Löydä vastauksia automaattista päivittämistä koskeviin yleisiin kysymyksiin ja ongelmiin.

Automaattinen päivitys on poistettu käytöstä asetuksissa

Automaattisen päivityksen käyttöönottoasetus poistetaan käytöstä seuraavissa tilanteissa:

  • Järjestelmään ei ole asennettu sovellusta, joka tukee automaattista päivitystä.
  • Järjestelmästä on poistettu kaikki sovellukset, jotka tukevat automaattista päivitystä.

Kun asennat automaattista päivitystä tukevan sovelluksen, automaattisen päivityksen käyttöönottoasetus otetaan käyttöön.

Automaattinen päivitys ei ole käytettävissä sovellukselle

Yksittäisen sovelluksen automaattinen päivitys ei ole käytettävissä, ellet valitse Automaattinen päivitys tai   Ota käyttöön automaattinen päivitys -vaihtoehtoa Asetuksista. Kun otat automaattisen päivityksen käyttöön Asetuksista, mahdollisuus hallita yksittäisten sovellusten automaattisia päivityksiä tulee käyttöön.

Automaattinen päivitys poistuu käytöstä, kun sovellus asennetaan tai sen asennus poistetaan

Automaattinen päivitys pysyy poissa käytöstä seuraavissa tilanteissa, jotta sovelluksen vanhempia versioita ei poisteta.

  • Järjestelmään on asennettu kaksi versiota sovelluksesta, ja poistat uudemman version.

  • Asennat sovelluksen vanhemman version päivityksen.

  • Asennat sovelluksen vanhemman version.