Tulostimen asentaminen

Yleensä lopullinen tulostus tehdään Adobe® InDesignissa®. Voit kuitenkin käyttää Adobe InCopya® juttuvedosten tulostamiseen joko Raakateksti-, Juttu- tai Sivuasettelu-näkymästä.

Tulostaminen InCopylla

InCopy muodostaa yleensä linkin InDesign-sivupohjaan. InDesign-julkaisu on tavallisesti lopullisen tulostusprosessin alkulähde, joten monet tuotantokelpoisen tulostusjäljen saavuttamiseen tarvittavat ohjaustoiminnot varataan InDesign-ohjelmalle. Voit kuitenkin käyttää InCopya juttuvedosten tulostamiseen joko Raakateksti-, Juttu- tai Sivuasettelu-näkymästä. Tulosteen ja näytöllä näkyvän julkaisun samankaltaisuus määräytyy näkymä- ja tulostusasetusten perusteella:

  • Raakateksti- ja Juttu-näkymissä InCopy tulostaa muotoilematonta tekstiä yhtenä katkeamattomana palstana (tai useina palstoina). Julkaisun sivuasettelumääritykset ja muotoilut eivät ole näkyvissä.

  • Sivuasettelu-näkymässä InCopy tulostaa julkaisun sellaisena kuin se näkyy näytöllä kehykset ja kaikki muut sivuelementit mukaan lukien.

    InCopy toimii sekä Adobe PostScript®- että ei-PostScript-tulostimien kanssa ja myös muunlaisten tulostuslaitteiden kanssa. Jos käytät PostScript-tulostinta, varmista, että tulostinohjaimessa on oikea PPD (PostScript Printer Description) -tiedosto, joka on asennettu oikein.

Huomautus:

InCopy ei tue PDF Writerin käyttämää muotoa. Jos yrität tulostusta PDF Writer -sovelluksella, tulostuksessa ilmenee viiveitä tai virheitä.

Tietoja tulostinohjaimista

Tulostinohjaimen avulla voit käyttää tulostimen ominaisuuksia suoraan tietokoneen sovelluksilla. Kun käytössä on oikea ohjain, voit käyttää kaikkia tietyn tulostimen ominaisuuksia.

Adobe suosittelee käyttämään uusimpia tulostinohjaimia, jotka on lueteltu seuraavassa taulukossa. Jos vanhan ohjaimen kanssa ilmenee ongelmia, päivitä käyttöjärjestelmään uusin ohjain.

Käyttöjärjestelmä

Tulostinohjain

Windows® XP

Pscript 5 (järjestelmäohjain)

Mac OS 10.2 (tai uudempi)

Sisäinen PS-ohjain Mac OS X -käyttöjärjestelmää varten

Lisätietoja suositelluista ja tuetuista PostScript-tulostinohjaimista sekä asennusohjeet saat Adoben Web-sivuston tulostinohjaimia käsittelevästä osasta.

Jotkin InCopy-tulostusominaisuudet näkyvät sekä InCopyn Tulosta-valintaikkunassa että tulostinohjaimen valintaikkunassa. Yleensä tällaisten päällekkäisten ominaisuuksien asetukset tarvitsee määrittää vain InCopyn Tulosta-valintaikkunassa. InCopy ohittaa kaksinkertaiset asetukset, jotka on määritetty tulostinohjaimen valintaikkunassa. Tämän osan ohjeet auttavat päällekkäisten asetusten käsittelemisessä.

Tulostinohjaimet saattavat tukea ominaisuuksia, joita ei ole InCopy-ohjelmassa, kuten kaksipuolista tulostusta. Näiden ominaisuuksien tuki vaihtelee tulostinohjaimen mukaan. Saat lisätietoja tulostimen valmistajalta.

Jos haluat määrittää tietyn tulostimen asetukset, pääset käsittelemään tulostinohjainta InCopyn Tulosta-valintaikkunan Asetukset-painikkeella. Windowsissa tämä painike avaa valitun tulostimen Ominaisuudet-valintaikkunan. Mac OS -järjestelmässä tämä painike tuo näyttöön Mac OS -järjestelmän vakiomuotoisen Tulosta-valintataulun.

PPD-tiedoston valitseminen

PDF-tiedosto (PostScript Printer Description -tiedosto) mukauttaa valitun PostScript-tulostimen ohjaimen toimintaa. PPD-tiedostossa on tietoa tulostuslaitteesta, kuten tulostimen kirjasimista, tulostusmateriaalien koosta ja suunnasta, optimoiduista rasteritiheyksistä, rasterointikulmista, resoluutiosta sekä väritulostustoiminnoista. Oikean PPD:n määrittäminen ennen tulostamista on tärkeää. Jos PPD-tiedosto vastaa käyttämääsi PostScript-tulostinta tai kirjapainotulostinta, tulostimen asetukset voi valita Tulosta-valintaikkunasta. Voit vaihtaa tilalle toisen tiedoston tarpeidesi mukaan. Sovellukset käyttävät PPD-tiedostoja määrittämään, mitä PostScript-tietoja lähetetään tulostimeen.

Adobe suosittelee, että hankit tulostimeen uusimman version PPD-tiedostosta, jotta tulostusjälki on paras mahdollinen. Monilla tulostuspalveluilla ja painotaloilla on PPD-tiedostot omia painokoneitaan varten. Tallenna PPD käyttöjärjestelmän määrittämään kohteeseen. Lisätietoja on käyttöjärjestelmän ohjeissa.

  1. Windows- ja Mac OS -käyttöjärjestelmissä PPD-tiedosto valitaan samalla tavalla kuin tulostin lisätään. PPD-tiedosto valitaan eri tavoin käyttöjärjestelmästä riippuen. Lisätietoja on käyttöjärjestelmän oppaissa.

Lisää samankaltaisia

 Adobe

Pyydä apua nopeammin ja helpommin

Oletko uusi käyttäjä?