Adobe sikkerhedsbulletin

Sikkerhedsopdateringer til Adobe Animate | APSB22-54

Bulletin-ID

Udgivelsesdato

Prioritet

ASPB22-54

13. september 2022    

3

Resumé

Adobe har frigivet en sikkerhedsopdatering til Adobe Animate. Denne opdatering løser kritiske sikkerhedsproblemer.  Udnyttelse af disse sikkerhedsproblemer kan medføre vilkårlig kodekørsel for den aktuelle bruger.

Berørte versioner

Produkt

Version

Platform

Adobe Animate 2021

21.0.11 og tidligere versioner
      

Windows og macOS

Adobe Animate 2022

22.0.7 og tidligere versioner

Windows og macOS

Løsning

Adobe kategoriserer disse opdateringer med følgende prioritetsgrader og anbefaler, at brugere opdaterer deres installation til den nyeste version via Creative Cloud-computerprogrammets opdateringsmekanisme.  Yderligere oplysninger finder du på denne hjælp-side.

Produkt

Version

Platform

Prioritet

Tilgængelighed

Adobe Animate 2021     

21.0.12

Windows og macOS

3

Adobe Animate  2022      

22.0.8

Windows og macOS

3

Download Center     

For administrerede miljøer kan IT-administratorerne anvende Admin Console til at udrulle Creative Cloud-applikationer til slutbrugerne. Se denne hjælp-side for at få yderligere oplysninger.  

Sikkerhedsoplysninger

Sikkerhedskategori

Virkning af sikkerhedsproblem

Alvorlighed

CVSS-basisscore 

CVE-numre

Heap-baseret bufferoverløb (CWE-122)

Vilkårlig kodekørsel

Kritisk

7.8

CVSS:3.1/AV:L/AC:L/PR:N/UI:R/S:U/C:H/I:H/A:H

CVE-2022-38411

Out-of-bounds-læsning (CWE-125)

Vilkårlig kodekørsel

Kritisk

7.8

CVSS:3.1/AV:L/AC:L/PR:N/UI:R/S:U/C:H/I:H/A:H

CVE-2022-38412

Tak til følgende personer

Adobe vil gerne takke følgende personer for at rapportere de relevante problemer og for at samarbejde med Adobe for at beskytte vores kunder:

  • Mat Powell fra Trend Micro Zero Day Initiative (CVE-2022-38411, CVE-2022-38412)

Revisioner

21. juni 2022: Ændring af den relevante versionstabel.


Du kan få yderligere oplysninger på https://helpx.adobe.com/dk/security.html eller ved at skrive til PSIRT@adobe.com.

 Adobe

Få hjælp hurtigere og nemmere

Ny bruger?