag.

Vælg en kommando i menuen i panelet Lag i Photoshop

 1. Klik på trekanten i øverste højre hjørne af panelet.

Ændring af størrelsen på lagminiaturebilleder i Photoshop

 1. Vælg Panelindstillinger i menuen i panelet Lag, og vælg en miniaturestørrelse.

Ændring af miniaturebilledets indhold

 1. Vælg Panelindstillinger i menuen i panelet Lag, og markér Hele dokumentet for at få vist indholdet af hele dokumentet. Marker Laggrænser for at begrænse miniaturebilledet til objektets pixel på laget.

  Bemærk:

  Slå miniaturebilleder fra for at forbedre ydeevnen og spare skærmplads.

Sådan udvides og skjules grupper

 1. Klik på trekanten til venstre for en gruppemappe. Se Få vist lag og grupper i en gruppe.

Filtrering af Photoshop-lag

Øverst i panelet Lag er nye filtreringsfunktioner med til hurtigt at finde vigtige lag i komplekse dokumenter. Du kan få vist et undersæt af lag ud fra navn, slags, effekt, tilstand, attribut eller farvemærkat.

Filtrering af lagindstillinger i panelet Lag i Photoshop
Filtrering af lagindstillinger i panelet Lag

 1. Vælg en filtertype i pop op-menuen.

 2. Vælg eller indtast filterkriterierne.

 3. Klik på omskifteren for at slå lagfiltrering til eller fra.

Konvertering af baggrund og Photoshop-lag

Når du opretter et nyt billede med en hvid baggrund eller en farvet baggrund, kaldes det nederste billede i panelet Lag Baggrund. Et billede kan kun indeholde ét baggrundslag. Du kan ikke ændre et baggrundslags stablingsrækkefølge, blandingstilstand eller opacitet. Du kan dog konvertere en baggrund til et almindeligt lag og derefter ændre disse attributter.

Når du opretter et nyt billede med gennemsigtigt indhold, indeholder billedet ikke et baggrundslag. Det nederste lag er ikke fastlåst ligesom baggrundslaget. Du kan flytte det til en vilkårlig placering i panelet Lag og ændre opaciteten og blandingstilstanden.

Konvertering af baggrund til et Photoshop-lag

 1. Dobbeltklik på Baggrund i panelet Lag, eller vælg Lag > Nyt > Lag fra baggrund.

 2. Angiv lagindstillinger. (Se Oprette lag og grupper)

 3. Klik på OK.

Konvertering af Photoshop-lag til en baggrund

 1. Vælg et Photoshop-lag i panelet Lag.

 2. Vælg Lag > Nyt > Baggrund fra lag.

  Alle gennemsigtige pixler i laget konverteres til baggrundsfarven, og laget falder til bunden af lagstablen.

  Bemærk:

  Du kan ikke oprette en baggrund ved at give et almindeligt lag navnet Baggrund – du skal bruge kommandoen Baggrund fra lag.

Video: Omdan baggrundslaget til et almindeligt lag

Video: Omdan baggrundslaget til et almindeligt lag
Scott Kelby

Dublering af Photoshop-lag

Du kan dublere lag i et billede eller over til et andet eller et nyt billede.

Dublering af Photoshop-lag eller -gruppe i et billede

 1. Markér et lag eller en gruppe i panelet Lag.

 2. Benyt en af følgende fremgangsmåder:

  • Træk laget eller gruppen til knappen Opret et nyt lag .

  • Vælg Dubler lag eller Dubler gruppe i menuen Lag eller i menuen i panelet Lag. Skriv et navn til laget eller gruppen, og klik på OK.

Dublering af Photoshop-lag eller -gruppe i et andet billede

 1. Åbn kilde- og målbillederne.

 2. Markér et eller flere lag eller en laggruppe i panelet Lag i kildebilledet.

 3. Benyt en af følgende fremgangsmåder:

  • Træk laget eller gruppen fra panelet Lag til målbilledet.

  • Vælg flytteværktøjet , og træk fra kildebilledet til målbilledet. Dubletlaget eller -gruppen vises over det aktive lag på målbilledets lagpanel. Hold Skift nede, og træk for at flytte billedindholdet til den samme placering, det havde i kildebilledet (hvis kilde- og målbillederne har de samme pixeldimensioner), eller til midt i dokumentvinduet (hvis kilde- og målbillederne har forskellige pixeldimensioner).

  • Vælg Dubler lag eller Dubler gruppe i menuen Lag eller i menuen i panelet Lag. Vælg måldokumentet i pop op-menuen Dokument, og klik på OK.

  • Vælg Marker > Alle for at markere alle pixel på laget, og vælg Rediger > Kopier. Vælg derefter Rediger > Sæt ind i målbilledet. (Med denne metode kopieres der kun pixel, og ikke lagegenskaber som f.eks. blandingstilstand).

Oprettelse af nyt dokument ud fra Photoshop-lag eller -gruppe

 1. Markér et lag eller en gruppe i panelet Lag.

 2. Vælg Dubler lag eller Dubler gruppe i menuen Lag eller i menuen i panelet Lag.

 3. Vælg Nyt i pop op-menuen Dokument, og klik på OK.

Indsamling fra alle synlige Photoshop-lag

Mixerpensel-, tryllestav-, udtværings-, slørings-, skarpheds-, malerspand-, stempelklonings- og reparationspenselværktøjerne indsamler som standard kun farve fra pixel på det aktive lag. Det betyder, at du kan udtvære eller indsamle prøver i et enkelt lag.

 1. Vælg Eksempel på alle lag på indstillingslinjen for at udtvære eller indsamle pixel fra alle synlige lag med disse værktøjer.

Ændre indstillinger for gennemsigtighed

 1. I Windows skal du vælge Rediger > Indstillinger > Gennemsigtighed og farvetilpasning. I Mac OS skal du vælge Photoshop > Indstillinger > Gennemsigtighed og farvetilpasning.
 2. Vælg en størrelse og farve til gennemsigtighedsskakbrættet, eller vælg Ingen til Gitterstørrelse for at skjule gennemsigtighedsskakbrættet.
 3. Klik på OK.

Dette arbejde har licens under en Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Opslag på Twitter™ og Facebook er ikke omfattet af vilkårene for Creative Commons.

Juridiske meddelelser   |   Politik for beskyttelse af personlige oplysninger online