Taulukko- ja solutyylit

Tietoja taulukko- ja solutyyleistä

Taulukko- ja solutyyleillä muotoillaan taulukoita samaan tapaan kuin tekstityyleillä muokataan tekstiä. Taulukkotyyli sisältää taulukon muotoilumääritteitä, jotka vaikuttavat esimerkiksi taulukon reunoihin sekä rivi- ja sarakeviivoihin ja jotka voidaan lisätä yhdellä toiminnolla. Solutyyli määrittää esimerkiksi solujen vierukset, kappaletyylit sekä viivat ja täytöt. Kun tyyliä muokataan, kaikki taulukot tai solut, joissa tyyliä on käytetty, muuttuvat automaattisesti.

Huomautus:

Tekstityylien ja taulukkotyylien välillä on merkittävä ero. Kaikki merkkityylien määritteet voivat olla kappaletyylin osia, mutta solutyylit eivät ole taulukkotyylin osia. Et esimerkiksi voi vaihtaa sisempien solujen reunan väriä taulukkotyylin avulla. Luo sen sijaan solutyyli ja sisällytä se taulukkotyyliin.

[Perustaulukko]- ja [Ei mitään]-tyylit

Jokaisessa uudessa julkaisussa on normaalisti [Perustaulukko]-tyyli, jota voidaan käyttää luoduissa taulukoissa, ja [Ei mitään]-tyyli, jonka avulla voidaan poistaa soluista solutyylit. Voit muokata [Perustaulukko]-tyyliä, mutta et voi poistaa etkä nimetä uudelleen [Perustaulukko]- tai [Ei mitään]-tyyliä.

Solutyylien käyttäminen taulukkotyyleissä

Taulukkotyyliä luodessasi voit määrittää, mitä solutyylejä käytetään taulukon eri osissa: ylä- ja alatunnisteriveillä, vasemman- ja oikeanpuoleisissa sarakkeissa ja leipätekstiriveillä. Voit esimerkiksi valita ylätunnisteriviä varten solutyylin, joka lisää kappaletyylin, ja vasenta ja oikeaa saraketta varten solutyylin, joka lisää sävytaustoja.

Taulukkotyylin alueilla käytettyjä solutyylejä

A. Kappaletyylin sisältävällä solutyylillä muotoiltu ylätunnisterivi B. Vasen sarake C. Leipätekstisolut D. Oikea sarake 

Solutyylin määritteet

Solutyylit eivät välttämättä sisällä kaikkia valitun solun muotoilumääritteitä. Solutyyliä luodessasi voit määrittää, mitkä määritteet sisällytetään. Tällöin solutyylin käyttäminen muuttaa vain haluttuja määritteitä, kuten solun täyttöväriä, ja muut määritteet jäävät ennalleen.

Muotoilujen prioriteetti tyyleissä

Jos taulukon solun muotoiluissa ilmenee ristiriita, seuraava prioriteettijärjestys määrittää, mitä muotoilua käytetään:

Solutyylien prioriteettijärjestys

1. Ylätunniste/alatunniste 2. Vasen sarake/oikea sarake 3. Leipätekstirivit. Jos solu on esimerkiksi sekä otsikko- että vasemmassa sarakkeessa, siinä käytetään otsikkosolutyyliä.

Taulukkotyylien prioriteettijärjestys

1. Solun ohitukset 2. Solutyyli 3. Taulukkotyylistä johdetut solutyylit 4. Taulukon ohitukset 5. taulukkotyyliä. Jos esimerkiksi toinen täyttö lisätään käyttämällä Soluasetukset-valintaikkunaa ja toinen täyttö käyttämällä solutyyliä, Soluasetukset-valintaikkunan mukaista täyttöä käytetään.

Voit katsoa taulukkotyylejä käsittelevän video-opastusohjelman osoitteessa www.adobe.com/go/vid0084_fi.

Taulukkotyylit- ja Solutyylit-paneelien yleiskuvaus

Käytä Taulukkotyylit-paneelia (Ikkuna > Tyylit > Taulukkotyylit), kun luot ja nimeät taulukkotyylejä tai kun lisäät tyylejä valmiisiin taulukkoihin tai luomiisi tai tuomiisi taulukkoihin. Käytä Solutyylit-paneelia (Ikkuna > Tyylit > Solutyylit), kun luot ja nimeät solutyylejä ja lisäät niitä taulukon soluihin. Tyylit tallentuvat julkaisun mukana, ja ne näkyvät paneelissa aina, kun kyseinen julkaisu avataan. Voit tallentaa taulukko- ja solutyylejä ryhminä, jotta niitä on helpompi hallita.

Kun siirrät kohdistimen soluun tai taulukkoon, siinä käytetty tyyli näkyy korostettuna jommassakummassa paneelissa. Taulukkotyylistä johdetun solutyylin nimiä näkyy Solutyylit-alueen vasemmassa alakulmassa. Jos valitset useita tyylejä sisältävän solualueen, mikään tyyleistä ei näy korostettuna ja Solutyylit-paneelissa lukee "(Sekoitettu)".

Taulukkotyylit- tai Solutyylit-paneelin avaaminen

 1. Valitse Ikkuna > Tyylit ja valitse Taulukon tyylit tai Solun tyylit.

Paneelin tyyliluettelon mukauttaminen

 • Valitse Pienet paneelin rivit, jos haluat nähdä tyylit tiivistettyinä.
 • Vedä objektityyli toiseen paikkaan. Voit vetää tyylejä myös luomiisi ryhmiin.
 • Valitse paneelivalikosta Lajittele nimen mukaan, jos haluat lajitella tyylit aakkosjärjestykseen.

Taulukko- ja solutyylien määrittäminen

Jos käsittelet erillistä juttua, voit määrittää, muokata ja käyttää taulukko- ja solutyylejä InCopyssa. Jos tarvitsemasi tyylit ovat toisessa InCopy-julkaisussa, voit tuoda ne nykyiseen julkaisuun. Et voi tuoda taulukko- tai solutyylejä InDesign-julkaisusta.

Voit katsoa taulukkotyylejä käsittelevän video-opastusohjelman osoitteessa www.adobe.com/go/vid0084_fi.

 1. Jos haluat uuden tyylin perustuvan taulukon tai solun muotoiluun, siirrä kohdistin soluun.
 2. Voit halutessasi määrittää solutyyliä varten kappaletyylin.
 3. Valitse Ikkuna > Tyylit > Taulukon tyylit, kun haluat avata Taulukkotyylit-paneelin tai valitse Ikkuna > Tyylit > Solun tyylit, kun haluat avata Solutyylit-paneelin.
 4. Valitse Taulukkotyylit-paneelivalikosta Uusi taulukkotyyli tai Solutyylit-paneelivalikosta Uusi solutyyli.
 5. Kirjoita Tyylin nimi -ruutuun nimi.
 6. Valitse Perustuu-kohdassa tyyli, johon nykyinen tyyli perustuu.
 7. Jos haluat lisätä pikanäppäimen, siirrä kohdistin Pikanäppäin-ruutuun ja varmista, että Num Lock on käytössä. Pidä vaihto- Alt- ja Ctrl-näppäimiä (Windows) tai vaihto-, optio- ja komentonäppäimiä (Mac OS) painettuina ja paina numeronäppäimistön numeronäppäintä. Tyylien pikanäppäimiksi voidaan määrittää vain numeronäppäimistön numeronäppäimiä (ei kirjaimia tai muita numeronäppäimiä).
 8. Jos haluat määrittää muotoilumääritteet, valitse luokka vasemmalta ja valitse sitten määritteet. Jos esimerkiksi haluat liittää solutyyliin kappaletyylin, valitse Yleinen-luokka ja valitse sitten Kappaletyyli-valikosta kappaletyyli.

  Solutyylin asetukset, joille ei ole määritetty arvoa, ohitetaan. Jos et halua asetuksen tallentuvan tyylin osaksi, valitse asetuksen valikosta (Ohita), poista ruudun sisältö tai napsauta valintaruutua niin monta kertaa, että siinä näkyy pieni neliö (Windows) tai viiva (Mac OS).

 9. Jos haluat uuden tyylin näkyvän luomassasi tyyliryhmässä, vedä se tyyliryhmän kansioon.

Taulukkotyylien lataaminen (tuominen) muista julkaisuista

Voit tuoda taulukko- ja solutyylejä toisesta InDesign-julkaisusta aktiiviseen julkaisuun. Voit määrittää, mitkä tyylit ladataan ja mitä tapahtuu, jos ladatulla tyylillä on sama nimi kuin jollakin nykyisen julkaisun tyylillä. Voit tuoda tyylejä myös InCopy-julkaisusta.

Voit tuoda kappale- ja merkkityylejä InDesign- tai InCopy-julkaisusta erilliseen InCopy-julkaisuun tai InDesigniin linkitettyyn InCopy-sisältöön. Voit määrittää, mitkä tyylit ladataan ja mitä tapahtuu, jos ladatulla tyylillä on sama nimi kuin jollakin nykyisen julkaisun tyylillä.

Huomautus:

Jos tuot tyylejä linkitettyyn sisältöön, uudet tyylit lisätään InDesign-julkaisuun, kun sisältö päivitetään. Samalla InDesign-tyyli korvaa sisällössä mahdollisesti olevan toisen samannimisen tyylin.

 1. Valitse Solutyylit- tai Taulukkotyylit-paneelivalikosta Lataa solutyylit, Lataa taulukkotyylit tai Lataa taulukko- ja solutyylit.
 2. Kaksoisnapsauta sitä InDesign-julkaisua, jossa tuotavat tyylit ovat.
 3. Varmista Lataa tyylit -valintaikkunasta, että haluamiesi tyylien vieressä on valintamerkki. Jos jollakin olemassa olevista tyyleistä on sama nimi kuin tuodulla tyylillä, valitse ensin jokin seuraavista Ristiriita nykyisen tyylin kanssa -kohdan asetuksista ja napauta sitten OK-painiketta:

  Käytä tuotavan tyylin määritystä

  Korvaa nykyisen tyylin ladatulla tyylillä ja käyttää uusia määritteitä kaikissa nykyisen julkaisun soluissa, joissa aikaisemmin käytettiin vanhaa tyyliä. Tuotavien ja nykyisten tyylien määritykset näkyvät Lataa tyylit -valintaikkunan alaosassa, jotta voit vertailla niitä.

  Nimeä uudelleen automaattisesti

  Nimeää ladatun tyylin uudelleen. Jos esimerkiksi kummassakin julkaisussa on tyyli nimeltä "Taulukkotyyli 1", ladatun tyylin nimeksi tulee nykyisessä julkaisussa "Taulukkotyyli 1 kopio".

Taulukko- ja solutyylien käyttäminen

Kappale- ja merkkityyleistä poiketen taulukko- ja solutyyleillä ei ole yhteisiä määritteitä. Siksi taulukkotyylin valitseminen ei ohita solujen muotoilua ja solutyylin valitseminen ei ohita taulukon muotoilua. Kun solutyyli valitaan, se poistaa aiemman solutyylin mukaisen muotoilun, mutta ei paikallista solun muotoilua. Vastaavasti taulukkotyyli poistaa aiemman taulukkotyylin mukaisen muotoilun, mutta ei poista Taulukkoasetukset-valintaikkunassa märitettyjä ohituksia.

Tyylit-paneelissa näkyy plusmerkki (+) nykyisen solu- tai taulukkotyylin vieressä, jos valittu solu tai taulukko on muotoiltu muullakin tavalla kuin tyyliä käyttäen. Tällaisia lisämuotoiluja kutsutaan ohituksiksi.

 1. Siirrä kohdistin taulukkoon tai valitse solut, joissa haluat käyttää tyyliä.
 2. Tee jokin seuraavista:
  • Napsauta taulukkoa tai solua Taulukkotyylit- tai Solutyylit-paneelissa (valitse Ikkuna > Tyylit > Taulukon tyylit tai Solun tyylit). Jos tyyli on tyyliryhmässä, laajenna ryhmä, jotta näet tyylin.

  • Paina tyylille määritettyä pikanäppäintä. (Varmista, että Num Lock on käytössä.)

Taulukko- tai solutyylin luominen toisen tyylin pohjalta

Voit luoda linkkejä samankaltaisten tyylien välille luomalla perustyylejä eli ylätyylejä. Kun muokkaat ylätyyliä, jokainen alityylien vastaava määrite muuttuu. Taulukkotyylit perustuvat normaalisti [Ei taulukkotyyliä] -tyyliin ja solutyylit [Ei mitään] -tyyliin.

 1. Luo uusi tyyli.
 2. Valitse ylätyyli Uusi kappaletyyli- tai Uusi merkkityyli -valintaikkunan Perustuu-valikosta. Uutta tyyliä kutsutaan alityyliksi.
 3. Määritä uuden tyylin muotoilu, jotta se eroaa ylätyylistä.

Taulukko- ja solutyylien muokkaaminen

Yksi tyylien käyttämisen eduista on se, että tyylin määritystä muutettaessa kaikki kyseisellä tyylillä muotoillut tekstit muuttuvat uuden tyylimäärityksen mukaisiksi.

Huomautus:

jos muotoilet InDesign-julkaisuun linkitetyn InCopy-sisällön tyylejä, muutokset korvautuvat linkitettyä sisältöä päivitettäessä.

 1. Tee jokin seuraavista:
  • Jos et halua käyttää tyyliä valitussa taulukossa tai solussa, napsauta hiiren kakkospainikkeella (Windows) tai Control-osoita (Mac OS) Tyylit-paneelissa näkyvää tyyliä ja valitse sitten Muokkaa[tyylin nimi].

  • Kaksoisnapsauta tyylin nimeä Tyylit-paneelissa tai valitse ensin tyyli ja sitten Tyylit-paneelivalikosta Tyyliasetukset. Huomaa, että tässä tapauksessa solutyyliä käytetään valitussa solussa tai taulukkotyyliä valitussa taulukossa. Jos taulukkoa ei ole valittu, napsautettu taulukkotyyli muuttuu seuraavaksi luotavien taulukkojen oletustyyliksi.

 2. Muuta valintaikkunan asetuksia ja napsauta sitten OK-painiketta.

Taulukko- ja solutyylien poistaminen

Kun poistat tyylin, voit valita sen tilalle toisen tyylin ja valita, säilytetäänkö muotoilu.

 1. Valitse Tyylit-paneelista tyyli.
 2. Tee jokin seuraavista:
  • Valitse paneelivalikosta Poista tyyli.

  • Napsauta paneelin alaosassa näkyvää Poista-kuvaketta  tai vedä tyyli Poista-kuvakkeeseen.

  • Napsauta hiiren kakkospainikkeella (Windows) tai Control-osoita (Mac OS) tyyliä ja valitse Poista tyyli. Tästä menetelmästä on hyötyä varsinkin silloin, kun poistetaan tyyli käyttämättä sitä valitussa solussa tai taulukossa.

 3. Valitse korvaava tyyli.

  Jos valitset korvaavaksi taulukkotyyliksi [Ei taulukkotyyliä] tai korvaavaksi solutyyliksi [Ei mitään], valitse Säilytä muotoilu, jotta tyylillä muotoiltu taulukon tai solu jää ennalleen. Teksti säilyttää muotoilunsa, mutta ei ole enää liitetty tyyliin.

 4. Valitse OK.

Taulukko- tai solutyylien määrittäminen uudelleen nykyisen muotoilun perusteella

Kun olet käyttänyt tyyliä, voit ohittaa minkä tahansa sen asetuksista. Jos olet tyytyväinen muutoksiin, voit määrittää tyylin uudelleen, jotta uusi muotoilu säilyy.

Huomautus:

jos määrität uudelleen InDesign-julkaisuun linkitetyn InCopy-sisällön tyylejä, muutokset korvautuvat linkitettyä sisältöä päivitettäessä.

 1. Siirrä kohdistin taulukkoon tai soluun, joka on muotoiltu uudelleenmääritettävällä tyylillä.
 2. Tee taulukkoon tai soluun tarvittavat muutokset.
 3. Valitse Tyylit-paneelivalikosta Määritä tyyli uudelleen.
Huomautus:

Solutyylien osalta Määritä tyyli uudelleen -komento on käytettävissä vain, jos solutyyliin kuuluvia määritteitä on muutettu Jos esimerkiksi solutyyliin kuuluu punainen täyttö ja soluun on lisätty sininen täyttö, tyyli voidaan määritellä uudelleen kyseisen solun perusteella. Jos muutettu määrite on ohitettu solutyylissä, tyyliä ei voi määritellä uudelleen.

Taulukko- ja solutyylien ohittaminen

Kun olet käyttänyt taulukko- tai solutyyliä, voit ohittaa minkä tahansa sen asetuksista. Taulukkotyyli ohitetaan muuttamalla Taulukkoasetukset-valintaikkunan asetuksia. Solutyyli ohitetaan muuttamalla Soluasetukset-valintaikkunan asetuksia tai vaihtamalla viiva tai täyttö muiden paneelien avulla. Jos valitaan ohituksen sisältävä taulukko tai solu, Tyylit-paneelissa näkyy plusmerkki (+) tyylin vieressä.

Voit poistaa taulukon ja solun ohitukset käyttäessäsi tyyliä. Voit myös poistaa ohitukset taulukosta tai solusta, jossa on jo käytetty tyyliä.

Huomautus:

Jos tyylin vieressä on plusmerkki (+), saat ohitusmääritteiden kuvauksen näkyviin pitämällä hiiren osoitinta tyylin päällä.

Ohitusten säilyttäminen tai poistaminen taulukkotyyliä käytettäessä

 • Jos haluat käyttää taulukkotyyliä, säilyttää solutyylit ja poistaa ohitukset, pidä Alt-näppäintä (Windows) tai optionäppäintä (Mac OS) painettuna napsauttaessasi Taulukkotyylit-paneelissa näkyvää tyyliä.
 • Jos haluat käyttää taulukkotyyliä ja poistaa solutyylit ja ohitukset, pidä Alt- ja vaihtonäppäimiä (Windows) tai optio- ja vaihtonäppäimiä (Mac OS) painettuina napsauttaessasi Taulukkotyylit-paneelissa näkyvää tyyliä.
Huomautus:

Napsauta hiiren kakkospainikkeella (Windows) tai Control-osoita (Mac OS) Taulukkotyylit-paneelissa näkyvää tyyliä ja valitse sitten Käytä [taulukkotyyli], poista solutyylit. InDesign käyttää taulukkotyyliä ja poistaa solutyylit.

Ohitusten poistaminen solutyyliä käytettäessä

 1. Jos haluat käyttää solutyyliä ja poistaa ohitukset, pidä Alt-näppäintä (Windows) tai optionäppäintä (Mac OS) painettuna napsauttaessasi Solutyylit-paneelissa näkyvää tyyliä.
  Huomautus:

  Vain solutyyliin sisältyvät määritteet tulkitaan ohituksiksi. Jos esimerkiksi solutyyliin kuuluu punainen täyttö ja kaikki muut määritteet ovat ohitettuja, muiden asetusten muuttamista ei tulkita ohitukseksi.

Solutyylin määrittämättömien määritteiden poistaminen

 1. Valitse Solutyylit-paneelin valikosta Poista määritteet, jotka eivät ole tyylin määrittämiä.

Taulukon tai solun ohitusten poistaminen

 1. Valitse ohitukset sisältävä taulukko tai solut.
 2. Napsauta Tyylit-paneelin Poista valinnan ohitukset -kuvaketta  tai valitse Tyylit-paneelivalikosta Poista ohitukset.

Kun katkaiset taulukon tai solujen ja niissä käytetyn tyylin välisen linkin, taulukon tai solujen muotoilu säilyy. Tyylin myöhemmät muutokset eivät enää vaikuta niihin.

 1. Valitse solut, joissa tyyliä on käytetty.
 2. Valitse Tyylit-paneelivalikosta Katkaise linkki tyyliin.
Adobe-logo

Kirjaudu sisään tiliisi