Charles Proxy ‑lokien kerääminen Creative Cloud ‑mobiilisovelluksissa ilmenevien kertakirjautumisongelmien vianmäärityksen suorittamista varten

Lue, miten voit kerätä Charles Proxy ‑lokin Creative Cloud ‑mobiilisovelluksissa ilmenevien tunnistetieto-ongelmien vianmäärityksen suorittamista varten.

Yleiskatsaus

Charles Web Debugging Proxy ‑paketinanalysointisovelluksen lokien avulla voit suorittaa Adobe Creative Cloud ‑mobiilisovellusten tunnistetieto-ongelmien virheenkorjauksen.

Charles Proxy ‑lokien keräysmenettely

Kerää Charles Proxy ‑lokit toimimalla seuraavien ohjeiden mukaan.

Lataa ja asenna Charles Proxy. 

 1. Yhdistä kannettava tietokone lankaverkkoon.
 2. Avaa laitteen jakoasetukset.
 3. Valitse Internet Sharing (Internet-yhteyden jakaminen).

 1. Etsi jaettava verkko.
 2. Anna salasana (jos olet ottanut todennuksen käyttöön).
  1. Androidissa:
   1. Valitse Advanced options (Lisäasetukset) ‑valintaruutu.

b. Valitse Proxy (Välityspalvelin) ‑asetukseksi Manual (Manuaalinen).

c. Kirjoita Proxy hostname (Välityspalvelimen isäntänimi) ‑kohtaan tietokoneesi IP-osoite.

d. Määritä Proxy port (Välityspalvelimen portti) ‑asetukseksi 8888.

 

e. Valitse Save (Tallenna).

b. iOS:ssä:

a. Valitse Settings (Asetukset) > Wi-Fi.

           b. Muodosta yhteys verkkoon.

c. Napsauta yhteyttä, kun yhteys on muodostettu.

d. Valitse HTTP Proxy (HTTP-välityspalvelin) ‑asetukseksi Manual (Manuaalinen).

e. Kirjoita Server (Palvelin) ‑kohtaan tietokoneesi IP-osoite.

f. Määritä Port (Portti) ‑asetukseksi 8888.

 1. Varmista, että luotettua Charles Proxy ‑varmennetta ei ole vielä asennettu. Jos se on asennettu eikä SSL-välityspalvelin toimi, poista nykyinen varmenne. Suorita sitten seuraavat toimet.
 2. Valitse tietokoneessa Help (Ohje) > SSL Proxying (SSL-välityspalvelin) > asenna Charles-päävarmenne mobiililaitteeseen tai etäselaimeen.

3. Avaa laitteen selaimessa valintaikkunassa annettu linkki (chls.pro/ssl) ja ohita välityspalvelimen määritykset.

4. Anna varmenteen latautua ja asenna se.

 1. Avaa Charles Proxy, jos se ei ole vielä auki.
 2. Avaa mobiililaitteen selain ja siirry johonkin sivustoon.
 3. Myönnä käyttöoikeudet, kun näyttöön tulee kehote, että laite yrittää muodostaa yhteyttä verkkoon.
 4. Sinun pitäisi nyt nähdä mobiililaitteen liikenne Charles Sequence ‑lokissa.
 1. Avaa sovellus.
 2. Siirry Sign In (Kirjaudu sisään) ‑näyttöön.
 3. Määritä sovelluksen käyttämä IMS-isäntä Charles Proxyssa.

4. Valitse Proxy (Välityspalvelin) > SSL Proxying Setting (SSL-välityspalvelimen asetus) ja lisää tunnistettu isäntä (ims-na1.adobelogin.com) portilla 443.

5. Sinun pitäisi nähdä päätepisteen salaamattomat pyynnöt.

 1. Valitse Tools (Työkalut) > Rewrite (Kirjoita uudelleen).
 2. Suorita seuraava kokoonpano:

 1. Avaa mobiilisovellus.
 2. Siirry Sign In (Kirjaudu sisään) ‑näyttöön. Varmista, että sinua pyydetään kirjautumaan sisään käyttämällä paikallista IMS-esiintymää.

 Adobe

Pyydä apua nopeammin ja helpommin

Oletko uusi käyttäjä?