Tämä asiakirja sisältää tietoa Acrobat DC:n tunnetuista ongelmista, joita ei ole käsitelty Acrobatin ja Readerin ohjeissa. Adobe oli Acrobat DC:n julkaisuhetkellä tietoinen seuraavista ongelmista. Sovelluksen julkaisemisen jälkeen ilmenneet ongelmat on käsitelty erillisissä ohjedokumenteissa tai julkaisutiedoissa. Jos päivitys korjaa ongelman, versionumero on näkyvissä. Tässä asiakirjassa mainittuihin ongelmiin liittyvät ohjelmiston viat esitetään sulkeissa [ ].

MacOS Mojave 10.14:ään liittyvät tunnetut ongelmat käsitellään artikkelissa Acrobatin ja macOS Mojave 10.14:n yhteensopivuus.

 

Tunnetut ongelmat

Aktivointi

 • Ongelma: Acrobat DC ei käynnisty, jos sovelluksen asennus poistetaan ja sovellus asennetaan uudelleen offline-tilassa samalla sarjanumerolla. [3943212]
  Ratkaisu: Siirrä laite online-tilaan. Valitse sisäänkirjautumisnäytöstä Kirjaudu sisään nyt. Acrobat käynnistyy oikein.

 

Käytettävyys

 • Ongelma: Tee uudelleen ei toimi, jos tunnistemuutokset tehdään TURO-lukemisjärjestystyökalulla sen jälkeen, kun Sisältö-paneelissa on suoritettu jokin toiminto [4270605].

 

Huomautukset

 • Ongelma: Kun Kopioi teksti -vaihtoehtoa, joka tulee näkyviin pikavalikossa napsautettaessa huomautuksia hiiren kakkospainikkeella, käytetään japaninkielisissä PDF-tiedostoissa englanninkielisessä käyttöjärjestelmässä ja englanninkielisessä Acrobat-sovelluksessa, kopioidut merkit ovat lukukelvottomia. [4237157]
  (Tilapäisratkaisu: Napsauta hiiren kakkospainikkeella, valitse Ota tekstin valinta käyttöön, valitse teksti ja kopioi se.)
 • Ongelma: Kommenttiluettelon vierityspalkki ei toimi, jos vastauksia on yli 82. [3830427]
 • Ongelma: Kommenttisovellus suljetaan automaattisesti kommenttiluettelon Tuo kommentteja -toimintoa käytettäessä. [3941238]
 • Ongelma: Käytettäessä suurta kirjasinkokoa tekstikommentin teksti katkeaa. [4147785]
 • Ongelma: Lisätty Vastaus kommenttiin, jossa on jo vastauksia, katoaa, kun selataan kommenttiluetteloa. [4146731]
 • Ongelma: [Regressio] Kirjoitettaessa vastausta kommenttiin Acro Prossa (Mac) sanan ensimmäisestä kirjaimesta tulee viimeinen kirjain. [4145152]

 

Selain

 • Ongelma: vain Mac: Reader DC: Selain/Mac-selain (Safari): > Dokumentin ominaisuudet -valintaikkunassa näkyy välilehtien nimien sijaan (...) ja teksti ”Miten haluat lähettää tämän dokumenttivalintaikkunan sähköpostitse”. [3915408]
 • Ongelma: OS X 10.9: HUD (irrallinen työkalupalkki) ei liiku, ennen kuin nostat kätesi hiireltä / vapautat sen. [ 3597679]
  Ratkaisu: Vapauta hiiri, niin voit siirtää HUD-työkalupalkkia.
 • Ongelma: (Mac Safari 8) - PDF-lomakekentässä olevaa tekstiä ei voi valita, ennen kuin nostat kätesi hiireltä / vapautat sen. [3949736]
  Ratkaisu: Vapauta hiiri, niin voit valita tekstiä.
  Tekstin valinta hiirellä toimii odotetulla tavalla Haku- ja Etsi-kentissä.
 • Ongelma: (Mac Safari): Hiiren kiekkoa käytettäessä ilmenee sivun vieritysongelma. [3678253]
 • Ongelma: Vain IE: PDF-tiedoston latautuminen kestää noin 2–5 minuuttia, kun oletusasetukseksi vaihdetaan R11.0.07:n sijaan A DC/ R DC, A DC. [3795778]
  Tilapäisratkaisu: Vaihda oletussovellukseksi Reader.
 • Ongelma: Ilmoitusten näyttöpaneeli ei liiku Readerin mukana, kun käyttäjä siirtää Readerin ikkunaa. [3849464]

 

Yhteiskäyttö

 • Ongelma: [Yhteiskäyttö - DC:n poistaminen] PDFMaker-komponentti poistetaan Acrobat DC:n asennuksen poistamisen jälkeen. [4014579]

 

Yhteistyö

 • Ongelma: Virhe ilmenee, jos SharePoint-pohjaisessa jaetussa tarkistuksessa ”julkaistaan kommentit” tai ”etsitään uusia kommentteja” Windows 10:ssä. [4262085]
 • Ongelma: Tuki pääkommentin ja sen vastausten poistamiselle. [4251092]
 • Ongelma: Kun tarkistustiedosto avataan ja jokin käytettävissä olevista sovelluksista ladataan, Acrobat ei sulkeudu ladatussa sovelluksessa, vaikka ESC-painiketta painetaan. [4262934]
 • Ongelma: Avatar puuttuu, kun tarkistustiedosto avataan offline-tilassa. [4251345]
 • Ongelma: Tarkastusvälilehden tilaa ei päivitetä ennen välilehden vaihtamista. [4258156]
 • Ongelma: Muokattujen vastausten järjestys ei aina pysy. [4260334, 4254815]
 • Ongelma: Kutistettu kommentointisovellus ei laajene, kun asiakirjasta valitaan kommenttikuvake. [4260334]
 • Ongelma: Mainintasuodatinluetteloa ei päivitetä, kun kommenttiin muokataan uusia kommentteja. [4259305]
 • Ongelma: Kommenttien kirjoittajia pidetään vieraina kommenttiluettelossa, mutta ei kontekstitaululla tai -paneelissa. [4257911]
 • Ongelma: Tarkistustiedostojen pääkommenttia ei voi poistaa, jos siihen on vastattu. [4251092]
 • Ongelma: Windows(INTERMITENT): DMB:n Julkaise kommentit -painike on aktiivinen, vaikka julkaistavia kommentteja ei ole. [3775104]
 • Ongelma: Mac (verkon jaettu tarkistus): Tarkistuspalvelimeen ei voi muodostaa yhteyttä, jos palvelimeen on jo kirjauduttu sisään Finderin kautta.

 

Vertailu

 • Ongelma: Merkintöjen vertailun vierityksen ja lataamisen suorituskyky Vertailun RHP:ssä on heikko, kun eroavuuksien määrä >= 1000. [4257018]

 

Muokkaussivun sisältö

 • Ongelma: Arabiankielinen teksti vioittuu, kun käyttäjä alkaa muokata perinteisen arabian tekstiä. [3230928]
 • Ongelma: Etsi-toiminto ei toimi, kun näytössä on virtuaalisia muokkausalueita. [3912950]

 

Elementit

 • Ongelma: Pikavalikon asetukset puuttuvat, jos Acrobatin asennus poistetaan ja Acrobat asennetaan uudelleen (kun ContextMenuShim.dll ladataan Explorer.exellä) käynnistämättä laitetta uudelleen. [3951563]

 

Täytä ja allekirjoita

 • Ongelma: Kosketuslaitteella ei voi vierittää pyyhkäisy- tai vieritys-toiminnolla. [4241832]
 • Ongelma: Kosketuslaite: Automaattinen vieritys toimii enintään kahdella sivulla, allekirjoitus/nimikirjaimet lisätään sen eteen. [4011470]
 • Ongelma: Reader/Acrobat DC ei anna tallennuskehotetta, kun PDF-tiedosto suljetaan FSS-merkintöjen(myös allekirjoitusten)lisäämisen jälkeen, jos suljet tiedoston nopeasti FSS-kenttien lisäämisen jälkeen. [3954060]
 • Ongelma: Allekirjoituksen/nimikirjainten luontivalintaikkuna tulee sisäänkirjautuneilla käyttäjillä näyttöön noin 5–6 sekunnin viiveellä. [4055402]

Asennusohjelmat

 • Ongelma: Visio-tiedostoa pikavalikon toiminnolla PDF-muotoon muunnettaessa näyttöön tulee virheilmoitus ”PDFMakers-tiedostot puuttuvat. Haluatko suorittaa asennusohjelman korjaustilassa?” [3848706]
 • Ongelma: Mac: Acrobat 11:tä ei asenneta, kun yrität ottaa käyttöön sekä Acrobat 11:n että DC:n sisältävän CCP-paketin. [3942363]
 • Ongelma: Acrobatin asennuksen aikana näkyviin tulee virheilmoitus ”Lähdetiedostoa ei löydy”, kun asennusohjelmatiedosto puretaan sijaintiin, jossa on paikallisia merkkejä. [3944357]
 • Ongelma: (Citrix): Asiakkaan laitteen asemassa olevan PDF-tiedoston jaettua tarkistusta käynnistettäessä ilmenee virhe.[3945035]
 • Ongelma: Acrobatin asennus epäonnistuu ja näyttöön tulee järjestelmän vähimmäisvaatimusten virhevalintaikkuna Windows 7:ssä. [3954229]

 

Ilmoitukset

 • Ongelma: Ilmoitukset estetään etäistuntojen aikana. [4257567]
 • Ongelma: Windowsin ilmoituspalvelu ei lähetä pikailmoituksia, kun laite on käyttää näennäistä yksityisverkkoa (VPN). [4259268]
 • Ongelma: Kun Acrobat ei ole käynnissä, käyttöjärjestelmän ilmoitusruudun allekirjoitusilmoituksen avaaminen saattaa aiheuttaa sopimuksen avaamisen epäonnistumisen. Käyttäjän on avattava sopimus kelloilmoituksista tai tehtäväkorteista. [4261080]

 

Portfoliot

 • Ongelma: [Mojave 10.14] PDF-tiedostojen luominen Portfoliosta ei näytä käyttöoikeuksien myöntöikkunaa. [4258939]
 • Ongelma: Muokkaa arvoa -asetusta ei näy asettelunäkymässä olevien portfolion tiedostojen Nimi- ja Kuvaus-kenttien muokkausta varten. [3936110]
 • Ongelma: Kumoa- ja Tee uudelleen -valikot poistetaan portfoliota luotaessa käytöstä. [3935194]
 • Ongelma: REGRESSIO: Portfolion Haku-valintaikkunan kokoa ei voi muuttaa. [3942595]
  Ratkaisu: Voit tarkastella hakutuloksia vierittämällä hakutulosten valintaikkunaa.
 • Ongelma: HELPPOKÄYTTÖISYYS: Esikatseluruudussa oleva teksti katoaa muiden kuin PDF-muotoisten tiedostojen suurikontrastisissa teemoissa. [3943905]
  Tilapäisratkaisu: Avaa tiedosto alkuperäisessä katseluohjelmassa.
 • Ongelma: REGRESSIO: Portfolion kansioita ei voi nimetä uudelleen. [3944795]

 

Tulostaminen

 • Ongelma: [macOS 10.14] Adobe PDF -muodossa tallentaminen aiheuttaa virheen kolmannen osapuolen toiminnon sallimisessa. [4255082]
 • Ongelma: Vain Windows 8: Acrobat Reader DC:stä muulla kuin PostScript-tulostimella tulostettaessa puuttuu yrityksen kirjasimella kirjoitettua tekstiä. [3866059]
 • Ongelma: Acrobat Reader DC tulostaa osan tiedostoista hitaasti PCL6-ohjaimilla. [4231904]

 

Viimeisimmät

 • Ongelma: Vanhoja S&T -tiedostoja ei näytetä viimeaikaisten luettelossa senkään jälkeen, kun käyttäjä käyttää niitä Näkymät-välilehdeltä. [4259488]

 

Sandbox-ympäristö

 • Ongelma: Regressio: Reader/Acrobat: Suojattu näkymä KÄYTÖSSÄ: Näyttöön tulee muistin loppumisesta kertova viesti tiettyä PDF-tiedostoa avattaessa.[3929632]
 • Ongelma: Acrobat kaatuu salattuja liitteitä POC:issä avattaessa, kun PV on otettu kaikissa tiedostoissa käyttöön. [3953223]
 • Ongelma: Käyttö estetty -virhe, kun PDF-tiedosto yritetään avata symbolisella linkillä UNC-polun kautta. [3844582]

 

Skannaus

 • Ongelma: Regressio: Paranna-toiminto ei toimi parannustasoja hiirtä vierittämällä säädettäessä.[3946845]
 • Ongelma: Mac: Skannaus epäonnistuu, jos ICA-ikkunassa tehdään manuaalisia muutoksia dokumenttia skannattaessa. [3837850]
 • Ongelma: [Mac] Tiedostot katoavat yhdistämistyökalussa ja virheikkuna tulee näkyviin, jos käytetään Yhdistä-sovellusta useita kertoja ja lisätään tiedostoja skannerista. [4141269]

 

SDK

 • Ongelma: [Mac] Acrobat Pro -liitännäinen VerifyURLs.acroplugin, joka on käytettävissä Acrobat DC SDK:ssa, ei ole yhteensopiva Acrobat DC:n kanssa [4220775]

 

Haku / Etsi

 • Ongelma: Haun lisäasetukset toimivat hyvin hitaasti, jos dokumentti on avattu pilvestä [3955306].
 • Ongelma: Uudet Smart Find -toiminnot eivät toimi Safari-selaimessa (versio 11.1.1). [4274231]
 • Ongelma: Automaattisia täyttöehdotuksia ei näy, jos dokumenttiin tehdään muutoksia, minkä jälkeen näytetään Etsi-ikkuna. [4273499]
 • Ongelma: VoiceOver-toiminnosta ei pääse käyttämään hakutyökalua. [4268019]

 

Suojaus

 • Ongelma: Myöntäjän huomautus puuttuu ja Näytä myöntäjän käytännöt -painike on poissa käytöstä Sertifikaatin katselu -valintaikkunan Lakisääteinen ilmoitus -välilehdessä [4076640]
 • Ongelma: Salaus Elliptive Curve -sertifikaatin avulla luo väärän CMS:n [4121253]

 

Lähetä sähköpostia

 • Ongelma: Outlookin muita ikkunoita ei voi käyttää, kun Outlookin Luonnos-viesti-ikkuna on käytössä (käynnistetty Lähetä tiedosto liitteenä -toiminnolla).[3829341]

 

Palvelujen integrointi

 • Ongelma: [Vain yrityskäyttäjät: vain Reader] Muokkaa PDF-tiedostoja / Järjestä PDF-tiedostoja -vaihtoehdot näkyvät Document Cloudin ja web connectorin kontekstitaulussa, mutta ne eivät toimi. Näiden vaihtoehtojen ei pitäisi näkyä. [4260908]
 • Ongelma: Kun yhteensopivuustila on käytössä, sisäänkirjautumista ei muisteta Readerissa. [ADC-4210671]
 • Ongelma: Muun valmistajan web connector -sovelluksen tiedostoille näytetään hetkellisesti tyhjät pikkukuvat Lähetä allekirjoitettavaksi -työnkulussa. [ADC-4229881]
 • Ongelma: (Selain) Ilmoitusten näyttöpaneeli ei pysy paikallaan Readerissä, kun käyttäjä siirtää Readerin ikkunaa. [3849464]
 • Ongelma: Odottamatonta käyttäytymistä, kun käyttäjä kirjautuu OneDrive Personal -palveluun käyttäen Acrobatia/Readeria. [4147365]

 

Allekirjoitukset

 • Ongelma: Virheellinen osallistujan tila näkyy Allekirjoitettavaksi-välilehdessä, jos joku osallistujista on lähettäjä Adobe Sign -työnkulussa. [4254101]
 • Ongelma: Lokalisointi – Toimintaluettelo näytetään englanniksi sovelluksen kielen sijasta. [4241577]

 

Yhteisöllinen kirjautuminen

 • Ongelma: Facebookin kirjautumissivu ei aukea, kun yhteisöllisen kirjautumisen työnkulku aloitetaan Citrix XenDesktop -ympäristössä, jos oletusselain on IE ja EPM-asetus on käytössä. [4107857]

 

Kosketus

 • Ongelma: Näyttönäppäimistö ei näy Readerin kosketustilassa suojatun tilan vuoksi. [3658725]
 • Ongelma: Näyttönäppäimistö suljetaan, kun Windows 7:n Etsi- tai Haun lisäasetukset -kentässä valitaan merkki. [3658729]

 

Yhtenäinen haku

 • Ongelma: Ylätason säilöön siirtyminen ei onnistu sen jälkeen, kun katselupaketti on avattu hakutuloksista. [4259830]
 • Ongelma: [Surface Pro -laite] Vierityspalkin pitäminen ja vetäminen sormella ei onnistu hakutulosnäkymässä. [4258965]
 

Yhtenäinen jako

 • Ongelma: Readerin hiekkalaatikkotilassa näkyy varoitusikkuna, kun käyttäjä yrittää ensimmäistä kertaa lähettää tiedoston liitteenä Gmailin kautta. [4259385]
 • Ongelma: Uusille käyttäjille luodaan jakoa käytettäessä ”Uploaded to Send & Track” -kansio. [4259041]
 

Käyttöliittymä

 • Ongelma: Seuraavat IPM-ominaisuuden lukitusrekisterit eivät poista sovelluksen käyttöliittymävaihtoehtoa käytöstä [4005004]:
  1) bDontShowMsgWhenViewingDoc-asetuksen määrittäminen joko arvoksi 0 tai 1 ei poista käytöstä asetusta ”Asetukset > Yleiset > Älä näytä viestejä asiakirjan tarkastelun aikana.”
  2) bShowMsgAtLaunch-asetuksen määrittäminen joko arvoksi 0 tai 1 ei poista käytöstä asetusta Asetukset > Yleiset > Näytä minulle viestejä, kun käynnistän Readerin (tai Acrobatin).”
 • Ongelma: Mac: PDF-tiedostoa ei voi avata vetämällä ja pudottamalla sen Acrobatissa minne tahansa.[3949579]
  Ratkaisu: Tiedosto > Avaa tai vedä PDF-tiedosto Acrobatin tai Readerin kuvakkeen päälle.
 • Ongelma: Sovellukset avautuvat niin, että dokumenttien asetuksena on Aihe. [3916088]
 • Ongelma: Selain: Työkalupalkit näytetään IE:ssä koko näytön tilassa, mutta PDF-tiedostot eivät näy koko näytön tilassa. [3841401]
 • Ongelma: Mukautetut työkalut: Tulosta sivut -komento ei avaa Tulosta-valintaikkunaa. [3950298]
  Tilapäisratkaisu: Käytä mukautetun työkalun sijaan Järjestä sivut -työkalua.
 • Ongelma: [Mac] Käyttäjä ei voi vierittää sivulla vaakasuunnassa Trackpadilla. [4220679]

 

Katseluohjelma

 • Ongelma: Järjestä sivut -sovellusta ei haeta Readerissa, ellei käyttäjä napsauta sitä kerran. [4274818]
 • Ongelma: Kun kyseessä on ei-PDF-tiedosto tai monipakettitiedosto ja jos Tarkasteluun-välilehdelle on tuotu yli 50 tiedostoa, dokumenttien seuranta ei välttämättä toimi hyvin. [4263930]
 • Ongelma: Adobe Sign ei näy hakutuloksissa haulla ”Adobe Sign”. [4259652]
 • Ongelma: [Mac OS-10.13] Valintaikkuna muuttuu 2–3 sekunnin ajaksi mustaksi. [ADC-4220296]
 • Ongelma: Windowsin esikatselutoiminto lukitsee tallennettavan PDF-tiedoston Readerissa tai Acrobatissa. [3942525]
 • Ongelma: Sovellukset avautuvat niin, että dokumenttien asetuksena on Aihe. [3858869]
 • Ongelma: Valintaikkunat, esimerkiksi Tulosta, Oletusarvot, Ylä- ja alatunniste, eivät skaalaudu dynaamisesti, kun skaalauskerrointa muutetaan. Nämä valintaikkunat skaalataan kun ne avataan uudelleen. [4221215]
 • Ongelma: Lomakekentän ominaisuudet -valikko ei skaalaudu dynaamisesti, kun skaalauskerrointa muutetaan. Tämä valintaikkuna skaalataan kun Acrobat/Reader käynnistetään uudelleen. [4220148]
 • Ongelma: Vierityspalkit mustuvat ja liukusäätimet puuttuvat, kun skaalataan pienemmäksi Internet Explorerissa. [4221123]

 

Web Capture

 • Ongelma: [Win10] [IE]: Lisääminen / Lisääminen olemassa olevaan PDF-tiedostoon epäonnistuu satunnaisesti EPM:ssä. [4097146]
 • Ongelma: [macOS 10.14] FF Web Capture ei toimi, jos käyttäjä on valinnut käyttöoikeuksien valintaikkunassa Älä salli. [4254844]
 • Ongelma: Acrobat-laajennus ei toimi Firefox-selaimessa avattavan PDF-tiedoston kanssa (Avaa Acrobatissa). [4249354]

 

Lisensoitu Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License -lisenssin mukaan.  Creative Commons -lisenssien ehdot eivät koske Twitter™- ja Facebook-viestejä.

Lakisääteiset ilmoitukset   |   Online-tietosuojakäytäntö