Ristiviittaukset

Jos kirjoitat opasta tai viitejulkaisua, voit ristiviittauksen avulla ohjata lukijan julkaisun osasta toiseen. Esimerkki: Lisätietoja on kohdassa "Peltohiiret" sivulla 249. Voit määrittää, onko ristiviittaus peräisin kappaletyylistä, kuten otsikkotyylistä vai luomastasi tekstiankkurista. Voit myös määrittää ristiviittauksen muodon, kuten Sivunumero tai Koko kappale ja sivunumero.

Ristiviittausten lisääminen

Lisää julkaisuun ristiviittauksia Hyperlinkit-paneelissa. Viitattavaa tekstiä kutsutaan kohdetekstiksi. Kohdetekstistä luotua tekstiä kutsutaan lähteen ristiviittaukseksi.

Kun lisäät julkaisuun ristiviittauksen, voit valita useista valmiista muodoista tai voit luoda oman mukautetun muodon. Voit käyttää merkkityyliä koko ristiviittauksen lähteessä tai ristiviittauksen sisällä olevassa tekstissä. Kirjassa käytettävät ristiviittausten muodot voidaan synkronoida.

Ristiviittauksen lähdeteksti on muokattavissa, ja se voidaan jakaa usealle riville.

Huomautus:

Ristiviittaukset sisältyvät vietyihin Adobe PDF -tiedostoihin, kun Hyperlinkit-vaihtoehto valitaan InDesignin Vie Adobe PDF -valintaikkunasta. Ristiviittaukset sisältyvät vietyihin SWF-tiedostoihin, kun Hyperlinkit-vaihtoehto valitaan InDesignin Vie SWF -valintaikkunasta.

Erillisissä InCopy-julkaisuissa voit luoda ja muokata ristiviittauksia samoin kuin InDesignissa. Voit uloskirjatuissa jutuissa luoda tai muokata ristiviittauksia, jotka osoittavat saman jutun kappaleisiin kuin lähde, toisen uloskirjatun jutun kappaleisiin, jos InDesign-julkaisu on avattuna, tai minkä tahansa InDesign-julkaisun minkä tahansa jutun tekstiankkureihin.

Ristiviittausten lisääminen

A. Ristiviittauksen lähde julkaisussa B. Valittu kohdekappale C. Luo ristiviittauksen muoto tai muokkaa sitä napsauttamalla tätä. 

Voit katsoa ristiviittausten lisäämistä käsittelevän opetusvideon osoitteessa www.adobe.com/go/lrvid4024_id.

 1. Sijoita lisäyskohta paikkaan, johon haluat lisätä ristiviittauksen.
 2. Tee jokin seuraavista toimista:
  • Valitse Tyyppi > Hyperlinkit ja ristiviittaukset > Lisää ristiviittaus.

  • Valitse Ikkuna > Teksti ja taulukot > Ristiviittaukset ja valitse sitten Hyperlinkit-paneelin valikosta Lisää ristiviittaus.

  • Napsauta Hyperlinkit-paneelin Luo uusi ristiviittaus -painiketta .

 3. Valitse Uusi ristiviittaus -valintaikkunan Linkki kohteeseen -valikosta Kappale tai Tekstiankkuri.

  Jos valitset kohteeksi kappaleen, voit luoda ristiviittauksen mihin tahansa julkaisun kappaleeseen.

  Jos valitset kohteeksi tekstiankkurin, voit luoda ristiviittauksen mihin tahansa tekstiin, jossa olet luonut hyperlinkin kohteen. (Lisätietoja: Hyperlinkin kohteen luominen.) Tekstiankkuri kannattaa luoda erityisesti silloin, kun haluat käyttää eri tekstiä kuin itse kohdekappaleen tekstiä.

 4. Valitse Julkaisu-kohdasta julkaisu, joka sisältää viitattavan kohteen. Kaikki tallennetut avoinna olevat julkaisut näkyvät valikossa. Jos etsimääsi julkaisua ei ole avattu, valitse Selaa, etsi tiedosto ja valitse Avaa.
 5. Valitse vasemmalla olevasta ruudusta kappaletyyli, kuten Head1. Näin voit rajoittaa vaihtoehtoja. Valitse sitten kappale, johon haluat viitata. (Voit myös valita tekstiankkurin, jos Tekstiankkuri on valittuna.)
 6. Valitse Muoto-valikosta käytettävä ristiviittauksen muoto.

  Voit muokata näitä ristiviittausten muotoja tai luoda omia. Katso Ristiviittausten muotojen käyttäminen.

 7. Määritä lähteen hyperlinkin ulkoasu. Katso Hyperlinkin ulkoasun asetukset.
 8. Valitse OK.

Kun lisäät ristiviittauksen, kohdekappaleen alkuun lisätään tekstiankkurin merkki . Voit näyttää tämän merkin, kun valitset Tyyppi > Näytä piilomerkit. Jos tämä merkki siirretään tai poistetaan, ristiviittaus muuttuu ratkaisemattomaksi.

Ristiviittausten muotojen käyttäminen

Uusi ristiviittaus -valintaikkunassa näkyy oletusarvoisesti useita ristiviittausten muotoja Voit muokata ja poistaa näitä oletusmuotoja tai luoda omia muotoja.

Huomautus:

Jos olet poistanut tai muokannut julkaisun ristiviittausten muotoja ja haluat palauttaa ne oletusarvoihin, valitse paneelin valikosta Lataa ristiviittausten muodot ja valitse muokkaamattomat muodot sisältävä julkaisu. Voit myös synkronoida kirjan ristiviittausten muodot.

Voit katsoa ristiviittausten muotojen muokkaamista käsittelevän opetusvideon osoitteessa www.adobe.com/go/lrvid4024_id.

Luo tai muokkaa ristiviittausten muotoja

Toisin kuin muita oletusarvoja, ristiviittausten muotoja voi muokata ja poistaa. Kun muokkaat ristiviittauksen muotoa, tätä muotoa käyttävät lähderistiviittaukset päivitetään automaattisesti.

Voit luoda ja muokata ristiviittausten muotoja vain erillisissä InCopy-julkaisuissa. Artikkelitiedoston ristiviittausten muodot määräytyvät InDesign-julkaisun mukaan.

 1. Tee jokin seuraavista toimista:
  • Valitse Hyperlinkit-paneelin valikosta Määritä ristiviittausten muodot.

  • Kun luot ristiviittauksen tai muokkaat sitä, napsauta Luo tai muokkaa ristiviittausten muotoja -painiketta .

 2. Tee Ristiviittausten muodot -valintaikkunassa jokin seuraavista toimista:
  • Muokkaa muotoa valitsemalla muoto vasemmalta.

  • Muokkaa muotoa valitsemalla muoto uuden muodon pohjaksi ja napsauttamalla sitten Luo muoto -painiketta . Tämä luo valitun muodon kaksoiskappaleen.

 3. Määritä Nimi-kohtaan muodon nimi.
 4. Lisää Määritelmä-tekstiruutuun tekstiä tai poista sitä tarpeen mukaan. Lisää elementtejä valikosta napsauttamalla Elementti-kuvaketta . Jos haluat lisätä ajatusviivoja, välilyöntejä, kysymysmerkkejä tai muita erikoismerkkejä, napsauta Erikoismerkit-kuvaketta .
 5. Jos haluat ottaa merkkityylin käyttöön koko ristiviittauksessa, valitse Ristiviittauksen merkkityyli ja valitse tai luo merkkityyli valikosta.

  Voit Merkkityyli-elementin avulla ottaa merkkityylin käyttöön ristiviittauksen tekstissä.

 6. Tallenna muutokset valitsemalla Tallenna. Valitse OK, kun olet valmis.

Ristiviittauksen elementit

Elementti

Kuvaus

Esimerkki

Sivunumero

Lisää sivunumeron.

sivulla <pageNum/>

sivulla 23

Kappaleen numero

Lisää numeroituun luetteloon ristiviittauksen kappaleen numeron.

Katso <paraNum/>

Katso 1

Tässä esimerkissä vain merkintää "1" käytetään kappaleesta "1. Eläimet."

Kappaleen teksti

Lisää numeroituun luetteloon ristiviittauksen kappaleen tekstin ilman kappaleen numeroa.

Katso "<paraText/>"

Katso "Eläimet"

Tässä esimerkissä vain merkintää "Eläimet" käytetään kappaleesta "1. Eläimet."

Koko kappale

Lisää koko kappaleen; sekä kappaleen numeron että kappaleen tekstin.

Katso "<fullPara/>"

Katso "1 Eläimet"

Osittainen kappale

Voit luoda ristiviittauksen kappaleen ensimmäiseen osaan. Ristiviittauksen loppukohta määritetään erottimella, kuten kaksoispisteellä tai pitkällä ajatusviivalla.

Katso <fullPara delim=":" includeDelim="false"/>

Katso Luku 7

Tässä esimerkissä vain osaa "Luku 7" käytetään otsikosta "Luku 7: Koirat ja kissat".

Määritä erotin (tässä esimerkissä kaksoispiste). Määritä myös, jätetäänkö erotin lähderistiviittauksen ulkopuolelle ("false" tai "0") vai sisällytetäänkö se lähderistiviittaukseen ("true" tai "1").

Lisätietoja: Ristiviittausten luominen osittaisiin kappaleisiin.

Tekstiankkurin nimi

Lisää tekstiankkurin nimen. Voit luoda tekstiankkureita valitsemalla Hyperlinkit-paneelin valikosta Uusi hyperlinkkikohde.

Katso <txtAnchrName/>

Katso Kuva 1

Lukunumero

Lisää luvun numeron.

luvussa <chapNum/>

luvussa 3

Tiedostonimi

Lisää kohdejulkaisun tiedostonimen.

tiedostossa <fileName/>

tiedostossa newsletter.indd

Merkkityyli

Ottaa merkkityylin käyttöön ristiviittauksen tekstissä.

Katso <cs name=”bold”><fullPara/></cs> sivulla <pageNum>

Katso Eläimet sivulla 23.

Määritä merkkityylin nimi ja lisää tunnisteiden <cs name=””> ja </cs> väliin teksti, jossa haluat käyttää merkkityyliä.

Lisätietoja: Merkkityylien käyttäminen ristiviittauksissa.

Ristiviittausten luominen osittaisiin kappaleisiin

Voit suunnitella ristiviittausten muodot niin, että ne sisältävät vain kappaleen ensimmäisen osan. Jos julkaisussasi on esimerkiksi otsikko "Luku 7—Granadasta Barcelonaan", voit luoda ristiviittauksen, joka viittaa vain otsikon osaan "Luku 7".

Ristiviittaus osittaiseen kappaleeseen

A. Ristiviittauksen lähde päättyy pitkään ajatusviivaan (^_) B. Arvo "false" jättää pitkän ajatusviivan lähteen ulkopuolelle 

Kun lisäät Osittainen kappale -elementin, muista seuraavat seikat. Määritä ensin erotin lainausmerkkien sisään. Erotin on merkki, joka päättää kappaleen. Yleisiä erottimia ovat kaksoispiste (Luku 7: Granada), piste (Luku 7. Granada) ja ajatusviiva (Luku 7—Granada). Jos haluat lisätä erikoismerkin, kuten pitkän ajatusviivan (^_), pitkän välilyönnin (^m) tai luettelomerkin (^8), napsauta Erikoismerkit-kuvaketta ja valitse vaihtoehto näyttöön tulevasta valikosta.

Määritä seuraavaksi, sisältyykö erotinmerkki elementtiin (Luku 7—) vai ei (Luku 7). includeDelim="false" jättää erotinmerkin pois, ja includeDelim="true" sisällyttää erotinmerkin mukaan. Merkinnän "false" voi korvata numerolla merkinnällä "0" ja merkinnän "true" merkinnällä "1".

Merkkityylien käyttäminen ristiviittauksissa

Jos haluat korostaa osaa ristiviittauksen tekstistä, käytä Merkkityyli-elementtiä. Tämä elementti kostuu kahdesta tunnisteesta. Tunniste <cs name="tyylin_nimi"> ilmaisee, mitä tyyliä käytetään, ja tunniste </cs> päättää merkkityylin. Näiden tunnisteiden välissä olevat tekstit ja elementit muotoillaan määritetyllä tyylillä.

Merkkityylin käyttäminen ristiviittauksen osassa

A. Tämä tunniste käyttää ”Punainen”-nimistä merkkityyliä. B. Tämä tunniste päättää merkkityylimuotoilun. C. Ristiviittauksen lähteen lopussa on käytössä "Lihavointi"-niminen merkkityyli. 

 1. Luo tarvittava merkkityyli.
 2. Luo Ristiviittausten muodot -valintaikkunassa haluamasi muoto tai muokkaa aiemmin luotua muotoa.
 3. Valitse Määritelmä-kohdasta teksti ja elementit, joissa haluat käyttää merkkityyliä.
 4. Valitse määritelmäluettelon oikealla puolella olevasta valikosta Merkkityyli.
 5. Kirjoita merkkityylin nimi lainausmerkkien väliin täsmälleen siinä muodossa, jossa se näkyy Merkkityylit-paneelissa.

  Kirjainkoolla on merkitystä merkkityylien nimissä. Jos merkkityyli kuuluu ryhmään, kirjoita ryhmän nimi ja kaksoispiste ennen merkkityyliä. Esimerkki Tyyliryhmä 1: Punainen.

 6. Tallenna muoto valitsemalla Tallenna ja valitse sitten OK.

Ristiviittausten muotojen lataaminen (tuominen)

Kun lataat ristiviittausten muotoja toisesta julkaisusta, saapuvat muodot korvaavat samannimiset olemassa olevat muodot.

Voit tuoda muotoja InCopyssa vain erillisiin julkaisuihin. Et voi tuoda muotoja InCopy-julkaisusta InDesign-julkaisuun. Jos InCopyn uusi tai muokattu muoto on ristiriidassa InDesign-julkaisun muodon kanssa, kun juttu kirjataan ulos, InDesign-muotoa pidetään ensisijaisena muotona.

 1. Valitse Hyperlinkit-paneelin valikosta Lataa ristiviittausten muodot.
 2. Kaksoisnapsauta julkaisua, joka sisältää tuotavat ristiviittausten muodot.

Synkronoimalla kirjan voit jakaa ristiviittausten muodot julkaisuissa.

Ristiviittausten muotojen poistaminen

Et voi poistaa ristiviittausten muotoja, jotka on otettu käyttöön julkaisun ristiviittauksissa.

 1. Valitse Ristiviittausten muodot -valintaikkunasta muoto, jonka haluat poistaa.
 2. Napsauta Poista muoto -painiketta  .

Ristiviittausten hallinta

Kun lisäät ristiviittauksen, sen tila näkyy Hyperlinkit-paneelissa. Kuvakkeet ilmaisevat esimerkiksi, näkyykö teksti taittopöydällä , sivupohjassa , kätketyllä tasolla , ylijuoksevassa tekstissä  tai kätketyssä tekstissä . Tällaisiin kohdealueisiin viittaavat ristiviittaukset ovat ratkaisemattomia. Paneelin avulla voit selvittää myös, onko kohdekappaletta muokattu  (eli onko se vanhentunut) tai puuttuuko se . Kohdeteksti puuttuu, jos kohdetekstiä tai kohdetekstin sisältävää tiedostoa ei löydy. Näet työkaluvihjeen kuvauksen, kun siirrät hiiriosoittimen kuvakkeen päälle.

Voit hallita ristiviittauksia InCopyssa vain, jos juttu on kirjattu ulos muokattavaksi.

Päivitä ristiviittaukset

Päivityskuvake ilmaisee, että ristiviittauksen kohdetekstiä on muutettu tai ristiviittauksen lähdetekstiä on muokattu. Ristiviittauksen päivittäminen on helppoa. Jos kohde siirtyy toiselle sivulle, ristiviittaus päivitetään automaattisesti.

Kun päivität ristiviittauksen, lähdetekstiin tehdyt muotoilumuutokset poistetaan.

Tulostettaessa ohjelma ilmoittaa, jos mukana on vanhentuneita tai ratkaisemattomia ristiviittauksia.

Huomautus:

Voit katsoa myös Esitarkastus-paneelista, ovatko ristiviittaukset vanhentuneita tai ratkaisemattomia. Kun määrität profiilia, valitse Teksti-osasta Ristiviittaukset.

 1. Valitse haluamasi vanhentuneet ristiviittaukset. Jos haluat päivittää kaikki ristiviittaukset, varmista, ettei yhtään ristiviittausta ole valittuna.
 2. Tee jokin seuraavista toimista:
  • Napsauta Hyperlinkit-paneelin Päivitä ristiviittaukset -painiketta .

  • Valitse Hyperlinkit-paneelin valikosta Päivitä ristiviittaukset.

  • Valitse Teksti > Hyperlinkit ja ristiviittaukset > Päivitä ristiviittaus.

Voit päivittää kirjan kaikki ristiviittaukset valitsemalla Kirja-paneelin valikosta Päivitä kaikki ristiviittaukset. Ohjelma ilmoittaa, jos jokin ristiviittaus on ratkaisematta.

Jos puuttuva kohdeteksti siirretään toiseen julkaisuun tai jos kohdetekstin sisältävä julkaisu nimetään uudelleen, voit linkittää ristiviittauksen uudelleen. Tällöin lähderistiviittaukseen tehdyt muutokset poistetaan.

 1. Valitse Hyperlinkit-paneelin Ristiviittaukset-osasta ristiviittaus, jonka haluat linkittää uudelleen.
 2. Valitse Hyperlinkit-paneelin valikosta Linkitä ristiviittaus uudelleen.
 3. Etsi julkaisu, joka sisältää kohdetekstin, ja valitse Avaa.

Jos tässä julkaisussa on muita kohdetekstejä, voit linkittää myös niiden ristiviittaukset uudelleen.

Ristiviittausten muokkaus

Voit muuttaa lähderistiviittauksen ulkoasua tai määrittää toisen muodon muokkaamalla ristiviittausta. Jos muokkaat toiseen julkaisuun viittaavaa ristiviittausta, julkaisu aukeaa automaattisesti.

 1. Tee jokin seuraavista toimista:
  • Valitse Tyyppi > Hyperlinkit ja ristiviittaukset > Ristiviittausasetukset.

  • Kaksoisnapsauta Hyperlinkit-paneelin Ristiviittaukset-osassa ristiviittausta, jota haluat muokata.

  • Valitse ristiviittaus ja valitse sitten Hyperlinkit-paneelin valikosta Ristiviittausasetukset.

 2. Muokkaa ristiviittausta ja valitse sitten OK.

Ristiviittausten poistaminen

Kun poistat ristiviittauksen, lähderistiviittaus muunnetaan tekstiksi.

 1. Valitse Hyperlinkit-paneelin Ristiviittaukset-osasta ristiviittaukset, jotka haluat poistaa.
 2. Napsauta poistokuvaketta tai valitse paneelivalikosta Poista hyperlinkki tai ristiviittaus.
 3. Vahvista valinta valitsemalla Kyllä.

Voit poistaa ristiviittauksen kokonaan myös valitsemalla ristiviittauksen ja poistamalla sen.

Ristiviittauksen lähdetekstin muokkaaminen

Voit muokata ristiviittauksen lähdetekstiä. Ristiviittauksen tekstiä kannattaa muokata, sillä tällöin voit muuttaa merkkiväliä tai sanojen välejä tarpeen mukaan copyfit-toimintoja varten tai tehdä muita muutoksia. Ota kuitenkin huomioon, että jos päivität ristiviittauksen tai linkität sen uudelleen, kaikki paikalliset muotoilumuutokset poistetaan.

 Adobe

Pyydä apua nopeammin ja helpommin

Oletko uusi käyttäjä?