Konto- og gruppeadministratorer i Adobe Sign-tjenesten kan valgfrit undertrykke navnet og datateksten, der trykkes under signaturfeltet, samt forkorte linjen under signaturen for at matche tekstlængden.

Miljø

Adobe Signs webgrænseflade

Løsninger

  1. Log på din Adobe Sign-konto med en administratorbruger

  2. Gå til Kontoindstillinger Signaturindstillinger.

  3. Konfigurer indstillingerne for Brug velformaterede signaturer og initialer efter behov:

    Velformaterede muligheder

Hvis velformaterede signaturer er deaktiveret, gengives signaturen som indtastet uden en linje og den ledsagende navn/datotekst:

Oplevelse, når begge muligheder er deaktiveret

Hvis velformaterede signaturer er aktiveret, gengives signaturen med en blå linje og ledsagende navne/datotekst.

Når muligheden for at justere linjen under signaturen dynamisk er deaktiveret, spænder den blå linje over hele bredden af signaturfeltet i det endelige dokument:

Oplevelse, når kun velformaterede signaturer er aktiveret

Bemærk:

Den blå linje og underliggende navn/datotekst og aktiveret sammen.

Det er ikke muligt at aktivere/deaktivere individuelle elementer (f.eks.: Du kan ikke deaktivere den eneste navneværdi)

Hvis velformaterede signaturer er aktiveret, gengives signaturen med en blå linje og ledsagende navne/datotekst.

Når muligheden for at justere linjen under signaturen dynamisk er aktiveret, justeres den blå linje til en kortere værdi (baseret på signaturlængden) i det endelige dokument:

Oplevelse, når begge muligheder er aktiveret

Bemærk:

I underskriverens visning af feltet, spænder den blå linje over det fulde felt. Justeringen til linjen foretages, når signaturen er fuldført og anvendes på PDF'en.

Bemærk:

Den "velformaterede" funktioner gælder kun for indtastede eller tegnede signaturer.

Hvis en underskriver vælger at uploade en Billedsignatur i stedet, anvendes den blå linje og teksten ikke.

Administratorer kan aktivere eller deaktivere de, som modtagere kan bruge til at anvende en signatur i det næste sæt af indstillinger: Tillad modtagere at underskrive og skrive deres initialer med