Sisällön nimiöiminen XML-muotoa varten

XML-nimiöiden luominen ja lataaminen

Ennen kuin nimiöit sivun osia, luo (tai lataa) nimiöt, joilla voit merkitä julkaisun jokaisen sisältötyypin tai osan. Voit luoda nimiöt kokonaan itse tai ladata ne toisesta lähteestä, esimerkiksi InDesign-julkaisusta, InCopy-julkaisusta tai DTD-tiedostosta. Käytä mitä tahansa seuraavista menetelmistä, kun luot tai lataat XML-nimiöitä julkaisua varten.

 • Luo nimiö Uusi nimiö -komennolla.

 • Lataa nimiöt XML-tiedostosta tai toisesta julkaisusta.

 • Tuo DTD-tiedosto.

 • Tuo nimiöt (ja sisältö) Tuo XML -komennolla.

Nimiöt-paneeli, jossa on luettelo kaikista käytettävissä olevista nimiöistä

XML-nimiön luominen

 1. Avaa Nimiöt-paneeli valitsemalla Ikkuna > Apuohjelmat > Nimiöt.
 2. Tee jokin seuraavista:
  • Valitse Nimiöt-paneelin valikosta Uusi nimiö.

  • Napsauta Nimiöt-paneelin Uusi nimiö -painiketta .

 3. Kirjoita nimiön nimi. Nimen täytyy olla XML-standardien mukainen. Jos nimiön nimessä on välilyönti tai virheellinen merkki, näyttöön tulee varoitus.
 4. Valitse luomallesi nimiölle väri, jos loit nimiön Nimiöt-paneelin valikon avulla. (Jos loit nimiön Uusi nimiö -painikkeen avulla, voit valita värin vaihtamalla nimiön värin.)
  Huomautus:

  Voit käyttää samaa väriä eri nimiöissä. Valitsemasi väri tulee näkyviin, kun liität nimiön kehykseen ja valitset Näytä > Rakenne > Näytä nimiöidyt kehykset tai kun liität nimiön kehyksessä olevaan tekstiin ja valitset Näytä > Rakenne > Näytä nimiömerkit. (Nimiövärit eivät näy viedyissä XML-tiedostoissa.)

 5. Valitse OK.

XML-nimiöiden lataaminen toisesta lähteestä

Voit ladata nimiöitä XML-tiedostoista, InCopy-julkaisusta tai InDesign-julkaisusta.

Huomautus:

InCopy lisää nimiöt automaattisesti Nimiöt-paneeliin, kun XML-tiedosto ladataan.

 1. Valitse Nimiöt-paneelin valikosta Lataa nimiöt.
 2. Valitse Nimiöt-paneeliin ladattavat nimiöt sisältävä tiedosto ja napsauta sitten Avaa-painiketta.

Nimiön nimen tai värin vaihtaminen

 1. Kaksoisnapsauta Nimiöt-paneelissa näkyvää nimiön nimeä tai valitse Nimiöt-paneelin valikosta Nimiöasetukset.
 2. Muuta nimiön nimeä tai väriä ja napsauta OK-painiketta.
Huomautus:

Lukittujen nimiöiden nimiä ei voi muuttaa. InCopy lukitsee automaattisesti ladatussa DTD-tiedostossa määritetyt nimiöt. Jos haluat muuttaa näiden nimiöiden nimiä, muokkaa DTD-tiedostoa ja lataa se julkaisuun uudelleen.

Kohteiden nimiöiminen

Ennen kuin viet sisältöä XML-tiedostoon, sinun täytyy nimiöidä teksti ja muut vietävät kohteet (esimerkiksi kehykset ja taulukot). Sinun pitää nimiöidä myös kohteet, jotka olet luonut paikkamerkeiksi tuotavalle XML-sisällölle. Nimiöidyt kohteet näkyvät elementteinä Rakenne-ruudussa.

XML-elementit ja -nimiöt

A. Elementit näytetään rakenneruudussa. B. Nimiömerkit ympäröivät tekstiä, johon nimiöitä on käytetty. 

Kun nimiöit sivun osia, ota huomioon seuraavat seikat:

 • Tekstikehykset täytyy merkitä nimiöillä ennen kuin niiden sisältämän tekstin voi nimiöidä.

 • Kehykseen voi liittää vain yhden nimiön.

 • Ketjutetut tekstikehykset jakavat nimiön, joka on liitetty kaikkeen ketjussa olevaan, myös ylijuoksevaan tekstiin.

 • Kun nimiöit nimiöidyssä elementissä olevan tekstin (esimerkiksi nimiöidyn jutun kappaleen), se näkyy Rakenne-ruudussa nykyisen elementin alielementtinä.

 • Kun nimiöit Automaattinen nimiö -painikkeen sisältävässä kehyksessä olevan elementin, InCopy nimiöi kehyksen automaattisesti käyttämällä Nimiöidään oletusarvoasetukset -valintaikkunassa määritettyä nimiötä.

Tekstikehyksessä olevan tekstin nimiöiminen

 1. Valitse Näytä > Sivuasettelunäkymä.
 2. Varmista, että tekstin sisältävä tekstikehys on nimiöity. (Jos kehystä ei ole nimiöity ja yrität nimiöidä sen sisältämää tekstiä, InCopy nimiöi jutun käyttämällä oletusnimiöitä.)
 3. Tee jokin seuraavista:
  • Valitse tekstityökalulla  tekstikehyksestä teksti ja napsauta sitten Nimiöt-paneelissa olevaa nimiötä. Jos valitset kaiken kehyksen sisältämän tekstin, nimiö liitetään kehykseen eikä tekstilohkoon (paitsi jos valitsit Nimiöpaneelista Lisää nimiö -vaihtoehdon).

  • Valitse nimiöitävä tekstikehys, taulukko, taulukon solut tai kuva ja lisää sitten oletusnimiö napsauttamalla Automaattinen nimiö -kuvaketta Nimiöt-paneelissa. (Lisätietoja: Automaattinen nimiöinti -oletusarvojen määrittäminen.)

  • Voit nimiöidä automaattisesti kappale- ja merkkityylejä sisältävät kappaleet Osoita tyylit nimiöihin -komennolla.

Taulukoiden tekstin nimiöiminen

Kun nimiöit taulukon XML:ään viemistä varten, luot taulukkoelementin sekä yhden soluelementin taulukon jokaista solua varten. Soluelementit ovat taulukkoelementin alielementtejä, ja ne luodaan automaattisesti.

 1. Valitse Näytä > Sivuasettelunäkymä.
 2. Napsauta taulukkoa ja valitse Taulukko > Valitse > Taulukko.
 3. Valitse Nimiöt-paneelista nimiö taulukkoa varten.

  InCopy luo soluelementin taulukon jokaista solua varten (voit nähdä ne Rakenne-ruudussa). Taulukon soluelementteihin liitettävä nimiö vaihtelee nimiöintioletusarvoasetusten mukaan.

 4. Lisää tarvittaessa taulukon soluihin jokin muu nimiö.

  Voit esimerkiksi lisätä ensimmäisen rivin soluihin eri nimiön, joka ilmaisee niiden olevan otsikkosoluja. Kun haluat lisätä nimiöitä soluihin, valitse ne julkaisusta ja valitse sitten nimiö. (Kun taulukosta valitaan soluja, InDesign valitsee vastaavat soluelementit Rakenne-ruudusta.)

Huomautus:

Voit nimiöidä taulukon myös valitsemalla sen ja napsauttamalla sitten Nimiöt-paneelin Automaattinen nimiö -kuvaketta. Taulukko-nimiö (tai muu valitsemasi nimiö) lisätään heti taulukkoon Automaattinen nimiöinti -oletusasetusten mukaisesti.

Sisällön nimiöiminen tyylien mukaan

Tekstiin liitettyjä kappale-, merkki-, taulukko- ja solutyylejä voidaan käyttää apuna nimiöitäessä tekstiä XML:ää varten. Esimerkiksi Leipäteksti-niminen kappaletyyli voidaan liittää nimiöön nimeltä JutunTeksti. Sitten voidaan Osoita tyylit nimiöihin -komennolla liittää JutunTeksti-nimiö julkaisun kaikkiin teksteihin, joissa käytetään Leipäteksti-kappaletyyliä. Samaan nimiöön voidaan osoittaa useita tyylejä.

Huomautus:

Osoita tyylit nimiöihin -komento nimiöi sisällön automaattisesti, myös jo nimiöityihin kappaleisiin ja merkkeihin. Jos haluat säilyttää nykyiset nimiöt, liitä nimiöt manuaalisesti.

 1. Valitse Osoita nimiöt tyyleihin Nimiö-paneelin valikosta tai Rakenne-ruudun valikosta.
 2. Määritä julkaisun jokaista tyyliä varten nimiö, joka siihen osoitetaan.
  Osoita tyylit nimiöihin -valintaikkuna

 3. Napsauta Osoita nimen mukaan, jos haluat rinnastaa tyyli- ja nimiönimet. Tyylit, joilla on sama nimi kuin nimiöillä, valitaan valintaikkunasta. Osoita nimen mukaan -toiminto erottelee isot ja pienet kirjaimet; esimerkiksi Otsikko1 ja otsikko1 ovat eri nimiöitä.
 4. Jos haluat käyttää InDesign-tiedostossa määritettyjä tyyliosoituksia, napsauta Lataa-painiketta ja valitse tiedosto.
 5. Valitse Sisällytä-asetukset tai poista niiden valinta:

  Sivupohjajutut

  Osoittaa sivupohjan tyylit nimiöihin.

  Taittopöytäjutut

  Osoittaa taittopöydän juttujen tyylit nimiöihin. (Poista tämä valinta, jos et halua nimiöidä taittopöydän juttuja.)

  Tyhjät jutut

  Osoittaa tyhjien juttujen tyylit nimiöihin. (Poista tämä valinta, jos et halua nimiöidä tyhjien juttujen tyylejä.)

 6. Valitse OK.

  Uudet XML-nimiöt liitetään julkaisun kaikkiin kappale-, merkki-, taulukko- ja solutyyleihin, jotka määritit Osoita tyylit nimiöihin -valintaikkunassa.

Sivukohteen nimiön poistaminen

Voit poistaa kohteesta nimiön niin, ettei kohteen sisältö muuttuu.

 1. Valitse elementti rakenneruudusta tai sivukohde julkaisun sivuasettelusta.
 2. Tee jokin seuraavista:
  • Valitse rakenneruudun valikosta Poista elementin nimiö.

  • Valitse Nimiö-paneelista Poista nimiö.

Sivukohteen nimiöiminen uudelleen

Nimiöi kohde uudelleen, kun haluat vaihtaa nimiön (entistä nimiötä ei tarvitse poistaa).

 1. Valitse tekstityökalu  .
 2. Tee jokin seuraavista:
  • Valitse teksti tai tekstikehys. Valitse sitten Nimiöt-paneelista toinen nimiö.

  • Napsauta kohdistin nimiöidyn tekstikehyksen juttuelementtiin (ei alielementtiin). Valitse Nimiöt-paneelin yläosasta Nimiöi uudelleen, ja napsauta jotakin muuta nimiötä Nimiöt-paneelissa.

  • Valitse koko tekstilohko, johon on liitetty nimiö. Valitse Nimiöt-paneelin yläosasta Nimiöi uudelleen ja valitse sitten toinen nimiö. (Jos valitset Nimiöt-paneelin yläosasta Lisää nimiö ja napsautat jotakin muuta nimiötä, Rakenne-ruutuun tulee uusi alielementti.)

Automaattinen nimiöinti -oletusarvojen määrittäminen

Kun valitset tekstikehyksen, taulukon, taulukon soluja tai kuvan ja sitten napsautat Nimiöt-paneelin Automaattinen nimiö -kuvaketta, InDesign lisää valittuun kohteeseen oletusnimiön. Voit määrittää nämä oletusnimiöt Nimiöintioletusarvoasetukset-valintaikkunassa.

Kun valitset tekstikehyksen, taulukon, taulukon soluja tai kuvan ja sitten napsautat Nimiöt-paneelin Automaattinen nimiö -kuvaketta, InCopy lisää valittuun kohteeseen oletusnimiön. Voit määrittää nämä oletusnimiöt Nimiöintioletusarvoasetukset-valintaikkunassa.

Huomautus:

InCopy lisää oletusnimiön, kun luot elementin, jossa ei ole yläelementtiä mutta joka vaatii yläelementin. Jos esimerkiksi nimiöit tekstikehyksessä olevan tekstin, mutta kehys itse on nimiöimättä, InCopy lisää Nimiöintioletusarvoasetukset-valintaikkunassa määritetyn nimiön. Oletusnimiöiden avulla InCopy pystyy säilyttämään oikean XML-rakenteen.

 1. Valitse Nimiöt-paneelin valikosta Nimiöintioletusarvoasetukset.
 2. Valitse oletusnimiö tekstikehyksiä, taulukkoja, taulukon soluja ja kuvia varten.
  Huomautus:

  Jos tarvitsemaasi nimiötä ei ole luettelossa, voit valita valikosta Uusi nimiö ja luoda nimiön.

XML-nimiöiden osoittaminen tyyleihin

XML-nimiöt ovat vain tietojen kuvauksia; ne eivät sisällä muotoiluohjeita. Siksi XML-sisältö pitää muotoilla tuomisen ja asettelemisen jälkeen. Yksi tapa tehdä tämä on osoittaa XML-nimiöitä kappale-, merkki-, taulukko- tai solutyyleihin. Esimerkiksi Kirjoittaja-nimiö voitaisiin osoittaa Tekijä-merkkityyliin, jotta kaikki tuotu ja sijoitettu XML-sisältö, joka on merkitty Kirjoittaja-nimiöllä, muuttuu automaattisesti Tekijä-merkkityylin mukaiseksi. Nimiöiden osoittaminen tyyleihin helpottaa ja nopeuttaa tuodun XML-sisällön muotoilemista.

Jokaista nimiötä ei tarvitse osoittaa kappale- tai merkkityyliin. Toiset elementit eivät ehkä näy sivuasettelussa, ja toiset on helpompi muotoilla yksitellen. Lisäksi alielementit saavat yläelementtinsä kappale- tai merkkityylin, mikä voi aiheuttaa sekaannuksia, ellei eri tasojen elementtejä osoiteta huolellisesti erikseen.

Huomautus:

Osoita nimiöt tyyleihin -komento lisää tyylit kaikkialle julkaisuun, ja tulokset eivät aina vastaa odotuksia. Kun nimiö osoitetaan tyyliin, teksti, johon on aiemmin liitetty tyyli, voi saada XML-nimiön mukaan toisen tyylin. Jos olet jo muotoillut osan tekstistä, haluat ehkä liittää tyylit manuaalisesti, jotta kappale- ja merkkityylit eivät muutu.

 1. Valitse Osoita nimiöt tyyleihin Nimiö-paneelin valikosta tai Rakenne-ruudun valikosta.
  Kullakin nimiöllä on tyylivalikko Osoita nimiöt tyyleihin -valintaikkunassa

 2. Tee jokin seuraavista toimista:
  • Jos haluat tuoda tyylit, nimiöt ja osoittamismääritykset toisesta julkaisusta, napsauta Lataa-painiketta, valitse tiedosto ja napsauta Avaa-painiketta.

  • Jos haluat osoittaa nimiöt yksitellen, napsauta nimiön vieressä olevaa Tyyli-saraketta ja valitse valikosta kappale- tai merkkityyli. (Kappalesymboli viittaa kappaletyyleihin ja "A" merkkityyleihin.) Toista toimenpide jokaisen osoitettavan nimiön kohdalla.

  • Jos haluat automaattisesti osoittaa nimiöt samannimisiin tyyleihin, napsauta Osoita nimen mukaan -painiketta. Tyylit, joilla on samat nimet kuin nimiöillä, on valittu Tyyli-sarakkeessa. Jotta nimiö ja tyyli vastaisivat toisiaan, niillä on oltava sama nimi samalla tavoin kirjoitettuna. Esimerkiksi H1 ja h1 eivät vastaa toisiaan. (Jos sama tyylin nimi esiintyy kahdessa eri tyyliryhmässä, Osoita nimen mukaan ei toimi ja ohjelma kehottaa vaihtamaan toisen tyylin nimen.)

 3. Valitse OK.

Nimiöityjen kehysten tai nimiömerkkien näyttäminen ja kätkeminen

Raakateksti- ja Juttu-näkymissä nimiömerkit osoittavat mihin sivun kohteet on nimiöity. Sivuasettelu-näkymässä nimiöidyt kehykset osoittavat, mitkä kohteet, esimerkiksi taulukot ja kuvat, on nimiöity. Nimiön väri määrittää merkit tai kehyksen värin.

Tässä esimerkissä kaikki sivun kohteet on nimiöity lukuun ottamatta otsikon alla olevaa alaotsikkoa

 1. Tee jokin seuraavista toimista:
  • Jos haluat nähdä nimiöidyt kehykset värillisinä, valitse Näytä > Rakenne > Näytä nimiöidyt kehykset.

  • Jos haluat piilottaa nimiöityjen kehysten värikoodauksen, valitse Näytä > Rakenne > Kätke nimiöidyt kehykset.

  • Jos haluat nimiöidyn tekstin ympärille näkyviin värilliset hakasulkeet, valitse Näytä > Rakenne > Näytä nimiömerkit..

  • Jos haluat piilottaa nimiöidyn tekstin värilliset hakasulut, valitse Näytä > Rakenne > Kätke nimiömerkit.

Nimiöiden tai elementtien poistaminen

 • Jos haluat poistaa nimiön Nimiöt-paneelista, vedä se paneelin alareunassa olevan Poista nimiö -kuvakkeen  päälle. Jos nimiö on liitetty sisältöön, varoitusviesti avautuu. Korvaa poistettu nimiö toisella nimiöllä ja valitse OK.
 • Jos haluat poistaa kaikki käyttämättömät nimiöt, valitse Nimiöt-paneelin valikosta Valitse kaikki käyttämättömät nimiöt ja napsauta Poista nimiö -kuvaketta paneelin alareunassa.
 • Jos haluat poistaa elementin rakenneruudusta, valitse elementti ja napsauta rakenneruudun poistokuvaketta tai valitse rakenneruudun valikosta Poista. Näyttöön tulee varoitusilmoitus, jos elementissä on sisältöä. Jätä sisältö tiedostoon valitsemalla Poista nimiö tai poista elementti ja sen sisältö valitsemalla Poista.
Huomautus:

nimiöitä, jotka ladattiin tuodun DTD-tiedoston mukana, ei voi poistaa ennen DTD-tiedoston poistamista.

Adobe-logo

Kirjaudu sisään tiliisi