Hyperlinkit

Kun julkaisuun luodaan hyperlinkkejä ja se viedään Adobe PDF- tai SWF-muotoon InDesignissa, lukija voi siirtyä saman julkaisun toiseen kohtaan, toiseen julkaisuun tai Web-sivustoon napsauttamalla linkkiä. Kun viet julkaisun PDF- tai SWF-muotoon InCopyssa, tiedoston hyperlinkit eivät ole aktiivisia.

Lähde on teksti, tekstikehys tai grafiikkakehys, jossa on hyperlinkkejä. Kohde on URL-osoite, sähköpostiosoite, sivu, tekstiankkuri tai jaettu kohde, johon hyperlinkki siirtää lukijan. Lähde voi johtaa vain yhteen kohteeseen, mutta samaan kohteeseen voi päästä useista eri lähteistä.

Lähde on hyperlinkitetty teksti tai grafiikka. Kohde on URL-osoite, sähköpostiosoite, sivu, tekstiankkuri tai jaettu kohde, johon hyperlinkki siirtää lukijan. Lähde voi johtaa vain yhteen kohteeseen, mutta samaan kohteeseen voi päästä useista eri lähteistä.

Huomautus:

Jos haluat, että lähdeteksti luodaan kohdetekstistä, lisää hyperlinkin sijaan ristiviittaus. Lisätietoja: Ristiviittaukset.

Hyperlinkit

A. Hyperlinkin lähde B. Nykyisessä dokumentissa olevien hyperlinkkien luettelo C. Hyperlinkin tilakuvakkeet 

 • Valitse Ikkuna > Vuorovaikutteinen > Hyperlinkit.
 • Valitse Ikkuna > Hyperlinkit.
 • Valitse Ikkuna > Teksti ja taulukot > Ristiviittaukset.
 1. Valitse Hyperlinkit-paneelin valikosta Lajittele ja valitse sitten jokin seuraavista:

  Manuaalisesti

  Näyttää hyperlinkit siinä järjestyksessä, jossa ne lisättiin julkaisuun.

  Nimen mukaan

  Näyttää hyperlinkit aakkosjärjestyksessä.

  Tyypin mukaan

  Näyttää hyperlinkit tyypin mukaisissa ryhmissä.

 1. Valitse Hyperlinkit-paneelin valikosta Pienet paneelirivit.

Voit luoda hyperlinkkejä sivuille, URL-osoitteisiin, tekstiankkureihin, sähköpostiosoitteisiin ja tiedostoihin. Jos luot hyperlinkin toisen julkaisun sivulle tai tekstiankkuriin, varmista, että viedyt tiedostot ovat samassa kansiossa.

Huomautus:

Jos haluat näyttää tai kätkeä hyperlinkit, valitse Näytä > Ekstrat > Näytä/Kätke hyperlinkit.

Huomautus:

Hyperlinkit sisältyvät vietyihin Adobe PDF -tiedostoihin, kun Hyperlinkit-vaihtoehto valitaan InDesignin Vie Adobe PDF -valintaikkunasta. Hyperlinkit sisältyvät vietyihin SWF-tiedostoihin, jos Sisällytä Hyperlinkit -vaihtoehto valitaan Vie SWF -valintaikkunasta.

Voit luoda hyperlinkkejä URL-osoitteisiin useilla eri tavoilla. Voit URL-osoitetta määrittäessäsi käyttää mitä tahansa Internet-resurssiprotokollaa: http://, file://, ftp:// tai mailto://.

Huomautus:

Haluat ehkä luoda merkkityylin hyperlinkeille. Hyperlinkit muotoillaan usein alleviivatuksi siniseksi tekstiksi.

 1. Valitse hyperlinkin lähdeteksti, -kehys tai -kuva. Voit esimerkiksi valita tekstin "Lisätietoja on Adoben sivustossa."
 2. Luo hyperlinkki URL-osoitteeseen käyttämällä jotakin seuraavista Hyperlinkit-paneelin toiminnoista:
  • Kirjoita tai liitä URL-osoite (kuten http://www.adobe.com) URL-tekstilaatikkoon ja valitse sitten Hyperlinkit-paneelista Uusi hyperlinkki. Valitse Linkki kohteeseen -valikosta URL, määritä ulkoasun asetukset ja valitse OK.

  • Jos URL on valittuna julkaisussa, valitse Hyperlinkit-paneelin valikosta Uusi hyperlinkki URL:stä. Kaksoisnapsauta hyperlinkkiä Hyperlinkit-paneelissa ja valitse sitten URL Linkki kohteeseen -valikosta, määritä ulkoasuasetukset ja napsauta OK.

  • Valitse URL-valikosta aiemmin lisätty URL-osoite. Hyperlinkin ulkoasu on sama kuin aiemmin lisätyssä URL-osoitteessa.

  • Valitse Hyperlinkit-paneelin valikosta Uusi hyperlinkki. Valitse Linkki kohteeseen -valikosta URL, määritä ulkoasun asetukset ja valitse OK.

Huomautus:

Jos URL-hyperlinkki ei toimi viedyssä PDF-tiedostossa, ongelma saattaa johtua siitä, että hyperlinkki on jaettu kohde. Kaksoisnapsauta hyperlinkkiä Hyperlinkit-paneelissa, valitse URL Linkki kohteeseen -valikosta, poista valinta Jaettu hyperlinkin kohde ja napsauta OK.

Kun luot hyperlinkin tiedostoon ja hyperlinkkiä napsautetaan viedyssä PDF- tai SWF-tiedostossa, tiedosto avataan sen alkuperäisessä sovelluksessa. Esimerkiksi .doc-tiedostot avataan Microsoft Wordissa.

Varmista, että tiedosto on kaikkien PDF- tai SWF-tiedoston avaavien käytettävissä. Jos esimerkiksi lähetät viedyn PDF-tiedoston työkaverillesi, määritä tiedosto, joka sijaitsee yhteisessä palvelimessa oman kiintolevysi sijaan.

 1. Valitse teksti, kehys tai grafiikka, jonka haluat toimivan hyperlinkin lähteenä.
 2. Valitse Hyperlinkit-paneelin valikosta Uusi hyperlinkki tai napsauta paneelin alaosassa olevaa Luo uusi hyperlinkki -painiketta.
 3. Valitse Uusi hyperlinkki -valintaikkunan Linkki kohteeseen -valikosta Tiedosto.
 4. Kirjoita polku Polku-kohtaan tai napsauta kansiopainiketta, etsi tiedosto ja kaksoisnapsauta sitä.
 5. Valitse Jaettu hyperlinkin kohde, jos haluat tallentaa tiedoston Hyperlinkit-paneeliin, josta sitä on helppo käyttää uudelleen.
 6. Määritä hyperlinkin lähteen ulkoasu ja valitse sitten OK.
 1. Valitse teksti, kehys tai grafiikka, jonka haluat toimivan hyperlinkin lähteenä.
 2. Valitse Hyperlinkit-paneelin valikosta Uusi hyperlinkki tai napsauta paneelin alaosassa olevaa Luo uusi hyperlinkki -painiketta.
 3. Valitse Uusi hyperlinkki -valintaikkunan Linkki kohteeseen -valikosta Sähköposti.
 4. Kirjoita Osoite-kohtaan sähköpostiosoite, kuten kayttajanimi@yritys.com.
 5. Kirjoita Aiherivi-kohtaan teksti, joka näkyy sähköpostiviestin aiherivillä.
 6. Valitse Jaettu hyperlinkin kohde, jos haluat, että sähköpostiviesti tallennetaan Hyperlinkit-paneeliin. Tällöin viesti on helposti käytettävissä uudelleen.
 7. Määritä hyperlinkin lähteen ulkoasu ja valitse sitten OK.

Voit luoda hyperlinkin sivulle luomatta ensin kohdetta. Luomalla sivukohteen voit kuitenkin määrittää sivunumeron ja näyttöasetuksen.

 1. Valitse teksti, kehys tai grafiikka, jonka haluat toimivan hyperlinkin lähteenä.
 2. Valitse Hyperlinkit-paneelin valikosta Uusi hyperlinkki tai napsauta paneelin alaosassa olevaa Luo uusi hyperlinkki -painiketta.
 3. Valitse Uusi hyperlinkki -valintaikkunan Linkki kohteeseen -valikosta Sivu.
 4. Valitse Julkaisu-kohdasta julkaisu, joka sisältää linkin kohteen. Kaikki tallennetut avoinna olevat julkaisut näkyvät valikossa. Jos etsimäsi julkaisu ei ole avoinna, valitse valikosta Selaa, etsi tiedosto ja napsauta sitten Avaa-painiketta.
 5. Määritä Sivu-asetukseksi sivunumero, johon haluat linkin viittaavan.
 6. Valitse zoomausasetukseksi jokin seuraavista näkymävaihtoehdoista:
  • Valitse Kiinteä, jos haluat käyttää sitä suurennusta ja sivun sijaintia, jotka olivat käytössä, kun linkki luotiin.

  • Valitse Sovita näkymä, jos haluat käyttää kohteena nykyisen sivun näkyvää osaa.

  • Valitse Sovita ikkunaan, jos haluat näyttää nykyisen sivun kohdeikkunassa.

  • Valitse Sovita leveys tai Sovita korkeus, jos haluat näyttää nykyisen sivun leveyden tai korkeuden kohdeikkunassa.

  • Valitse Sovita näkyvä, jos haluat näyttää sivun niin, että teksti ja kuvat mahtuvat ikkunaan leveyssuunnassa. Reunuksia ei tällöin yleensä näytetä.

  • Valitse Siirrä zoomaus, jos haluat käyttää kohdeikkunassa sitä suurennustasoa, jota lukija käyttää napsauttaessaan linkkiä.

 7. Määritä ulkoasun asetukset ja valitse OK.

Hyperlinkille on luotava kohde vain, jos luot hyperlinkin tai ristiviittauksen tekstiankkuriin. Tekstiankkuri voi osoittaa tekstivalintaan tai lisäyskohdan sijaintiin. Tämän jälkeen luot hyperlinkin tai ristiviittauksen, joka osoittaa hyperlinkin kohteeseen. Voit luoda hyperlinkin kohteita myös sivuille ja URL-osoitteille, mutta se ei ole pakollista.

Luomasi hyperlinkin kohteet eivät näy Hyperlinkit-paneelissa. Ne näkyvät valintaikkunassa, joka tulee näyttöön, kun luot tai muokkaat hyperlinkkejä.

 1. Jos luot tekstiankkuria, sijoita lisäyskohta tekstityökalulla tai valitse ankkurina käytettävä tekstialue.

  Tekstin ankkurikohdetta ei voi määrittää sivupohjassa.

 2. Valitse Hyperlinkit-paneeli valikosta Uusi hyperlinkkikohde.
 3. Valitse Tyyppi-valikosta Tekstiankkuri. Kirjoita tekstiankkurin nimi ja napsauta OK-painiketta.
 4. Voit tehdä seuraavat toiminnot. Valitse lopuksi OK.
  • Valitse Tyyppi-valikosta Tekstiankkuri. Määritä tekstiankkurille nimi.

  • Valitse Tyyppi-valikosta Sivu. Määritä sivunumero, johon haluat siirryttävän. Määritä myös zoomausasetus. Kirjoita sivun nimi. Voit myös valita Nimi ja sivunumero -asetuksen, jos haluat, että kohteen nimi perustuu automaattisesti määritettyyn sivunumeroon ja zoomausasetukseen.

  • Valitse Tyyppi-valikosta URL. Kirjoita tai liitä URL-osoite, kuten http://www.adobe.com/fi. Voit käyttää kaikkia kelvollisia Internet-protokollia: http://, file://, ftp:// tai mailto://.

 1. Valitse teksti, kehys tai grafiikka, jonka haluat toimivan hyperlinkin lähteenä.
 2. Valitse Hyperlinkit-paneelin valikosta Uusi hyperlinkki tai napsauta paneelin alaosassa olevaa Luo uusi hyperlinkki -painiketta.
 3. Valitse Linkki kohteeseen -valikosta Tekstiankkuri.
 4. Valitse Julkaisu-kohdasta julkaisu, joka sisältää linkin kohteen. Kaikki tallennetut avoinna olevat julkaisut näkyvät valikossa. Jos etsimäsi julkaisu ei ole avoinna, valitse valikosta Selaa, etsi tiedosto ja napsauta sitten Avaa-painiketta.
 5. Valitse Tekstiankkuri-valikosta luomasi tekstiankkurin kohde.
 6. Määritä hyperlinkin ulkoasun asetukset ja valitse OK.

Jos hyperlinkkiä luodessasi valitset Linkki kohteeseen -valikosta Jaettu kohde, voit määrittää minkä tahansa nimetyn kohteen. Kohde on nimetty, kun lisäät URL-osoitteen kirjoittamalla sen URL-tekstiruutuun tai kun valitset Jaettu hyperlinkin kohde luodessasi hyperlinkkiä URL-osoitteeseen, tiedostoon tai sähköpostiosoitteeseen.

 1. Valitse teksti, kehys tai grafiikka, jonka haluat toimivan hyperlinkin lähteenä.
 2. Valitse Hyperlinkit-paneelin valikosta Uusi hyperlinkki tai napsauta paneelin alaosassa olevaa Luo uusi hyperlinkki -painiketta.
 3. Valitse Uusi hyperlinkki -valintaikkunan Linkki kohteeseen -valikosta Jaettu kohde.
 4. Valitse Julkaisu-kohdasta julkaisu, joka sisältää linkin kohteen. Kaikki tallennetut avoinna olevat julkaisut näkyvät valikossa. Jos etsimäsi julkaisu ei ole avoinna, valitse valikosta Selaa, etsi tiedosto ja napsauta sitten Avaa-painiketta.
 5. Valitse kohde Nimi-valikosta.
 6. Määritä hyperlinkin ulkoasun asetukset ja valitse OK.

Asetukset määrittävät hyperlinkin tai ristiviittauksen ulkoasun viedyssä PDF- tai SWF-tiedostossa. Nämä ulkoasun asetukset näkyvät myös InDesign-julkaisussa, jos valitset Näytä > Ekstrat > Näytä hyperlinkit.

Merkkityyli

Valitse hyperlinkin lähteen merkkityyli. Merkkityyli-asetus on käytettävissä vain, jos hyperlinkin lähde on valittu teksti, ei valittu kehys tai grafiikka.

Jos lisäät ristiviittauksen, voit käyttää merkkityyliä vain, kun muokkaat ristiviittauksen muotoa. Voit käyttää merkkityyliä myös muodon elementeissä. Katso Ristiviittausten muotojen käyttäminen.

Tyyppi

Valitse Näkyvä suorakulmio tai Näkymätön suorakulmio.

Korosta

Valitse Käänteinen, Ääriviiva, Vierus tai Ei mitään. Nämä asetukset määrittävät hyperlinkin ulkoasun, kun sitä napsautetaan PDF- tai SWF-tiedostossa.

Väri

Valitse näkyvän hyperlinkkisuorakulmion väri.

Leveys

Valitse hyperlinkkisuorakulmion leveydeksi Ohut, Normaali tai Paksu.

Tyyli

Määritä hyperlinkkisuorakulmion ulkoasu valitsemalla tyyliksi Yhtenäinen tai Katkoviiva.

Voit etsiä ja muuntaa URL-osoitteita (kuten www.adobe.com) julkaisussasi ja muuntaa ne hyperlinkeiksi.

 1. Valitse Hyperlinkit-paneelivalikosta Muunna URL-osoitteet hyperlinkeiksi.
 2. Ilmaise Alueessa haluatko muuntaa koko julkaisun, avoinna olevan jutun vai käytössä olevan valinnan URL-osoitteet.
 3. Jos haluat käyttää hyperlinkissä merkkityyliä, valitse merkkityyli Merkkityylit-valikosta.
 4. Tee jokin seuraavista vaihtoehdoista ja valitse sitten Valmis.
  • Napsauta Etsi, kun haluat paikantaa seuraavan URL-osoitteen.

  • Napsauta Muunna, jos haluat muuntaa valitun URL-osoitteen hyperlinkiksi.

  • Napsauta Muunna kaikki, jos haluat muuntaa kaikki URL-osoitteet hyperlinkiksi.

Hyperlinkit-paneelin avulla muokataan, poistetaan, palautetaan tai etsitään hyperlinkkejä. Voit hallita hyperlinkkejä InCopyssa vain, jos juttu on kirjattu ulos muokattavaksi.

 1. Kaksoisnapsauta muokattavaa kohdetta Hyperlinkit-paneelissa.
 2. Muuta hyperlinkkiä Muokkaa hyperlinkkejä -valintaikkunassa tarpeen mukaan ja valitse sitten OK.
Huomautus:

voit muokata hyperlinkin URL-osoitetta valitsemalla hyperlinkin, muokkaamalla URL-osoitetta URL-tekstiruudussa ja painamalla sitten Enter-näppäintä tai sarkainta.

Kun hyperlinkki poistetaan, lähdeteksti tai kuva säilyy.

 1. Valitse yksi tai useita poistettavia kohteita Hyperlinkit-paneelista ja napsauta sitten paneelin alareunassa olevaa Poista-painiketta.

Kun nimeät hyperlinkin lähteen uudelleen, hyperlinkki näkyy eri tavalla Hyperlinkit-paneelissa.

 1. Valitse hyperlinkki Hyperlinkit-paneelista.
 2. Valitse Hyperlinkit-paneelin valikosta Nimeä hyperlinkki uudelleen ja määritä uusi nimi.
 1. Avaa kohteen sisältävä julkaisu.
 2. Valitse Hyperlinkit-paneelivalikosta Hyperlinkin kohdeasetukset.
 3. Valitse Kohde-asetukseksi muokattavan kohteen nimi.
 4. Tee jokin seuraavista:
  • Napsauta Muokkaa-painiketta ja tee kohteeseen tarvittavat muutokset.

  • Poista kohde napsauttamalla Poista-painiketta.

 5. Kun olet muokannut tai poistanut haluamasi kohteet, napsauta OK-painiketta.
 1. Valitse uuden hyperlinkin lähteeksi jokin tekstialue, tekstikehys tai grafiikkakehys. Voit esimerkiksi valita lähteeseen sisällytettäväksi lisää tekstiä.
 2. Valitse linkki Hyperlinkit-paneelista.
 3. Tee jompikumpi seuraavista:
  • Valitse Hyperlinkit-paneelivalikosta Palauta hyperlinkki.

  • Voit päivittää ulkoisiin julkaisuihin johtavat hyperlinkit valitsemalla Hyperlinkit-paneelivalikosta Päivitä hyperlinkki.

 • Voit etsiä hyperlinkin tai ristiviittauksen lähteen valitsemalla ensin etsittävän kohteen Hyperlinkit-paneelista. Valitse Hyperlinkit-paneelivalikosta Mene lähteeseen. Teksti tai kehys muuttuu valituksi.
 • Voit etsiä hyperlinkin tai ristiviittauksen kohteen valitsemalla ensin etsittävän kohteen Hyperlinkit-paneelista. Valitse Hyperlinkit-paneelin valikosta Mene kohteeseen.

Jos kyseessä on URL-kohde, InDesign käynnistää Web-selaimen, jossa kohde näkyy. Jos kyseessä on tekstiankkuri tai sivukohde, InDesign avaa oikean kohdan.

Kun hyperlinkkejä sisältävä Microsoft Word -tiedosto tuodaan InDesign-julkaisuun, saatat huomata laatikon tai rajan hyperlinkin URL:n (kuten www.adobe.com) ympärillä. InDesign-julkaisu perii sinisen värimallin nimeltään Word_R0_G0_B255. Julkaisu perii myös merkkityylin nimeltään Hyperlinkki, joka alleviivaa tekstin ja käyttää sinistä väriä.

Jos haluat poistaa laatikon, kaksoisnapsauta hyperlinkkiä Hyperlinkit-paneelissa. Valitse Näkymätön suorakulmio Teksti-valikon kohdasta Ulkoasu ja napsauta OK.

Voit myös poistaa tuodun värimallin. Näin tehdessäsi voit samalla korvata sen toisella värimallilla. Katso Yksittäisen värimallin poistaminen.

Huomautus:

Ennen kuin sijoitat Word-asiakirjan InDesigniin, voit poistaa hyperlinkit Word-asiakirjan URL-osoitteista. Näin muotoilu ei periydy InDesigniin. Lisätietoja saat Word-dokumentaatiosta. Toinen vaihtoehto on luoda InDesign-julkaisuun merkkityyli nimeltään Hyperlinkki, ennen kuin tuot asiakirjan. Kun tuot Word-asiakirjan, sen nimistä InDesign-tyyliä käytetään oletuksena.

Lisää samankaltaisia

 Adobe

Pyydä apua nopeammin ja helpommin

Oletko uusi käyttäjä?

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
Luovuuskonferenssi

14.–16.10. Miami Beach ja verkossa

Adobe MAX

Luovuuskonferenssi

14.–16.10. Miami Beach ja verkossa

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
Luovuuskonferenssi

14.–16.10. Miami Beach ja verkossa

Adobe MAX

Luovuuskonferenssi

14.–16.10. Miami Beach ja verkossa