Asetusten ja oletusasetusten mukauttaminen

Tietoja asetuksista

Asetuksia ovat esimerkiksi paneelin paikka, mittayksikköasetukset sekä grafiikkaan ja typografiaan liittyvät näyttöasetukset.

Asetusten ja oletusasetusten välinen ero liittyy käyttöalueisiin. Asetukset määrittävät tiettyjen InCopyn ominaisuuksien alkuperäisen ulkoasun ja toiminnan. Oletusasetukset vaikuttavat InCopy-julkaisuihin.

Huomautus:

InCopyn asetukset voidaan muuttaa komentosarjamuotoon. Jos haluat jakaa samat asetukset käyttäjäryhmien kesken, luo asetukset määrittävä komentosarja ja kehota kaikkia ryhmän käyttäjiä suorittamaan se omissa tietokoneissaan. Älä kopioi ja liitä yhden käyttäjän asetustiedostoja toiseen tietokoneeseen, sillä tämä saattaa tehdä sovelluksen epävakaaksi. Lisätietoja komentosarjoista on Adobe-sivustossa olevassa InCopyn komentosarjaoppaassa.

Oletusten määrittäminen

Jos muutat asetuksia, kun julkaisuja ei ole avoinna, uusien julkaisujen oletusasetukset muuttuvat. Jos muutat asetuksia avoimessa julkaisussa, muutokset koskevat vain tätä julkaisua.

Jos muutat asetuksia silloin, kun objekteja ei ole valittu, kaikkien uusien objektien oletusasetukset muuttuvat.

Uusien julkaisujen oletusasetusten muuttaminen

 1. Sulje kaikki julkaisut.
 2. Muuta haluamiesi valikkokohteiden, paneelien tai valintaikkunoiden asetuksia.
Huomautus:

Jos käytät julkaisuissa yleensä samaa kieltä ja sivukokoa, vaihda nämä oletusasetukset, kun julkaisuja ei ole avoinna. Voit vaihtaa esimerkiksi oletussivukoon sulkemalla kaikki julkaisut ja valitsemalla ensin Tiedosto > Julkaisun asetukset ja sitten haluamasi sivukoon. Määritä oletussanasto sulkemalla kaikki julkaisut, valitsemalla Muokkaa > Asetukset > Sanasto (Windows) tai InCopy > Asetukset > Sanasto (Mac OS) ja valitsemalla sopiva vaihtoehto Kieli-valikosta.

Julkaisun uusien objektien oletusasetusten määrittäminen

 1. Valitse avoimessa julkaisussa Muokkaa > Poista kaikkien valinta.
 2. Muuta haluamiesi valikkokohteiden, paneelien tai valintaikkunoiden asetuksia.

Käyttöliittymäskaalauksen mukauttaminen

Määritä InCopyn skaalausasetukset niin, että käyttöliittymä skaalataan tasaisesti näyttösi tarkkuuden mukaan. Käyttöliittymän elementit skaalataan vastaavasti, mikä mahdollistaa mukavan katselun suuritarkkuuksisissa näytöissä. Kun käynnistät InCopyn uusilla oletusasetuksilla, se tunnistaa näyttösi tarkkuuden ja säätää sovelluksen käyttöliittymän skaalausta vastaavasti.
Huomautus
 Käyttöliittymän skaalausta ei tueta pienitarkkuuksisissa näytöissä.

Voit määrittää käyttöliittymäskaalauksen seuraavasti:

 • (Win) Valitse Muokkaa > Asetukset > Käyttöliittymäskaalaus.
 • (macOS) Valitse InCopy > Asetukset > Käyttöliittymäskaalaus
  .

Mukauta käyttöliittymä Käyttöliittymäskaalaus-valintaikkunassa seuraavilla asetuksilla:

 • Käyttöliittymä: Lisää tai vähennä käyttöliittymän skaalausta vaatimustesi mukaan Käyttöliittymän koon muutos ‑liukusäätimellä. Suuritarkkuuksiset näytöt edellyttävät yleensä suurempaa skaalauskerrointa. Skaalatun käyttöliittymän esikatselukuva näytetään liukusäätimen vieressä. Käynnistä InCopy uudelleen päivitettyjen asetusten ottamiseksi käyttöön. Jos päätät suorittaa uudelleenkäynnistyksen myöhemmin, muutokset otetaan käyttöön, kun seuraavan kerran käynnistät InCopyn.
  Huomautus: Liukusäätimessä näkyvien pykälien määrä vaihtelee näyttösi tarkkuuden mukaan. Suuritarkkuuksisissa näytöissä on enemmän pykäliä.
 • Skaalaa kohdistinta suhteellisesti: Kun toiminto otetaan käyttöön (oletusarvoisesti KÄYTÖSSÄ), kohdistimen kuvakkeita skaalataan suhteessa käyttöliittymään.
 • Muokkausalueen näyttökoko: Skaalaa muokkausalueen näyttökokoa liukusäätimellä.

Jos sinulla on skaalattavaan käyttöliittymään liittyviä ongelmia, perehdy usein kysyttyihin kysymyksiin.

Kaikkien asetusten ja oletusasetusten palauttaminen

 1. Tee jokin seuraavista:
  • (Windows) Käynnistä InCopy ja paina näppäinyhdistelmää vaihto+Ctrl+Alt. Valitse Kyllä, jos haluat poistaa oletustiedostot.

  • (Mac OS) Pidä näppäinyhdistelmä vaihto+optio+komento+Ctrl alhaalla ja käynnistä InCopy. Valitse Kyllä, jos haluat poistaa oletustiedostot.

Varoitusvalintaikkunoiden määrittäminen

 1. Valitse Muokkaa > Asetukset > Yleiset (Windows) tai InCopy > Asetukset > Yleiset (Mac OS).
 2. Valitse Palauta kaikki varoitusikkunat, jos haluat tuoda näkyviin kaikki varoitukset, myös ohitettavat. (Kun varoitus tulee näkyviin, voit valita asetuksen, joka estää ohjelmaa näyttämästä samaa varoitusta uudelleen.)

Lisää samankaltaisia

 Adobe

Pyydä apua nopeammin ja helpommin

Oletko uusi käyttäjä?

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
Luovuuskonferenssi

14.–16.10. Miami Beach ja verkossa

Adobe MAX

Luovuuskonferenssi

14.–16.10. Miami Beach ja verkossa

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
Luovuuskonferenssi

14.–16.10. Miami Beach ja verkossa

Adobe MAX

Luovuuskonferenssi

14.–16.10. Miami Beach ja verkossa