Oikeinkirjoituksen tarkistaminen

Voit tarkistaa julkaisun tai kaikkien avointen juttujen oikeinkirjoituksen. InCopy korostaa väärin kirjoitetut tai tuntemattomat sanat, toistetut sanat (kuten ja) sekä virheellisesti pienellä kirjaimella alkavat sanat ja virkkeet. Kun tarkistat oikeinkirjoituksen, InCopy tarkistaa kaiken XML-sisällön ja laajennetut tekstiin sidotut huomautukset.

InCopy käyttää tarkistuksessa julkaisun kielimäärityksen mukaista sanastoa. InCopy käyttää oikolukuun ja tavutukseen Proximity-sanastoa. Jokaisessa sanastossa on satoja tuhansia tavutettuja sanoja.

Voit mukauttaa sanastot omien tarpeittesi mukaisiksi lisäämällä niihin sanoja, kun työskentelet erillisten juttujen parissa (juttujen, joita ei ole linkitetty InDesign-asetteluun). Kun tarkistat oikeinkirjoituksen (Muokkaa > Oikoluku > Oikeinkirjoituksen tarkistaminen), voit esimerkiksi valita vaihtoehdon Lisää ja määrittää haluamasi asetukset.

Oikeinkirjoitusasetusten määrittäminen

 1. Valitse Muokkaa > Asetukset > Oikoluku (Windows) tai InCopy > Asetukset > Oikoluku (Mac OS).
 2. Tee jokin seuraavista toimista:
  • Valitse Kirjoitusvirheet, jos haluat etsiä sanat, jotka eivät esiinny käytetyn kielen sanastossa.

  • Valitse Toistuvat sanat, jos haluat etsiä kahteen kertaan kirjoitetut sanat, kuten on on.

  • Valitse Pienellä kirjoitetut sanat, jos haluat etsiä sanat (kuten saksa), jotka esiintyvät sanastossa vain isolla alkukirjaimella kirjoitettuna (Saksa).

  • Valitse Pienellä kirjaimella alkavat lauseet, jos haluat etsiä pisteen, huutomerkin tai kysymysmerkin jälkeen esiintyvät pienellä kirjoitetut sanat.

 3. Valitse Ota käyttöön dynaaminen oikoluku, jos haluat, että mahdollisesti väärin kirjoitetut sanat alleviivataan tekstiä kirjoittaessasi.
 4. Määritä alleviivausväri väärin kirjoitetuille sanoille (sanat joita ei löydy käyttäjän sanastoista), toistuville sanoille (on on) sekä virheellisesti pienellä kirjaimella alkaville sanoille (nigeria eikä Nigeria) ja virkkeille.

Huomautus:

Jos haluat tarkistaa huomautusten oikeinkirjoituksen, varmista, että Sisällytä huomautuksen sisältö oikeinkirjoituksen tarkistamisen yhteyteen -vaihtoehto on valittu huomautusten asetuksissa. Jos haluat tarkistaa poistetun tekstin oikeinkirjoituksen, varmista, että Sisällytä poistettu teksti oikolukuun -vaihtoehto on valittu Jäljitä muutokset -asetuksissa.

Oikeinkirjoituksen tarkistaminen

 1. Jos julkaisu sisältää vieraskielistä tekstiä, valitse teksti ja määritä sitten tekstin kieli Merkki-paneelin Kieli-valikosta.
 2. Valitse Muokkaa > Oikeinkirjoitus > Oikeinkirjoituksen tarkistaminen

  Oikeinkirjoituksen tarkistaminen alkaa.

  Huomautus:

  Oikeinkirjoituksen tarkistaminen ei tarkista kutistettuja juttuja tiedostoista, joissa on useita juttuja. Kun valitset Muuta kaikki tai Ohita kaikki, komennot vaikuttavat kuitenkin kaikkiin kutistettuihin juttuihin ja taulukoihin.

 3. Jos haluat muuttaa oikeinkirjoituksen tarkistamisaluetta, tee jokin seuraavista toimista ja aloita sitten toiminto valitsemalla Aloita:
  • Valitse Julkaisu, jos haluat tarkistaa koko julkaisun.Valitse Kaikki julkaisut, jos haluat tarkistaa kaikki avoinna olevat julkaisut.

  • Valitse Juttu, jos haluat tarkistaa valittuna olevan kehyksen koko tekstin (myös muiden ketjutettujen tekstikehysten tekstin sekä ylijuoksevan tekstin). Valitse Jutut, jos haluat tarkistaa kaikkien valittujen kehysten jutut.

  • Valitse Jutun loppuun, jos haluat aloittaa tarkistuksen kohdistimesta.

  • Valitse Valinta, jos haluat tarkistaa vain valitun tekstin. Tämä vaihtoehto on käytettävissä vain, jos tekstiä on valittuna.

 4. Kun ohjelma havaitsee tuntemattoman tai väärin kirjoitetun sanan tai muun virheen, tee jokin seuraavista:
  • Jatka oikeinkirjoituksen tarkistamista muuttamatta korostettua sanaa valitsemalla Ohita. Jos haluat ohittaa kaikki korostetun sanan esiintymät, kunnes InCopy käynnistetään uudelleen, valitse Ohita kaikki.

  • Muuta vain nykyinen esiintymä valitsemalla sana Korjausehdotukset-luettelosta tai kirjoittamalla se Korvaava-kohtaan ja valitsemalla Muuta. Muuta kaikki sanan esiintymät valitsemalla Muuta kaikki.

  • Jos haluat lisätä sanan sanastoon, valitse ensin sanasto Lisää kohteeseen -valikosta ja sitten Lisää.

  • Valitse Sanasto, jos haluat näkyviin Sanasto-valintaikkunan, jossa voit määrittää kohdesanaston, kielen sekä lisätyn sanan tavutuskohdat. Jos haluat lisätä sanan kaikkiin sanoihin, valitse Kieli-valikosta Kaikki kielet. Valitse Lisää.

Kirjoitusvirheiden korjaaminen kirjoittamisen aikana

Kun otat käyttöön automaattisen korjauksen, ohjelma voi korjata tyypillisiä kirjoitusvirheitä ja isojen kirjainten käyttöön liittyviä virheitä jo kirjoittamisen aikana. Automaattinen korjaus ei ole käytössä, ennen kuin olet luonut luettelon usein väärin kirjoitetuista sanoista ja liittänyt niihin oikean kirjoitusasun.

 1. Valitse Muokkaa > Asetukset > Automaattinen korjaus (Windows) tai InCopy > Asetukset > Automaattinen korjaus (Mac OS).
 2. Valitse Ota automaattinen korjaus käyttöön. (Voit ottaa toiminnon helposti käyttöön tai poistaa sen käytöstä myös valitsemalla Muokkaa > Oikoluku > Automaattinen korjaus.)
 3. Valitse Kieli-valikosta, minkä kielisessä tekstissä automaattisia korjauksia käytetään.
 4. Jos haluat korjata isojen kirjainten käyttöön liittyviä virheitä (esimerkiksi Saksa eikä saksa), valitse Korjaa automaattisesti virheet isojen kirjainten käytössä. Sinun ei tarvitse lisätä isolla alkukirjaimella kirjoitettuja sanoja automaattisen korjausten luetteloon.
 5. Jos haluat lisätä luetteloon usein väärin kirjoittamasi sanan, valitse Lisää, kirjoita väärin kirjoitettu sana (kuten "sielä") ja sen oikea kirjoitusasu ("siellä") ja valitse OK.
 6. Jatka väärin kirjoitettujen sanojen lisäämistä ja valitse lopuksi OK.

Jos kirjoitat tekstiin myöhemmin jonkin luetteloon lisätyistä väärin kirjoitetuista sanoista, se korjataan automaattisesti oikean kirjoitusasun mukaiseksi.

Voit poistaa lisäämäsi automaattisen korjauksen sanat valitsemalla sanan luettelosta ja valitsemalla Poista. Voit muokata automaattisesti korjattuja sanoja valitsemalla sanan, napsauttamalla Muokkaa-painiketta, kirjoittamalla korjauksen uudelleen ja valitsemalla OK.

Dynaamisen oikoluvun käyttäminen

Kun dynaaminen oikoluku on käytössä, voit korjata kirjoitusvirheitä pikavalikkoa käyttämällä. Mahdollisesti väärin kirjoitetut sanat on alleviivattu (tekstin kieleen liitetyn sanaston tietojen perusteella). Jos kirjoitat tekstiä eri kielillä, valitse teksti ja määritä oikea kieli.

 1. Ota dynaaminen oikoluku käyttöön valitsemalla Muokkaa > Oikoluku > Dynaaminen oikoluku.

  Mahdollisesti väärin kirjoitetut sanat alleviivataan julkaisussa.

 2. Napsauta alleviivattua sanaa hiiren kakkospainikkeella (Windows) tai napsauta sitä Ctrl-näppäin alhaalla (Mac OS) ja tee jokin seuraavista toimista:
  • Valitse korjausehdotus. Jos sana on toistuva tai se on kirjoitettava isolla alkukirjaimella, valitse Poista toistuva sana [sana] tai Kirjoita isolla alkukirjaimella [sana].

  • Valitse Lisää [sana] käyttäjän sanastoon. Sana on nyt lisätty automaattisesti nykyiseen sanastoon Sanasto-valintaikkunaa avaamatta, eikä sana ole muuttunut tekstissä.

  • Valitse Sanasto. Tämä avaa Sanasto-valintaikkunan, jossa voit valita kohdesanaston, muuttaa tavutuskohtia ja määrittää kielen. Jos haluat lisätä sanan kaikkiin kieliin, valitse Kaikki kielet kielivalikosta ja valitse sitten Lisää. Sana lisätään valittuun sanastoon, ja se pysyy tekstissä muuttumattomana.

  • Valitse Ohita kaikki, jos haluat ohittaa kyseisen sanan esiintymät kaikissa julkaisuissa. Kun InCopy käynnistetään uudelleen, sana merkitään jälleen väärin kirjoitetuksi.

Huomautus:

jos valitset Ohita kaikki, mutta päätät myöhemmin, ettet haluakaan ohittaa kyseistä sanaa, valitse Sanasto-valintaikkunan Sanastoluettelo-valikosta Ohitetut sanat ja poista sana luettelosta.

Tavutus ja oikolukusanastot

InCopy tarkistaa useimpien kielten oikeinkirjoituksen ja tavuttaa sanat käyttämällä Proximity-sanastoja. Sanastoja voi mukauttaa lisäämällä niihin sanoja. Tekstille voi määrittää eri kieliä. Tällöin InCopy tarkistaa tekstin oikeinkirjoituksen ja tavuttaa tekstin käyttämällä määritetyn kielen sanastoa. Voit luoda omia sanastoja ja tuoda tai viedä tekstimuotoon tallennettuja sanaluetteloita.

Kun muokkaat sanastoa, luot itse asiassa lisättyjen sanojen (sanat, joita ei vielä ole sanastossa) ja poistettujen sanojen (nykyiset sanaston sanat, jotka haluat merkitä mahdollisesti väärin kirjoitetuiksi) luetteloita. Voit tarkastella ja muokata lisättyjä, poistettuja ja ohitettuja sanoja (sanat, jotka ohitetaan käynnissä olevassa istunnossa, koska valitsit Ohita kaikki) Sanasto-valintaikkunassa. Voit lisätä sanoja, jotka liittyvät kaikkiin kieliin. Tästä on hyötyä erityisesti käsiteltäessä sukunimiä, osoitteita ja muita ei-kielikohtaisia asioita.

Huomautus:

Jos haluat käyttää InDesignin tai InCopyn aiemman version kielisanastoja, etsi käyttäjän sanastotiedostot (.udc) järjestelmän Etsi-komennolla ja lisää ne Sanastoasetukset-ikkunassa sanastoluetteloosi.

Sanastojen sanaluetteloiden tallennuspaikat

Oletusarvoisesti tavutus- ja oikolukusääntöjen poikkeukset sijaitsevat julkaisusta erilleen tallennetuissa käyttäjän sanastotiedostoissa tietokoneessa, johon InCopy on asennettu (sanastotiedostojen tunniste on .clam tai .not). Poikkeusluettelon voi tallentaa myös InCopy-julkaisun osaksi. Voit lisäksi tallentaa sanaluetteloita julkaisuun, ulkoiseen käyttäjän sanastoon tai molempiin. Aiemmin luotujen sanakirjojen sijainti näytetään Sanastoasetukset-kohdassa.

Kun tavutuksen poikkeukset tallennetaan julkaisuun, tekstin asettelu on helpompi säilyttää, jos julkaisu siirretään toiseen tietokoneeseen. Tämän vuoksi voit yhdistää käyttäjän sanaston julkaisuun Sanastoasetuksissa. Voit myös määrittää poikkeusten sijainnin Luo keräilykansio ‑valintaikkunassa. Tiedoston ulkopuolelle tallennettua poikkeusluetteloa on helppo käyttää monessa julkaisussa.

Huomautus:

Jos käyttäjän sanasto on yhdistetty poikkeusluetteloon, koko sanasto lisätään julkaisuun, vaikka sanoja ei käytettäisi siinä. Tämä kasvattaa julkaisun tiedostokokoa.

Kielten määrittäminen tekstille

Merkki-paneelin Kieli-valikon avulla voit määrittää valitun tekstin kielen. Voit myös määrittää oletuskielen koko julkaisulle tai kaikille uusille julkaisuille. InCopy sisältää myös kielen lukitustoiminnon, joka estää aasialaisen tekstin kieliasetuksen muuttamisen, kun teksti kuuluu valintaan ja Kieli-valikosta valitaan muu kuin aasialainen kieli. (Lisätietoja: Kielen määrittäminen tekstille.)

Ohjauspaneelin tai Merkki-paneelin Kieli-valikon avulla voit määrittää valitun tekstin kielen. Voit myös määrittää oletuskielen koko julkaisulle tai kaikille uusille julkaisuille. (Lisätietoja: Kielen määrittäminen tekstille.)

Poikkeussanaluettelot

Voit jättää sanoja tarkistuksen ulkopuolelle. Jos esimerkiksi haluat käyttää vaihtoehtoista kirjoitusasua yleisen sanan (kuten polkupyörä) kirjoittamiseen esimerkiksi yrityksen nimessä tai jossakin tietyssä julkaisussa, voit oikeinkirjoituksen tarkistusta varten lisätä sanan ohitettavien sanojen luetteloon. InCopyyn voi luoda erilliset lisäys- ja poistoluettelot kutakin asennettua kieltä varten.

Käyttäjän sanastojen luominen tai lisääminen

Voit luoda käyttäjän sanaston tai lisätä käyttäjän sanastoja aikaisemmista InDesignin tai InCopyn versioista, toisten lähettämistä tiedostoista tai palvelimelta, johon työryhmäsi käyttäjän sanasto on tallennettu. Lisäämääsi sanastoa käytetään kaikissa InCopy-julkaisuissasi.

 1. Valitse Muokkaa > Asetukset > Sanasto (Windows) tai InCopy > Asetukset > Sanasto (Mac OS).
 2. Valitse Kieli-valikosta kieli, johon haluat liittää sanaston.
 3. Tee jokin seuraavista:
  • Luo uusi sanasto napsauttamalla Kieli-valikon alapuolella olevaa Uusi käyttäjän sanasto -kuvaketta . Määritä käyttäjän sanaston (joka sisältää .udc-tunnisteen) nimi ja sijainti. Valitse Tallenna.

  • Lisää olemassa oleva sanasto napsauttamalla Lisää käyttäjän sanasto -kuvaketta  ja valitsemalla sitten käyttäjän sanastotiedosto, jonka tunnus on .udc tai .not. Valitse lopuksi Avaa.

Huomautus:

Jos et löydä sanastotiedostoa, voit etsiä .udc-tiedostoja järjestelmäsi Etsi-komennolla (käytä hakusanaa *.udc). Kirjoita sijainti ylös ja yritä uudelleen.

Sanasto lisätään Kieli-valikossa olevaan luetteloon. Voit lisätä sanoja sanastoon oikeinkirjoituksen tarkistuksen aikana tai kun käytät Sanasto-valintaikkunaa.

Nykyisen julkaisun oletussanaston määrittäminen

Voit muuttaa oletussanastoa yhdessä julkaisussa tai kaikissa luomissasi uusissa julkaisuissa. Jos aiemmin luodun julkaisun oletussanastoa muutetaan, muutos ei vaikuta jo luotuun tekstiin tai tekstiin, joka kirjoitetaan aiemmin luotuun tekstikehykseen.

Huomautus:

Valitse haluamasi sanasto tietylle tyylille Merkkityyli- tai Kappaletyyli-paneelin avulla. Merkin lisämuotoilut -osiossa näytetään Kieli-valikko.

 1. Avaa julkaisu.
 2. Valitse työkaluriviltä valintatyökalu ja varmista, että julkaisussa ei ole valittu yhtään kohdetta.
 3. Valitse Teksti > Merkki.
 4. Valitse haluamasi sanasto Merkki-paneelin avattavasta Kieli-valikosta. Jos Merkki-paneelissa ei näy kielivaihtoehtoa, valitse Näytä asetukset ja valitse sitten kieli luettelosta.

Oletussanaston valitseminen kaikille uusille julkaisuille

 1. Käynnistä InCopy, mutta älä avaa julkaisua.
 2. Valitse Teksti > Merkki.
 3. Valitse haluamasi sanasto Merkki-paneelin avattavasta Kieli-valikosta. Jos Merkki-paneelissa ei näy kielivaihtoehtoa, valitse Näytä asetukset ja valitse sitten kieli luettelosta.
 1. Valitse Muokkaa > Asetukset > Sanasto (Windows) tai InCopy > Asetukset > Sanasto (Mac OS).
 2. Valitse Kieli-valikosta kieli, johon sanasto kuuluu.
 3. Tee jokin seuraavista toimista:
  • Voit poistaa sanaston luettelosta valitsemalla sen ja napsauttamalla Poista käyttäjän sanasto -kuvaketta . Kullakin kielellä on oltava vähintään yksi sanasto.

  • Jos sanaston vieressä on kysymysmerkkikuvake, valitse sanasto, napsauta Linkitä käyttäjän sanasto uudelleen -kuvaketta  sekä etsi ja avaa käyttäjän sanasto.

  • Voit muuttaa käyttäjän sanastojen järjestystä vetämällä ja pudottamalla sanastoja. Sanastoja tarkistetaan siinä järjestyksessä kuin ne ovat luettelossa.

Sanojen lisääminen sanastoihin

Jos InDesign näyttää oikeinkirjoituksen tarkistuksen aikana tuntemattoman sanan Tarkista oikeinkirjoitus -valintaikkunassa, valitse ensin sanasto Lisää kohteeseen -valikosta ja sitten Lisää. Voit myös käyttää Sanasto-valintaikkunaa, kun haluat valita kohdesanaston ja kielen tai kun haluat ilmaista, kuinka sanat lisätään poikkeusten sanaluetteloon.

Voit lisätä sanoja sanastoihin, kun työskentelet erillisten juttujen parissa (näitä juttuja ei ole linkitetty InDesign-asetteluun). Sanastojen mukauttaminen takaa, että käyttämäsi terminologia tunnistetaan ja että sitä käsitellään oikein.

 1. Valitse Muokkaa > Oikoluku > Käyttäjän sanasto.
 2. Valitse Kieli-valikosta kieli. Jokainen kieli sisältää ainakin yhden sanaston. Jos haluat, että sana lisätään kaikkiin kieliin, valitse Kaikki kielet.
 3. Valitse Kohde-valikosta, mihin sanastoon sana lisätään. Kohde-valikossa voit tallentaa muutokset ulkoiseen käyttäjän sanastoon tai avoimeen julkaisuun.
 4. Valitse Sanastoluettelo-valikossa Lisätyt sanat.
 5. Kirjoita tai muokkaa sanaluetteloon lisättäviä sanoja Sana-kentässä.
 6. Näytä sanan oletustavutuskohta valitsemalla Tavutus. Tilde (~) osoittaa mahdolliset tavutuskohdat.
 7. Tavutusehdotuksista voi poiketa seuraavasti:
  • Merkitse sanan paras tai ainoa tavutuskohta yhdellä tildellä (~).

  • Merkitse toiseksi paras tavutuskohta kahdella tildellä (~~).

  • Merkitse huono mutta hyväksyttävä tavutuskohta kolmella tildellä (~~~).

  • Estä sanan taivuttaminen lisäämällä tilde sanan alkuun.

  Huomautus:

  Lisää varsinaiseen tekstiin tulevien tilde-merkkien eteen kenoviiva (\~).

 8. Valitse ensin Lisää ja sitten Valmis. Sana lisätään valittuun Sanastoluetteloon.

Huomautus:

Muista, että julkaisujen tavutusasetukset vaikuttavat tavutuskohtiin. Tämän vuoksi sana ei välttämättä katkea odottamastasi kohdasta. Voit säätää näitä asetuksia valitsemalla Kappale-paneelin valikosta Tavutus-vaihtoehdon. (Lisätietoja: Tekstin tavuttaminen.)

Sanastojen sanojen poistaminen ja muokkaaminen

 1. Valitse Muokkaa > Oikoluku > Käyttäjän sanasto.
 2. Valitse Kieli-valikosta kieli.
 3. Valitse Kohde-valikosta sanasto, josta sana poistetaan. Kohde-valikossa voit valita ulkoisen käyttäjän sanaston tai avoimen julkaisun.
 4. Tee Sanastoluettelo-valikossa jokin seuraavista:
  • Muokkaa valitun Kohde-sanaluettelon lisäysluetteloa valitsemalla Lisätyt sanat.

  • Muokkaa väärin kirjoitetuiksi merkittyjen sanojen luetteloa valitsemalla Poistetut sanat.

  • Muokkaa käynnissä olevassa InCopy-istunnossa ohitettavien sanojen luetteloa valitsemalla Ohitetut sanat. Tämä luettelo sisältää kaikki sanat, joille on valittu Ohita kaikki -asetus.

 5. Muokkaa sanaa sanaluettelossa tai valitse ensin sana ja sitten Poista.
 6. Valitse Valmis.

Sanaluettelon vieminen

Voit viedä sanaluetteloita tekstitiedostoon (.txt) ja sitten viedä luettelon käyttäjän sanastoon InCopyssa. Tekstitiedoston sanat on erotettava toisistaan välilyönnillä, sarkaimella tai kappaleen loppumerkillä. Lisättyjä ja poistettuja sanoja voi viedä, mutta ei ohitettuja sanoja, sillä tämä asetus vaikuttaa vain käynnissä olevaan istuntoon.

 1. Valitse Muokkaa > Oikoluku > Käyttäjän sanasto.
 2. Valitse Kieli-valikosta kieli ja Kohde-valikosta sanasto, joka sisältää vietäväksi suunnitellun sanaluettelon.
 3. Valitse Vie, määritä tiedostonimi ja kohde. Valitse lopuksi Tallenna.

Sanaluettelo tallennetaan tekstitiedostoon. Voit muokata sanaluetteloa millä tahansa tekstieditorilla ja tuoda sitten sanaluettelon. Voit myös lähettää sanaluettelon toisille käyttäjille, jotka voivat tuoda sen käyttäjän sanastoihinsa.

Sanaluettelon tuominen

 1. Valitse Muokkaa > Oikoluku > Käyttäjän sanasto.
 2. Valitse Kieli-valikosta kieli ja Kohde-valikosta sanasto.
 3. Valitse Tuo, etsi oikolukupoikkeuksien luettelon sisältävä tekstitiedosto ja valitse lopuksi Avaa.

Sanastoasetusten muuttaminen

Sanastoasetuksissa voit määrittää, miten InCopy käsittelee tavutus- ja oikeinkirjoitussanastoja. Useimmat kielet käyttävät InCopyssa Proximity-sanastoja oikeinkirjoituksen tarkistamiseen ja sanojen tavuttamiseen. Jos tietokoneeseen on asennettu muun valmistajan tavutus- ja oikolukukomponentit, käytettävän sanaston voi valita kielikohtaisesti.

Huomautus:

Sanastoasetukset-ikkunassa ei voi määrittää tekstin oikeinkirjoituksen tarkistamiseen ja tavuttamiseen käytettävää sanastoa. Sen sijaan ikkunassa määritetään, mitä tavutus- ja oikolukulaajennuksia InCopy käyttää Kieli-kentässä määritetyn kielen yhteydessä. Jos käytössä on vain oletusarvoinen tavutus- ja oikolukulaajennus, Sanastoasetukset-ikkunassa ei tarvitse muuttaa mitään asetuksia. Jos asennat muiden valmistajien tavutus- ja oikolukulaajennuksia, ne näytetään ikkunan tavutussovellus- ja oikolukusovellus-valikoiden vaihtoehtoina. Tällöin voit valita yhdelle kielelle yhden toimittajan tavutus- tai oikolukutoiminnon ja toiselle kielelle toisen toimittajan tuotteet.

 1. Valitse Muokkaa > Asetukset > Sanasto (Windows) tai InCopy > Asetukset > Sanasto (Mac OS).
 2. Määritä Kieli-kohdassa kieli, jonka asetuksia tai tavutus- tai kielitoimittajaa haluat muuttaa.
 3. Luo, lisää tai poista käyttäjän sanastoja. (Lisätietoja: Käyttäjän sanastojen luominen tai lisääminen.)
 4. Jos tietokoneeseen on asennettu muu kuin Adoben valmistama tavutuskomponentti, valitse komponentti Tavutus-valikosta.
 5. Jos tietokoneeseen on asennettu muu kuin Adoben valmistama oikolukusanastokomponentti, valitse komponentti Oikoluku-valikosta.
 6. Valitse jokin seuraavista vaihtoehdoista Tavutuksen poikkeukset -valikon Koosta käyttäen -valikosta:
  • Jos haluat koostaa tekstin käyttämällä ulkoiseen käyttäjän sanastoon tallennettua tavutuksen poikkeusluetteloa, valitse Käyttäjän sanasto.

  • Jos haluat koostaa tekstin käyttämällä julkaisuun tallennettua tavutuksen poikkeusluetteloa, valitse Julkaisu.

  • Jos haluat koostaa tekstin käyttämällä molempia luetteloita, valitse Käyttäjän sanasto ja julkaisu. Tämä on oletusasetus.

 7. Jos haluat lisätä julkaisun poikkeusluetteloon sellaisen poikkeusluettelon, joka on tallennettu ulkoiseen käyttäjän sanastoon, valitse Yhdistä käyttäjän sanasto julkaisuun.

  Huomautus:

  Jos työskentelet useiden eri kumppaneiden tai asiakkaiden kanssa, haluat ehkä poistaa Yhdistä käyttäjän sanasto julkaisuun -asetuksen valinnan. Jos esimerkiksi toimit palveluntarjoajana, et varmaankaan halua yhdistää käyttäjän sanastoasi jokaisen asiakkaan tiedostoon.

 8. Jos haluat koostaa kaikki jutut uudelleen asetusten muuttamisen jälkeen, valitse Koosta kaikki jutut uudelleen muutosten jälkeen. Tällöin InDesign koostaa jutut uudelleen, kun Koosta käyttäen -asetusta on muutettu (vaiheessa 6) tai kun sanoja on lisätty tai poistettu Sanasto-toiminnolla. Kaikkien juttujen koostaminen uudelleen voi kestää jonkin aikaa sen mukaan, miten paljon julkaisussa on tekstiä.
 9. Valitse OK.

Sanastojen käyttäminen työryhmissä

Jos julkaisu tuotetaan ryhmätyönä, kaikkien käyttäjien tietokoneisiin on asennettava ja lisättävä samat mukautetut käyttäjän sanastot, jotta tekstin tavutus ja oikolukuasetukset olisivat yhdenmukaiset. Voit joko varmistaa, että kaikki lisäävät tietokoneelleen samat sanastot, tai sitten jakaa käyttäjän sanaston verkkopalvelimen kautta.

Lukkokuvake  osoittaa, että sanasto on lukittu, jolloin sitä voi käyttää, mutta ei muokata. Kun käyttäjän sanasto on tallennettu palvelimelle, sanaston ensimmäisenä lataava käyttäjä lukitsee tiedoston. Kaikki seuraavat käyttäjät näkevät, että sanasto on lukittu. Tiedostoja voidaan lukita myös käyttöjärjestelmän kautta, jos tiedosto on vain luku -tyyppiä. Jos jaat käyttäjän sanaston verkkopalvelimen kautta, haluta ehkä lukita tiedoston, jolloin se on kyllä luettavissa mutta vain järjestelmänvalvoja voi lisätä siihen sanoja.

Varmista, että työryhmässä kaikki käyttävät samaan työasemaan asennettua mukautettua käyttäjän sanastoa eivätkä julkaisun mukana tallennettua sanastoa. Käyttäjän sanaston voi kuitenkin yhdistää julkaisuun, ennen kuin julkaisu toimitetaan palveluntarjoajalle.

Jos käytössä ei ole verkon samaan työasemaan tallennettua, jaettua käyttäjän sanastoa, etsi käyttäjän sanastotiedostot ja kopioi ne työasemasta toiseen. Käyttäjän sanakirjojen sijainti näytetään Sanastoasetukset-kohdassa.

Huomautus:

Kun jaetun työaseman käyttäjäsanasto on päivitetty, muutokset eivät näy yksittäisissä työasemissa, ennen kuin työasemien käyttäjät käynnistävät InCopyn uudelleen tai koostavat koko tekstin uudelleen painamalla Ctrl+Alt+/-näppäimiä (Windows) tai komento+ optio+/-näppäimiä (Mac OS).

Dudenin sanakirja

Duden on integroitu suoraan InCopyyn. Sen avulla voit parantaa saksankielisen tavutuksen ja oikeinkirjoituksen tarkkuutta.

 1. Jos haluat käyttää Dudenin sanakirjaa InCopyssa saksan kielen kanssa, siirry seuraavaan välilehteen:

  • Windows: Muokkaa > Oletusarvot > Sanakirja
  • macOS: InCopy > Oletusarvot > Sanakirja
 2. Valitse avattavasta Kieli-luettelosta jokin seuraavista kielistä:

  • saksa: 1996 uusittu oikeinkirjoitus
  • saksa: 2006 uusittu oikeinkirjoitus
  • saksa: Itävallan uudistus 2006
  • saksa: Sveitsi
  • saksa: Sveitsi 2006 uusittu oikeinkirjoitus

  Huomautus:

  Sovellukseen on lisätty uusi kieli, joka on saksa: Itävallan uudistus 2006.

  Sanakirjan kieli
 3. Valitse avattavasta Tavutus ja oikeinkirjoitus ‑valikosta Duden, jos sitä ei ole oletusarvoisesti valittu.

  Dudenin tavutus

Tavutus

Jos haluat käyttää Dudenin tavutusta, valitse Oletusarvot > Sanakirja ja sitten Näytä tavutusvaihtoehdot.

Näytä tavutusvaihtoehdot

Dudenin tavutusvaihtoehdot ovat käytettävissä

 • Tavutusasetukset-kohdassa uutta kappaletyyliä luotaessa
uuden kappaletyylin Tavutus-kohdassa
 • Kappale-valikon Tavutus-kohdassa.
Tavutusasetukset

Dudenin tavutustyylit

Duden tarjoaa neljä tyyliä saksankielisten sanojen tavutukseen:

Kaikki:

Tämä asetus mahdollistaa kaikki tavutukset, jotka ovat teknisesti oikein eivätkä ole oikeinkirjoitussääntöjen vastaisia. Esimerkiksi sekä Ur-ins-tinkt että Ur-in-s-tinkt ovat oikein. Tämä on oletusasetus.

Kaikki, mutta ei epäesteettinen:

Tämä asetus mahdollistaa kaikki tavutukset, paitsi epäesteettiset tavutukset, joissa sanan merkitys voi vääristyä. Esimerkiksi Ur-ins-tinkt on sallittu, mutta Ur-in-s-tinkt ei.

Ensisijaisesti esteettinen:

Sellaisten sanojen lisäksi, joille on määritetty esteettinen tavutus, myös pidemmät sanat (vähintään kuusi merkkiä), joille ei ole määritetty esteettistä tavutusta, tavutetaan. Esimerkiksi sana Napoleon tavutetaan muodossa Na-po-leon, vaikka sille ei ole määritetty esteettistä tavutusta.

Esteettinen:

Käytetään vain esteettiseksi määritettyä tavutusta. Esimerkiksi Auto-bahn on sallittu, mutta Au-tobahn ei.

Lisää esimerkkejä Dudenin tavutustyyleistä

Tavutustyyli Esimerkki 1 Esimerkki 2 Esimerkki 3 Esimerkki 4 Esimerkki 5
Kaikki Ur-in-s-tinkt Erd-beer-mar-me-la-de Na-po-le-on kri-tisch be-in-hal-ten
Kaikki, mutta ei epäesteettinen Ur-ins-tinkt Erd-beer-mar-me-la-de Na-po-leon kri-tisch be-inhal-ten
Ensisijaisesti esteettinen Ur-instinkt Erd-beer-marmelade Na-po-leon kri-tisch be-inhalten
Esteettinen Ur-instinkt Erd-beer-marmelade Napoleon kritisch be-inhalten

Oikeinkirjoitus

Saksan kielessä monilla sanoilla on useita oikeinkirjoitusasuja, esimerkiksi Delphin ja Delfin tai Graphik ja Grafik.

Oikeinkirjoitustyylejä on neljä. Jos haluat varmistaa kirjoitetun tekstin yhtenäisyyden, jossa vain yksi oikeinkirjoitusvaihtoehto (esimerkiksi Delphin tai Delfin) hyväksytään, valitse Duden, Konservatiivinen tai Uutistoimistot. Jos haluat kuitenkin merkitä virheiksi vain virheelliset oikeinkirjoitusasut, valitse Suvaitsevainen.

Oletusarvoisesti valitaan Duden. Voit valita muut vaihtoehdot kohdassa Oletusarvot > Sanakirja > Oikeinkirjoitus.

Dudenin oikeinkirjoitustyylit

Duden:

Vain yksi Dudenin suosittelema oikea vaihtoehto hyväksytään. Muut vaihtoehdot merkitään virheiksi.

Konservatiivinen:

Hyväksy vain vanhat oikeinkirjoitusvaihtoehdot, kuten Delphin, mutta ei Delfin (ph eikä f). Vastaavasti Graphik hyväksytään, mutta Grafik ei.

Uutistoimistot:

Sama kuin Duden, mutta perustuu useiden uutistoimistojen ja kustantamojen hyväksymään toiseen säännöstöön.

Suvaitsevainen:

Hyväksy kaikki kelvolliset oikeinkirjoitusasut. Esimerkiksi sekä Graphik että Grafik ovat oikein. Vastaavasti sekä Delphin että Delfin ovat oikein.

Oikoluku

Lisää oikeinkirjoitusesimerkkejä

Oikeinkirjoituksen tyyli Esimerkki 1 Esimerkki 2 Esimerkki 3 Esimerkki 4 Esimerkki 5
Duden Geograf on oikein, Geograph on väärin Joghurt on oikein, Jogurt on väärin Fotosynthese on oikein, Photosynthese on väärin Motocross on oikein, Moto-Cross on väärin Fundraising on oikein, Fund-Raising on väärin
Konservatiivinen Geograph on oikein, Geograf on väärin Joghurt on oikein, Jogurt on väärin Photosynthese on oikein, Fotosynthese on väärin Moto-Cross on oikein, Motocross on väärin Fund-Raising on oikein, Fundraising on väärin
Uutistoimistot Geograf on oikein, Geograph on väärin Joghurt on oikein, Jogurt on väärin Photosynthese on oikein, Fotosynthese on väärin Moto-Cross on oikein, Motocross on väärin Fundraising on oikein, Fund-Raising on väärin
Suvaitsevainen molemmat ovat oikein molemmat ovat oikein molemmat ovat oikein molemmat ovat oikein molemmat ovat oikein

Komentosarjat

Jos haluat määrittää oikeinkirjoituksen toimittajat komentosarjojen avulla, käytä oikeinkirjoitustyyleistä seuraavia nimiä:

 • Duden
 • Duden: Konservatiivinen
 • Duden: Uutistoimistot
 • Duden: Suvaitsevainen

Sanaston määrittäminen valitulle tekstille

Jos käytät erillisessä jutussa (juttua ei ole linkitetty InDesign-asetteluun) useaa kieltä, voit määrittää, mitä sanastoa InCopy käyttää tietyn kielen oikeinkirjoituksen tarkistuksessa ja sanojen tavutuksessa. Voit määrittää eri sanastot julkaisun tekstin eri osille, jopa yksittäisille merkeille.

wt_15
Different hyphenation breaks depending on the language dictionary

A. Glockenspiel in English B. Glockenspiel in Traditional German C. Glockenspiel in Reformed German 
 1. Valitse teksti, jolle haluat määrittää sanaston.
 2. Avaa Merkki-paneeli valitsemalla Teksti > Merkki.
 3. Valitse sanasto Merkki-paneelin alaosassa olevasta kielivalikosta. (Jos kielivalikko ei näy Merkki-paneelissa, valitse Merkki-paneelivalikosta Mukauta. Valitse ensin Kieli ja sitten OK.)

Huomautus:

Jos InCopy-juttu on linkitetty InDesign-asetteluun, jossa on upotettu tavutusluettelo, oikeinkirjoituksen tarkistus ja tavutus tehdään upotetun luettelon perusteella.

Lisensoitu Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License -lisenssin mukaan.  Creative Commons -lisenssien ehdot eivät koske Twitter™- ja Facebook-viestejä.

Lakisääteiset ilmoitukset   |   Online-tietosuojakäytäntö