Kirjasinten käsittely Acrobat Distillerissä luotaessa PDF-tiedostoja

Tärkeä muistutus:

Adobe poistaa Type 1 -kirjasinten tuen tammikuussa 2023. Lisätietoja on PostScript Type 1 -kirjasinten tuen päättymistä käsittelevässä tukiartikkelissa.

Käsiteltävät aiheet

Käyttämäsi kirjasimet vaikuttavat lopputulokseen kun muunnat dokumentteja PDF-muotoon Adobe Acrobat Distillerissä. (Acrobat Distiller on sekä Adobe Acrobatin toiminto että erillinen sovellus.) Kirjasimen tyyppi (kuten TrueType, PostScript) vaikuttaa PDF-tiedoston tekstin yleiseen ulkonäköön sekä siihen, voiko tekstiä hakea, muokata tai tulostaa.

Saat tästä dokumentista tietoa siitä, kuinka Acrobat Distiller käsittelee kirjasimia ja kuinka parannat tuottamiasi PDF-tiedostoja.

Tietoa Windowsin ja Mac OS:n kirjasimista

Acrobat Distiller tunnistaa kaikki Windowsin ja Mac OS:n kirjasimet. Käyttämäsi kirjasin (esimerkiksi TrueType) määrittelee kuitenkin, miten Acrobat Distiller käsittelee kirjasimen tietoa.

Windowsin kirjasintyyppejä ovat: Type 1 -kirjasimet (eli PostScript-kirjasimet), Type 3 -kirjasimet, Windowsin bittikartta- ja vektorikirjasimet, TrueType-kirjasimet ja Adoben OpenType-kirjasimet (Windows 2000 ja XP). Mac OS:n kirjasintyypit ovat: Type 1 -kirjasimet, Apple TrueType dFont -kirjasimet, TrueType -kirjasimet ja Adoben OpenType -kirjasimet.

Kirjasimen tyypin lisäksi Acrobat Distiller käyttää kirjasimen merkistöä määritellessään, mitä kirjasintietoa liitetään luotavaan PDF-tiedostoon. Esimerkiksi Type 1 -kirjasinten merkistöt voivat sisältää yhden tai useamman seuraavista merkistöistä: ISO Latin 1, Erikoismerkit, Pienennetyt isot kirjaimet ja Vanhan tyylin numerot (SC & OSF), Symbolinen, Kyrillinen ja Kanji.

-- ISO Latin 1 -merkistö (eli normaali Type 1 -merkistö) sisältää englannin, ranskan, italian ja saksan vakioaakkoset, samoin kuin välimerkit ja numerot.

-- Erikoismerkistöt sisältävät murtoluvut ja ligatuurimerkit englannin aakkosille.

-- SC & OSF -merkistöt sisältävät erityisesti muotoiltuja kirjaimia ja numeroita, joilla muokataan dokumentin ulkoasua.

-- Symbolimerkistöt sisältävät muita merkkejä kuin aakkosia.

-- Kyrilliset merkistöt sisältävät aakkosmerkit esimerkiksi venäjän ja ukrainan kielille.

-- Kanji-merkistöt (japani) sisältävät kaksitavuiset japanilaiset merkit. Tämän dokumentin kappaleessa ”Kanji-kirjasimet” esitetään, miten PDF-tiedostoissa käytetään ja näytetään kanji-kirjasimia.

Kirjasinten käyttö Acrobat Distillerissä

Acrobat Distillerin on tehtävä jokaiselle alkuperäisen dokumentin kirjasimelle seuraavat toimenpiteet, kun dokumentti muunnetaan ensin PostScript-muotoon ja sitten PDF:ksi.

PostScript-nimen tarkastus

Acrobat Distiller etsii PostScript-kirjasimen nimen ja lisää sen PDF-dokumenttiin. PostScriptin kirjasinnimet ovat tavallisesti lueteltuna kirjasimen nimitaulukossa. (Nimitaulukko sisältää tietoa kirjasimesta, kuten nimi, tyyli ja tekijänoikeudet.) Jos PostScript-nimeä ei ole käytettävissä, Acrobat Distiller käyttää kirjasimelle järjestelmänimeä. Jos alkuperäinen dokumentti esimerkiksi sisältää TrueType-kirjasimen, joka on järjestelmään asennettuna, Acrobat Distiller hakee BaseFontin ja FontNamen kirjasimen nimitaulukosta.

Jos kirjasin on Type 42 -kirjasin, Acrobat Distiller luo kirjasimelle nimitaulukon yhteensopivasta järjestelmäkirjasimesta; Type 42-kirjasimilla ei normaalisti ole nimitaulukkoa. Katso lisätietoja Type 42-kirjasimista kohdasta ”TrueType-kirjasimet” tämän dokumentin kappaleessa ”Kirjasintyyppien vaikutus tekstiin PDF-tiedostoissa”

Kirjasinten kuvauksen lisääminen

Acrobat Distiller lisää jokaiseen luomaansa PDF-tiedostoon kuvauksen Type 1 -kirjasimista, jotka käyttävät ISO Latin 1 merkistöä. Kun PDF-tiedosto avataan tietokoneella, jossa nämä kirjasimet ovat asennettuna, Acrobat käyttää asennettuja kirjasimia PDF-tiedoston näyttämisessä ja tulostamisessa. Jos kirjasimia ei ole asennettuna, Acrobat käyttää kirjasinkuvauksia luodakseen korvaavat kirjasimet, jotka muistuttavat alkuperäisiä.

Kirjasinten upottaminen

Jos kirjasinten upottaminen on käytössä, Acrobat Distiller upottaa TrueType- ja Type 3 -kirjasimet sekä sellaiset Type 1 -kirjasimet, jotka eivät käytä ISO Latin 1 -merkistöä (esimerkiksi symbolimerkit tai erikoismerkit). Acrobat Distiller 7.0 pystyy upottamaan OpenType-kirjasimet; alkuperäisen dokumentin luonut sovellus määrittää kuitenkin, mitkä OpenType-kirjasinten ominaisuudet voi upottaa. Kun upotetaan Type 1 -kirjasimelle perustuva OpenType-kirjasin, Acrobat Distiller upottaa sen CFF/Type 2 -kirjasimena. Acrobat Distiller upottaa TrueType-kirjasimiin perustuvat OpenType-kirjasimet TrueType-kirjasimina.

PDF-tiedostoon upotettu kirjasin on aina käytettävissä katsomiseen ja tulostukseen, vaikka sitä ei olisikaan asennettu järjestelmään. PDF-tiedostossa ei kuitenkaan voi muokata tekstiä, ellei kirjasinta ole asennettu. Jos yritetään muokata upotettua kirjasinta käyttävää tekstiä, ja kirjasinta ei ole asennettu, Acrobat antaa varoituksen ja käyttää korvaavaa kirjasinta tilalla.

Kirjasinten oikeudet

Acrobat Distiller noudattaa alkuperäisiä kirjasinten oikeuksia ja säilyttää ne, vaikka PDF-tiedosto prosessoitaisiin uudelleen. Rajoitetuilla oikeuksilla varustettuja kirjasimia ei voi upottaa. Acrobat Distiller palauttaa tällöin muunnosprosessissa virheilmoituksen. Myös sellaiset kirjasimet kuten WinAnsi tai MacRoman, jotka eivät käytä merkin koodausmuotoa, saattavat niitä upotettaessa aiheuttaa Acrobat Distillerin virheviestin.

Kirjasinten muuntaminen

Jos Acrobat Distiller ei voi tulkita kirjasimen tietoa tai ei löydä tarvittavaa tietoa, se korvaa kirjasimen. Joissain harvoissa tapauksissa Acrobat Distiller muuntaa tällaiset kirjasimet bittikartoiksi. Tämä estää kirjasimen hakemisen, skaalaamisen tai muokkaamisen. Acrobat Distiller muuntaa esimerkiksi PCL-kirjasimet ja Windowsin vektorikirjasimet bittikartoiksi. Katso tämän dokumentin kappaletta ”TrueType-kirjasinten käsittely Windowsin PostScript-tulostinohjaimissa”.

Kirjasimen kuvain

Acrobat Distiller upottaa kirjasinkuvaimen (eli tiedot kirjasimesta) jokaiselle upotetulle kirjasimelle. Kuvain voi sisältää seuraavaa tietoa:

Kuvain Mitä kuvain tarkoittaa
Yläpidennys Suurin perusviivan ylittävä mitta kirjasimen merkeille, lukuunottamatta aksentteja.
CapHeight Ylhäältä tasaisten suuraakkosten (esimerkiksi ’E’) ylin y-koordinaatti, mitattuna perusviivasta.
Alapidennys Suurin perusviivan alittava mitta kirjasimen merkeille.
Liput Kirjasimen määritteet, kuten tasalevyinen, päätteellinen, symbolinen, käsinkirjoitus, kursivoitu, kapiteelit, versaalit tai muut määritteet.
FontBBox Pienin mahdollinen suorakaide, jonka sisälle sopii mikä tahansa merkistön merkki.
Kursiivikulma Dominoivien pystysuorien viivojen kulma asteissa; yleensä negatiivinen.
StemV Merkkien pystysuorien varsien leveys.
AvgWidth (valinnainen) Kirjasimen merkkien keskimääräinen leveys.
Kirjasintiedosto (valinnainen) Täydellinen kirjasintyypin kuvaus. Olemassa vain, kun kirjasintyyppi tai kirjasintyypin osajoukko on upotettuna.
Leading (valinnainen) Haluttu tekstirivien riviväli.
MaxWidth (valinnainen) Kirjasintyypin merkkien suurin leveys.
MissingWidth (valinnainen) Koodaamattomille merkeille käytettävä leveys (eli sellaisille merkeille, joita ei ole merkistössä).
StemH (valinnainen) Merkkien vaakasuorien varsien leveys.
XHeight (valinnainen) Yläosan y-koordinaatti pienaakkosille (esimerkiksi ”z”), mitattuna perusviivasta.
FontFamily (valinnainen) Kirjasimen perhe (esimerkiksi kirjasin ”Times Bold Italic” kuuluu ”Times”-kirjasinperheeseen).
FontStretch (valinnainen) Kirjasimen vaakasuoraan ulottuvuuteen vaikuttava muunnos (esimerkiksi UltraCondensed, SemiCondensed, Normal, Expanded).
FontWeight (valinnainen) Kirjasimen paino tai paksuus.

Kirjasintyyppien vaikutus tekstiin PDF-tiedostoissa

Käytetty kirjasintyyppi voi vaikuttaa siihen, miten teksti PDF-tiedostossa näkyy ja tulostuu ja siihen, onko teksti hakukelpoista ja muokattavissa.

Bittikarttakirjasimet

Jos PDF-tiedosto sisältää bittikartoiksi muunnettuja kirjasimia, katseluohjelmat eivät käsittele näitä merkkejä kirjasimina, vaan merkit näytetään ja tulostetaan samalla tavalla kuten muutkin bittikarttakuvat. Bittikartoiksi muunnettu teksti ei ole haettavissa tai muokattavissa.

dFonts (vain Mac OSX)

Nämä ovat Mac OS x -käyttöjärjestelmän natiiveja kirjasimia. Ne ovat identtisiä standardikirjasinten suitcase-tiedostoille sillä erolla, että kirjasinresurssit ovat tallennettuna tiedoston dataosuudessa. Acrobat Distiller käsittelee dFonts-kirjasimia samalla tavalla kuin muita TrueType -kirjasimia Mac OS:ssä.

Kanji-kirjasimet

Kanji-kirjasimia sisältäviä PDF-tiedostoja voi luoda sekä kanjipohjaisilla että englanninkielisillä Acrobat Distillerin versioilla. (Englanninkielisiä Acrobat Distillerin versioita varten on asennettava asianmukainen kirjasimien tukipaketti.) Acrobat näyttää automaattisesti PDF-tiedostoon upotetut aasialaiset kirjasimet. Jos aasialaisia kirjasimia ei ole upotettu, Acrobat pystyy näyttämään ne, kun asianmukainen tukipaketti on asennettu. Lisätietoja kirjasinten tukipakettien asentamisesta on esitetty dokumentissa ”PDF-tiedostoissa olevien aasialaisten kirjasimien tarkasteleminen ja tulostaminen latinalaista tekstiä käyttävillä Acrobat-katseluohjelmilla.”

Multiple Master (MM) -kirjasimet

Acrobat Distiller ei voi upottaa Multiple Master -kirjasimia (kuten Minion MM), koska ne luovat kirjasimesta erityisiä instansseja, jotka perustuvat dokumentin ominaisuuksiin ja siihen, missä kirjasinta käytetään. Acrobat Distiller luo sensijaan kirjasimesta osajoukon, jolla on oma ainutkertainen kirjasintunniste. Koska Multiple Master -kirjasimet luovat nämä instanssit dynaamisesti, kirjasimia ei voi upottaa tai muokata Acrobatissa. Adoben tekninen tuki suosittaa, ettei Multiple Master -kirjasimia käytettäisi silloin, kun niitä täytyy muokata tai upottaa Acrobatissa. Katso lisätietoja Multiple Master -kirjasimista dokumentista 328600, ”Multiple Master Fonts General Information”.

Adoben OpenType-kirjasimet

OpenType-formaatti perustuu Type 1:een ja se kokoaa kuvauksen, metriikan ja bittikarttatiedot yhteen kirjasintiedostoon. OpenType-formaatti sisältää kehittyneitä typografiaominaisuuksia, joita useimmat sovellukset eivät ole vielä hyödyntäneet; tästä syystä nämä sovellukset tunnistavat ja kohtelevat OpenType-formaattia TrueType-kirjasimina. Tämä käsittelytapa vaikuttaa tapaan, jolla OpenType-kirjasimet upotetaan PDF-tiedostoiihn. Type 1 -kirjasinten upotusvaatimukset pätevät Type 1 -pohjaisiin Adoben OpenType-kirjasimiin. TrueTypen upotusvaatimukset pätevät TrueType-pohjaisiin OpenType-kirjasimiin.

Voit upottaa Adoben OpenType-kirjasimia Acrobat Distiller 7.0:ssa, jos valitset PDF 1.6 -yhteensopivuuden, vaikkakin OpenType-spesifit ominaisuudet ovat saatavilla vasta Acrobat 7.0:ssa. (Valitse Asetukset > Muuta Adobe PDF asetuksia, napsauta Yleiset-välilehteä ja valitse Acrobat 7.0 (PDF 1.6) ponnahdusvalikosta Yhteensopivuus.

Symbolikirjasimet

Koska jokainen symbolikirjasintyyppi sisältää ainutkertaisia merkkejä ja merkistöjä, Acrobat Distiller upottaa nämä kirjasimet aina estääkseen niiden korvaamisen.

TrueType-kirjasimet

Acrobat Distiller voi upottaa PDF-tiedostoon sellaiset TrueType-kirjasimet, joilla on asennus- ja muokkausoikeudet. Jos kirjasimella ei ole näitä oikeuksia, Acrobat Distiller upottaa kirjasinten osajoukon (eli vain dokumentissa käytetyt merkit).

Huomautus: Acrobat Distiller ei raportoi TrueType-kirjasinten osajoukkoja lokitiedostossaan. Vaikka Acrobatin Touchup Text -työkalu määrittelee Tekstin ominaisuudet -valintaikkunassa kirjasimet upotetuiksi, kirjasimen osajoukkoa ei voi muokata tällä työkalulla. Tämä johtuu siitä, että järjestelmä ei tunnista kirjasimen osajoukon ainutkertaista kirjasintunnistetta eikä osaa liittää sitä alkuperäiseen järjestelmän TrueType -kirjasimeen. Kun kirjasimen osajoukkoa muokataan Touchup Text -työkalulla, Acrobat korvaa kirjasimen vastaavalla päätteellisellä tai päätteettömällä kirjasimella.

Kun Acrobat Distillerillä luodaan PDF-tiedostoja, TrueType-kirjasimilla formatoitu teksti ei välttämättä ole haettavissa. Tämä riippuu siitä, miten kirjasintieto on esitettynä PostScript-tiedostossa. Näissä tapauksissa PostScript-tulostimet muuntavat TrueType-kirjasimen Type 42 -kirjasimeksi, mikä säilyttää parhaiten kirjasimen ominaisuudet, esimerkiksi hakukelpoisuuden. Type 42 -kirjasinformaatin tarkoitus on pääasiassa mahdollistaa PostScript-tulkeille ei-PostScript kirjasinten (TrueType) lataaminen. Type 42 -kirjasin koostuu PostScript-kielisestä ”kuoresta” TrueType-kirjasimen ympärillä Type 42 -kirjasin muodostuu usein tulostinajurissa, kun siirretään TrueType-kirjasimia PostScript-tulostimeen, jossa on TrueType-rasteroija. Tällä tavalla Acrobat Distiller tulkitsee suoraan TrueType-kirjasimen, jolloin saadaan tarkin kuvaus alkuperäisestä TrueType-kirjasimesta. Tähän kirjasintietoon vaikuttavat tekijät ovat: sovellus, joka loi PostScript-tiedoston, itse kirjasin, PostScript-tulostinajuri ja PostScript Printer Description (PPD) -tiedosto. Jos TrueType-kirjasimella formatoitu teksti on hakukelvotonta Acrobat Distillerillä luodussa PDF-tiedostossa, muuta yksi tai useampia noista tekijöistä ja luo PDF-tiedosto uudelleen.

Joko PostScript-koodia luova sovellus tai PostScript-tulostinajuri kirjoittaa tiedot PostScript-tiedostoon. Katso lisätietoja kyseisen sovelluksen dokumenteista, tai tutustu tämän dokumentin kappaleeseen ”TrueType-kirjasinten käsittely Windowsin PostScript-tulostinohjaimissa” .

Type 1 -kirjasimet

Type 1 -kirjasimet tarjoavat sekä ulkoasultaan että haettavuudeltaan luotettavan muunnoksen PDF-muotoon. Koska Type 1 -kirjasimia ei tarvitse muuntaa toiseen muotoon, kun kirjasin (tai sen osajoukko) upotetaan PostScript-tiedostoon, ne antavat Acrobat Distilleriä käytettäessä parhaan lopputuloksen.

Type 1 -kirjasimia upotettaessa on huomioitava seuraavat seikat:

1. Kirjasin näkyy Adoben PDF-asetukset -valintaikkunan UpotaAina-luettelossa Kirjasimet-välilehdellä, ja UpotaKaikkiKirjasimet on asetettu tilaan Tosi.

2. Symboleja ei ole käytetty (paitsi piin symboli).

3. Kirjasimen koko on asianmukaisella alueella (eli CharStrings dict leng - arvo on suurempi kuin 115 mutta pienempi kuin 229). Voit tarkastaa CharStrings dict leng -arvon kirjasimen muokkaussovelluksessa.

Type 3 -kirjasimet

Type 3 -kirjasimet käyttävät PostScript-kielen täyttä laajuutta kirjasimen määrittelyssä, ja siksi ne voivat sisältää ominaisuuksia, jotka eivät ole Type 1 -kirjasimelle mahdollisia, esimerkkinä varjo, väri ja täyttö. Type 3 -kirjasimia ei ole kuitenkaan optimoitu koon tai suorituskyvyn suhteen, joten merkit saattavat näyttää paksummilta kuin niiden Type 1 -vastineet.

Type 3 -kirjasimet ovat aina upotettuja PDF-tiedostoihin, joten ne ovat aina käytettävissä Acrobatissa tai Adobe Readerissa (paitsi Mac OS -käyttöjärjestelmässä, joka ei tue Type 3 -kirjasimia). Acrobat ja Adobe Reader muuntavat Type 3 -kirjasimet bittikartoiksi ja näyttävät ne sitten. Tulostettaessa PostScript-tulostimeen Acrobat ja Adobe Reader käyttävät PostScript-tulostinajuria ja lataavat kirjasimet tulostimeen. Tulostettaessa ei-PostScript-tulostimeen bittikartat tulostuvat. Type 3 -kirjasinten ISO Latin 1 -merkistöön kuuluvat merkit muuntuvat PDF-tiedostossa hakukelpoiseksi tekstiksi, mutta symbolimerkistöön kuuluvat merkit eivät muunnu. Upotettuja Type 3 -kirjasimia sisältävät PDF-tiedostot ovat yleensä suurempia kuin upotettuja Type 1 -kirjasimia sisältävät.

TrueType-kirjasinten käsittely Windowsin PostScript-tulostinohjaimissa

Kun TrueType-kirjasimia lähetetään AdobePostScript-tulostinajurin kautta joko koodattuna Type 42 -kirjasimiksi (nimellä Native TrueType Windows 2000 ja XP -käyttöjärjestelmissä) tai merkkitunnistekirjasimina (CID) (jos kyseessä on kaksitavuinen tai Unicode-kirjasin), tulostinajuri antaa kirjasimille erityiset kirjasintunnisteet tavallisten kirjasintunnistetietojen sijaan. Tällöin Acrobat Distiller upottaa kirjasimen osajoukon PostScript-tiedostoon.

Käyttämällä kirjasinten merkkien osajoukkoa tulostinajuri saa pienennettyä tiedoston kokoa, mikä puolestaan lisää PostScript-tiedoston muunnosnopeutta. Tämä tapahtuu riippumatta siitä, onko työn vaihtoehdoissa asetettu Upota kaikki kirjasimet.

Kun Adobe PDF -kirjoittimelle tulostettaessa halutaan upottaa kaikki kirjasimen merkit, on Adobe PDF -tulostinasetusten valintaikkunan Kirjasin-välilehdellä otettava käyttöön Älä lähetä kirjasimia Adobe PDF -tiedostoon.

Adoben PostScript-tulostinajuri (AdobePS) Windows 98- ja NT 4.0 -käyttöjärjestelmille sisältää asetuksen Kirjasinten lähetystyyppi. Tämä ohjaa sitä, miten TrueType-kirjasimet lähetetään tulostimelle tai otetaan mukaan PostScript-tiedostoon. Pscript5-tulostinajuri (pscript5.dll) ja sen myöhemmät versiot Windows 2000 - ja uudemmille käyttöjärjestelmille sisältävät asetuksen TrueTypen lähetys. Tämä ohjaa sitä, miten TrueType-kirjasimet lähetetään tulostimelle tai otetaan mukaan PostScript-tiedostoon. Asetuksia voi muuttaa ajurin Ominaisuudet-valintaikkunassa (Windows 98 ja NT 4.0) tai Lisäasetukset -valintaikkunassa (Windows 2000 and XP). Asetukset vaihtelevat riippuen tulostimen PPD-tiedostossa määritellyistä ominaisuuksista. Microsoftin PostScript-tulostinajuri Windows 98 ja NT 4.0 -käyttöjärjestelmille sisältää vähemmän Kirjasinten lähetystyyppi -asetuksia kuin AdobePS. Microsoftin PostScript-tulostinajuri ei esimerkiksi sisällä mahdollisuutta lähettää TrueType -kirjasimia Type 42- tai ääriviivakirjasimina.

Ohjeita Kirjasinten lähetystyyppi -asetusten valitsemisessa:

Kirjasinten lähetystyyppi (Windows 98 tai NT 4.0), tai TrueType-kirjasimen lataustapa (Windows 2000 ja XP)

Tulokset

Ääriviiva (AdobePS | Windows 98 tai NT; pscript5.dll | Windows 2000 tai XP)

Tällä valinnalla tulostin käyttää kirjasimen ääriviivamittoja näyttämisessä ja tulostuksessa. Valinta antaa tekstille kirjasimen ulkoasun ja tunnun, mutta varsinainen kirjasintieto ei säily tekstissä. Tätä valintaa käytetään usein, kun kirjasinta ei voi lisensointisyistä upottaa. Ääriviivakirjasimet eivät ole hakukelpoisia tai muokattavissa.

Bittikarttoina (AdobePS ja Windows PostScript tulostinajuri, pscript5.dll Windows 2000:lle tai XP:lle)

Tällä valinnalla tulostinajuri muuntaa TrueType-kirjasimet Type 3 -bittikartoiksi. Jos ei halua tai voi käyttää Type 42 (natiivi) -vaihtoehtoa, tämä valinta simuloi paremmin alkuperäistä TrueType-kirjasinta. Type 3 -bittikartat eivät kuitenkaan ole hakukelpoisia, kuten varsinaiset Type 3 -kirjasimet. Käytä tätä vaihtoehtoa tekstille, joka on muotoiltu 14 pisteen kokoon tai pienemmäksi, tai kun tulostetaan alhaisen resoluution tulostimelle. Älä käytä tätä vaihtoehtoa siirrettäviksi tarkoitetuille tiedostoille (esimerkiksi EPS-tiedostot), koska se voi lisätä tiedoston kokoa.

Native TrueType (AdobePS ja Windows PostScript -tulostinajuri)

Kun prosessoidaan dokumenttia, joka sisältää TrueType-kirjasinta, Acrobat Distiller ei tunnista kirjasimen koodauksen kieltä (koska se ei ole PostScript), ja korvaa kirjasimen Type 1 PostScript -kirjasimella. TrueType-kirjasinten lähettäminen Type 42 -kirjasimina säilyttää niiden ulkonäön ja estää niiden korvaamisen Type 1 -kirjasimella. Tämä vaihtoehto säilyttää parhaiten tekstin haettavuuden. On kuitenkin muistettava, että myös muut muuttujat vaikuttavat haettavuuteen.

Älä lähetä (AdobePS ja Windows PostScript -tulostinajuri)

Tällä valinnalla tulostinajuri ei sisällytä TrueType -kirjasintietoa PostScript-tiedostoon. Tätä vaihtoehtoa suositellaan vain sellaisille tulostimille tai verkon tulostusjonopalvelimille, joilla on kirjasinten tiedot koneella.

Bittikartta/Ääriviiva -kynnysasetus (AdobePS ja Windows PostScript -tulostinajuri)

Tämä valinta määrittelee, kuinka pieni kirjasimen pistekoko pitää olla, jotta se lähetetään bittikarttana eikä ääriviivakirjasimena. Kynnyksen asettaminen arvoon 1 estää kirjasinten lähettämisen bittikarttana.

Tiedostokirjasin tai laitekirjasin (AdobePS | Windows NT ja Windows PostScript -tulostinajuri | Windows NT)

Tiedostokirjasin -vaihtoehdolla tulostinajuri lähettää kirjasimen kuvaustiedon. Tämä vaihtoehto auttaa säilyttämään ulkonäön, mutta ei haettavuutta. Laitekirjasin-vaihtoehdolla tulostinajuri antaa sinun räätälöidä kirjasimen korvaustaulukon siten, että kutakin asennettua kirjasinta vastaa tulostimessa oleva kirjasin. Tämä vaihtoehto ei välttämättä säilytä kirjasimen tarkkaa ulkonäköä, mutta säilyttää haettavuuden.

Lisätietoja

Viewing and Printing Asian Fonts in PDF Files Using Roman Acrobat Viewers

328600 : Multiple Master -kirjasinten yleiset ohjeet.

 

Adobe-logo

Kirjaudu sisään tiliisi