Parivälistys ja merkkiväli

Tietoja parivälistyksestä ja merkkivälistä

Merkkivälin määrittäminen on tietyn kirjainparin välin lisäämistä tai vähentämistä. Merkkiväli-asetuksella voi tiivistää tai väljentää kirjainjoukon merkkien välejä.

Huomautus:

Parivälistys- ja merkkitiheysasetukset vaikuttavat myös japanilaiseen tekstiin, mutta normaalisti niillä muutetaan latinalaisten merkkien välejä.

Parivälistystyypit

Kirjainten etäisyyttä toisiinsa nähden voi säätää automaattisesti käyttämällä taulukkoarvoja tai optista parivälistystä. Taulukkoarvoihin perustuvassa parivälistyksessä käytetään useimpiin kirjasimiin määritettyjä arvoja. Välistyspareissa on tiettyjen merkkiparien välistysarvot. Näitä ovat esimerkiksi LA, P., To, Tr, Ta, Tu, Te, Ty, Wa, WA, We, Wo, Ya ja Yo.

InCopy käyttää oletuksena taulukkoarvoihin perustuvaa parivälistystä, jolloin välistysparit otetaan huomioon automaattisesti tekstiä tuotaessa tai kirjoitettaessa. Poista taulukkoarvoihin perustuva parivälistys käytöstä valitsemalla "0".

Optisella parivälistyksellä voi säätää peräkkäisten merkkien väliä niiden ulkoasun perusteella. Joissakin kirjasimissa on tarkkoja välistyspariasetuksia. Jos kirjasimessa on vain vähän parivälistysarvoja, jos ne puuttuvat kokonaan tai jos samalla rivillä käytetään kahta eri kirjasinta tai kirjasinkokoa, voidaan käyttää optista parivälistystä.

Optisella parivälistyksellä voi säätää peräkkäisten merkkien väliä niiden ulkoasun perusteella, ja se on optimoitu länsimaisia merkkejä varten. Joissakin kirjasimissa on tarkkoja välistyspariasetuksia. Jos kirjasimessa on vain vähän parivälistysarvoja, jos ne puuttuvat kokonaan tai jos samalla rivillä käytetään kahta eri kirjasinta tai kirjasinkokoa, dokumentin länsimaisessa tekstissä voidaan käyttää optista parivälistystä.

Before applying the optical kerning option to the “W” and “a” pair (top), and after (bottom)

Voit käyttää myös manuaalista parivälistystä, joka sopii kahden kirjaimen välin säätämiseen. Merkkitiheys ja manuaalinen merkkiväli ovat kumulatiivisia, joten voit ensin säätää kirjainparien välit ja tiivistää tai väljentää merkkijoukkoja muuttamatta kirjainparien suhteellista väliä.

Merkkipariväli ei ole sama kuin Palstaan sovitus -valintaikkunan Sanaväli-asetus, sillä se muuttaa parivälistysarvoa vain sanan ensimmäisen merkin ja sitä edeltävän välilyönnin välillä.

Kerning and tracking

A. Original B. Kerning applied between “W” and “a” C. Tracking applied 

Parivälistyksen ja merkkivälin mittaaminen

Voit käyttää valitussa tekstissä parivälistystä, merkkiväliä tai molempia. Merkkivälin ja parivälistyksen mittayksikkö on 1/1000 em. Tämä mittayksikkö on suhteessa käytettävään kirjasinkokoon. Kuuden pisteen kirjasimessa 1 em vastaa 6:ta pistettä ja 10 pisteen kirjasimessa 1 em vastaa 10:tä pistettä. Parivälistys ja merkkiväli suhteutetaan aina käytettyyn kirjasinkokoon.

Merkkitiheys ja manuaalinen merkkiväli ovat kumulatiivisia, joten voit ensin säätää kirjainparien välit ja tiivistää tai väljentää merkkijoukkoja muuttamatta kirjainparien suhteellista väliä.

Jos viet lisäyskohdan kahden kirjaimen väliin, InCopy näyttää parivälistysarvot Merkki- ja Ohjaus-välilehdessä. Taulukkoarvoihin perustuvat ja optiset parivälistysarvot (tai määritetyt välistysparit) näkyvät suluissa. Jos valitset sanan tai tekstialueen, InCopy näyttää merkkiväliarvot Merkki- ja Ohjaus-välilehdessä.

Parivälistyksen käyttäminen tekstissä

Voit käyttää kumpaa tahansa kahdesta automaattisesta parivälistystyypistä, taulukkoarvoihin perustuvaa parivälistystä tai optista parivälistystä. Voit myös säätää kirjainten väliä manuaalisesti.

Taulukkoarvoihin perustuvan parivälistyksen käyttäminen

 1. Vie lisäyskohta niiden merkkien väliin, joiden parivälistyksen haluat määrittää, tai valitse teksti.
 2. Valitse Merkki- tai Ohjaus-välilehden Parivälistys-valikosta  Kirjasimen taulukkoarvot.
 3. Valitse Merkki- tai Ohjaus-välilehden Parivälistys -valikosta Kirjasimen taulukkoarvot tai Kirjasimen taulukkoarvot - vain länsimainen.
Huomautus:

Jos Kirjasimen taulukkoarvot ‑asetusta käytetään kirjasimiin (myös joihinkin japanilaisiin OpenType-kirjasimiin), joissa ei ole merkkiparivälin tietoja, kunkin merkin välistykseksi asetetaan 0, eikä merkkejä tihennetä.

Estä kirjasimen sisäisten parivälistysarvojen käyttäminen valitussa tekstissä valitsemalla Parivälistys-valikosta ”0”.

Huomautus:

Oletusasetus on Kirjasimen taulukkoarvot - vain länsimainen. Kun Kirjasimen taulukkoarvot - vain länsimainen -asetusta käytetään länsimaisiin OpenType-kirjasimiin, parivälistys on sama kuin Kirjasimen taulukkoarvot ‑asetuksen ollessa valittuna. Kun Kirjasimen taulukkoarvot - vain länsimainen ‑asetusta käytetään CJK OpenType ‑kirjasimiin, vain länsimaiset merkit välistetään välistyspareilla, aivan kuin Kirjasimen taulukkoarvot ‑asetuksen ollessa valittuna. CJK-merkkejä ei välistetä, aivan kuin asetuksena olisi 0. Poista tästä syystä parivälistys käytöstä valitsemalla 0.

Huomautus:

Jos käytät japanilaisessa OpenType-kirjasimessa kirjasimien taulukkoarvoihin perustuvaa parivälistystä, suosittelemme, että valitset ohjauspaneelin valikosta OpenType > Käytä suhteutettuja kirjasimen taulukkoarvoja. Näin voit välttää tarpeettomat manuaaliset parivälistyksen säädöt.

Optisen parivälistyksen käyttäminen

 1. Vie lisäyskohta niiden merkkien väliin, joiden parivälistyksen haluat määrittää, tai valitse haluamasi teksti.
 2. Valitse Merkki- tai Ohjaus-välilehden Parivälistys-valikosta  Optinen.
Huomautus:

Optinen parivälistys on suunniteltu länsimaisten merkkimuotojen perusteella. Voit käyttää tätä toimintoa myös CJK-kirjasimien kanssa, mutta tarkista aina toiminnon tulokset.

Parivälistyksen säätäminen manuaalisesti

 1. Sijoita kohdistin tekstityökalulla  kahden merkin väliin.
  Huomautus:

  Jos olet valinnut tekstialueen, et voi säätää parivälistystä manuaalisesti (vaihtoehdot ovat Kirjasimen taulukkoarvot, Optinen tai 0). Säädä sen sijaan merkkitiheyttä.

  Huomautus:

  Jos olet valinnut tekstialueen, et voi säätää parivälistystä manuaalisesti (vaihtoehdot ovat Kirjasimen taulukkoarvot, Kirjasimen taulukkoarvot - vain länsimainen, Optinen tai 0). Säädä sen sijaan merkkitiheyttä.

 2. Tee jokin seuraavista toimista:
  • Kirjoita tai valitse Merkki- tai Ohjaus-välilehden Parivälistys-valikosta numeroarvo.

  • Voit vähentää ja lisätä kahden merkin välistä parivälistystä näppäinyhdistelmällä Alt+vasen/oikea nuolinäppäin (Windows) tai Optio+vasen/oikea nuolinäppäin (Mac OS).

Parivälistys muuttuu sen verran kuin Yksiköt ja lisäykset -valintaikkunan Parivälistys-asetuksessa on määritetty. Kun painat pikanäppäintä ja pidät alhaalla Ctrl- tai komentonäppäintä, parivälistykseksi määritetään Parivälistys-asetusten arvo kerrottuna viidellä.

Parivälistyksen oletuslisäyksen muuttaminen

 1. Kirjoita Asetukset-valintaikkunan Yksiköt ja lisäykset -osaan uusi parivälistysarvo ja valitse OK.

Parivälistyksen poistaminen käytöstä valitulta tekstiosalta

 1. Valitse teksti.
 2. Kirjoita tai valitse 0 Merkki- tai Ohjaus-välilehden Parivälistys-valikossa.

Parivälistyksen ja merkkivälin voi palauttaa myös painamalla Alt+Ctrl+Q (Windows) tai optio+komento+Q (Mac OS). Tällöin aiemmin määritetyt parivälistysarvot korvautuvat kirjasimen taulukkoarvoilla.

Merkkitiheyden säätäminen

 1. Valitse merkkijoukko.
 2. Kirjoita jokin numero Merkki- tai Ohjaus-välilehden kohtaan Merkkiväli  .

Tekstin valitseminen, kun tekstissä on mukautettuja parivälistyksiä ja merkkivälejä

Haluat ehkä joskus merkitä tekstin, jossa on käytetty mukautettua merkkiväliä ja parivälistystä. Jos valitset Mukautettu välistys/parivälistys -asetuksen, mukautettua välistystä tai parivälistystä käyttävä teksti merkitään vihreällä korostuksella.

 1. Valitse Muokkaa > Asetukset > Koostaminen (Windows) tai InCopy > Asetukset > Koostaminen (Mac OS).
 2. Valitse Mukautettu välistys/parivälistys ja sitten OK.

Sanojen välisen parivälistyksen säätäminen

 1. Valitse tekstityökalulla  tekstialue ja tee jokin seuraavista toimista:
  • Levennä valittujen sanojen välejä painamalla näppäinyhdistelmää Alt+Ctrl+\ (Windows) tai optio+komento+\ (Mac OS).

  • Kavenna valittujen sanojen välejä painamalla Alt+Ctrl+askelpalautin (Windows) tai optio+komento+Delete (Mac OS).

  • Voit kertoa parivälistysarvon viidellä pitämällä vaihtonäppäimen alhaalla.

 Adobe

Pyydä apua nopeammin ja helpommin

Oletko uusi käyttäjä?

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
Luovuuskonferenssi

14.–16.10. Miami Beach ja verkossa

Adobe MAX

Luovuuskonferenssi

14.–16.10. Miami Beach ja verkossa

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
Luovuuskonferenssi

14.–16.10. Miami Beach ja verkossa

Adobe MAX

Luovuuskonferenssi

14.–16.10. Miami Beach ja verkossa