Raw-kuvien oletusasetusten määrittäminen

Lisätty Adobe Camera Raw 12.2 -versioon (helmikuussa 2020 julkaistu versio)

Määritä oletusasetukset raw-muotoisia kuvatiedostoja varten Adobe Camera Raw’ssa Adoben oletusasetusten, kamerakohtaisten asetusten tai mukautettujen esimääritysten perusteella. 

Jos käytössä on Lightroom Classic, katso Raw-tiedostojen oletusasetusten määrittäminen Lightroom Classicissa.

Huomautus:

Camera Raw -sovelluksella luodut oletusasetukset ovat käytettävissä Lightroom Classicissa ja päinvastoin.

Raw-kuvien oletusasetusten määrittäminen

Määritä raw-kuvien oletusasetukset seuraavasti:

 1. Napsauta Camera Raw -valintaikkunan Avaa Esimääritykset-valintaikkuna -painiketta . Vaihtoehtoisesti voit valita Photoshopissa Muokkaa > Oletusasetukset > Camera Raw (Windows) tai Photoshop > Oletusasetukset > Camera Raw (macOS).

 2. Valitse Raw-oletusarvot Camera Raw -esimääritykset -valintaikkunasta.

 3. Valitse avattavasta Master (Pääarvot) -luettelosta jokin seuraavista:

  Adoben oletusasetukset

  Valitse tämä asetus, jos haluat soveltaa raw-kuviin Adoben oletusasetuksia.

  Kameran asetukset

  Valitse tämä asetus, jos haluat käyttää sen kameran asetuksia, josta raw-kuva otettiin.

  Oletusarvo

  Valitse tämä asetus ja valitse sitten esimääritys, jota haluat soveltaa raw-kuviin.

  Huomautus:

  Jos valitset Camera Settings, mutta Camera Raw’ssa ei ole vastaavia asetuksia, Adobe Default -oletusasetuksia sovelletaan.

  Raw-oletusarvojen määrittäminen
  Oletusasetusten määrittäminen sovellettavaksi uusiin raw-kuviin

Järjestys, jossa oletusasetuksia käytetään

Jos olet valinnut oletusasetuksiksi esimäärityksen, raw-kuvaan sovelletaan kaikkia kyseisen esimäärityksen asetuksia. Jos esimääritys ei sisällä tiettyä asetusta, Camera Raw etsii kyseistä asetusta kameran asetuksista ja soveltaa sitä raw-kuvaan Jos asetusta ei löydy, Camera Raw käyttää Adoben oletusasetusta.

Jos siis Raw-oletusarvoiksi on määritetty erimääritys, oletusarvoja käytetään seuraavassa järjestyksessä:

 1. Kaikki esimäärityksessä määritetyt asetukset
 2. Kameran asetuksia käytetään kaikkien esimäärityksessä määrittämättömien asetusten kohdalla 
 3. Adoben oletusasetuksia käytetään niiden asetusten kohdalla, joita ei ole määritetty myöskään kameran asetuksissa.

Raw-oletusarvojen määrittäminen kameran mallin mukaan

Raw-kuviin sovellettavat oletusasetukset voidaan määrittää kameramallin mukaan. Samanmallisille kameroillekin voidaan määrittää eri oletusasetukset kameroiden sarjanumeroiden perusteella.

Oletusasetusten luominen

Määritä raw-kuvien oletusasetukset kameran mallin mukaan seuraavasti:

 1. Napsauta Camera Raw -valintaikkunan Avaa Esimääritykset-valintaikkuna -painiketta . Vaihtoehtoisesti voit valita Photoshopissa Muokkaa > Oletusasetukset > Camera Raw (Windows) tai Photoshop > Oletusasetukset > Camera Raw (macOS).

 2. Valitse Raw-oletusarvot Camera Raw -esimääritykset -valintaikkunasta.

 3. Valitse Override master settings for specific cameras (Ohita tiettyjen kameroiden perusasetukset) kohdasta Raw-oletusarvot.

 4. Valitse avattavasta Camera-luettelosta kameran malli. Avattava luettelo sisältää kaikkien niiden kameramallien nimet, joista olet tuonut raw-kuvia.

 5. (Valinnainen) Jos haluat luoda oletusasetukset kameran sarjanumeron mukaan, valitse Show serial number (Näytä sarjanumero). Avattava Camera-luettelo sisältää nyt kameramallien nimet ja myös niiden sarjanumerot.

  Raw-oletusarvojen määrittäminen kameran mallin mukaan
  Raw-oletusarvojen määrittäminen kameran mallin mukaan

 6. Valitse avattavasta Adoben oletusasetukset -luettelosta jokin seuraavista:

  Adoben oletusasetukset

  Valitse tämä asetus, jos haluat soveltaa raw-kuviin Adoben oletusasetuksia.

  Kameran asetukset

  Valitse tämä asetus, jos haluat käyttää sen kameran asetuksia, josta raw-kuva otettiin.

  Oletusarvo

  Valitse tämä asetus ja valitse sitten esimääritys, jota haluat soveltaa raw-kuviin niitä tuotaessa.

  Huomautus:

  Jos valitset Camera Settings, mutta Camera Raw’ssa ei ole vastaavia asetuksia, oletusasetuksia sovelletaan.

 7. Valitse Create default (Luo oletusasetus).

Oletusasetusten muokkaaminen

Muokkaa luomiasi oletusasetuksia seuraavasti:

 1. Napsauta Camera Raw -valintaikkunan Avaa Esimääritykset-valintaikkuna -painiketta . Vaihtoehtoisesti voit valita Photoshopissa Muokkaa > Oletusasetukset > Camera Raw (Windows) tai Photoshop > Oletusasetukset > Camera Raw (macOS).

 2. Valitse Raw-oletusarvot Camera Raw -esimääritykset -valintaikkunasta.

 3. Valitse muokattava oletusarvo ja tee jokin seuraavista:

  • Napsauta valikkokuvaketta  oletusasetuksen vieressä.
  • Napsauta oletusasetusta hiiren kakkos- tai ykköspainikkeella.
 4. Valitse uusi asetus ponnahdusvalikosta.

  Oletusasetusten muokkaaminen
  Oletusasetusten muokkaaminen

Oletusasetusten poistaminen

Poista luomasi oletusasetus seuraavasti:

 1. Napsauta Camera Raw -valintaikkunan Avaa Esimääritykset-valintaikkuna -painiketta . Vaihtoehtoisesti voit valita Photoshopissa Muokkaa > Oletusasetukset > Camera Raw (Windows) tai Photoshop > Oletusasetukset > Camera Raw (macOS).

 2. Valitse Raw-oletusarvot Camera Raw -esimääritykset -valintaikkunasta.

 3. Valitse poistettava oletusarvo ja tee jokin seuraavista:

  • Napsauta valikkokuvaketta  oletusasetuksen vieressä.
  • Napsauta oletusasetusta hiiren kakkos- tai ykköspainikkeella.
 4. Valitse ponnahdusvalikosta Poista.

  Oletusasetusten poistaminen
  Oletusasetusten poistaminen

Raw-oletusarvojen määrittäminen ISO-arvojen mukaan

Päivitetty kesäkuussa 2020 (versio 12.3)

Raw-oletusasetukset voidaan määrittää raw-kuvien ISO-arvojen perusteella. Adobe Camera Raw -versiosta 12.3 alkaen voit luoda ISO-arvoon mukautuvia esimäärityksiä nopeasti ja määrittää sen raw-kuviin sovellettavaksi oletusasetukseksi.

Esimääritykseen voidaan määrittää eri asetuksia eri ISO-arvoille. Jos kuvan ISO-arvo poikkeaa esimääritykseen määritetystä ISO-arvosta, asetuksen oikea arvo lasketaan esimäärityksessä määrittämiesi arvojen perusteella. Jos esimerkiksi luot esimäärityksen, jossa on seuraavat arvot

 • ISO 400   Kirkkauskohinan vähennys 0
 • ISO 1 600   Kirkkauskohinan vähennys 10

ja tuot kuvan, jonka ISO-arvo on 800, kirkkauskohinan vähennykseksi määritetään 5.

Voit määrittää raw-oletusarvot ISO-arvojen perusteella seuraavasti:

Luo ISO-arvon perusteella mukautuva esimääritys

 1. Avaa vähintään kaksi raw-kuvaa, joissa on eri ISO-arvot. 

 2. Määritä kummankin kuvan asetukset.

 3. Valitse kuvat filminauha-näkymässä ja napsauta Esimääritykset-kuvaketta. Voit myös painaa vaihto + P.

  Tuo Esimääritykset-paneeli näkyviin napsauttamalla Esimääritykset-kuvaketta tai painamalla vaihto + P
  Napsauta Esimääritykset-kuvaketta tai paina vaihto + P

 4. Näytä lisää esimääritysasetuksia napsauttamalla kolmea pistettä ja valitsemalla Create Preset (Luo esimääritys).

  Esimääritysasetukset

 5. Valitse nimi, ryhmä ja asetukset, jotka haluat sisällyttää esimääritykseen. Varmista, että Create ISO Adaptive Preset (Luo ISO-arvon perusteella mukautuva esimääritys) on valittu. Valitse OK.

  Esimäärityksen luominen
  Uusi esimääritys -valintaikkuna, jossa voi luoda esimäärityksen

  Löydät luodun esimäärityksen määrittämästäsi esimääritysryhmästä. 

Aseta ISO-arvon perusteella mukautuva esimääritys raw-oletusarvoksi

  • Napsauta Camera Raw -valintaikkunan Avaa esimääritykset -valintaikkuna -kuvaketta oikeasta yläkulmasta. Voit myös painaa Komento-K (macOS) tai Control + K (Windows).
  • Valitse Photoshopissa Photoshop > Oletusasetukset > Camera Raw (macOS) tai Muokkaa > Oletusasetukset > Camera Raw (Windows).
 1. Valitse Raw Defaults (Raw-oletusarvot) Camera Raw -esimääritykset -valintaikkunasta.

 2. Tee jokin seuraavista toimista:

  • Valitse avattavasta Master (Pääarvot) -luettelosta Valitse esimääritys > User Presets (Käyttäjän esimääritykset) ja valitse ISO-arvon mukaan mukautuva esimääritys. 
  • Valitse Override master setting for specific cameras (Ohita tiettyjen kameroiden perusasetukset), valitse kameramalli ja valitse avattavasta Default (Oletusarvo) -luettelosta Choose Preset (Valitse esimääritys > User Presets (Käyttäjän esimääritykset) ja valitse ISO-arvon mukaan mukautuva esimääritys.

Raw-oletusarvojen sijainti

Jos haluat siirtää raw-oletusarvot tietokoneelta toiselle tai haluat tehdä asetuksista varmuuskopion, löydät raw-oletusarvot seuraavasta sijainnista:

 • macOS: /Käyttäjät/<username>/Kirjasto/Application Support/Adobe/CameraRaw/Defaults
 • Windows: C:\Käyttäjät\<username>\AppData\Roaming\Adobe\CameraRaw\Defaults\

 Adobe

Pyydä apua nopeammin ja helpommin

Oletko uusi käyttäjä?