Adobe sikkerhedsbulletin

Sikkerhedsopdateringer til Dimension | APSB21-40

Bulletin-ID

Udgivelsesdato

Prioritet

ASPB40-21

Den 13. juli 2021

3

Resumé

Adobe har frigivet en sikkerhedsopdatering til Adobe Dimension.Denne opdatering løser et kritisk sikkerhedsproblem.Udnyttelse af disse sikkerhedsproblemer kan medføre vilkårlig kodekørsel for den aktuelle bruger.      

Berørte versioner

Produkt

Version

Platform

Adobe Dimension

3.4 og tidligere versioner

Windows og macOS 

Løsning

Adobe kategoriserer disse opdateringer med følgende prioritetsgrader og anbefaler, at brugere opdaterer deres installation til den nyeste version via Creative Cloud-computerprogrammets opdateringsmekanisme.  Yderligere oplysninger finder du på denne hjælp-side.

Produkt

Version

Platform

Prioritet

Tilgængelighed

Adobe Dimension

3.4.3

Windows og macOS 

3

For administrerede miljøer kan IT-administratorerne anvende Admin Console til at udrulle Creative Cloud-applikationer til slutbrugerne. Se denne hjælp-side for at få yderligere oplysninger.  

Sikkerhedsoplysninger

Sikkerhedskategori

Virkning af sikkerhedsproblem

Alvorlighed

CVSS-basisscore

CVE-numre

Ukontrolleret søgestielement

(CWE-427)

Vilkårlig kodekørsel

Kritisk

7.8

CVSS:3.1/AV:L/AC:H/PR:N/UI:R/S:U/C:H/I:H/A:H

CVE-2021-28595

Tak til følgende personer


Adobe vil gerne takke hhjjyy og Yongjun Liu fra nsfocus security team for at rapportere disse sikkerhedsproblemer og for at samarbejde med Adobe for at beskytte vores kunder.


Du kan få yderligere oplysninger på https://helpx.adobe.com/dk/security.html eller ved at skrive til PSIRT@adobe.com

Adobe-logo

Log ind på din konto