Photoshop ja MATLAB

Tietoja Photoshopista ja MATLABista

MATLAB on kehittynyt tekninen ohjelmointikieli ja vuorovaikutteinen ympäristö algoritmien kehittämistä, tietojen visualisoimista, tietojen analysoimista sekä numeerista analyysia varten. Photoshopissa voidaan katsella MATLAB-kuvankäsittelyn tuloksia sekä yhdistää MATLAB-komentoja Photoshopin kuvanmuokkaustoimintoihin.

Kun yhteys MATLABista Photoshopiin on muodostettu, Photoshop-toimintoja voidaan suorittaa kirjoittamalla komentoja MATLAB-komentokehotteeseen. Voit käynnistää MATLAB-algoritmeja ja katsella tuloksia Photoshop-kuvassa.

Huomautus:

Photoshopin ja MATLABin välinen tiedonsiirto perustuu Photoshopin JavaScript-liittymään ja MATLAB-kirjastoliittymään.

MATLABin ja Photoshopin asetusten määrittäminen

Asenna Photoshop ja MATLAB tietokoneeseen. Kun olet asentanut Photoshopin ja MATLABin, varmista MATLAB-integroinnin toimivuus.

MATLAB-laajennuksen asentaminen

Lataa ja asenna MATLAB-laajennuspaketti.

Huomautus:

Paketti sisältää MATLAB-kirjaston ja englannin ja japanin näytemerkistöt.

Sopivan kääntäjän asentaminen 64-bittisiin järjestelmiin

Jos haluat käyttää Photoshopin käyttöliittymää 64-bittisessä järjestelmässä, tietokoneelle on asennettava C-kääntäjä:

 • Asenna Windows-tietokoneeseen Microsoft Visual Studio.

 • Asenna macOS-tietokoneeseen XCode.

MATLAB-integroinnin toimivuuden tarkistaminen

 1. Käynnistä Photoshop ja sitten MATLAB.

 2. Lisää MATLABiin polku Photoshop/MATLAB alikansioineen.
 3. Kun MATLAB-kehote on näkyvissä, avaa MATLAB-kansio, etsi ja avaa Tests-kansio ja kirjoita sitten testall.
 4. Photoshop ja MATLAB suorittavat joukon testejä, jotka varmistavat näiden ohjelmien välisen integroinnin toimivuuden, ja näyttävät yhteenvetoraportin.

(Valinnainen) Photoshop-yhteyden määrittäminen MATLABissa

Määritä Photoshopin polku, jotta voit antaa Photoshop-komentoja suoraan MATLABista.

 1. Valitse MATLABissa File > Set Path.
 2. Valitse Add Folder ja valitse MATLAB-kansio, johon Photoshop on asennettu.

 3. Valitse Save ja sitten Close.
 4. Valitse MATLAB-valikosta File > Preferences.
 5. Napsauta Preferences-valintaikkunan General-puuta (ylävasemmalla).
 6. Napsauta Update Toolbox Path Cache -painiketta.
 7. Valitse Apply ja sitten OK.

Photoshop-yhteyden muodostaminen tai katkaiseminen MATLABissa

 1. Tee MATLABissa jokin seuraavista toimista:
  • Jos haluat käynnistää Photoshopin tai muodostaa yhteyden siihen, kirjoita pslaunch ja paina Enter-näppäintä (Windows) tai Return-näppäintä (MacOS).

  • Jos haluat katkaista yhteyden Photoshopiin ja lopettaa, kirjoita psquit ja paina Enter-näppäintä (Windows) tai Return-näppäintä (MacOS).

MATLABin ohjeen käyttäminen

MATLABin ohjejärjestelmässä on esimerkkejä MATLAB/Photoshop-työnkulusta.

 1. Valitse Help > Full Product Family Help.

  Voit nähdä Photoshop-työkalupaletin ja alivalikkokomentoja, kuten Examples-komennon, josta aloitetaan. Jos et näe Photoshop-työkalupalettia, kokeile seuraavia toimenpiteitä.

 2. Napsauta Start-painiketta.
 3. Valitse Desktop Tools > View Source Files.
 4. Napsauta Refresh Start -painiketta ja sitten Close-painiketta ja kokeile Help-valikkoa uudelleen.

MATLAB-komennot

Kirjoittamalla komentoja MATLAB-komentoriville voit muodostaa yhteyden Photoshopiin tai katkaista sen ja luoda Photoshop-tiedostossa katseltavia pikseleitä.

Jos haluat nähdä MATLABin kaikki Photoshop-komennot, etsi tiedosto psfunctionscat.html. Tiedosto on sen kansion MATLAB-kansiossa, johon asensit Photoshopin. Kirjoita MATLAB-komentokehotteeseen help (komennon nimi), jotta näyttöön tulee komennon tarkempi kuvaus, esimerkiksi syntaksi, argumentit ja esimerkkejä.

Huomautus:

Kaikki MATLAB-komennot tukevat japanin kielen merkkejä. MATLAB for Windows tukee japaninkielistä käyttöliittymää japaninkielisissä Windows -järjestelmissä. MATLABin macOS-versio tukee Yhdysvaltain englantia ainoastaan japaninkielisissä macOS-järjestelmissä. Lisätietoja antaa The MathWorks, Inc.

Uuden tiedoston luominen MATLABissa

 1. Kirjoita MATLABissa psnewdoc.
 2. Jos haluat määrittää uuden tiedoston määritteet, tee yksi seuraavista toimista:
  • Jos haluat luoda oletusarvojen mukaisen tiedoston, kirjoita psnewdoc(). Tietoja oletusarvoista on seuraavassa kohdassa.

  • Jos haluat luoda tiedoston, jolla on tietty leveys ja korkeus, kirjoita psnewdoc(W,H). Arvoissa W ja H (leveys ja korkeus) käytetään yksikköä, jotka on määritetty Photoshopin Yksiköt ja viivaimet -oletusarvoissa. Tiedoston muut määritteet saavat oletusarvonsa.

  Huomautus:

  Kirjoita merkkijonoksi ”undefined”, jos haluat ohittaa syöttöargumentit. Uuden tiedoston oletuskoko on 504 x 360 pikseliä.  

  • Jos haluat luoda uuden tiedoston ja asettaa määritteet, kirjoita psnewdoc(W,H,R,N,M,F,A,B,P). Tietoja uuden tiedoston määritteistä on seuraavassa kohdassa.

  Tässä on esimerkki komennosta, jolla luodaan tiedosto ja asetetaan kaikki määritteet MATLABissa:

  psnewdoc(10, 10, 72, 'hi', 'cmyk', 'transparent', 2.5, 16, 'U.S. Web Coated (SWOP) v2')

Uuden tiedoston määritteet ja oletusarvot

Kirjoittamalla psnewdoc(W,H,R,N,M,F,A,B,P) voit luoda tiedoston ja antaa arvot seuraaville määritteille:

W

Määrittää tiedoston leveyden käyttäen Photoshopin Oletusarvot-valintaikkunan Yksiköt ja viivaimet -välilehden mukaista yksikköä. Oletusleveys on 504 pikseliä.

H

Määrittää tiedoston korkeuden käyttäen Photoshopin Oletusarvot-valintaikkunan Yksiköt ja viivaimet -välilehden mukaista yksikköä. Oletuskorkeus on 360 pikseliä.

R

Määrittää resoluution. Oletusarvo on 72 ppi.

N

Määrittää tiedoston nimen. Oletusnimi on Untitled‑X, jossa X on uusien tiedostojen sarjanumero.

M

Määrittää väritilan: RGB, CMYK, Lab, Bitmap (bittikartta) tai Grayscale (harmaasävy). Oletusarvo on RGB.

F

Asetus määrittää uuden tiedoston taustan sisällön: White (valkoinen), Background Color (taustaväri) tai Transparent (läpinäkyvä). Oletusarvo on White.

A

Määrittää pikselin sivusuhteen. Oletusarvo on 1.0 (neliö).

B

Määrittää bittisyvyyden: 1, 8, 16 tai 32. Oletusarvo on 8.

P

Määrittää väriprofiilin. Oletusarvo on valitun väritilan työskentelyväriavaruus. Työtilat määritetään Photoshopin Väriasetukset-valintaikkunassa.

 Adobe

Pyydä apua nopeammin ja helpommin

Oletko uusi käyttäjä?