Fontide tõrkeotsing | Mac OS X

Fondiprobleemide tõrkeotsing Adobe rakendustes Mac OS X-is

See dokument aitab teil lahendada probleeme, mis esinevad fontide installimisel või fontide kasutamisel Adobe rakendustega Mac OS X-is. Fondiprobleemid võivad ilmneda mitmel eri moel, sealhulgas (kuid mitte ainult) järgmiselt.

 • Fonte ei kuvata teie rakenduste fontide menüüs.
 • Fonte ei prindita õigesti.
 • Menüüde ja dialoogibokside fontidel on valed tähed või märgid.
 • Fonte ei kuvata ekraanil õigesti.
 • Tõrked või krahhid tekkivad pärast fontide installimist.
 • Fondid on saadaval ainult teatud kasutajatele.

Sellest dokumendist suurima kasu saamiseks tehke järgmisi toiminguid järjekorras.

1. Kontrollige, et fondivormingut toetatakse.

Toetamata fondivormingu kasutamisel ei saa süsteem fonti rakendustes kuvada või printida.

Mac OS X toetab järgmisi fondivorminguid.

 • .dfont
 • Vormitav üldfont (Mac OS X 10.2 ja ainult uuemad)
 • OpenType (.otf)
 • TrueType (.ttf)
 • TrueType kollektsioon (.ttc)
 • Tüüp 1 (PostScript)

2. Veenduge, et font oleks installitud õigesse kausta.

Mac OS X hõlmab viit fondi kausta, mis võimaldavad kasutada fonte eri viisil. Saate installida fonte nii paljudesse kaustadesse kui vaja, sest Mac OS X lubab süsteemis fondi koopiaid. Kui fontidel on topeltnimesid, kasutab Mac OS X fonte – arvestamata fondivormingut – järgmistest asukohtadest loetletud järjestuses.

 1. Kasutajad/[kasutajanimi]/Teek/Fondid
 2. Teek/Fondid
 3. Võrk/Teek/Fondid
 4. Süsteem/Teek/Fondid (vältige selle kausta muutmist. See sisaldab .dfont-fonte, mida Mac OS X nõuab süsteemi kasutamiseks ja kuvamiseks. Lisateabe saamiseks vt osa Mac OS X: fontide asukohad ja nende eesmärk.)
 5. Süsteemi kataloog/Fondid

Märkus. Fondid, mis on installitud asukohta Süsteemi kataloog/Fondid, on saadaval kõigile Classic, Carbon ja Cocoa rakendustele.

Fondi installimiseks Mac OS X-is tehke järgmist.

 1. Lõpetage kõik rakendused (fondi kasutamiseks nendes rakendustes).
 2. Logige sisse.
  • Fontide installimisel kausta Kasutajad/[kasutajanimi]/Teek/Font logige sisse oma kasutajanimega.
  • Fontide installimisel kausta Teek/Fondid logige sisse administraatorina.
  • Fontide installimisel kausta Võrk/Teek/Fondid võrguserveris pöörduge oma võrguadministraatori poole.
 3. Lohistage fondifaile algselt kandjalt (näiteks CD-lt) ühte või enamasse järgmistest kaustadest kõvakettal.

  Märkus. PostScript-fontide installimisel lohistage nii vektorfondi fail kui ka rasterfondi portfoolio asjakohasesse kausta. (Mac OS X-is näevad fondi portfooliod välja ja toimivad nagu teised fondi failid. Te ei saa neid avada failil topeltklõpsates, nagu operatsioonisüsteemis Mac OS 9.)

  • Süsteemi kataloog/Fondid, et pääseda fondi juurde rakendustes, mis töötavad süsteemil Mac OS X ja rakendustes, mis töötavad režiimil Classic (Mac OS 9)
  • Teek/Fondid, et kõik kasutajad pääseksid fondi juurde kõikides rakendustes Mac OS X-is (font pole saadaval rakendustes, mis töötab režiimil Classic.)
  • Kasutajad/[kasutajanimi]/Teek/Fondid – kasutab konkreetne kasutaja Mac OS X-is. (Font on saadaval Mac OS X-i kõigis rakendustes vaid juhul, kui logite konkreetse kasutajana sisse.)
  • Võrk/Teek/Fondid – kaugkasutajatele juurdepääsuks võrgus failiserveris, mis töötab süsteemil Mac OS X kohtvõrgus (LAN)

3. Kontrollige, kas installitud on nii ekraani kui ka prindi failid. (PostScript-fondid)

PostScript-fontide kasutamiseks Mac OS X-is installige raster (ekraan) või rasterfonte sisaldav portfell ja vektorfondid (printer) samasse kausta. (Adobe rasterfondi failid kasutavad fondi nime. Vektorfailid kasutavad fondi nime lühendatud PostScripti versiooni (näiteks Isabe Isabella fondi puhul).) Kui vektorfondi fail pole installitud, võidakse font valesti printida. Kui rasterfondi fail pole installitud, pole font fontide menüüs saadaval.

4. Kasutage Adobe Type Manageri (ATM) Classic rakendustega.

ATM takistab fontide ilmumist ekraanil sakiliselt ja aitab seega printida PostScripti fonte muudel kui PostScripti printeritel ühtlasemalt, kui rakendused töötavad režiimil Classic. Saate ATM Light 4.6 tasuta versiooni alla laadida Adobe veebilehelt.

5. Tehke kolmanda osapoole fondihaldustarkvara tõrkeotsing.

Inaktiveerige kõik fondihaldusutiliidid, nagu Extensis Suitcase Fusion, Insider FontAgent Pro või Linotype FontExplorer X. Püüdke sooritada toimingut, mis varem tekitas probleemi (rakenduse käivitamine, juurdepääs fondi menüüle jne). Seejärel tehke järgmist.

 • Probleemi kordumisel jätkake järgmise alltoodud jaotisega.
 • Kui probleem ei kordu, taaskäivitage fondihaldusutiliit. Kasutage seda fontide binaarseks isoleerimiseks, keelates 50% oma fontidest ja võrreldes tulemusi mõlema poolega. Seejärel jätkake seda protsessi poole puhul, mis tekitab probleemi.

6. Eemaldage fondi failid.

Liigutage fondi failid kaustade Kasutajad, Teek ja Võrk kaustadest Fondid töölauale või muusse asukohta ja taaskäivitage arvuti. Kui probleem ei kordu, põhjustab probleemi üks või mitu teie teisaldatud fondi faili. Asendage fondi faile paar korraga, et teha kindlaks, milline font probleemi põhjustab. (Näiteks asendage fondi failid, mis algavad tähtedega A–E, kausta Süsteem/Teek/Fondid ja seejärel taaskäivitage arvuti. Kui probleem ei kordu, lisage veel üks väike fondifailide rühm. Probleemi kordumisel võib põhjuseks olla üks äsja lisatud fondifailidest. Eemaldage fondifailid ja lisage need tagasi üks korraga. Taaskäivitage arvuti iga kord, kuni leiate konkreetse fondifaili, mis probleemi põhjustab.) Kui leiate fondifaili, mis probleemi põhjustab, installige font algselt kandjalt uuesti.

7. Kasutage fondi praegust versiooni.

Veenduge, et kasutaksite fondi värskeimat versiooni.

Fondi kontrollimiseks Adobe tüübiteegist valige fondifail ja valige loomise kuupäeva kontrollimiseks Fail > Hangi teave > Üldine. (Kui kasutate PostScripti fonte, kontrollige loomise kuupäeva iga vektor- ja portfooliofaili puhul.) Kui fondi loomise kuupäev on enne aastat 1992, võib olla saadaval fondi uus versioon. Täiendamisteabe saamiseks võtke ühendust Adobe klienditoega telefonil 1 800 833 6687.

8. Puhastage süsteemifondi vahemälu.

Rikutud fondi vahemälufailid põhjustavad fontide kuvamist kahjustatuna ka juhul, kui need seda pole. Levinud tunnus on moonutatud tekst ekraanil. Kui vahemälu on tühjendatud, võib rikutud fondi vahemälu eemaldada kui probleemi võimaliku allika. 

9. Tehke kahjustatud fontide tõrkeotsing.

Süsteemiviga võib ilmneda, kui rakendus pääseb kahjustatud fondi juurde. 

 1. Lohistage kausta Teek/Fondid sisu töölaual olevasse uude kausta. (Kui lisasite fonte kausta Teek/Rakenduse tugi/Adobe/Fondid käsitsi, lohistage need fondid ka uude kausta.)
 2. Valige otsijas Fail > Otsi.
 3. Sisestage AdobeFnt.lst, valige süsteemidraiv ja seejärel vajutage sisestusklahvi Return.
 4. Kustutage kõik leitud AdobeFnt.lst failid (nt AdobeFnt10.lst).
 5. Taaskäivitage arvuti.
 6. Taaskäivitage InDesign. InDesign loob uued AdobeFnt.lst failid.
 7. Proovige probleem uuesti luua. Seejärel tehke üht järgmistest toimingutest.
  • Kui probleem ei kordu, viige üks font tagasi kausta Teek/Fondid ja seejärel korrake samme 5–6, kuni probleemse fondi tuvastate.
  • Kui teil on fondihaldusutiliit, taaskäivitage see ja aktiveerige fondid väikestes rühmades või eraldi, et problemaatiline font tuvastada.
  • Kui probleem kordub, viige töölaual oleva uue kausta sisu tagasi kausta Teek/Fondid.

Märkus. Kui otsingu käigus ühtegi adobefnt.lst faili ei leita, veenduge, et otsingukriteeriumid dialoogiboksis Otsi on määratud valikule kõik.

Fontide tõrkeotsinguks rakenduse Font Book kasutamisel tehke järgmist.

Tähtis! Ärge tühjendage prügikasti enne selle protsessi viimast sammu.

 1. Lõpetage rakendus Font Book ja kõik muud avatud rakendused.
 2. Navigeerige asukohta Avaleht/Teek/Eelistused ja eemaldage järgmised failid:
  • com.apple.fontbook.plist
  • com.apple.ATS.plist

  Märkus. Esimene fail on rakenduse Font Book eelistuste fail. Teine fail määrab fondid, mille rakenduses Font Book keelasite. Pärast faili com.apple.ATS.plist kustutamist laaditakse järgmisel sisselogimisel kõik eelnevalt keelatud fondid. Kui installisite sadu või tuhandeid fonte, võib teie süsteemi jõudlus olla aeglane, kui kõik eelnevalt keelatud fondid on laaditud.

 3. Kustutage oma fondi vahemälu. Fondi vahemälu kustutamiseks tehke järgmist.
  1. Avage kaust Teek/Vahemälu/ATS.
  2. Otsige üles ja kustutage oma fondi vahemälu kaust. Näiteks kui olete esimene Mac-arvutil määratud kasutaja, on kausta nimeks 501. Kui olete teine kasutaja, on kausta nimeks 502.

   Märkus. Kui kasutate kasutajate kiiraktiveerimist, võivad mitu 501.xxx, 502.xxx kausta olla kaustas ATS. Teisaldage need prügikasti.

 4. Kui nõutakse neist kaustadest mõne prügikasti tõstmise autentimist, esitage oma administraatori parool.
 5. Taaskäivitage oma arvuti.
 6. Logige oma kontole sisse ja tühjendage prügikast.

 

Adobe logo

Logige oma kontole sisse