Digital Publishing Solution (DPS 2015) on nyt osa Adobe Experience Manager Mobile -tuotetta.

Tässä dokumentissa on ratkaisuja ongelmiin, joita voi ilmetä, kun muunnat Digital Publishing Suite -sisällön siirtotyökalulla Experience Manager Mobile -muotoon.

Virheilmoitus Siirry-painikkeen napsauttamisen jälkeen

Account has not been found or is not an application account (tiliä ei löydy tai se ei ole sovellustili)

Tiedot: Folioita voi siirtää vain tilistä, jolla on Sovellus-rooli.

Ratkaisu: Tarkista, että tilin Adobe ID -tunnus on oikea ja että sille on määritetty Sovellus-rooli DPS-kojelaudassa.

Folios in this migration request overlap with a migration that is in progress (tämän siirtopyynnön foliot ovat päällekkäin meneillään olevan siirron kanssa)

Tiedot: Meneillään on toinen siirtotoiminto, joka yrittää siirtää samaa foliojoukkoa.

Ratkaisu: Odota, että meneillään oleva siirto valmistuu, ja yritä uudelleen.

There are too many folios in the migration request, a maximum of 25 folios are supported per request (Siirtopyynnössä on liian monta foliota. Pyyntöä kohden tuetaan enintään 25:tä foliota)

Tiedot: Yhdessä siirrossa sallitaan vain 25 foliota tai koko esitys.

Ratkaisu: Valitse joko alle 25 foliota tai valitse koko esitys ja yritä uudelleen.

You are not authorized to migrate content. Please contact your Project administrator. (Sinulla ei ole oikeutta siirtää sisältöä. Ota yhteys projektin järjestelmänvalvojaan.)

Tiedot: Sinulla on oltava käyttöoikeus lisätä sisältöä ja suorittaa siirto.

Ratkaisu: Tarkista käyttöoikeutesi ja varmista, että voit lisätä sisältöä.

There was an error with the migration request (siirtopyynnössä ilmeni virhe)

Tiedot: Virhe esti siirtopyynnön käynnistämisen.

Ratkaisu: Yritä myöhemmin uudelleen tai ota yhteyttä Adobe -tukitiimiin.

Siirtolokien virheilmoitukset

Folio format for "folio name" is too old, only versions 1.7.0 and later are supported. (Folion ”folion nimi” foliomuoto on liian vanha. Vain versio 1.7.0 ja sitä uudemmat versiot ovat tuettuja.)

Folio format for article "article name" is too old, only versions 1.7.0 and later are supported. (Artikkelin ”artikkelin nimi” foliomuoto on liian vanha. Vain versio 1.7.0 ja sitä uudemmat versiot ovat tuettuja.)

Tiedot: Siirto tukee vain version 1.7.0 ja uudempien versioiden folioita ja artikkeleita.

Ratkaisu: Muunna folio uudempaan muotoon.

Folio "folio name" is missing one of the required metadata (Product ID, Publication Date, or manifestXRef) and cannot be migrated. (Foliosta ”folion nimi” puuttuu jokin tarvittavista metatiedoista (tuotetunnus, julkaisupäivämäärä tai manifestXRef), eikä sitä voi siirtää.)

Tiedot: Folion tiedot ovat puutteelliset, jokin parametri puuttuu. Jos folio julkaistaan Folio Producerista, tätä virhettä ei pitäisi ilmetä. Jos näin kuitenkin käy, ota yhteyttä Adoben tukeen.

Ratkaisu: Korjaa puutteelliset tiedot ja yritä uudelleen.

There was a problem converting the folio "folio name." (Foliota ”folion nimi” muunnettaessa tapahtui virhe.)

There was a problem converting article "article name" in folio "folio name." (Foliossa ”folion nimi” olevaa artikkelia ”artikkelin nimi” muunnettaessa tapahtui virhe.)

Tiedot: Tämä virhe viittaa yleensä siirtopalvelussa ilmenneeseen ongelmaan.

Ratkaisu : Ota yhteyttä Adobe :n tukeen.

Folio "folio name" is corrupt and will not be migrated. (Folio ”folion nimi” on vioittunut, eikä sitä siirretä.)

Article "article name" in "folio name" is corrupt and will not be migrated. (Foliossa ”folion nimi” oleva artikkeli ”artikkelin nimi” on vioittunut, eikä sitä siirretä.)

Tiedot: Tämä virhe johtuu yleensä siitä, että foliotiedosto on rikki. Jos näin ei ole, ota yhteyttä Adobe DPS:n tukeen.

Ratkaisu: Korjaa rikkoutunut folio ja yritä uudelleen.

Folio "folio name" "landscape" orientation is not supported. (Folion ”folion nimi” vaakasuuntaa ei tueta.)

Article "article name" in "folio name" "landscape" orientation is not supported. (Foliossa ”folion nimi” olevan artikkelin ”artikkelin nimi” vaakasuuntaa ei tueta.)

Tiedot: Käyttäjä valitsi siirrettäville folioille väärän suunnan. Käyttöliittymä yrittää tunnistaa folioiden suositellun suunnan automaattisesti. Joskus tämä ei kuitenkaan ole mahdollista siirtoa edeltävässä vaiheessa, tai esityksessä on sekä vaaka- että pystysuuntaisia folioita.

Ratkaisu: Valitse oikea suunta ja yritä uudelleen tai ohita tämä virhe, jos se ei pidä paikkaansa.

Folio "folion nimi;" there was a problem communicating with the Distribution Service, the operation failed after five retries. (Folio ”folion nimi”: Distribution Servicen kanssa kommunikoitaessa ilmeni ongelma, toiminto epäonnistui viiden yrityskerran jälkeen.)

There was a problem communicating with the Distribution Service, the operation failed after five retries. (Distribution Servicen kanssa kommunikoitaessa ilmeni ongelma, toiminto epäonnistui viiden yrityskerran jälkeen.)

Tiedot: Tämä virhe viittaa vanhan Distribution Service -palvelun kanssa kommunikoitaessa ilmenneeseen ongelmaan.

Ratkaisu: Yritä jonkin ajan kuluttua uudelleen. Jos tämä ei ratkaise ongelmaa, ota yhteyttä Adobe :n tukeen.

The folio "folio name" was not found on the Distribution Service. (Foliota ”folion nimi” ei löydy Distribution Servicestä.)

Tiedot: Tämä virhe viittaa Distribution Servicen palauttamien tietojen ristiriitaan.

Ratkaisu: Yritä uudelleen. Jos virhe ilmenee edelleen, ota yhteyttä Adobe :n tukeen.

Folio "folion nimi;" there was a problem communicating with the server, the operation failed after five retries. (Folio ”folion nimi”: palvelimen kanssa kommunikoitaessa ilmeni ongelma, toiminto epäonnistui viiden yrityskerran jälkeen.)

There was a problem communicating with the server, the operation failed after five retries. (Palvelimen kanssa kommunikoitaessa ilmeni ongelma, toiminto epäonnistui viiden yrityskerran jälkeen.)

Tiedot: Tämä virhe viittaa tuotantopalvelun kanssa kommunikoitaessa ilmenneeseen ongelmaan.

Ratkaisu: Odota ja yritä uudelleen. Jos virhe ilmenee edelleen, ota yhteyttä Adobe :n tukeen.

Internal server error while migrating folio "folio name;" contact Adobe Support. (Foliota ”folion nimi” siirrettäessä tapahtui sisäinen palvelinvirhe. Ota yhteyttä Adoben tukeen.)

Tiedot: Tämä virhe viittaa yleensä siirtopalvelussa ilmenneeseen vakavaan ongelmaan.

Ratkaisu : Ota yhteyttä Adobe :n tukeen.

ID generation error while migrating folio "folio;" contact Adobe Support. (Foliota ”folio” siirrettäessä tapahtui tunnuksen luontivirhe. Ota yhteyttä Adoben tukeen.)

Tiedot: Tämä virhe osoittaa, että foliota ei voitu siirtää, sillä uudessa järjestelmässä oleva nimi on olemassa olevan nimen kanssa päällekkäin.

Ratkaisu : Ota yhteyttä Adobe :n tukeen.

Article "article name" in "folio name" contains an invalid file and will not be migrated. (Foliossa ”folion nimi” oleva artikkeli ”artikkelin nimi” sisältää virheellisen tiedoston, eikä sitä siirretä.)

Tiedot: Virhe ilmaisee, että artikkelin yhdellä tiedostolla on virheellinen tiedostonimi. Merkkejä ”;” ja ”?” ei tueta tiedostonimissä.

Ratkaisu: Päivitä folio ja poista virheelliset merkit.

Siirtolokien varoitukset

Folio "folion nimi" with ID "folion tunnus" is an invalid rendition for folio with ID "folion nimi," and will not be migrated. (Folio ”folion nimi”, jonka tunnus on ”folion tunnus”, on virheellinen esitys foliosta, jonka tunnus on ”folion nimi”, eikä sitä siirretä.)

Tiedot: Tämä viesti ei viittaa todelliseen ongelmaan. Tililläsi on kahdentuneita folioita, joilla on sama esitys. Nämä foliot eivät yleensä ole käytettävissä Folio Producerissa, eikä niitä voi poistaa. Parametreistä riippuen ne näkyvät tai eivät näy katseluohjelmissa. Jos et pidä kahdentuneita folioita ongelmana, varmista, että siirretty folio on täydellinen ja oikein, ja ohita tämä virhe. 

Ratkaisu: Jos olet siirtänyt väärän folion, ota yhteyttä Adobe DPS:n tukeen ja pyydä sitä poistamaan virheelliset foliot vanhalta DPS-tililtäsi sekä suorittamaan siirron uudelleen.

There are "201" articles in folio "folio name," the maximum number of migrated articles is "200" in pre-release; created collection is incomplete. (Foliossa ”folion nimi” on ”201” artikkelia. Esijulkaisuversiossa siirrettyjen artikkeleiden enimmäismäärä on ”200”. Luotu kokoelma on puutteellinen.)

Tiedot: Tämä rajoitus on tilapäinen, ja se poistetaan pian. 

Ratkaisu: Kiertoratkaisua ei ole.

Siirtolokien tiedottavat viestit

Collection "collection name" was created from folio "folio name" (Kokoelma ”kokoelman nimi” luotiin foliosta ”folion nimi”.)

Tiedot: Tämä viesti on huomautus, joka yhdistää vanhat foliot kokoelmiin (se on linkki AEM Mobile -kokoelmaan).