HTML-sivut voivat sisältää linkkejä, jotka avaavat PDF-tiedostot verkkoselaimessa käyttämällä Adobe Acrobat -tuotteen (Adobe Acrobat Professional tai Standard, Adobe Acrobat 3D tai Adobe Reader) laajennusta, joka on asennettu seuraavien selainten tuettuihin versioihin: Netscape Navigator, Mozilla Firefox, Microsoft Internet Explorer tai Safari (Mac OS).

Kun avaat PDF-tiedoston verkkoselaimessa, oletusarvoisesti näkyviin tulee PDF-tiedoston ensimmäinen sivu. Voit lisätä HTML-linkkiin merkkijonon, jonka ansiosta PDF-tiedosto avataan ja siirryt suoraan määritetylle sivulle tai kohteeseen. Noudata seuraavia ohjeita, jos haluat käyttää jompaakumpaa edellä mainituista vaihtoehdoista:

PDF-tiedoston tietyn sivun avaaminen

Jotta HTML-linkki voidaan kohdistaa PDF-tiedoston tiettyyn sivuun, lisää linkin URL-osoitteen loppuun #page=[sivun numero].

Esimerkiksi tämä HTML-tunniste avaa omatiedosto.pfg-tiedoston sivulta 4:

<A HREF="http://www.esimerkki.com/omatiedosto.pdf#page=4">

Huomautus: jos käytät linkissä UNC-palvelinsijainteja (\\palvelinnimi\kansio), määritä linkki aukeamaan määrättyyn kohteeseen käyttämällä seuraavassa osiossa kuvattua tapaa. Jos käytät URL-osoitteita, jotka sisältävät paikallisten kiintolevyjen osoitteita (c:\kansio\), et voi määrittää linkkiä sivunumeroihin. Adobe Acrobat 7.0 -tuotteissa linkki sivun numeroon toimii vain, jos käytät HTTP- tai HTTPS-sijainteja. UNC-palvelinsijainnit toimivat vain, jos käytät jäljempänä tässä asiakirjassa kuvattua kohteen määrittämistapaa.

PDF-tiedoston tietyn kohteen avaaminen

Kohde on linkki tekstiin, joka näkyy Kohteet-välilehdellä. Kohteita käyttämällä voidaan muodostaa suunnistusreittejä Adoben PDF-tiedostosta toiseen. Linkittäminen kohteeseen on suositeltavaa liitettäessä dokumentteja toisiinsa, koska sivulinkistä poiketen kohdelinkki ei muutu, vaikka kohdedokumentin sivuja lisätään tai poistetaan.

Kohteen määrittäminen Acrobat 7.0 -versiossa (Professional tai Standard):

1. Määritä Zoomaus ja sivun sijainti haluamallasi tavalla näytöllä.

2. Avaa Kohteet-välilehti valitsemalla Näytä > Navigointi-välilehdet > Kohteet.

3. Valitse Kohteet-välilehdeltä Asetukset > Uusi kohde.

4. Anna kohteelle nimi.

5. Luo HTML-linkki, joka osoittaa tähän kohteeseen, lisäämällä #[kohteen nimi] URL-linkin loppuun.

Esimerkiksi tämä HTML-tunniste avaa omatiedosto.pfg-tiedostosta kohteen, jonka nimi on ”sanasto”:

<A HREF="http://www.esimerkki.com/omatiedosto.pdf#sanasto">

Lisensoitu Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License -lisenssin mukaan.  Creative Commons -lisenssien ehdot eivät koske Twitter™- ja Facebook-viestejä.

Lakisääteiset ilmoitukset   |   Online-tietosuojakäytäntö