Adobe Acrobat Sign – ressourcer til kundesupport


Sådan kontakter du support

Alle supportsager skal sendes via en administrator (gruppe- eller kontoniveau) – slutbrugere (på konti med flere brugere) skal kontakte deres gruppe- eller kontoadministratorer for at sende nye supportanmodninger. Kun administratorer har tilladelse til at anmode om systemændringer. Ved at begrænse oprettelsen af nye sager til administratorer er der mindre bøvl med at få tilladelse til at indlede korrigerende arbejde.

Administratorer kan anmode om, at andre parter inkluderes som bidragydere til sagen ved at:

 • Inkludere mailadresse(r), når supportanmodningen oprettes
 • Sætte andre brugere på CC, når de besvarer sagsmailen
 • Videresende en sagsmail til en anden bruger og få denne til at bruge den mail til at svare tilbage til supportteamet på

Sådan får du Adobe Acrobat Sign-hjælp:

1. Åbn supportmiljøet:

Gå til undermenupunktet Kundesupport

Der er to forskellige Kontakt support-oplevelser:

2. Klik på fanen Support

3. Vælg Opret sag

 • Vælg Administration for administratorrelaterede forespørgsler som SSO, brugersynkronisering, værktøjer osv.
 • Vælg Produkt for en specifik produktrelateret forespørgsel (følg skærmene, og angiv alle relevante oplysninger – Prioritet, Produkt osv.

Chat- og Telefon-muligheder kan også være tilgængelige

Fanen Support i Admin Console

2. Klik på Start her under Åbn en supportsag

3. Vælg Supportanmodning

Chat- og Telefon-muligheder kan også være tilgængelige

Support i den gamle Adobe Sign-portal

Hvad skal inkluderes i din sag

Hvert problem kræver, at du giver nogle oplysninger, så vi kan begynde vores undersøgelse.

Nedenfor findes de almindelige supportkategorier med en liste over foreslåede datapunkter, der ofte er nødvendige for hurtigt at isolere, hvad problemet kan være:

 • Den afsendende brugers mail
 • Den originale fil, der uploades, og/eller navnet på den anvendte biblioteksskabelon
  • Blev der tilføjet felter via oprettelsesværktøjet i appen?
  • Blev der brugt forudfyldningsfelter?
 • En beskrivelse af modtagerlisten
  • Antal modtagere
  • Roller
  • Godkendelsestyper
 • En beskrivelse af fejlen/problemet (billeder om muligt)
 • Kan problemet gengives, og med hvilken hyppighed?
 • Den afsendende brugers mail
 • Aftalenavnet
 • Klokkeslæt/dato for, hvornår aftalen blev sendt
 • Modtagerens mailadresse
 • På hvilket tidspunkt oplevede underskrivelsesoplevelsen problemet?
 • Hvis fejlen er relateret til et felt:
  • Hvordan blev feltet anvendt (oprettelse/PDF/teksttag)?
  • Hvad der skete, modsat hvad du forventede, der ville ske?
  • En kopi af den uploadede formular eller navnet på biblioteksskabelonen
 • En kopi af det uploadede dokument eller navnet på biblioteksskabelonen
 • Den uploadende brugers mail
 • En beskrivelse af problemet, modsat hvad du forventer
  • Billeder om muligt  
 • API-indehaverens mailadresse
 • Den afsendende brugers mailadresse
 • Et skærmbillede af API-loggen med fejl
 • En liste over integrationer, der anvendes (hvis relevant)
 • Navnet på integrationen (Salesforce, Dynamics osv.)
 • En beskrivelse af den uventede adfærd eller fejlmeddelelse (billeder om muligt)
 • En beskrivelse af det workflow, der kom forud for fejlen
 • Transaktionsoplysninger (hvis tilgængelige)
 • Mailen på den bruger, der udviser adfærden
 • Den originale fil, der uploades, og/eller navnet på den anvendte biblioteksskabelon
  • Blev der tilføjet felter via oprettelsesværktøjet i appen?
  • Blev der brugt forudfyldningsfelter?
 • Detaljerede trin til at genskabe problemer
 • En beskrivelse af fejlen/problemet (billeder om muligt)
 • Kan problemet gengives, og med hvilken hyppighed?
 • Er der et transaktionsnummer?

Anbefalede fremgangsmåder

Kendte problemer

Når siden Hjem eller Administrer åbnes, er siden helt tom.

Test: Forsøg på at indlæse denne side: https://documentcloud.adobe.com/

 • Hvis du ikke kan indlæse https://documentcloud.adobe.com/, skal du bede din interne netværksadministrator om at hjælpe med at fjerne blokeringen af domænet documentcloud.adobe.com og andre netværksdomæner, som din sikkerhed filtrerer fra.
 • Hvis du kan tilgå ovenstående link, skal du kontakte support.

Nogle modtageres cookie-acceptbanner kan blokere Klik for at underskrive -knappen, når de har afsluttet deres aktiviteter på aftalen.

Modtagere skal acceptere cookie-underretningen (enten via tilpasning af deres cookietilladelser eller ved aktivering af alle cookies).

Når cookie-kravet er opfyldt, vil Klik for at underskrive -knappen vises samme sted på skærmen:

Accept af cookie, der blokerer knappen klik for at underskrive

Almindelige spørgsmål: Generelt

Baseret på GDPR-kravene om at indhente brugertilladelse, inden data gemmes på brugerens enhed, kan nogle brugere opleve en eller flere anmodninger om at aktivere cookies:

Cookieanmodning

 • Brugere, der tilgår Acrobat Sign fra de lande, der håndhæver GDPR, vil skulle aktivere kernetjeneste-cookies.
  • Cookies til ydeevne og personlig annoncering kan aktiveres eller deaktiveres ved at klikke på Tilpas.
  • Cookies kan administreres når som helst ved at vælge spørgsmålstegnsikonet øverst til højre i vinduet og derefter vælge Juridiske meddelelser > Cookie-indstillinger:
Cookie Manager

Når roddomænet er et andet i forbindelse med omdirigering til en anden side, bliver brugeren bedt om at aktivere cookies igen (for det nye domæne).

 • Brugere i konti, der migrerer til adobesign.com-domænet (fra echosign.com), skal muligvis konfigurere deres cookies to gange, da det enkelte domæne skal placere unikke cookies.
  • Konti, der migrerer tilbage til echosign.com, skal muligvis også genaktivere cookies for det domæne.

Brugere kan afhjælpe dette problem ved at opdatere deres bogmærker til at pege på adobesign.com-domænet i stedet for echosign.com.

Rediger din cookie

Almindelige spørgsmål: Mail

Når en virksomhed opretter et domæne som "adobe.com", er der DNS-poster, der peger på alle kald til adobe.com-domænet på en eller flere server-IP-adresser. Der er også DNS-poster for mail, der peger på mail-server/ne for det domæne.

Hvis Acrobat Sign sendte mails fra vores adobesign.com-servere, men indsatte en "fra"-mailadresse med et domæne, der ikke matchede disse DNS-poster, ville maildomænet i "fra"-adressen ikke svare tilbage til domænets mailservere. Den modtagende mailserver ville identificere mailen som spam (dette er en almindelig måde at forsøge at "narre" folk til at tro, at de har modtaget en mail fra en "sikker" afsender).

Da det ikke er muligt at ændre de afsendende servere, er det ikke muligt at ændre "fra"-mailværdien på de udgående mails til andet end adobesign.com.

Bemærk:

Svar til-værdien er mailadressen på den bruger, der oprettede aftalen, så ved at besvare en Acrobat Sign-mail sendes beskeden tilbage til den bruger, der oprettede den.

Almindelige spørgsmål: Aftaler

 1. Log på Acrobat Sign, og gå til din Administrer-side.

 2. Find den ønskede aftale, og vælg den.

  • Den højre skinne åbnes for at vise de tilgængelige handlinger.
 3. Download revisionsrapporten til dit lokale system.

  Download revisionsrapporten

 4. Åbn den downloadede PDF.

  • Transaktions-id'et er øverst på siden i det grå sidehovedfelt.
  Transaktions-id

Almindelige spørgsmål: E-signaturer

Administratorer på konto- og gruppeniveau kan konfigurere e-signaturfeltet til at tilføje eller fjerne den blå signaturlinje og den underliggende navn-/dato-tekst på en e-signatur.

Den blå linje kan også konfigureres, så den bedre passer til den leverede signatur.

Dette kan konfigureres i afsnittet Signaturindstillinger i kontoadministratormenuen i Acrobat Sign.

Få flere oplysninger her >

Opret korrekt formaterede signaturer

Bemærk:

Hvis signaturen fra en modtager er et billede, findes den blå signaturlinje og den underliggende navn/datotekst ikke.

Almindelige spørgsmål: Brugere/administratorer

 • For konti, der logger sager i Adobe Admin Console, klik her >
 • Konti, der logger supportanmodninger i den gamle Acrobat Sign-portal:
  • Log på Acrobat Sign.
  • Hold musen over dit brugerikon i øverste højre hjørne, og vælg Profilindstillinger fra rullemenuen.
  • På din Min profil-side skal du holde markøren over spørgsmålstegnet ved siden af dit Gruppenavn.
   • Der vises en pop op-ballon med navnene på alle administratorer for din gruppe (både gruppe- og kontoniveau).
    • Hvis du klikker på et navn, åbnes der en mail med personens mail tilføjet automatisk.
Find din administrator i Adobe Sign

Almindelige spørgsmål: API/Webhooks

Webhooks, der registrerer for mange fejl i svar, deaktiverer automatisk sig selv og underretter kundeadministratoren eller webhook-ejeren.

Når disse mails er leveret, kan de ændres, så de passer bedre til kundens behov. Tre indstillinger regulerer denne funktion:

 • Advarselsstærskel – hvor mange timer skal der gå efter den første fejl, før der sendes en mail med en advarsel? (Standard er 36 timer)
  • Efter at have overskredet grænsen for det maksimale antal fejl, bliver der sendt en mail med en advarsel, hver gang webhook fejler (indtil den er deaktiveret).
 • Maks. varighed – hvor længe skal webhook fejle (efter den første fejl), før den deaktiveres (standard er 72 timer)?
  • Efter at have overskredet den maksimale varighedstærskel, deaktiveres webhooken ved den næste fejl, og der sendes en mail.
 • Maks. antal fejl – hvor mange gange skal webhook fejle (i træk), inden den deaktiveres? (standardværdi er 1)
  • Efter at have overskredet det maksimale antal fejl bliver webhooken deaktiveret, og der bliver sendt en mail.

Timeren og tælleren stopper, så snart webhook'en igen svarer.

Mailnotifikationer for webhook

Hvem e-mailene bliver sendt til afhænger af omfanget af webhook'en.

Hvis den primære kontakt ikke er tilgængelig, bliver den sekundære kontakt underrettet:

Omfanget af Webhook

Primær kontakt

Sekundær kontakt

Kunde

Kontoadministratorer

Opretter af Webhook'en

Gruppe

Gruppeadministratorer

Kontoadministratorer/Opretter af Webhook'en

Bruger

Opretter af Webhook'en

--

Aftale

Opretter af Webhook'en

--

Kontakt din Success Manager (eller åbn en supportsag) for at tilpasse notifikationstærsklerne.

Almindelige spørgsmål: Workflows

Når du redigerer et workflow, udløses der en besked med Serverfejl, hvis et eller flere af de inkluderede dokumenter falder uden for omfanget:

Fejl i Dokumentomfang – Designer

Afsendere, der forsøger at bruge et workflow med dette problem, får en fejlbesked om, at workflowet indeholder dokumenter, der ikke hører til:

Fejl i dokumentomfang – afsendelse

Denne fejl betyder, at workflowet har mistet autoriteten til at bruge én eller flere af de vedhæftede biblioteksskabeloner. Dette sker typisk, når tilladelserne til skabelonadgang ændres fra at tillade kontoen/gruppen adgang til at begrænse adgang til kun at gælde ejeren.  

Administratorer bør annullere denne fejlbesked i stedet for at genindlæse siden.

 

Sådan rettes fejlen:

 • Skabelonens ejer skal redigere skabelontilladelserne til at være tilgængelige for den konto/gruppe, som workflowet er bundet til
 • Workflowets ejer kan erstatte skabelonen med én, der har de relevante tilladelser. Det gør du ved at annullere fejltilstanden, redigere workflowet og erstatte dokumentet.


Flere ressourcer

 Adobe

Få hjælp hurtigere og nemmere

Ny bruger?