Tekstin muotoileminen

Tekstin muotoileminen

Muokkaa tekstin ulkoasua Ohjaus-välilehden avulla. Kun valitset tekstiä tai viet lisäyskohdan tekstiin, Ohjaus-välilehdessä näkyvät joko merkkien tai kappaleen muotoiluohjaimet tai näiden yhdistelmä näytön resoluution mukaan. Samat tekstin muotoiluun käytettävät työkalut näkyvät Merkki-välilehdessä ja Kappale-välilehdessä. Voit muokata tekstin ulkoasua myös Merkki- ja Kappale-paneelien avulla.

Merkkien muotoilua käsittelevän opetusvideon löydät osoitteesta www.adobe.com/go/lrvid4275_id. Kappaleiden muotoilua käsittelevän opetusvideon löydät osoitteesta www.adobe.com/go/lrvid4276_id.

Muokkaa tekstin ulkoasua Merkki-välilehden tai Kappale-välilehden avulla. InDesignissa tekstiä voi muotoilla myös Ohjauspaneelin kautta. Ohjauspaneeli ei ole käytettävissä InCopyssa.

Huomaa seuraavat tekstin muotoilumenetelmät:

 • Jos haluat muotoilla merkkejä, valitse merkit tekstityökalulla  tai sijoita kohdistin tekstiin napsauttamalla. Valitse sitten muotoiluasetus ja kirjoita teksti.

 • Kun haluat muotoilla kappaleen, koko kappaleen ei tarvitse olla valittuna. Riittää, että kappaleesta on valittu jokin sana tai merkki tai että lisäyskohta on kappaleessa. Voit myös valita tekstialueen useista kappaleista.

 • Jos haluat muotoilun koskevan kaikkia nykyiseen julkaisuun luotavia uusia tekstikehyksiä, varmista, että lisäyskohta ei ole aktiivinen eikä mitään ei ole valittuna, ja määritä sitten tekstin muotoiluasetukset. Jos haluat asettaa oletusarvoisen tekstimuotoilun kaikille uusille julkaisuille, sulje kaikki julkaisut ja määritä sitten tekstiasetukset. Katso Aseta oletukset.

 • Valitse kehys, jonka sisällä olevaan tekstiin haluat käyttää muotoilua. Kehys ei voi olla osa ketjua.

 • Voit muotoilla tekstiä nopeasti ja yhdenmukaisesta kappale- ja merkkityylien avulla.

Tekstin käsittelyä käsittelevän opetusvideon löydät osoitteesta www.adobe.com/go/vid0075.

 1. Valitse tekstityökalu  .
 2. Valitse tekstityökalu  tai pystytekstityökalu  .
 3. Vie lisäyskohta tekstiin napsauttamalla tai valitse teksti, jota haluat muotoilla.
 4. Napsauta Ohjaus-välilehden Merkkien muotoiluohjaimet -kuvaketta  tai Kappaleen muotoiluohjaimet -kuvaketta  .
  Control panel

  A. Character formatting controls B. Paragraph formatting controls 

 5. Napsauta Ohjaus-välilehden Merkkien muotoiluohjaimet -kuvaketta  tai Kappaleen muotoiluohjaimet -kuvaketta  .
  Control panel

  A. Character formatting controls B. Paragraph formatting controls 

 6. Avaa Kappale- tai Merkki-paneeli valitsemalla Teksti > Kappale tai Teksti > Merkki.
 7. Määritä muotoiluasetukset.

Tekstin muotoilujärjestys

Jos haluat muotoilla tekstin käyttämällä määritteitä, kuten kirjasintyyliä ja tekstin suuntaa, käytettävissä on useita erilaisia menetelmiä. Voit käyttää esimerkiksi Ohjauspaneelia, kehysruudukkoasetuksia tai nimettyjä ruudukoita tai tekstityylejä. Jos käytät useita menetelmiä ja määritteet ovat ristiriidassa keskenään, InDesignin on valittava käytettävä määrite. Niiden järjestys on seuraava:

 1. Merkki-määritteen ohitukset

 2. Merkkityyli

 3. Kappale-määritteen ohitukset

 4. Kappaletyyli

 5. CJK-ruudukon määritteet (nimetystä ruudukosta tai Kehysruudukon asetukset ‑valintaikkunasta)

 6. Sovelluksen oletus (pääkappaletyyli)

Jos esimerkiksi määrität yhden kirjasinkoon Kehysruudukon asetukset ‑valintaikkunassa ja toisen kirjasinkoon merkkityylin asetuksissa, käytetään merkkityylin kirjasinkokoa. Jos vastaavasti sisällytät objektityyliin sekä kappaletyylin että nimetyn ruudukon, kappaletyyli on etusijalla nimettyyn ruudukkoon nähden.

Kehysruudukon muotoileminen

Kun valitset kehysruudukon, ruudukon muotoiluasetukset ilmestyvät Ohjauspaneeliin.

 1. Valitse kehysruudukko valintatyökalulla.
 2. Valitse Ohjauspaneelista mikä tahansa asetus.
  Control panel (when frame grid is selected)

  A. Reference point B. X Location C. Y Location D. Width E. Height F. Vertical scaling G. Horizontal scaling H. Character aki I. Line aki J. Grid format name K. Grid view L. Font size M. Frame grid characters per line N. Number of lines O. Number of columns P. Column gutter 

Tekstin määritteiden kopioiminen (pipetti)

Pipettityökalulla voidaan kopioida tekstin määritteitä, kuten merkki, kappale, täyttö ja viiva, ja käyttää näitä määritteitä jossakin muussa tekstissä. Normaalisti pipettityökalu kopioi kaikki tekstin määritteet. Jos haluat muuttaa pipettityökalulla kopioitavia määritteitä, käytä Pipetin asetukset -valintaikkunaa.

Pipettityökalu on käytettävissä vain Sivuasettelunäkymässä.

Tekstimääritteiden kopioiminen valitsemattomaan tekstiin

 1. Napsauta pipettityökalulla  tekstiä, jonka määritteet haluat kopioida. (Teksti voi olla toisessa avoimessa julkaisussa.) Pipettiosoitin vaihtaa suuntaa ja täyttyy  merkiksi siitä, että kopioimasi määritteet on tallennettu siihen. Kun siirrät pipettityökalun tekstin päälle, täyden pipettikuvakkeen vieressä näkyy tekstikohdistin  .
 2. Valitse muotoiltava teksti vetämällä pipettityökalua.

  Valittu teksti muuttuu pipettityökaluun tallennettujen määritteiden mukaiseksi. Voit valita muotoiltavia tekstejä niin kauan, kuin pipettityökalu on valittuna.

 3. Poista pipettityökalu käytöstä valitsemalla jokin muu työkalu.
Huomautus:

Poista pipettityökaluun ladatut muotoilumääritteet painamalla Alt- (Windows) tai optionäppäintä (Mac OS), kun pipettityökalu on täynnä. Pipettityökalu vaihtaa suuntaa ja tyhjenee  merkiksi siitä, että voit valita objektista uudet määritteet. Napsauta objektia, joka sisältää kopioitavat määritteet, ja pudota uudet määritteet toiseen objektiin.

The eyedropper is clicked on formatted text to copy its formatting (left), and then dragged across unformatted text (middle) to apply that formatting (right).

Jos kopioit kappaletyylin julkaisusta toiseen pipettityökalulla ja joillakin kappaletyyleillä on sama nimi mutta erilaiset määritteet, tyylierot näkyvät kohdetyylissä paikallisina ohituksina.

Tekstimääritteiden kopioiminen valittuun tekstiin

 1. Valitse tekstityökalulla  tai reittitekstityökalulla  teksti, johon haluat kopioida määritteet.
 2. Napsauta pipettityökalulla  tekstiä, josta haluat kopioida määritteet. (Tekstin, josta määritteet kopioidaan, on oltava samassa InDesign-julkaisussa kuin muotoiltavan tekstin.) Pipettityökalu vaihtaa suuntaa ja täyttyy  merkiksi siitä, että kopioimasi määritteet on tallennettu siihen. InDesign lisää määritteet tekstiin, jonka valitsit vaiheessa 1.
Type attributes copied to selected text

Pipettityökalulla kopioitavien tekstin määritteiden muuttaminen

 1. Kaksoisnapsauta työkalupaneelin pipettityökalua.
 2. Valitse Pipetin asetukset -valintaikkunasta Merkkiasetukset tai Kappaleasetukset.
 3. Valitse määritteet, jotka haluat kopioida pipettityökalulla, ja valitse OK.
Huomautus:

Jos haluat kopioida tai käyttää vain kappalemääritteitä muuttamatta Pipetin asetukset -valintaikkunan asetuksia, pidä vaihtonäppäin alhaalla, kun napsautat tekstiä pipettityökalulla.

Nopea käyttö

Nopea käyttö -toiminnolla voit etsiä ja käyttää tyylejä, valikkokomentoja, komentosarjoja, muuttujia ja useimpia muita komentoja, jotka on mainittu Pikanäppäimet-valintaikkunassa.

 1. Valitse teksti tai kehys, jossa haluat käyttää tyyliä, valikkokomentoa, komentosarjaa tai muuttujaa,
 2. Valitse Muokkaa > Nopea käyttö tai paina Ctrl+Enter (Windows) tai Return+komentonäppäimiä (Mac OS).
 3. Kirjoita käytettävän kohteen alkukirjaimet.

  Kirjoittamasi nimen ei tarvitse olla täysin oikein. Jos kirjoitat esimerkiksi ti, ohjelma etsii tyylejä, kuten Tiedote 1 ja Tiedote 2, sekä Tiedosto-valikon komentoja, kuten Tiedosto > Avaa.

  Use Quick Apply to find styles, menu commands, scripts, and variables.

  Huomautus:

  Voit rajoittaa haun yhteen luokkaan kirjoittamalla sopivan etuliitteen; esimerkiksi m: tarkoittaa valikkoa ja p: kappaletyylejä. Saat etuliitteiden luettelon näkyviin napsauttamalla Nopea käyttö -tekstiruudun vasemmalla puolella olevaa alanuolta. Voit poistaa luettelosta niiden luokkien valinnan, joita et halua nähdä.

 4. Valitse käytettävä kohde ja tee sitten yksi seuraavista:
  • Jos haluat käyttää tyyliä, valikkokomentoa tai muuttujaa, paina Enter tai Return.

  • Jos haluat käyttää kappaletyyliä ja poistaa ohitukset, paina Alt+Enter (Windows) tai optio+Return (Mac OS).

  • Jos haluat käyttää kappaletyyliä sekä poistaa ohitukset ja merkkityylit, paina Alt+vaihto+Enter (Windows) tai optio+vaihto+Return (Mac OS).

  • Jos haluat käyttää kohdetta sulkematta Nopea käyttö -luetteloa, paina vaihto+Enter (Windows) tai vaihto+Return (Mac OS).

  • Jos haluat sulkea Nopea käyttö -luettelon käyttämättä kohdetta, paina Esc tai napsauta mitä tahansa muuta kohtaa julkaisuikkunassa.

  • Jos haluat muokata tyyliä, paina Ctrl+Enter (Windows) tai Komento+Return (Mac OS).

Huomautus:

Kun Nopea käyttö -luettelo on näkyvissä, voit liikkua muokkauskentässä vasemmalla tai oikealla nuolinäppäimellä ja selata tyyliluetteloa ylä- tai alanuolinäppäimellä.

 Adobe

Pyydä apua nopeammin ja helpommin

Oletko uusi käyttäjä?

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
Luovuuskonferenssi

14.–16.10. Miami Beach ja verkossa

Adobe MAX

Luovuuskonferenssi

14.–16.10. Miami Beach ja verkossa

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
Luovuuskonferenssi

14.–16.10. Miami Beach ja verkossa

Adobe MAX

Luovuuskonferenssi

14.–16.10. Miami Beach ja verkossa