Oletuspikanäppäimet

Adobe® InCopyssa® on pikanäppäimiä, joiden avulla voit käsitellä julkaisuja nopeasti. Useat pikanäppäimet ovat valikoissa komentojen nimien vieressä. Voit käyttää InCopyn oletuspikanäppäinyhdistelmää, Microsoft® Wordin pikanäppäimiä tai itse luomaasi pikanäppäinyhdistelmää.

Huomautus:

Voit luoda nykyisen pikanäppäinluettelon valitsemalla Pikanäppäimet-valintaikkunasta Näytä yhdistelmä. Tästä asetuksesta on hyötyä varsinkin tulostettaessa mukautettujen pikanäppäinten kopiota.

Työkalujen näppäimet

Tämä ei ole täydellinen pikanäppäinten luettelo. Siinä on mainittu vain ne pikanäppäimet, jotka eivät näy valikkokomennoissa tai työkaluvihjeissä.

Tulos

Windows®

Mac OS®

Vaihda tekstityökalun ja huomautustyökalun välillä

Vaihto+Esc

Vaihto+Esc

Vaihtaa tilapäisesti tekstityökalusta huomautustyökaluun

Alt+vaihto

Optio+vaihto

Vaihtaa tilapäisesti käsityökaluun (Sivuasettelu-näkymä)

Alt+välinäppäin

Optio+välinäppäin

Vaihtaa tilapäisesti zoomaustyökaluun (Sivuasettelu-näkymä)

Ctrl+välinäppäin

Komento+välinäppäin

Vaihtaa tilapäisesti suurennustyökaluun (Sivuasettelu-näkymä)

Ctrl+välinäppäin

Komento+välinäppäin

Vaihtaa tilapäisesti pienennystyökaluun (Sivuasettelu-näkymä)

Ctrl+Alt+välinäppäin

Komento+optio+välinäppäin

Julkaisujen selaamisessa käytettävät näppäimet

Tämä ei ole täydellinen pikanäppäinten luettelo. Siinä on mainittu vain ne pikanäppäimet, jotka eivät näy valikkokomennoissa tai työkaluvihjeissä.

Tulos

Windows

Mac OS

Siirry ensimmäiselle tai viimeiselle sivulle (Sivuasettelu-näkymä)

Ctrl+vaihto+Page Up/Page Down

Komento+vaihto+Page Up/Page Down

Siirry edelliselle tai seuraavalle sivulle (Sivuasettelu-näkymä)

Vaihto+Page Up/Page Down

Vaihto+Page Up/Page Down

Siirry oikealle tai vasemmalle yksi merkki

Oikea/vasen nuolinäppäin

Oikea/vasen nuolinäppäin

Siirry ylös- tai alaspäin yksi rivi

Ylä-/alanuolinäppäin

Ylä-/alanuolinäppäin

Siirry oikealle tai vasemmalle yksi sana

Ctrl+oikea/vasen nuolinäppäin

Komento+oikea/vasen nuolinäppäin

Siirry seuraavan tai edellisen virkkeen alkuun (Raakateksti- ja Juttu-näkymät)

Ctrl+]/[

Komento+]/[

Siirry rivin alkuun tai loppuun

Home/End

Home/End

Siirry edelliseen tai seuraavaan kappaleeseen

Ctrl+ylä-/alanuolinäppäin

Komento+ylä-/alanuolinäppäin

Siirry seuraavaan juttuun (Raakateksti-näkymä)

Ctrl+Alt+]

Komento+optio+]

Siirry edelliseen juttuun (Raakateksti-näkymä)

Ctrl+Alt+[

Komento+optio+[

Siirry jutun alkuun tai loppuun

Ctrl+Home/End

Komento+Home/End

Valitse yksi merkki oikealle tai vasemmalle

Vaihto+oikea/vasen nuolinäppäin

Vaihto+oikea/vasen nuolinäppäin

Valitse yksi sana oikealle tai vasemmalle

Ctrl+vaihto+oikea/vasen nuolinäppäin

Komento+vaihto+oikea/vasen nuolinäppäin

Valitse rivin alkuun tai loppuun

Vaihto+Home/End

Vaihto+Home/End

Valitse nykyinen kappale (Raakateksti- ja Juttu-näkymät)

Ctrl+vaihto+P

Komento+vaihto+P

Valitse seuraava tai edellinen virke (Raakateksti- ja Juttu-näkymät)

Ctrl+Alt+vaihto+oikea/vasen nuolinäppäin

Komento+optio+vaihto +oikea/vasen nuolinäppäin

Valitse yksi rivi ylöspäin tai alaspäin

Vaihto+ylänuoli tai vaihto+alanuoli

Vaihto+ylänuoli tai vaihto+alanuoli

Valitse yksi kappale ennen tai jälkeen

Ctrl+vaihto+ylänuoli tai alanuoli

Komento+vaihto+ylänuoli tai alanuoli

Valitse jutun alkuun tai loppuun

Ctrl+vaihto+Home/End

Komento+vaihto+Home/End

Poista sana kohdistimen edestä (Raakateksti- ja Juttu-näkymät)

Ctrl+askelpalautin tai Delete

Komento+Delete tai Del (numeronäppäimistö)

Poista nykyinen lause (Raakateksti- ja Juttu-näkymät)

Ctrl+vaihto+askelpalautin tai Delete

Komento+vaihto+Delete

Poista nykyinen kappale (Raakateksti- ja Juttu-näkymät)

Ctrl+Alt+vaihto+Delete

Komento+optio+vaihto+Del numeronäppäimistöstä

Koosta kaikki jutut uudelleen

Ctrl+Alt+¨

Komento+optio+/

Vuorottele nykyisen ja edellisen näkymän välillä

Ctrl+Alt+2

Komento+optio+2

Siirry seuraavaan ikkunaan

Ctrl+F6

Komento+F6

Siirry edelliseen ikkunaan

Ctrl+vaihto+F6

Komento+vaihto+F6

Vieritä yksi näyttö ylös- tai alaspäin

Page Up/Page Down

Page Up/Page Down

Siirry ensimmäiselle tai viimeiselle aukeamalle

Alt+vaihto+Page Up/Page Down

Optio+vaihto+Page Up/Page Down

Siirry ensimmäiselle edelliselle tai seuraavalle aukeamalle

Ctrl+Alt+Page Up/Page Down

Komento+Alt+Page Up/Page Down

Sovita valinta ikkunaan

Ctrl+Alt+=

Komento+optio+=

Suurenna näyttöä 50, 200 tai 400 %

Ctrl+5, 2 tai 4

Komento+5, 2 tai 4

Avaa näkymän prosenttikenttä

Ctrl+Alt+5

Komento+optio+5

Grafiikan siirto- ja muuntonäppäimet

Tämä ei ole täydellinen pikanäppäinten luettelo. Siinä on mainittu vain ne pikanäppäimet, jotka eivät näy valikkokomennoissa tai työkaluvihjeissä.

Tulos

Windows

Mac OS

Suurenna/pienennä kokoa/skaalaa 1%

Ctrl+. [piste] tai , [pilkku]

Komento+. [piste] tai , [pilkku]

Suurenna/pienennä kokoa/skaalaa 5 %

Ctrl+Alt+. [piste] tai , [pilkku]

Komento+optio+. [piste] tai , [pilkku]

Siirrä valinta*

Vasen, oikea, ylä- tai alanuolinäppäin

Vasen, oikea, ylä- tai alanuolinäppäin

Siirrä valinta 1/10**

Ctrl+vaihto+vasen, oikea, ylä- tai alanuolinäppäin

Komento+vaihto+vasen, oikea, ylä- tai alanuolinäppäin

Siirrä valinta 10 kertaa*

Vaihto+vasen, oikea, ylä- tai alanuolinäppäin

Vaihto+vasen, oikea, ylä- tai alanuolinäppäin

*Määrä määritetään valitsemalla Muokkaa > Asetukset > Yksiköt ja lisäykset (Windows) tai Adobe InCopy > Asetukset > Yksiköt ja lisäykset (Mac OS).

Tekstin käsittelemisessä käytettävät näppäimet

Tämä ei ole täydellinen pikanäppäinten luettelo. Siinä on mainittu vain ne pikanäppäimet, jotka eivät näy valikkokomennoissa tai työkaluvihjeissä.

Tulos

Windows

Mac OS

Ottaa käyttöön sijoitustyökalun tekstissä.

Esc

Esc

Normaali vaakasuuntainen skaalaus

Ctrl+vaihto+X

Komento+vaihto+X

Normaali pystysuuntainen skaalaus

Ctrl+Alt+vaihto+X

Komento+optio+vaihto+X

Kasvata tai pienennä tekstin pistekokoa

Ctrl+vaihto+>/<

Komento+vaihto+>/<

Kasvata tai pienennä tekstin pistekokoa viisinkertaiseksi

Ctrl+Alt+vaihto+>/<

Komento+optio+vaihto+ >/<

Kasvata tai pienennä rivivälistystä (vaakateksti)

Alt+ylä-/alanuolinäppäin

Optio+ylä-/alanuolinäppäin

Suurenna/pienennä rivivälistystä (pystyteksti)

Alt+oikea/vasen nuolinäppäin

Optio+oikea/vasen nuolinäppäin

Kasvata tai pienennä rivivälistystä viisinkertaiseksi (vaakateksti)

Ctrl+Alt+ylä-/alanuolinäppäin

Komento+optio+ylä-/alanuolinäppäin

Suurenna/pienennä rivivälistystä viisinkertaiseksi (pystyteksti)

Ctrl+Alt+oikea/vasen nuolinäppäin

Komento+optio+oikea/vasen nuolinäppäin

Automaattinen rivivälistys

Ctrl+Alt+vaihto+A

Komento+optio+vaihto+ A

Kasvata tai pienennä parivälistystä tai merkkiväliä

Alt+oikea/vasen nuolinäppäin

Optio+oikea/vasen nuolinäppäin

Kasvata tai pienennä parivälistystä tai merkkiväliä viisinkertaisesti

Ctrl+Alt+oikea/vasen nuolinäppäin

Komento+optio+oikea/vasen nuolinäppäin

Palauta kaikki manuaalisen parivälistyksen asetukset (palauta merkkivälin arvoksi 0)

Ctrl+Alt+Q

Komento+optio+Q

Kasvata tai pienennä perusviivan siirtoa (vaakateksti)

Alt+vaihto+ylä-/alanuolinäppäin

Optio+vaihto+ylä-/alanuolinäppäin

Suurenna/pienennä peruslinjan siirtoa (pystyteksti)

Alt+vaihto+oikea/vasen nuolinäppäin

Optio+vaihto+oikea/vasen nuolinäppäin

Kasvata tai pienennä perusviivan siirtoa viisinkertaisesti (vaakateksti)

Ctrl+Alt+vaihto+ylä-/alanuolinäppäin

Komento+optio+vaihto+ylä-/alanuolinäppäin

Kasvata tai pienennä sanavälistystä

Ctrl+Alt+\ tai askelpalautin

Komento+optio+\ tai Delete

Kasvata tai pienennä sanavälistystä viisinkertaisesti

Ctrl+Alt+vaihto+\ tai askelpalautin

Komento+optio+vaihto +\ tai Delete

Tasaa teksti vasemmalle (L) / keskelle (C) / oikealle (R)

Ctrl+vaihto+L/C/R

Komento+vaihto+L/C/R

Tasapalsta, tasaa viimeinen rivi vasemmalle

Ctrl+vaihto+J

Komento+vaihto+J

Pakota tasapalstaan

Ctrl+vaihto+F

Komento+vaihto+F

Oikealle tasaava sarkain

Vaihto+Sarkain

Vaihto+Sarkain

Päivitä puuttuvien kirjasimien luettelo

Vaihto+Ctrl+Alt+¨

Komento+optio+vaihto+¨

Vaihda typografisten lainausmerkkien asetus

Ctrl+Alt+vaihto+'

Komento+optio+vaihto+'

Laajenna tai kutista kaikki huomautukset nykyistä huomausta lukuun ottamatta

Alt+napsauta kutistettua tai laajennettua huomautuksen kirjatukea

Optio+napsauta kutistettua tai laajennettua huomautuksen kirjatukea

Tekstin käsittelemisessä käytettävät näppäimet

Tämä ei ole täydellinen pikanäppäinten luettelo. Siinä on mainittu vain ne pikanäppäimet, jotka eivät näy valikkokomennoissa tai työkaluvihjeissä.

Tulos

Windows

Mac OS

Avaa Palstaan sovitus -valintaikkuna

Ctrl+Alt+vaihto+J

Komento+optio+vaihto+J

Avaa Pitoasetukset-valintaikkuna

Ctrl+Alt+K

Komento+optio+K

Avaa Kappaleviivat-valintaikkuna

Ctrl+Alt+J

Komento+optio+J

Määritä uudelleen merkkityyli

Ctrl+Alt+vaihto+C

Komento+optio+vaihto+C

Avaa Anfangit ja sisäkkäistyylit -valintaikkuna

Ctrl+Alt+R

Komento+optio+R

Määritä uudelleen kappaletyyli

Ctrl+Alt+vaihto+R

Komento+optio+vaihto+R

Versaalit (käytössä/ei käytössä)

Ctrl+vaihto+K

Komento+vaihto+K

Kapiteelit (käytössä/ei käytössä)

Ctrl+Alt+L

Komento+optio+H

-

Yläindeksi

Ctrl+vaihto+=

-

Komento+vaihto+=

Alaindeksi

Ctrl+Alt+vaihto+=

Komento+optio+vaihto+=

Alleviivaus

Ctrl+vaihto+U

Komento+vaihto+U

Yliviivaus

Ctrl+vaihto+/

Ctrl+komento+vaihto+/

Lihavointi

Ctrl+B, Ctrl+vaihto+B

Komento+B, komento+vaihto+B

Kursivointi

Ctrl+vaihto+I

Komento+vaihto+I

Normaali

Ctrl+vaihto+Y

Komento+vaihto+Y

Tasaa ruudukkoon (käytössä/ei käytössä)

Ctrl+Alt+vaihto+G

Komento+optio+vaihto+G

Automaattinen tavutus (käytössä/ei käytössä)

Ctrl+Alt+vaihto+H

Komento+optio+vaihto+H

Tekstin etsimiseen ja muuttamiseen käytettävät näppäimet

Tämä ei ole täydellinen pikanäppäinten luettelo. Siinä on mainittu vain ne pikanäppäimet, jotka eivät näy valikkokomennoissa tai työkaluvihjeissä.

Tulos

Windows

Mac OS

Lisää valittu teksti Etsittävä-ruutuun

Ctrl+F1

Komento+F1

Lisää valittu teksti Etsittävä-kohtaan ja etsi seuraava

Vaihto+F1

Vaihto+F1

Vaihda valinta korvaavaan tekstiin

Ctrl+F3

Komento+F3

Vaihda valittu teksti korvaavaan tekstiin ja etsi seuraava

Vaihto+F3

Vaihto+F3

Lisää valittu teksti Korvaa-kohtaan

Ctrl+F2

Komento+F2

Taulukoiden näppäimet

Tämä ei ole täydellinen pikanäppäinten luettelo. Siinä on mainittu vain ne pikanäppäimet, jotka eivät näy valikkokomennoissa tai työkaluvihjeissä.

Tulos

Windows

Mac OS

Tyhjennä solu

Askelpalautin tai Delete

Poista

Siirrä seuraavaan soluun

Sarkain, vasen tai oikea nuolinäppäin

Sarkain, vasen tai oikea nuolinäppäin

Siirrä edelliseen soluun

Vaihto+Sarkain

Vaihto+Sarkain

Siirrä ylös tai alas taulukkosoluissa

Ylä-/alanuolinäppäin

Ylä-/alanuolinäppäin

Siirry sarakkeen ensimmäiseen tai viimeiseen soluun

Alt+Page Up/Page Down

Optio+Page Up/Page Down

Siirry rivin ensimmäiseen tai viimeiseen soluun

Alt+Home/End

Optio+Home/End

Siirrä kehyksen ensimmäiselle tai viimeiselle riville

Page Up/Page Down

Page Up/Page Down

Valitse ylä- tai alapuolella olevat solut

Vaihto+ylänuoli tai vaihto+alanuoli

Vaihto+ylänuoli tai vaihto+alanuoli

Valitse oikealla tai vasemmalla olevat solut

Vaihto+oikea/vasen nuolinäppäin

Vaihto+oikea/vasen nuolinäppäin

Aloita rivi seuraavasta sarakkeesta

Enter (numeronäppäimistö)

Enter (numeronäppäimistö)

Aloita rivi seuraavasta kehyksestä

Vaihto+Enter (numeronäppäimistö)

Vaihto+Enter (numeronäppäimistö)

Paneelien ja valintaikkunoiden näppäimet

Tämä ei ole täydellinen pikanäppäinten luettelo. Siinä on mainittu vain ne pikanäppäimet, jotka eivät näy valikkokomennoissa tai työkaluvihjeissä.

Tulos

Windows

Mac OS

Avaa Palstaan sovitus -valintaikkuna

Alt+Ctrl+vaihto+J

Optio+komento+vaihto+J

Avaa Kappaleviivat-valintaikkuna

Alt+Ctrl+J

Optio+komento+J

Avaa Pitoasetukset-valintaikkuna

Alt+Ctrl+K

Optio+komento+K

Aktivoi Merkki-paneeli

Ctrl+T

Komento+T

Aktivoi Kappale-paneeli

Ctrl+Alt+T

Komento+optio+T

Merkki- ja kappaletyylien näppäimet

Tämä ei ole täydellinen pikanäppäinten luettelo. Siinä on mainittu vain ne pikanäppäimet, jotka eivät näy valikkokomennoissa tai työkaluvihjeissä.

Tulos

Windows

Mac OS

Määritä merkkityylin kuvaus tekstiä vastaavaksi

Valitse teksti ja paina vaihto+Alt+Ctrl+C

Valitse teksti ja paina vaihto+optio+komento+C

Määritä kappaletyylin kuvaus tekstiä vastaavaksi

Valitse teksti ja paina vaihto+Alt+Ctrl+R

Valitse teksti ja paina vaihto+optio+komento+R

Muuta asetuksia käyttämättä tyyliä

Vaihto+Alt+Ctrl-kaksoisnapsauta tyyliä

Vaihto+optio+komento-kaksoisosoita tyyliä

Poista tyyli ja paikallinen muotoilu

Alt-napsauta kappaletyylin nimeä

Optio-osoita kappaletyylin nimeä

Poista ohitukset kappaletyylistä

Alt+vaihto-napsauta kappaletyylin nimeä

Optio+vaihto-osoita kappaletyylin nimeä

Näytä tai kätke Kappaletyylit- tai Merkkityylit-paneeli

F11, vaihto+F11

Komento+F11, komento+vaihto+F11

Synonyymisanaston näppäimet

Tämä ei ole täydellinen pikanäppäinten luettelo. Siinä on mainittu vain ne pikanäppäimet, jotka eivät näy valikkokomennoissa tai työkaluvihjeissä.

Tulos

Windows

Mac OS

Lataa sana

Ctrl+vaihto+5

Komento+vaihto+5

Hae sana

Ctrl+vaihto+6

Komento+vaihto+6

Muuta sanaa

Ctrl+vaihto+7

Komento+vaihto+7

XML:n käsittelemisessä käytettävät näppäimet

Tämä ei ole täydellinen pikanäppäinten luettelo. Siinä on mainittu vain ne pikanäppäimet, jotka eivät näy valikkokomennoissa tai työkaluvihjeissä.

Tulos

Windows

Mac OS

Laajenna tai kutista elementtiä

Oikea/vasen nuolinäppäin

Oikea/vasen nuolinäppäin

Kutista tai laajenna elementti ja alemman tason elementit

Alt+oikea/vasen nuolinäppäin

Optio+oikea/vasen nuolinäppäin

Laajenna XML-valintaa ylös tai alas

Vaihto+ylänuoli tai vaihto+alanuoli

Vaihto+ylänuoli tai vaihto+alanuoli

Siirrä XML-valintaa ylös tai alas

Ylä-/alanuolinäppäin

Ylä-/alanuolinäppäin

Vieritä rakenneruutua yksi näyttö ylös- tai alaspäin

Page Up/Page Down

Page Up/Page Down

Valitse ensimmäinen tai viimeinen XML-solmu

Home/End

Home/End

Laajenna valinta ensimmäiseen tai viimeiseen XML-solmuun

Vaihto+Home/End

Vaihto+Home/End

Siirry edelliseen tai seuraavaan vahvistusvirheeseen

Ctrl+vasen/oikea nuolinäppäin

Komento+vasen/oikea nuolinäppäin

Nimiöi automaattisesti tekstikehykset ja taulukot

Ctrl+Alt+vaihto+F7

Komento+optio+vaihto+F7

Muut hyödylliset pikanäppäimet

Tämä ei ole täydellinen pikanäppäinten luettelo. Siinä on mainittu vain ne pikanäppäimet, jotka eivät näy valikkokomennoissa tai työkaluvihjeissä.

Tulos

Windows

Mac OS

Sulje nykyinen julkaisu

Ctrl+vaihto+W

Komento+vaihto+W

Sulje kaikki julkaisut

Ctrl+Alt+vaihto+W

Komento+optio+vaihto+W

Tallenna kaikki julkaisut

Ctrl+Alt+vaihto+S

Komento+optio+vaihto+S

Laajenna kaikki jutut

Ctrl+Alt+Z

Komento+optio+Z

Kutista kaikki jutut

Ctrl+Alt+vaihto+Z

Komento+optio+vaihto+Z

Näytä tai kätke kaikki työkalurivit ja paneelit

Ctrl+Alt+sarkain

Komento+sarkain (ristiriidassa Mac OS:n kanssa)

Uusi oletusjulkaisu

Ctrl+Alt+N

Komento+optio+N

Näytä Linkit-paneeli

Ctrl+vaihto+D

Komento+vaihto+D

Aktivoi paneelin viimeksi käytetty kenttä

Ctrl+Alt+` [gravis]

Komento+optio+` [gravis]

Päivitä Alku kohdistimeen -tiedot

Ctrl+Alt+vaihto+6

Komento+optio+vaihto+6

Päivitä Copyfitin etenemisen tiedot

Ctrl+Alt+vaihto+8

Komento+optio+vaihto+8

Päivitä kohdistin loppuun -tiedot

Ctrl+Alt+vaihto+7

Komento+optio+vaihto+7

Päivitä valinnan tiedot

Ctrl+Alt+vaihto+5

Komento+optio+vaihto+5

Päivitä koko jutun tiedot

Ctrl+Alt+vaihto+4

Komento+optio+vaihto+4

Pakotettu uudelleenpiirto

Vaihto+F5

Vaihto+F5

Vaihda yksiköitä

Ctrl+Alt+vaihto+U

Komento+optio+vaihto+U

Uusi tekstimakro

Ctrl+Alt+F8

Komento+optio+F8

Muokkaa tekstimakroa

Ctrl+Alt+vaihto+F8

Komento+optio+vaihto+F8

Lisää makroteksti

Alt+vaihto+F8

Optio+vaihto+F8

Mac OS 10.3x- ja 10.4-järjestelmien välisten ristiriitojen ratkaisemisessa käytettävät näppäimet

Tämä ei ole täydellinen pikanäppäinten luettelo. Siinä on mainittu vain ne pikanäppäimet, jotka eivät näy valikkokomennoissa tai työkaluvihjeissä.

Tulos

Mac OS

Avaa Asetukset-valintaikkuna

Komento+K

Avaa Kappaletyylit-paneeli

Komento+F11

Avaa Merkkityylit-paneeli

Komento+vaihto+F11

Avaa Tekstimakrot-paneeli

Ctrl+komento+vaihto+F10

Avaa Värimallit-paneeli

F5

Näytä tai kätke työkalupaneeli

Ctrl+komento+F12

Pienennä sovellusikkuna

Komento+M

Kätke sovellus

Komento+H

 Adobe

Pyydä apua nopeammin ja helpommin

Oletko uusi käyttäjä?