Digikameroiden raakatietojen julkinen arkistointimuoto

Raakatiedostomuotoja suositaan digikuvien käsittelyssä, koska kuvia voidaan tällöin käsitellä entistä luovemmin. Kameroissa kuitenkin käytetään monenlaisia raakatiedostomuotoja, joiden tekniset tiedot eivät ole julkisesti saatavana. Tästä johtuen monet ohjelmistosovellukset eivät pysty lukemaan kaikkia raakatiedostoja. Niinpä kameravalmistajien omien raakatiedostojen käyttö pitkäaikaisena arkistointiratkaisuna on riskialtista, ja tällaisten tiedostojen jakaminen monimutkaisissa käsittelyprosesseissa on haastavaa.

DNG_logo_blue

Digital Negative (DNG) on yleisesti saatavana oleva muoto, jota voidaan käyttää eri kameroista peräisin olevien raakakuvien arkistointiin. Se auttaa ratkaisemaan yhtenäisen standardin puuttumisesta aiheutuvan ongelman eri kameramallien luomien raakatiedostojen yhteydessä ja varmistaa, että valokuvaajat voivat käyttää tiedostojaan helposti.


Apple, Google ja sadat muut ohjelmistovalmistajat ovat kehittäneet DNG-tuen ohjelmiinsa. Lisäksi Leica, Casio, Ricoh, Samsung ja Pentax ovat tuoneet markkinoille kameroita, joissa on suora DNG-tuki. Lisätietoja on Camera Raw -ohjeessa.

Digital Negative -muodon lisäksi Adobe tarjoaa ilmaisen Adobe DNG Converter -ohjelman (Windows | Mac OS), jolla voi muuntaa suosittujen kameramallien raakatiedostoja helposti. Ohjelmistokehittäjät ja -valmistajat voivat ladata käyttöönsä DNG:n tekniset tiedot (PDF, 742 kt). DNG-muotoa tuetaan seuraavissa ohjelmistoversioissa: Photoshop CS – Photoshop , Photoshop Elements 3–12 ja kaikki Lightroom-versiot.

Siirry:

Tärkeimmät edut

Valokuvaajat:

  • DNG-muotoa käytettäessä kuvia voi arkistoida huoletta, sillä digikuvien käsittelyohjelmistoissa voidaan jatkossa avata raakatiedostoja entistä helpommin.
  • Kun raakakäsittelyssä käytetään vain yhtä muotoa, työnkulut tehostuvat käsiteltäessä useista kameramerkeistä ja -malleista peräisin olevia raakatiedostoja.
  • Kameravalmistajien on helppo käyttää tiedostomuotoa, jonka dokumentaatio on julkinen, joka on helposti saatavilla ja jota päivitetään teknisten muutosten mukaan.

Laite- ja ohjelmistovalmistajat:

  • DNG:n ansiosta uuden kameran käyttöönotolle ei enää ole esteitä, sillä uusien mallien raakatiedostoja tuetaan välittömästi Photoshopissa ja muissa sovelluksissa.
  • DNG-muoto saa aikaan säästöjä tutkimus- ja kehityskustannuksissa, sillä uusia muotoja ei tarvitse kehittää ja kameran testaaminen helpottuu.
  • Kun käytössä on yleinen muoto, eri valmistajien ohjelmistoissa voidaan säädellä muunnosten laatua aiempaa tarkemmin.
  • Muotoa käytettäessä DNG-tiedostoihin voidaan lisätä yksityisiä metatietoja, jolloin tiedostojen erottaminen on helppoa.

Resurssit

Profiles SDK (huhtikuu 2018)

Profiles SDK tarjoaa resursseja Lightroom Classic CC 7.3:ssa, Lightroom CC 1.3:ssa ja Camera Raw 10.3:ssa esiteltyjen laajennettujen profiilien luontiin.

Lataa (ZIP, 68 Mt)

Tekniset DNG 1.5.0.0 -tiedot (toukokuu 2019)

Lataa dokumentti, jossa kuvataan kameran raakatiedostojen vapaasti käytettävissä oleva tallennusmuoto. Muotoa voivat käyttää eri laite- ja ohjelmistotoimittajat.

Lisätietoja (PDF, 742 kt)

DNG SDK

DNG SDK tarjoaa tukea DNG-tiedostojen lukemiseen ja kirjoittamiseen sekä niiden muuntamiseen muotoon, jossa niitä on helppo katsella ja käsitellä kuvantamissovelluksilla. SDK voi toimia ensiapuna, kun DGN-tukea tarvitaan vanhoissa kuvankäsittelysovelluksissa tai kameroissa.  Lataa: MacWin

DNG Profile Editor (syyskuu 2012)

DNG Profile Editor on ilmaisohjelmisto, jolla voi luoda ja muokata kameraprofiileja.

Lisätietoja (PDF, 3,93 Mt)
Lataa:  MacWin

DNG-tiedostot komentorivikäyttöliittymässä

(Adobe DNG Converter 5.4 ja sitä uudemmat versiot)

Lisätietoja (PDF, 71 kt)

Adobe Lens Profile Creator

Adobe® Lens Profile Creator on ilmainen apuohjelma, jolla voi luoda helposti linssiprofiileja Photoshop-tuoteperheen tuotteisiin, kuten Photoshopiin, Camera Raw -laajennukseen ja Lightroomiin. Linssiprofiilissa kuvataan tietyn objektiivin optiset vääristymät ja kerrotaan, kuinka vääristymät voi korjata kyseisellä objektiivilla otetuista kuvista. Lisätietoja on käyttöoppaassa (PDF, 1,64 Mt).  Lataa: MacWin

Adobe Lens Profile Downloader

Huomautus:

Adobe Lens Profile Downloaderin kehittäminen lopetettiin 1.1.2018, eikä se ole enää ladattavissa. Adoben kehitystiimi lisää uusia linssiprofiileja jokaisessa julkaisuversiossa. Voit myös pyytää tiettyjä linssiprofiileita täällä.

Vaaleat

Adobe Photoshop Lightroom

Adobe Photoshop Lightroom -ohjelmisto on nykyisin erittäin tärkeä osa digikuvien käsittelyä. Kuvia voi nyt tuoda, käsitellä, hallita ja esitellä nopeasti yhdestä otoksesta aina kokonaiseen kuvasarjaan. Maailmanluokan korjaustyökalut, tehokkaat järjestelytoiminnot ja joustavat tulostusmahdollisuudet nopeuttavat työskentelyä. Lightroomin ansiosta voit käyttää entistä vähemmän aikaa tietokoneella ja entistä enemmän aikaa kameran takana.

Kattava valokuvausratkaisu

Kuvia voi muokata, hallita ja esitellä Lightroomissa, josta ne voi siirtää edelleen Photoshopiin pikselitason muokkausta ja asettelua varten. Yhdessä Lightroom ja Photoshop tarjoavat kattavimman mahdollisen digikuvausratkaisun.

Lataukset

Adobe DNG Converter on ilmainen apuohjelma, jolla voi muuntaa tiedostoja yli 600 kamerasta DNG-muotoon. Voit siis muuntaa tiedostot kameran omasta muodosta yleiseen DNG-raakatiedostomuotoon.

Adobe DNG Converter Mac OS -käyttöjärjestelmään
Adobe DNG Converter Windows-käyttöjärjestelmään

DNG-tietojen patenttilupa

Digital Negative (DNG) -muodon patenttilupa

Digital Negative (DNG) -kuvatiedostomuodossa voidaan tallentaa kameran raakatiedot ja käyttää niitä useissa laitteissa ja ohjelmistoissa. Adobe on julkaissut DNG-muodon tiedot kannustaakseen tiedostomuodon käyttöönottoon ja yhdenmukaiseen käyttöön. Julkaistu dokumentti toimii Adoben myöntämänä patenttilupana yksityishenkilöille ja organisaatioille, jotka haluavat kehittää, markkinoida ja/tai jakaa DNG-tiedostomuodon mukaisten kuvatiedostojen lukemiseen ja/tai kirjoittamiseen pystyviä laitteita ja ohjelmistoja.

Oikeuksien myöntäminen

Alla olevien ehtojen mukaisesti ja ainoastaan DNG-muodon mukaisten kuvatiedostojen lukemista ja kirjoittamista koskien Adobe myöntää kaikille yksityishenkilöille ja organisaatioille maailmanlaajuisen, lisenssimaksuttoman, ei-siirrettävän, ei-yksinomaisen, kaikkien olennaisten vaatimusten mukaisen oikeuden tehdä, olla tehnyt, käyttää, myydä, tuoda ja jakaa yhteensopivia tuotoksia.

Yhteensopiva tuotos tarkoittaa ohjelmistotuotteen tai laitteen osaa, joka lukee tai kirjoittaa DNG-muodon mukaisia tiedostoja.

DNG-muoto tarkoittaa Adoben julkaiseman DNG-muodon kaikkia versioita (esimerkiksi versio 1.0.0.0 syyskuulta 2004).

Olennainen vaatimus tarkoittaa missä ja milloin tahansa julkaistua patenttivaatimusta, jonka mukaan Adobella on lisenssinmyöntämisoikeus ilman lisenssimaksuja tai muita maksuja ja jota DNG-muodon käyttöönotto vääjäämättömästi rikkoo. DNG-muoto rikkoo vaatimusta vääjäämättömästi vain, jos rikkomusta ei voi välttää muodon määrittelyssä, koska yhdenmukaisuuden saavuttamiseen tarvittavaa, vaatimusta noudattavaa teknistä vaihtoehtoa ei ole saatavilla. Olennainen vaatimus ei tarkoita vaatimusta, jonka rikkoo (a) sellaisen tekniikan käyttöönotto, jota saatetaan tarvita DNG-muodon mukaisen tuotteen valmistukseen tai käyttöön mutta jota itsessään ei ole määritelty DNG-muodon tiedoissa (esimerkkinä yhdistämistekniikka ja käyttöjärjestelmän perustekniikka), (b) tekniikka, joka on kehitetty muualla ja liitetty DNG-muotoon vain viitteenomaisesti, (c) muiden tiedostomuotojen käyttöönotto.

Peruuttaminen

Adobe saattaa peruuttaa yksityishenkilöille ja organisaatioille yllä myönnetyt oikeudet, jos nämä tahot tai niiden tytäryhtiöt nostavat Adobea tai sen tytäryhtiöitä vastaan patenttia koskevan kanteen, joka liittyy DNG-muodon mukaisten tiedostojen lukemiseen tai kirjoittamiseen.

Tämän lisenssin mukaisissa yhteensopivissa tuotoksissa on oltava lähdekoodiin tai dokumentaatioon selvästi merkittynä seuraava ilmoitus: ”Tämä tuote sisältää DNG-tekniikkaa, jonka lisenssin myöntäjä on Adobe.”

Ei takuita

Nämä oikeudet myönnetään sellaisinaan ilman takuita, mukaan lukien omistusoikeutta ja vaatimusten rikkomattomuutta koskevat takuut. Tämän lisenssin sisältöä ei tule pitää (a) minkään patentin ylläpitoa edellyttävänä, (b) takuuna tai esityksenä minkään patentin voimassaolosta tai laajuudesta, (c) takuuna tai esityksenä jonkin tuotteen vapautuksesta patenttivaatimusten rikkomuksista, (d) sopimuksena nostaa kanne tai syyte patenttivaatimusten rikkojia vastaan (e) oikeuksien tai lisenssin myöntämisenä muiden kuin olennaisten vaatimusten mukaisesti.

Oikeuksien pidättäminen

Kaikki oikeudet, joita ei tässä erikseen mainita, pidätetään.