Installimise tõrkeotsing | Photoshop Elements, Premiere Elements | MacOS

See dokument aitab teil lahendada vigu ja hangumisi, mis võivad ilmneda, kui installite Photoshop Elementsi või Adobe Premiere Elementsi macOS-is. Süsteemitõrked ilmnevad mitmel erineval viisil, sealhulgas (kuid mitte ainult) järgmisel:

 • Nt tõrge: „Rakendus on ootamatult sulgunud. Süsteemi ja muid rakendusi ei mõjutatud.“
 • Hangunud kursor või kuva
 • Tühi või värelev dialoogiaken

Erinevad tegurid võivad paigaldamist segada, sh vastuolud seadmedraiverite, tarkvara, riistvara ja rikutud elementide vahel teatud failides. Samuti võivad paigaldamist häirida süsteemimuutujad. Veenduge, et teie arvuti vastab paigaldatava versiooni süsteeminõuetele.

Selle dokumendi toimingute järgimine aitab lahendada neid probleeme ja tuvastada paigaldusprobleemide allikat.

Märkus.

Enne paigaldamisega alustamist keelake oma ekraanisäästja. Kui teie ekraanisäästja on seadistatud selliselt, et see nõuab salasõna ja ekraanisäästja käivitub paigaldamise ajal, võib teadaolev viga takistada salasõna dialoogi kuvamist. Sellise probleemi ilmnemisel tuleb arvuti taaskäivitada ja alustada paigaldamist uuesti.

Tõrkeotsingu lõigud algavad kõige levinumate probleemide lahendustest ja liiguvad edasi vähem levinud probleemide (nt riistvarakonfliktid) lahenduste juurde. Probleemi võimalike allikate kõrvaldamiseks proovige lahendusi esitatud järjekorras. Pange kirja kõik tehtud toimingud ja iga ühe tulemus, sh tõrked ja probleemsed käitumised. Adobe tehniline tugi saab seda teavet kasutada, et teid paremini abistada kui peaks tekkima vajadus telefoni teel ühendust võtta.

Kui ükski soovitatud lahendustest probleemi ei lahenda, leiab Täpsema tõrkeotsingu jaotisest näpunäited ja viited edasiseks tõrkeotsinguks.

Märkus.

Kui installimise ajal kuvatakse teade „Installi konfigureerimine“ või „Süsteemiprofiili kontrollimine“, võib paigaldamise lõpuleviimiseks kuluda mitu minutit.

Enne alustamist

 • Keelake ajutiselt tulemüürid, viirusetõrjetarkvara ja kolmanda osapoole turbetarkvara. Nende keelamine kiirendab installimisprotsessi.
 • Veenduge, et taustal ei toimu ühtegi OS-i ega rakenduse värskendust.
 • Veenduge, et teil on arvutis administraatoriõigused.

Installimisel ilmnevate probleemide lahendamiseks tehke need toimingud järjekorras. Proovige peale iga sammu uuesti installida, et teada saada, kas probleem lahenes.

1. Veenduge, et teie arvuti vastab installitava toote süsteeminõuetele.

Teavet minimaalsete süsteeminõuete kohta leiate seletusfailist ReadMe. ReadMe kaust on osa installifailidest.

Kui installite toote uusimat versiooni, kontrollige süsteeminõudeid rakendustele Photoshop Elements ja Premiere Elements.

Märkus.

Et kontrollida, kui palju muutmälu on paigaldatud, valige Apple'i menüüst käsk Teave selle Maci kohta. Väärtus märkega Mälu viitab paigaldatud muutmälu hulgale.

2. Prooviversiooni tõrkeotsing.

Kui installite prooviversiooni ja ostsite selle seerianumbri, peate tarkvara aktiveerima.

Kui teil on probleeme aktiveerimisega, vt Aktiveerimisprobleemide tõrkeotsing | Mac OS X (kb404115).

3. Seerianumbritega seotud probleemide tõrkeotsing.

Kui installiprogramm kuvab pärast seerianumbri sisestamist või käivitamise ajal tõrketeadet „Kehtetu seerianumber“, proovige ühte või mitut järgnevatest toimingutest.

 • Kustutage seerianumber seerianumbri tekstiväljalt. Seejärel sisestage see täpselt sellisena, nagu see on kirjas rakenduse CD-ümbrise tagaküljel, registreerimismeilis või registreerimise veebilehel.
 • Sisestage seerianumber uuesti erinevate numbriklahvide abil. Näiteks kasutage klahvistiku numbriklahvide asemel tähemärkide kohal asuvaid numbriklahve.
 • Veenduge, et sisestasite arvu null (0) õigesti, mitte tähega O.

4. Kontrollige DVD-d ja DVD-draivi.

Vahel võib CD-l või DVD-l olev tolm või mustus takistada paigaldamist või CD- või DVD-draivil meedia tuvastamist. Kontrollige, kas rakenduse CD-l või DVD-l pole mustust, tolmu ega sõrmejälgi. Pühkige ketta alumist külge ettevaatlikult pehme, ebemevaba lapiga keskelt väljapoole.

Veenduge, et CD- või DVD-draiv loeb teisi CD-sid või DVD-sid. Kui lugemine ei õnnestu, kontrollige, kas kettaseadme sahtel või laadimissahtel on tolmuvaba ja puhastage see ebemevaba lapiga. Kui teiste CD-de või DVD-de lugemine endiselt ei õnnestu, pöörduge CD-draivi või ettevõtte Apple Computer poole.

5. Kustutage eelnevalt paigaldatud rakenduse failid.

Ebaõnnestunud installimise käigus installitud failid võtavad kõvakettaruumi ja võivad installiprogrammi järgmisel käivitamisel probleeme tekitada. Kui installimise katse ebaõnnestub, eemaldage programm ja proovige seejärel uuesti installida. Kui proovite uuesti installida ilma varem installitud faile eemaldamata, on võimalik, et installiprogramm ei saa olemasolevaid faile üle kirjutada. Samuti on võimalik, et kõvakettal ei ole rakenduse installimiseks piisavalt vaba ruumi. Kui uuesti installimine endiselt ei õnnestu, eemaldage toode käsitsi.

Eelnevate toote installikatsete eemaldamiseks toimige järgmiselt.

 1. Minge kohta Rakendused > Utiliidid > Adobe'i installiprogrammid või Rakendused > <Toote versioon>.

 2. Topeltklõpsake Desinstalli <Toote versioon>.

 3. Küsimisel sisestage oma administraatori parool.
 4. Järgige ekraanile kuvatud juhiseid ja seejärel klõpsake Desinstalli.

 5. Kui eemaldamine on lõpetatud, taaskäivitage arvuti ja paigaldage toode.

6. Installige toode töölaualt.

Mõned süsteemi komponendid (nt seadme draiverid või viirusetõrje utiliidid) võivad olla vastuolus installiprogrammiga ja tulemuseks on puudulik või ebaõnnestunud paigaldus. Nende vastuolude vältimiseks paigaldage toode töölaualt.

 1. Sisestage installiketas arvuti DVD-draivi.
 2. Kopeerige installikaust kettalt töölauale.
 3. Avage töölaual installikaust.
 4. Topeltklõpsake failil Setup ja järgige ekraanile kuvatavaid juhiseid.
  Märkus.

  Kui endiselt esineb probleeme esineb, taaskäivitage arvuti ja proovige uuesti paigaldada, et tuvastada, kas probleem lahenes.

7. Installige praegused macOS-i värskendused.

MacOS-i operatsioonisüsteemi värskendused võivad parandada selle jõudlust ja ühilduvust rakendustega. MacOS-i värskendused saate hankida Apple'i veebisaidilt või valige Apple'i menüüst käsk Tarkvara värskendus. Värskenduste paigaldamisel toe saamiseks pöörduge Apple'i tehnilise toe poole.

Tähtis! Enne süsteemivärskenduse paigaldamist kontrollige ühildumise tagamiseks oma toote süsteeminõudeid. (Samuti kontrollige võimalikku kolmanda osapoole tark- ja riistvara, mida te koos oma tootega kasutate.)Kui värskendust pole loendis, võtke ühendust Adobe'i või teie kolmanda osapoole tark- või riistvara tootjaga.

Kesktaseme tõrkeotsing

Kui eelmises jaotises kirjeldatud toimingud probleemi ei lahendanud, proovige järgmisi kesktaseme tõrkeotsingu toiminguid.

8. Paigaldage oma toode kui sisselogimise üksused on sellele kasutajakontole keelatud.

Kasutajakontodel sisselogimise üksuste kaustas asuvate ebaoluliste laienduste keelamiseks arvuti taaskäivitamisel all tõstuklahvi. Tõstuklahv keelab kõik rakendused, mis asuvad sisselogimise üksuste kaustas.

9. Paigaldage oma toode uue kasutajakonto alla

Mõnikord võib kasutajakonto rikutud saada, mis takistab installiprogrammil juurdepääsu vajalikele failidele ja kaustadele või nende loomist. Looge uus konto, logige uuele kontole sisse ja proovige seejärel rakendust paigaldada.

Kasutajakonto loomiseks:

 1. Valige Apple'i menüüst suvand System Preferences (Süsteemieelistused).

 2. Klõpsake suvandit Accounts (Kontod).

 3. Klõpsake lukuikoonil, kui see on suletud, ja logige sisse.
 4. Klõpsake pluss-märki.
 5. Looge kasutajakonto. Ärge unustage uue konto salasõna ja andke kontole administraatoriõigused, selleks valige Luba kasutajal seda arvutit administreerida. Mac OS X 10.6 puhul valige Uue konto hüpikmenüüst Administraator.
 6. Klõpsake Loo konto ja sulgege Kontode aken.
 7. Valige Apple'i menüüst Logi välja.
 8. Logige sisse uuele kasutajakontole.

10. Parandage rakenduse Disk Utility abil ketta õigused.

Kui logisite sisse administraatori õigustega kontole, kuid toote paigaldamine või käivitamine ei ole endiselt võimalik, on tõenäoline, et ketta õigused on kahjustatud.

Õiguste parandamiseks Disk Utility abil:

 1. Valige Mine > Rakendused > Utiliidid ja topeltklõpsake rakendusel Disk Utility.

 2. Klõpsake Esmaabi vahekaarti.

 3. Valige draiv, millele soovite oma toote paigaldada ja klõpsake seejärel valikul Repair Disk Permissions.
  Märkus.

  Kui endiselt esineb probleeme esineb, taaskäivitage arvuti ja proovige uuesti paigaldada, et tuvastada, kas probleem lahenes.

11. Eemaldage enne toote paigaldamist fondid kaustast Fondid, mis asub Teekide kaustas.

 1. Kopeerige kõik kaustas Teek/Fondid olevad fondid töölaual olevasse uude kausta.
 2. Taaskäivitage arvuti.
 3. Paigaldage oma toode.
 4. Kui paigaldus on lõppenud liigutage kõik fondid tagasi kausta Teek/Fondid.

Teise võimalusena võite Mac OS X-s fondid inaktiveerida.

Märkus! Kui kasutate varasemat macOS-i versiooni kui 10.4.8, võivad rakenduse Font Book suvandid ja menüüd olla veidi erinevad.

 1. Inaktiveerige kõik fontide haldamise utiliidid, näiteks Extensis Suitcase.
 2. Käivitage Rakenduste kaustast rakendus Font Book.
 3. Valige Kogumiku veerust Arvuti.
 4. Valige Fontide veerust üks font ja valige Redigeeri > Vali kõik.
 5. Klõpsake Fontide veeru all valikul Keela. (Sellel nupul on aken märkeruuduga ja see asub plussmärgiga nupu kõrval.)
 6. Kui teil palutakse kinnitada, klõpsake Keela.
 7. Katsetage ilmnenud probleemi toote installiprogrammiga. Kui probleem kordub, on ebatõenäoline, et see on tingitud kahjustatud fondist. Kui probleem ei kordu, on üks keelatud fontidest probleemne. Lubage rakenduses Font Book fondid ükshaaval ja proovige probleemi uuesti tekitada, kuni leiate kahjustatud fondi.

Kui olete testimise lõpetanud, tehke FontBooki algolekusse viimiseks järgmised toimingud.

 1. Valige Kogumiku veerust Arvuti.
 2. Valige Fontide veerust üks font ja valige Redigeeri > Vali kõik.
 3. Klikkige veeru Font all käsku Luba (see nupp sisaldab akent märkeruuduta).

12. Kontrollige, kas kõvakettad pole kahjustunud.

Kahjustatud kõvaketas võib paigaldamisel põhjustada tõrkeid. Kontrollige kõvakettaid kettautiliidi (nt Apple Disk Utility) abil.

Lahtiütlus: Adobe ei toeta muude tootjate kettautiliite, kuid pakub järgmisi juhiseid. Toe saamiseks võtke ühendust ketta utiliidi arendajaga.

Kahjustuste kontrollimiseks rakenduse Apple Disk Utility (asub süsteemi CD-l) abil:

 1. Käivitage arvuti süsteemi CD-lt.
 2. Valige Installer > Ava Disk Utility. MacOS 10.6-s valige Utilities > Disk Utility.
 3. Valige kettad, mida soovite kontrollida, ja klõpsake vahekaarti Esmaabi.
 4. Kontrollimiseks klõpsake Paranda ja vajadusel parandage valitud kettad.

13. Skannige, et süsteemis poleks viiruseid.

Kasutage süsteemis viiruste skannimiseks kaasaegset viirusetõrjetarkvara. Veenduge, et teie viirusetõrjetarkvaral on uusimad viirusedefinitsioonid. Kuigi nakatumist viirustesse esineb harva, võivad viirused põhjustada süsteemi ootamatut käitumist, sh tõrkeid paigaldamisel. Viirusetõrjetarkvara regulaarne kasutamine (näiteks iga päev) hoiab ära viirustest tingitud tarkvarakahjustused. Viirusetõrjetarkvara uusimate värskenduste kasutamise või hankimise kohta leiate teavet tarkvara dokumentatsioonist.

Täpsem tõrkeotsing

Kui eelmistes jaotistes kirjeldatud toimingud probleemi ei lahendanud, on võimalikuks lahenduseks arvuti kõvaketta ümbervormindamine. Võite proovida tuvastada, kas riistvara on tootega vastuolus.

Lahtiütlus: Adobe ei toeta riistvara ja kirjeldab neid toiminguid ainult suunistena. Täiendava abi saamiseks pöörduge riistvara tootja või volitatud edasimüüja poole. Kui teete riistvaraprobleemide tõrkeotsingut ise, võite tühistada arvuti garantii.

Märkus: Enne riistvara eemaldamist või ümberkorraldamist lahutage arvuti ja kõikide välisseadmete toide.

14. Käivitage oma toode teiselt kõvakettalt või mõnes muus arvutis.

Paigaldage oma toode samas arvutis asuvale teisele kõvakettale või samale kõvakettale, mis on paigaldatud teise arvutisse. Kui probleemi enam ilmne, võib põhjuseks olla varemkasutatud kõvaketas või emaplaat. Abi saamiseks pöörduge tootja poole.

15. Paigaldage mõnele teisele kõvakettale, mis ei ole määratud käivituskettaks.

Paigaldage süsteemitarkvara teisele kõvakettale (mitte samale kettale teise sektsiooni) ja seejärel määrake see ketas käivituskettaks. Seejärel paigaldage oma toode uuele kõvakettale.

Käivitusketta määramiseks:

 1. Valige Apple'i menüüst Süsteemieelistused.
 2. Valige Süsteemivalikutest Käivitusketas.
 3. Valige draiv, kuhu süsteemitarkvara paigaldasite.
 4. Taaskäivitage arvuti.

16. Paigaldage süsteemitarkvara uuesti.

Paigaldage operatsioonisüsteem uuesti või käivitage süsteemitaaste.

Tähtis! Süsteemitaaste käivitamine kustutab kogu kõvakettale salvestatud sisu. Varundage kindlasti kõik failid, mida soovite säilitada, välisele kettale, CD-le või DVD-le.

Lisateavet tarkvarataaste kasutamise kohta leiate selle dokumentatsioonist või külastage Apple'i tugiteenuste lehte ja otsige märksõna „Süsteemitaaste” (System Restore).

 Adobe

Saage abi kiiremini ja hõlpsamalt

Uus kasutaja?