XML-muotoon vieminen

InCopy-julkaisun vieminen XML-muotoon

Seuraavat toimenpiteet täytyy tehdä, ennen kuin InCopy-juttuja muunnetaan XML-tiedoiksi:

 • luoda ja ladata elementtinimiöt

 • lisätä nimiöt juttujen kohteisiin

 • järjestää elementit tarvittaessa Rakenne-ruudussa.

Voit viedä kaikki tai osan julkaisun XML-sisällöstä. Vain nimiöidyn sisältö voidaan viedä.

 1. Jos aiot viedä vain osa julkaisusta, valitse rakenneruudusta elementti, josta haluat viennin alkavan.
 2. Valitse Tiedosto > Vie.
 3. Valitse tallennusmuodoksi (Windows) tai muodoksi (Mac OS) XML.
 4. Kirjoita nimi ja määritä XML-tiedoston sijainti. Valitse sitten Tallenna.
 5. Valitse Vie XML -valintaikkunassa haluamasi koodaustapa: UTF-8 tai UTF-16.
 6. Tee jokin seuraavista toimista:

  Sisällytä DTD-määrite

  Vie ladatun DTD-tiedoston yhdessä XML-tiedoston kanssa. Tämä toiminto on käytettävissä vain silloin, jos latasit dokumenttiin DTD-tiedoston.

  Näytä XML käyttämällä

  Avaa viedyn tiedoston selaimessa, XML-muokkaussovelluksessa tai tekstinkäsittelyohjelmassa. Valitse selain tai sovellus luettelosta.

  Vie valitusta elementistä

  Aloittaa viennin Rakenne-ruudussa valitusta elementistä. Tämä asetus on käytettävissä vain, jos elementti on valittu ennen kuin Tiedosto > Vie valitaan.

  Vie nimiöimättömät taulukot AS CASL XML -muodossa

  Vie nimiöimättömät taulukot CALS XML -muodossa.

  Osoita uudelleen vaihdot, tyhjät tilat ja erikoismerkit

  Vie vaihdot, tyhjät tilat ja erikoismerkit desimaalimerkkikokonaisuuksina pelkkien merkkien sijaan.

  Käytä XSLT:tä

  Lisää tyylitiedoston, jolla määritetään tuodun XML-tiedoston muuntaminen esimerkiksi XML-muodosta HTML-muotoon tai johonkin muuhun muotoon. Valitse Selaa (Windows) tai Valitse (Mac OS) ja valitse XSLT tiedostojärjestelmästä.

 7. Vie XML-tiedosto valitsemalla Vie.

Vain nimiöiden vieminen

 1. Valitse Nimiöt-paneelin valikosta Tallenna nimiöt.
 2. Kirjoita tiedostolle nimi ja määritä sijainti.
 3. Valitse koodaukseksi UTF-8, UTF-16 tai Shift-JIS (japanilaisille merkeille). Valitse sitten Tallenna. InCopy tallentaa nimiöt XML-tiedostona.

 Adobe

Pyydä apua nopeammin ja helpommin

Oletko uusi käyttäjä?