Käyttöopas Peruuta

VIP-ohjelmaopas: Lisenssien lisääminen ja käyttöönotto

Kun olet liittynyt VIP-ohjelmaan, lisenssien lisääminen ja käyttöönotto on vaivatonta. Admin Consolen, verkkopohjaisen lisenssinhallintatyökalun, avulla voit lisätä lisenssejä ja ilmoittaa käyttäjille ohjelmistojen käyttöönotosta. Voit myös määrittää käyttäjiä ja poistaa käyttäjien määrityksen helposti, mikä tukee oppilaitosten opetukseen ja opiskeluun sekä organisaatioiden projektinhallintaan liittyviä muuttuvia tarpeita.

Yksinkertainen lisenssienhallinta Admin Consolen avulla

Organisaatiot tai oppilaitokset, jotka hankkivat työryhmä- tai Enterprise-tuotteita VIP-ohjelmassa, voivat käyttää Admin Consolea – keskitettyä hallintatyökalua, jolla voi kätevästi hallita lisenssejä, valvoa tallennusta ja paljon muuta. Enterprise-tuotteissa on IT-valvojalle lisätoimintoja ryhmien hallintaan, tuotteiden organisointiin ja käyttötasojen valvontaan. Lisätietoja tuotteiden hallinnasta on Adobe.comissa olevassa Admin Consolen ohjeessa.

Lisenssien lisääminen

VIP-jäsenet voivat tehdä tilauksia milloin tahansa VIP-tilauskauden aikana. Jäsenet voivat ottaa yhteyden asiakaspäällikköön tai valvoja voi osoittaa ostoaikomuksensa lisäämällä käyttäjäpaikkoja Admin Consolella ja lähettämällä sitten tilauksen asiakaspäällikölle.

Huomautus:

VIP-jäsen voi määrittää asiakaspäällikön ylimääräiseksi valvojaksi, joka auttaa jäsenen tilin hallinnassa, mutta asiakaspäällikkö ei voi toimia ensisijaisena valvojana.

VIP-jäsenet voivat lisätä käytettävissä olevien tuotteiden nimetyn käyttäjän lisenssejä suoraan Admin Consolesta välitöntä käyttöönottoa varten. Kun lisenssit on lisätty, niitä pidetään käyttöön otettuina riippumatta siitä, onko lisenssit nimetty tietyille käyttäjille. (Huomaa: nimetyn käyttäjän lisensseillä käyttöönotto sitoo Adoben sovellusten ja palveluiden käytön yksittäiseen käyttäjään.) Joitakin tuotteita ei voi lisätä suoraan Admin Consoleen. Jäsenet voivat jättää tuotteiden tilaukset suoraan Adobelle tai Adoben valtuutetulle jälleenmyyjälle ennen käyttöönottoa. Jokaisella nimetyn käyttäjän lisenssillä on kaksi sallittua aktivointia, paitsi ominaisuuksien rajoitetun lisensoinnin piiriin kuuluvilla tuotteilla, jotka voidaan aktivoida vain yhdessä laitteessa.

Kaupalliset ja hallinnolliset ohjelmistotuotteet lisensoidaan käyttäjäkohtaisesti, eli jäsenen on ostettava yksi lisenssi jokaiselle henkilölle. Ominaisuuksien rajoitetun lisensoinnin piiriin kuuluvat tuotteet voidaan aktivoida vain yhdessä laitteessa, eivätkä ne sisällä palveluita.

Jotkin tuotteet, kuten Sign-tapahtumat, ovat kulutustuotteita. Kulutustuotteita hankitaan ja käytetään ja sitten niitä voidaan hankkia lisää. Kulutustuotteet ovat eri asia kuin nimetyn käyttäjän lisenssit tai laiteperusteiset lisenssit, joiden avulla käytetään tuotteita tilauskauden aikana. Kulutustuotteet vanhenevat oletusarvoisesti tilauskauden lopussa. Joillakin kulutustuotteilla voi kuitenkin olla vanhenemispäivät tai hankintajaksot, jotka eivät vastaa VIP-jäsenyyden vuosipäivää eivätkä nykyistä tilauskautta.

Sign-tapahtumia lisensoivien VIP-jäsenten tapauksessa VIP-jäsen saa oikeudet Sign-tapahtumiin ja lisensoituihin tapahtumiin tilausjakson aikana.  VIP-jäsen on tehnyt vilpittömän arvion käytöstä tilausjakson aikana, ja jos todellinen käyttö ylittää lisensoitujen tapahtumien määrän tilausjakson aikana, VIP-jäsenellä on oikeus jättää tilaus lisätapahtumia varten.

Ostotilauksen tai maksun on saavuttava 14 päivän kuluessa lisenssien lisäyksestä

VIP-jäsenten on tehtävä ostotilaus tai maksettava lisensseistä 14 päivän kuluessa niiden lisäämisestä. Jos Adobe ei ole saanut tilausta tämän ajan kuluessa, lisälisenssejä tai tuotteita ei voi enää lisätä. Jos organisaatio tai oppilaitos ei tee ostotilausta lisättyjä tai käyttöön otettuja lisenssejä varten 30 päivän kuluessa, Adobella on oikeus estää kyseisten käyttöoikeuksien käyttö.

Lisenssien poistaminen

Lisenssien ostolupia voidaan poistaa organisaation tai oppilaitoksen jäsenyydestä 30 päivän sisällä niiden lisäyksestä. Ota yhteyttä Adobeen tai Adoben valtuutettuun jälleenmyyjään, kun haluat poistaa lisenssejä. Lisenssejä ei voi poistaa 30 päivän jälkeen.

Huomautus:

Muistutus: Vaikka organisaatio tai oppilaitos voi lisätä nimetyn käyttäjän lisenssejä Admin Consolen kautta, sen täytyy silti tehdä hankintatilaus kaikista lisätyllä tai käyttöön otetuista lisensseistä suoraan Adobelle tai Adoben valtuutetulle jälleenmyyjälle. Jos näin ei tehdä, lisenssit voidaan keskeyttää.

Käyttöönoton hallinta

Yksi VIP-ohjelman tärkeimmistä ominaisuuksista on käyttöönoton hallinta. VIP-valvojat voivat tarkastella käyttöön otettujen tai lisättyjen lisenssien tietoja, kuten ketkä henkilöt käyttävät käyttöön otettuja lisenssejä tällä hetkellä, sekä hankittujen lisenssien määrää verrattuna käyttöön otettujen lisenssien määrään. VIP-valvojat voivat määrittää lisenssejä, poistaa niiden määritykset ja määrittää niitä uudelleen Admin Consolella.

Lisenssien määrittäminen

Kun nimetyn käyttäjän lisenssit on ensin lisätty Admin Consolella, VIP-valvoja voi määrittää lisätyt lisenssit tietyille käyttäjille. Valvoja voi lisätä käyttäjiä konsoliin erikseen tai suuren erän latausprosessilla. Kun käyttäjät on lisätty, valvoja voi määrittää tuotteiden käyttöoikeudet. Määritetyt käyttäjät saavat tervetuliaissähköpostin, jossa heille ilmoitetaan tuotteiden käyttöoikeudesta.

Palautukset

Palautukset hyväksytään, jos koko ostotilaus palautetaan ja jos lisenssit eivät ole käytössä tällä hetkellä.

VIP-jäsenyydessä tehtyjä hankintoja voidaan palauttaa vain seuraavista syistä:

 • VIP-jäsen ei hyväksy loppukäyttäjän käyttöoikeussopimuksen ehtoja.
 • Hankittiin väärä tuote tai määrä tai käyttöympäristö oli väärä. (Esimerkkinä voi olla tapaus, jossa Adobe toimittaa Adoben tai Adoben valtuutetun jälleenmyyjän tilauksessa pyydetyt tuotteet, mutta tiedot eivät vastaa VIP-jäsenen tekemää tilausta.)
 • VIP-jäsen saa päällekkäisen toimituksen tai laskun (Adobelta tai jäsenen Adoben valtuutetulta jälleenmyyjältä saatujen päällekkäisten tilausten vuoksi).
 • Kulutustuotteita tai julkishallinnon Adobe Acrobat Sign Solutions ‑tilausta ei voi palauttaa, jos jotakin osaa kulutustuotteesta tai julkishallinnon
  Adobe Acrobat Sign Solutions ‑tilauksesta on käytetty, ellei tätä ilmoiteta toisin kyseisissä tuote-ehdoissa.
Huomautus:

Adoben on hyväksyttävä ja tehtävä palautettujen materiaalien hyväksyntä (RMA) kaikille palautuspyynnöille. VIP-jäsenen on tehtävä palautuspyyntö Adobelle tai Adoben valtuutetulle jälleenmyyjälle 14 päivän sisällä siitä, kun hän lähetti alkuperäisen tilauksen Adobelle tai jälleenmyyjälle. Pyynnön tulee sisältää palautuksen syy ja todistus alkuperäisestä tilauspäivästä.

VIP-jäsenyyden peruutus ja ehtojen muutokset

Kun jäsen on liittynyt VIP-ohjelmaan, jäsenyys on voimassa, kunnes jäsen päättää jättää ohjelman antamalla 30 päivän ennakkoilmoituksen peruutuksesta, Adobe lopettaa ohjelman tai Adobe lopettaa jäsenyyden ohjelman käyttöehtojen rikkomisen takia. Ohjelman käyttöehtoja voidaan muuttaa milloin tahansa. Jäsenelle esitellään päivitetyt käyttöehdot seuraavan sisäänkirjauksen yhteydessä, jos ehdoissa on tapahtunut muutoksia.

Laiteperusteinen lisensointi (vain oppilaitoksille)

VIP-tilauksen tekeminen laiteperusteisille lisensseille

Creative Cloud for education ‑asiakkaiden on tehtävä VIP-tilaus laitelisensseistä Adoben valtuutetulle jälleenmyyjälle. Adobe luo sitten käyttöönottoryhmän tilatuille tuotteille. Jos esimerkiksi ostat 100 Creative Cloud – Kaikki sovellukset ‑lisenssiä ja 50 Photoshop-lisenssiä, näistä luodaan kaksi käyttöönottoryhmää.

Laiteperusteisten lisenssien aktivointi

Lisenssit aktivoidaan laitteessa sen jälkeen, kun ne on paketoitu Creative Cloud Packagerin avulla ja otettu käyttöön manuaalisesti tai kolmannen osapuolen työkaluilla. Laiteperusteiset lisenssit määritetään, kun ensimmäinen sovellus käynnistetään määritetyn luokan tai laboratorion laitteessa.

Laiteperusteisten lisenssien palautus

Lisenssit voidaan palauttaa oppilaitoksen jäsenyydestä 14 päivän kuluessa tilauksesta. Ota yhteyttä Adoben valtuutettuun jälleenmyyjään, kun haluat palauttaa lisenssejä. Lisenssejä ei voi palauttaa 14 päivän jälkeen.

Alueellinen käyttöönotto

VIP-jäsenen on tehtävä hankintoja siinä maassa, jossa sen työryhmän jäsenet ovat (työryhmän jäsenille, jotka asuvat Euroopan unionin talousalueella, ”maa” tarkoittaa Euroopan unionin talousaluetta). Jos tämän rajoituksen ja sovellettavan loppukäyttäjän käyttöoikeussopimuksen välillä on ristiriitaa, tämä rajoitus on voimassa.

Esimerkki (organisaatioille)

Yrityksen ABC kotipaikka on Yhdysvalloissa. Sillä on kuitenkin joitakin työntekijöitä Ranskassa ja Japanissa. ABC:n on hankittava Ranskassa asuville työntekijöilleen eurooppalaiset lisenssit ja Japanissa asuville työntekijöilleen japanilaiset lisenssit.

Jos tuotteet ostetaan Adoben tai Adoben valtuutetun jälleenmyyjän kautta, on tehtävä jokin seuraavista:

 • Osta kaikki lisenssit keskitetysti Adobelta tai jälleenmyyjältä, joka on oikeutettu myymään kaikilla alueilla. Lisenssien määrä on määritettävä kussakin maassa, jossa lisenssit otetaan käyttöön.
 • Anna yrityksen ABC paikallisten toimistojen Ranskassa ja Japanissa tehdä hankintoja Adobelta tai paikalliselta jälleenmyyjältä (käyttämällä samaa VIP-tunnusta, joka yritykselle ABC on määritetty alun perin).

VIP Kiinassa

Kiinan kansantasavallassa käytettäviä lisenssejä hankkiviin asiakkaisiin sovelletaan seuraavia ehtoja ja rajoituksia.

Kaupalliset ja julkisen hallinnon organisaatiot:

Kiinan kansantasavallassa käytettäviä lisenssejä hankkiviin asiakkaisiin sovelletaan seuraavia ehtoja ja rajoituksia. Jäsenten on käytettävä erillistä VIP-sopimusta lisenssien ostamiseksi Kiinan kansantasavallassa tapahtuvaa käyttöä ja käyttöönottoa varten (”Kiinan VIP-sopimus”). Kiinan VIP-sopimusta ei voi käyttää muissa maissa tai muilla alueilla käyttöön otettavien lisenssien ostamiseen. Kiinan kansantasavallassa käytettävät lisenssit on ostettava Kiinan kansantasavallassa toimivalta Adoben valtuutetulta jälleenmyyjältä. Katso Kiinassa lisensoitavissa ja käyttöön otettavissa olevat tuotteet Osto-ohjelmien vertailuoppaasta. Palvelut eivät tällä hetkellä sisälly Kiinan kansantasavallassa käyttöä ja käyttöönottoa varten saatavana oleviin lisensseihin.

Oppilaitokset:

 • Jäsenten on käytettävä erillistä VIP-sopimusta lisenssien ostamiseksi Kiinan kansantasavallassa tapahtuvaa käyttöä ja käyttöönottoa varten (”Kiinan VIP-sopimus”).
 • Kiinan VIP-sopimusta ei voi käyttää muissa maissa tai muilla alueilla käyttöön otettavien lisenssien ostamiseen. Kiinan kansantasavallassa käytettävät lisenssit on ostettava Kiinan kansantasavallassa toimivalta Adoben valtuutetulta jälleenmyyjältä.
 • Katso Kiinassa lisensoitavissa ja käyttöön otettavissa olevat tuotteet Osto-ohjelmien vertailuoppaasta. Palvelut eivät tällä hetkellä sisälly Kiinan kansantasavallassa käyttöä ja käyttöönottoa varten saatavana oleviin lisensseihin.
Adobe-logo

Kirjaudu sisään tiliisi