Koodin tarkistuksen ja käynnistyksen ongelmien vianmääritys | Dreamweaver CC 2015

Dreamweaver CC 2015 -ohjelmistossa ilmenevät koodintarkistus- ja käynnistysongelmat

 • Koodia ei voi tarkistaa. Dreamweaver näyttää Output-paneelissa koodintarkistusvirheen ”Cannot lint the code”.
 • Käynnistysasiakirjaa ei voi luoda. Dreamweaver ilmoittaa asiakirjan luomisvirheestä, joka aiheutui käynnistyksen mukauttamisen epäonnistumisesta: ”Cannot create a new document as Bootstrap customization failed”.

Ratkaisu

 1. Käynnistä Dreamweaver uudelleen. Jos Dreamweaver ei voinut luoda solmupalvelinesiintymää, Dreamweaverin käynnistäminen uudelleen ratkaisee ongelman.

  Jos uudelleenkäynnistäminen ei auta, siirry vaiheisiin 2 ja 3.

 2. Määritä portti solmupalvelimen palveluille (mukaan luettuna koodin tarkistus). Tarkista, että järjestelmänvalvoja ei ole estänyt portin käyttöä.

  1. Luo tiedosto nimeltä NodePort.json ja määritä tiedostossa portin numero seuraavassa muodossa:

   {
   “toolingport” : <portnumber>
   }
   

   Jos haluat esimerkiksi käyttää porttia numero 8010, toimi seuraavasti.

   {
   “toolingport” : 8010
   }
   
   Huomautus:

   Jos olet jo luonut tiedoston NodePort.json, joka sisältää avain-arvo-parin, erota uusi avain-arvo-pari pilkulla tai lisää uusi avain-arvo-pari uudelle riville.

  2. Tallenna tiedosto NodePort.json seuraavaan sijaintiin:

   • Windows: %appdata%\Adobe\Dreamweaver CC 2015\en_US\Configuration
   • Mac OS~/Kirjasto/Application Support/Adobe/Dreamweaver CC 2015/fi_FI/Configuration
  3. Käynnistä Dreamweaver uudelleen.

  4. Jos näyttöön tulee jälleen virheilmoitus, siirry vaiheeseen 3.

 3. Pyydä järjestelmänvalvojaasi poistamaan solmupalvelimen IP-osoitteen 127.0.0.1 esto. Käynnistä sitten Dreamweaver uudelleen.

Lisätietoja

Dreamweaver ajaa koodintarkistuspalvelua varten paikallista HTTP-solmupalvelinta solmun määrittämässä satunnaisessa portissa. Koodin tarkistusta ei voi suorittaa, jos järjestelmänvalvoja on estänyt toisen tai molemmat seuraavista:

 • Solmupalvelimen määrittämä satunnainen portti.
 • Palvelimen IP-osoite on 127.0.0.1.

 Adobe

Pyydä apua nopeammin ja helpommin

Oletko uusi käyttäjä?