Adobe sikkerhedsbulletin

Sikkerhedsopdateringer til Adobe Premiere Pro | APSB21-117

Bulletin-ID

Udgivelsesdato

Prioritet

APSB21-117

14. december 2021   

3

Resumé

Adobe har frigivet opdateringer til Adobe Premiere Pro til Windows og macOS. Denne opdatering løser kritiske og moderate sikkerhedsproblemer. Udnyttelse af denne sikkerhedsbrist kan medføre eksekvering af vilkårlig kode.

Berørte versioner

Produkt

Version

Platform

Adobe Premiere Pro

22.0 og tidligere     

Windows og macOS

Adobe Premiere Pro

15.4.2 og tidligere     

Windows og macOS

Løsning

Adobe kategoriserer disse opdateringer med følgende prioritetsgrader og anbefaler, at brugere opdaterer deres installation til den nyeste version via Creative Cloud-computerprogrammets opdateringsmekanisme.  Yderligere oplysninger finder du på denne hjælp-side.

Produkt

Version

Platform

Prioritetsgrad

Tilgængelighed

Adobe Premiere Pro

22.1.1

Windows og macOS

3

Adobe Premiere Pro

15.4.3

Windows og macOS

3

For administrerede miljøer kan IT-administratorerne anvende Admin Console til at udrulle Creative Cloud-applikationer til slutbrugerne. Se denne hjælp-side for at få yderligere oplysninger.

Sikkerhedsoplysninger

Sikkerhedskategori

Virkning af sikkerhedsproblem

Alvorlighed

CVSS-basisscore 

CVE-numre

Out-of-bounds-læsning (CWE-125)

Eskalering af rettigheder

Moderat

3.3

CVSS:3.0/AV:L/AC:L/PR:N/UI:R/S:U/C:L/I:N/A:N
 
 

CVE-2021-43751
   

Use-after-free (CWE-416)

Eskalering af rettigheder
 

Moderat

3.3


CVSS:3.0/AV:L/AC:L/PR:N/UI:R/S:U/C:L/I:N/A:N
 


CVE-2021-40790
    

Out-of-bounds-læsning (CWE-125)

Eskalering af rettigheder

Moderat

3.3

CVSS:3.0/AV:L/AC:L/PR:N/UI:R/S:U/C:L/I:N/A:N
 
 

CVE-2021-40791
  

Out-of-bounds-læsning (CWE-125)

Vilkårlig kodekørsel

Kritisk

7.8

CVSS:3.0/AV:L/AC:L/PR:N/UI:R/S:U/C:H/I:H/A:H
 

CVE-2021-40795

Out-of-bounds-læsning (CWE-125)
 

Eskalering af rettigheder
 

Moderat

3.3

CVSS:3.0/AV:L/AC:L/PR:N/UI:R/S:U/C:L/I:N/A:N

CVE-2021-42265
 

Tak til følgende personer

Adobe vil gerne takke følgende personer for at rapportere disse sikkerhedsproblemer og for at samarbejde med Adobe for at beskytte vores kunder:

  • Mat Powell fra Trend Micro Zero Day Initiative – CVE-2021-43751; CVE-2021-40790; CVE-2021-40791; CVE-2021-40795; CVE-2021-42265
     

   


Du kan få yderligere oplysninger på https://helpx.adobe.com/dk/security.html eller ved at skrive til PSIRT@adobe.com 

 Adobe

Få hjælp hurtigere og nemmere

Ny bruger?