Adobe sikkerhedsbulletin

Sikkerhedsopdateringer til Dimension | APSB22-57

Bulletin-ID

Udgivelsesdato

Prioritet

ASPB22-57

11. oktober 2021      

3

Resumé

Adobe har frigivet en sikkerhedsopdatering til Adobe Dimension. Denne opdatering løser  kritiske og moderate  sikkerhedsproblemer.  Udnyttelse af dette sikkerhedsproblem kan medføre eksekvering af vilkårlig kode og eskalering af rettigheder for den aktuelle bruger.      

Berørte versioner

Produkt

Version

Platform

Adobe Dimension

3.4.5 og tidligere versioner 

Windows og macOS 

Løsning

Adobe kategoriserer disse opdateringer med følgende kategorier og anbefaler, at brugere opdaterer deres installation til den nyeste version via Creative Cloud-computerprogrammets opdateringsmekanisme.   Yderligere oplysninger finder du på denne hjælp-side.   

Produkt

Version

Platform

Prioritet

Tilgængelighed

Adobe Dimension

3.4.6

Windows og macOS 

3

For administrerede miljøer kan IT-administratorerne anvende Admin Console til at udrulle Creative Cloud-applikationer til slutbrugerne. Se denne hjælp-side for at få yderligere oplysninger.  

Sikkerhedsoplysninger

Sikkerhedskategori

Virkning af sikkerhedsproblem

Alvorlighed

CVSS-basisscore 

CVE-numre

Out-of-bounds-læsning
(CWE-125)

Vilkårlig kodekørsel

Kritisk

7.8

CVSS:3.1/AV:L/AC:L/PR:N/UI:R/S:U/C:H/I:H/A:H

CVE-2022-38440

Out-of-bounds-læsning
(CWE-125)

Vilkårlig kodekørsel

Kritisk

7.8

CVSS:3.1/AV:L/AC:L/PR:N/UI:R/S:U/C:H/I:H/A:H

CVE-2022-38441

Use After Free (CWE-416)

Vilkårlig kodekørsel

Kritisk

7.8

CVSS:3.1/AV:L/AC:L/PR:N/UI:R/S:U/C:H/I:H/A:H

CVE-2022-38442

Out-of-bounds-læsning
(CWE-125)

Ødelæggelse af hukommelsen

Moderat

5.5

CVSS:3.1/AV:L/AC:L/PR:N/UI:R/S:U/C:H/I:N/A:N

CVE-2022-38443

Use After Free (CWE-416)

Vilkårlig kodekørsel

Kritisk

7.8

CVSS:3.1/AV:L/AC:L/PR:N/UI:R/S:U/C:H/I:H/A:H

CVE-2022-38444

Use After Free (CWE-416)

Vilkårlig kodekørsel

Kritisk

7.8

CVSS:3.1/AV:L/AC:L/PR:N/UI:R/S:U/C:H/I:H/A:H

CVE-2022-38445

Use After Free (CWE-416)

Vilkårlig kodekørsel

Kritisk

7.8

CVSS:3.1/AV:L/AC:L/PR:N/UI:R/S:U/C:H/I:H/A:H

CVE-2022-38446

Use After Free (CWE-416)

Vilkårlig kodekørsel

Kritisk

7.8

CVSS:3.1/AV:L/AC:L/PR:N/UI:R/S:U/C:H/I:H/A:H

CVE-2022-38447

Use After Free (CWE-416)

Vilkårlig kodekørsel

Kritisk

7.8

CVSS:3.1/AV:L/AC:L/PR:N/UI:R/S:U/C:H/I:H/A:H

CVE-2022-38448

Tak til følgende personer


Adobe vil gerne takke følgende eksperter  for at have rapporteret relevante problemer og for at have hjulpet Adobe med at beskytte vores kunder:

  • Mat Powell fra Trend Micro Zero Day Initiative  – CVE-2022-38440, CVE-2022-38441, CVE-2022-38442, CVE-2022-38443, CVE-2022-38444, CVE-2022-38445, CVE-2022-38446, CVE-2022-38447, CVE-2022-38448

Du kan få yderligere oplysninger på https://helpx.adobe.com/dk/security.html eller ved at skrive til PSIRT@adobe.com

Adobe-logo

Log ind på din konto