Dokumentti tai sovellus katsotaan esteettömyystoimintoja tukevaksi, jos toimintarajoitteiset ihmiset, kuten liikuntaesteiset, sokeat ja heikkonäköiset, pystyvät käyttämään sitä. Acrobat Readerin ja PDF-tiedostomuodon esteettömyystoimintojen ansiosta toimintarajoitteiset ihmiset pystyvät käyttämään PDF-tiedostoja näytönlukuohjelman, näytönsuurentajan ja pistekirjoitustulostimien avulla tai ilman niitä.

PDF-tiedostojen muuntamisesta esteettömyystoimintoja tukeviksi on hyötyä kaikille käyttäjille. Jos esimerkiksi dokumentin rakenne mahdollistaa, että näytönlukuohjelma lukee PDF-tiedoston ääneen, myös mobiililaite pystyy juoksuttamaan dokumentin uudelleen ja näyttämään sen pienessä näytössä. Vastaavasti esteettömyystoimintoja tukevan PDF-lomakkeen esimääritetty välilehtijärjestys helpottaa lomakkeen täyttämistä kaikille, ei ainoastaan liikuntarajoitteisille käyttäjille.

Esteettömyystoimintojen asetusten määrittäminen

Acrobat Readerissa on useita asetuksia, joiden avulla PDF-tiedostojen lukemisesta voidaan tehdä esteettömämpää näkö- ja liikuntavammaisille. Nämä asetukset määräävät, miltä PDF-tiedosto näyttää näytössä ja miten näytönlukuohjelma lukee sen.

Useimmat esteettömyystoimintoihin liittyvät asetukset löytyvät käytettävyysasetusten määrityksen avustajasta, joka antaa näytössä ohjeet näiden asetusten määrittämiseen. Jotkin esteettömyystoimintoihin liittyvät asetukset, kuten lukemiseen, lomakkeisiin ja multimediaan liittyvät asetukset, eivät ole käytettävissä käytettävyysasetusten määrityksen avustajassa. Voit määrittää kaikki asetukset Oletusarvot-valintaikkunassa.

Joidenkin käytettävyysasetusten määrityksen avustajassa olevien asetusten nimet eivät vastaa Oletusarvot-valintaikkunassa olevien asetusten nimiä.

Esteettömyystoimintojen asetusten määrittäminen käytettävyysasetusten määrityksen avustajalla

 1. Käynnistä käytettävyysasetusten määrityksen avustaja jollakin seuraavista tavoista:

  • Valitse MuokkaaKäytettävyysKäytettävyysasetusten määrityksen avustaja.
  • (Vain Windows) Käynnistä Acrobat Reader ensimmäisen kerran, kun näytönlukuohjelma tai näytönsuurentaja on käytössä.
 2. Valitse apuohjelmistoja ja -laitteita vastaava asetus.
  Avustaja näyttää vain apuohjelmistoihin ja -laitteisiin liittyvät asetukset valitsemasi asetuksen mukaan.

 3. Toimi näyttöön tulevien ohjeiden mukaan. Jos valitset jossakin vaiheessa Peruuta, Acrobat Reader käyttää avustajan määrittämien asetusten osalta oletusasetuksia (ei suositella).

Esteettömyysasetusten määrittäminen Oletusarvot-valintaikkunassa

Voit avata Acrobat Readerin Oletusarvot-valintaikkunan valitsemalla Muokkaa > Oletusarvot.
Määritä apuohjelmistojen ja -laitteiden kannalta sopivat asetukset Oletusarvot-valintaikkunan eri paneeleissa.

Esteettömyysasetukset

Käytettävyys-paneelin esteettömyysasetukset

 • Korvaa dokumentin värit: Valitse tämä asetus, jos haluat valita tekstin ja taustan vastakohtaisten väriyhdistelmien luettelosta. Voit luoda myös omia väriyhdistelmiä. 
 • Käytä aina sivun asettelun tyyliä: Vastaa käytettävyysasetusten määrityksen avustajan Ohita sivun asettelun tyyli -asetusta.
 • Käytä aina suurennusasetusta: Vastaa käytettävyysasetusten määrityksen avustajan Ohita dokumentin suurennuskerroin -asetusta.
 • Käytä dokumentin rakennetta sarkainjärjestykseen, jos sarkainjärjestystä ei ole määritetty: Parantaa lomakekenttien ja linkkien käyttöä dokumenteissa, joissa välilehtien järjestystä ei ole määritetty.
 • Näytä aina näppäimistönvalintakohdistin: Valitse tämä asetus, jos käytät näytönsuurentajaa. Tämä asetus vastaa käytettävyysasetusten määrityksen avustajan Näytä aina näppäimistönvalintakohdistin -asetusta.
 • Käytä aina järjestelmän valinnan väriä: Kun tämä asetus on valittuna, valinnan oletusväri (sininen) korvataan järjestelmän määrittämällä värillä.
 • Näytä portfoliot tiedostotilassa: Kun tämä asetus on valittuna, PDF Portfolion osatiedostot ja tiedostojen tiedot näytetään luettelossa. Tiedostotila parantaa toimintarajoitteisten, kuten liikuntaesteisten, sokeiden ja heikkonäköisten, lukuelämystä.

Dokumentit-paneelin esteettömyysasetukset

 • Tallenna dokumentin muutokset tilapäistiedostoon automaattisesti:: Kun tämän asetuksen valinta poistetaan, tämä asetus poistaa automaattisen tallennustoiminnon käytöstä. Aina kun PDF-tiedosto tallennetaan, näytönlukuohjelman tai näytönsuurentajan on ladattava dokumentti uudelleen. Tämä asetus vastaa käytettävyysasetusten määrityksen avustajan Poista dokumentin automaattinen tallennus käytöstä -asetusta.

Lomakkeet-paneelin esteettömyysasetukset

 • Kenttien korostusväri ja Pakollisten kenttien korostusväri: Nämä asetukset määrittävät, mitä värejä käytetään täytettävien lomakekenttien korostamiseen. Ne vastaavat käytettävyysasetusten määrityksen avustajan Kenttien korostusväri- ja Pakollisten kenttien korostusväri -asetuksia.
 • Täytä automaattisesti: Antaa Acrobat Readerin täyttää jotkin lomakekenttien tiedot automaattisesti, jotta lomakekentät voidaan täyttää vähemmillä näppäinten painalluksilla. Tällä asetuksella ei ole vastaavaa asetusta käytettävyysasetusten määrityksen avustajassa.

Multimedia-paneelin esteettömyysasetukset

 • Näytä tekstitys, jos se on käytettävissä.
 • Toista ääni, jos se on käytettävissä.
 • Näytä kuvan lisätekstit, jos ne ovat käytettävissä.
 • Näytä äänen kuvaus (tai kuvan kuvaus tai kuvaava video), jos se on käytettävissä.

Näillä asetuksilla ei ole vastaavaa asetusta käytettävyysasetusten määrityksen avustajassa.

Sivunäyttö-paneelin esteettömyysasetukset

 • Suurennus: Määrittää dokumenttien suurennussuhteen näytössä ja helpottaa uudelleenjuoksutettujen PDF-tiedostojen lukemista heikkonäköisille. Tämä asetus vastaa käytettävyysasetusten määrityksen avustajan Ohita dokumentin suurennuskerroin -asetusta.
 • Pehmeä teksti: Ohjaa tekstin pehmennystä. Jos haluat poistaa tekstin pehmennyksen käytöstä sekä terävöittää tekstiä ja parantaa sen luettavuutta näytönsuurentajalla, valitse Ei mitään. Tämä asetus vastaa käytettävyysasetusten määrityksen avustajan Poista tekstinpehmennys käytöstä -asetusta.

Luku-paneelin esteettömyysasetukset

 • Lukujärjestys: Määrittää dokumenttien lukujärjestyksen. Lukujärjestyksen asetukset näkyvät myös käytettävyysasetusten määrityksen avustajassa.
 • Päättele lukemisjärjestys dokumentista (suositeltava): Tulkitsee koodaamattomien dokumenttien lukujärjestyksen rakenteen päätellyn asettelun analyysin edistyksellisellä menetelmällä.
 • Lukemisjärjestys vasemmalta oikealle, ylhäältä alas: Tuottaa tekstin sen mukaan, miten se on aseteltu sivulle, lukemalla sen vasemmalta oikealle ja sitten ylhäältä alas. Tämä menetelmä on nopeampi kuin Päättele lukemisjärjestys dokumentista. Tämä menetelmä analysoi vain tekstin. Lomakekentät ohitetaan, eikä taulukoita tunnisteta.
 • Käytä raakatulostusvirran mukaista tulostusjärjestystä: Tuottaa tekstin siinä järjestyksessä kuin missä se on tallennettu tulostusvirtaan. Tämä menetelmä on nopeampi kuin Päättele lukemisjärjestys dokumentista. Tämä menetelmä analysoi vain tekstin. Lomakekentät ohitetaan, eikä taulukoita tunnisteta.
 • Ohita koodattujen dokumenttien lukemisjärjestys: Käytä lukuasetuksissa määritettyä lukemisjärjestystä dokumentissa määritetyn koodirakenteen sijaan. Käytä tätä asetusta vain silloin, kun kohtaat ongelmia huonosti koodatuissa PDF-tiedostoissa. Tämä asetus vastaa käytettävyysasetusten määrityksen avustajan Ohita koodattujen dokumenttien lukemisjärjestys -asetusta.
 • Sivu vai asiakirja: Tämä asetus määrittää, kuinka paljon dokumentista siirretään näytönlukuohjelmaan yhdellä kertaa.  Jos PDF-tiedostoa ei ole koodattu, Reader analysoi dokumentin päätelläkseen sen rakenteen ja lukujärjestyksen. Tämä voi kestää pitkien dokumenttien tapauksessa pitkän aikaa. Aseta Reader siirtämään vain sillä hetkellä näkyvä sivu, jotta se analysoi vain pienen osan dokumentista kerrallaan. Tämä valinta vaihtelee dokumentin koon ja monimutkaisuuden sekä näytönlukuohjelman toimintojen mukaan. Kun Reader siirtää tietoja näytönlukuohjelmaan, näytönsuurentajaan tai muuhun helppokäyttöisyysohjelmistoon, se lataa tiedot muistipuskuriin, joka on suoraan helppokäyttöisyysohjelmiston käytettävissä. Muistipuskuriin siirrettävien tietojen määrä voi vaikuttaa siihen, kuinka kauan kestää, kun Reader suorittaa erilaisia toimintoja, esimerkiksi avaa dokumenttia, siirtyy seuraavalle sivulle, vaihtaa näkymää ja suorittaa komentoja.
 • Lue ainoastaan näkyvillä olevat sivut: Tämä asetus on paras valinta, kun käytät näytönsuurentajaa. Se parantaa suorituskykyä sillä, että ohjelmiston ei tarvitse käsitellä dokumentin näkymättömiä osia. Kun Reader lähettää muistipuskuriin vain PDF-tiedoston näkyvillä olevat sivut, helppokäyttöisyystekniikka pystyy käyttämään vain näitä sivuja. Se ei pysty siirtymään seuraavalle sivulle, ennen kuin kyseinen sivu on näkyvissä ja Reader on lähettänyt sivun tiedot muistipuskuriin. Sinun on siis käytettävä Readerin siirtymistoimintoja, jos haluat liikkua dokumentin sivujen välillä, kun tämä asetus on valittuna. Määritä asetusten Oletussivuasettelu-asetukseksi Yksi sivu, jos haluat, että Reader lähettää helppokäyttöisyystekniikalle vain näkyvillä olevan sivun. Koska Reader lähettää kaikkien näkyvillä olevien sivujen sivutiedot, helppokäyttöisyystekniikka vastaanottaa tietoja vain osittain näkyvistä sivuista (kuten yhden sivun alaosasta tai seuraavan sivun yläosasta) ja näkyvistä sivuista. Jos sivun näyttöasetuksena on jokin muu kuin Yksisivu, kuten Jatkuva, ja näytät seuraavan sivun, tekniikka ei pysty seuraamaan oikein, minkä osan edellisestä sivusta se on jo lukenut ääneen. Ohjeet siihen, miten oletussivuasetteluksi voidaan määrittää Yksi sivu, löydät artikkelista PDF-tiedostojen oletusarvojen tarkasteleminen. Tämä asetus vastaa käytettävyysasetusten määrityksen avustajan Lue ainoastaan näkyvillä olevat sivut -asetusta.
 • Lue koko dokumentti: Tämä asetus voi olla paras valinta, jos käytät näytönlukuohjelmaa, jolla on omat siirtymis- ja hakutyökalunsa, ja joka on sinulle Acrobatin työkaluja tutumpi.
 • Lue suurista dokumenteista ainoastaan näkyvissä olevat sivut: Tämä asetus valitaan oletusarvoisesti, ja se on paras valinta, jos käytät näytönlukuohjelmaa pitkien tai monimutkaisten PDF-tiedostojen kanssa. Sitä käytettäessä Acrobat pystyy toimittamaan pienen dokumentin kokonaisuudessaan, mutta käyttämään suurten dokumenttien tapauksessa sivukohtaista toimitusta. Tämä asetus vastaa käytettävyysasetusten määrityksen avustajan Lue suurista dokumenteista ainoastaan näkyvissä olevat sivut -asetusta.
 • Vahvista dokumenttien koodaus: Kun tämä asetus on valittuna, käyttäjä voi vahvistaa asetukset, joita käytetään, ennen kuin Acrobat valmistelee koodaamattoman dokumentin lukemista varten. Koodaaminen voi viedä paljon aikaa, etenkin suurten dokumenttien tapauksessa. Tämä asetus vastaa käytettävyysasetusten määrityksen avustajan Vahvista dokumenttien koodaus -asetusta.
 • Ääneenluvun asetukset: Määritä ääneenluvussa käytetyn äänen äänenvoimakkuuteen, nopeuteen ja sävelkorkeuteen liittyvät asetukset. Voit käyttää oletusääntä tai muita käyttöjärjestelmäsi sisältämiä ääniä. Voit myös lukea tekstilohkoja valitsemalla ne ylä- ja alanuolinäppäimillä. Näillä asetuksilla ei ole vastaavia asetuksia käytettävyysasetusten määrityksen avustajassa.

Hiiritoimintojen pikanäppäimet

Acrobat Reader DC:ssä ja Acrobat DC:ssä on samat pikanäppäimet. Löydät koko luettelon Acrobat DC:n ohjeen kohdasta Pikanäppäimet.

Näytönlukuohjelman tai näytönsuurentajan käyttäminen

Käytettävyysasetusten määrityksen avustajassa voit määrittää Acrobat Reader DC:n käyttämään joko näytönsuurentajaa tai näytönlukuohjelma.

 • Valitse Muokkaa > Käytettävyys > Asetusten määritysten avustaja ja valitse sitten asetusten määritysten avustajan kustakin näytöstä haluamasi asetukset.

Lue ääneen -toiminnon käyttäminen

Lue ääneen -toiminto on Acrobat Reader DC:hen sisältyvä työkalu, joka muuntaa tekstin puheeksi. Lue ääneen -toiminto lukee PDF-tiedoston tekstin ääneen, kommenttien tekstit sekä kuvien ja täytettävien kenttien vaihtoehtoiset tekstikuvaukset mukaan lukien. Koodatuissa PDF-tiedostoissa sisältö luetaan dokumentin loogisen rakennepuun mukaisessa järjestyksessä. Koodaamattomissa dokumenteissa lukujärjestys päätellään, paitsi jos se on määritetty lukuasetuksissa.

Lue ääneen -toiminto käyttää järjestelmään asennettuja, käytettävissä olevia ääniä. Jos olet asentanut teksti puheeksi- tai kielisovelluksista SAPI 4- tai SAPI 5 -ääniä, voit valita ne PDF-tiedostojen lukemista varten. 

Lue ääneen -toimintoa voi käyttää, jos järjestelmään on asennettu Acrobat Reader DC ja tekstin puheeksi muuntava sovellus. Acrobat Readerille on valittava ääni, jonka olet asentanut. Myös dokumentin täytyy olla esteetön, muutoin toiminto ei lue sitä lainkaan tai lukee tekstin väärässä järjestyksessä.

Voit tarkistaa Acrobat Readerin asetukset seuraavasti:

 1. Siirry Acrobat Readerin Oletusarvot-valintaikkunaan valitsemalla MuokkaaOletusarvot.

 2. Valitse vasemmasta ruudusta Luku.

 3. Poista oikeassa ruudussa Käytä oletusääntä -asetuksen valinta ja valitse avattavasta luettelosta ääni, jonka osalta olet varmistanut, että se on asennettu tietokoneeseen.

 4. Napsauta OK.

Huomautus:

Lue ääneen -toiminto ei ole näytönlukuohjelma, ja jotkin käyttöjärjestelmät eivät tue sitä.

Lue ääneen -toiminnon aktivointi tai aktivoinnin poistaminen

Aktivoi Lue ääneen -toiminto sen käyttöä varten. Voit poistaa Lue ääneen -toiminnon aktivoinnin, jos haluat vapauttaa järjestelmän resursseja ja parantaa muiden toimintojen suorituskykyä.

Tee jokin seuraavista toimista:

 • Valitse Näytä > Lue ääneen > Ota ääneenluku käyttöön.
 • Valitse Näytä > Lue ääneen > Poista ääneenluku käytöstä.

PDF-tiedostojen lomakekenttien lukeminen ääneen

 1. Valitse Oletusarvot-valintaikkunan Lukeminen-välilehden Ääneenlukuasetukset-osasta Lue lomakekentät.
 2. Valitse PDF-lomakkeen ensimmäinen lomakekenttä painamalla sarkainnäppäintä.
 3. Tee haluamasi valinnat. Voit siirtyä seuraavaan kenttään painamalla sarkainnäppäintä. Toista tätä vaihetta, kunnes lomake on valmis. Acrobat lukee valittujen valintaruutujen ja valintanappien tilan ääneen.

  Huomautus:

  Lue ääneen -toiminto ei kaiuta näppäinten painalluksia. Käytä näytönlukuohjelmaa, jos haluat kuulla, mitä olet kirjoittanut.

PDF-dokumentin tekstin uudelleenjuoksuttaminen

Juoksuta PDF-tiedoston teksti uudelleen yhdeksi dokumenttiruudun levyiseksi sarakkeeksi. Tämä uudelleenjuoksutus tekee dokumentista helpommin luettavan mobiililaitteella tai tavallisella näytöllä suurennettuna. Tekstiä ei tarvitse vierittää vaakasuunnassa.

 • Juoksuta teksti uudelleen valitsemalla Näytä > Zoomaa > Uudelleenjuoksutus.

Uudelleenjuoksutusnäkymässä näkyy yleensä vain luettavissa oleva teksti. Lomakkeita, kommentteja, digitaalisia allekirjoituskenttiä ja sivun artefakteja, kuten sivunumeroita, otsikoita ja alatunnisteita, ei voi juoksuttaa uudelleen. Sekä luettavaa tekstiä että lomakkeita tai digitaalisia allekirjoituksia sisältäviä sivuja ei voi juoksuttaa uudelleen. Pystysuuntainen teksti juoksutetaan uudelleen vaakasuuntaisena.

Huomautus:

Tiedostoa ei voi tallentaa, muokata eikä tulostaa uudelleenjuoksutusnäkymässä.

Tietoja käyttöjärjestelmän helppokäyttöisyystyökaluista

Windows-käyttöjärjestelmän helppokäyttöisyystyökalut

Windows 10-, Windows 8- ja Windows 7 -käyttöjärjestelmissä on sisäänrakennettuja työkaluja, jotka mahdollistavat tietokoneen näytössä olevien tietojen parannetun tai vaihtoehtoisen käytön. Lukija on näytönlukuohjelman kevennetty versio. Suurennuslasi on näytön suurennustyökalu.

Lukijan käytön aloittaminen Windows 10:ssä.

Puheasetusten määrittäminen Windows 7:ssä.

Lisätietoja Windows-käyttöjärjestelmien teksti puheeksi -asetusten määrittämisestä on Microsoftin helppokäyttöisyyssivustossa.

 

 

Macintoshin helppokäyttöisyystyökalut

Mac OS X:n sisäänrakennetut työkalut mahdollistavat tietokoneen näytössä olevien tietojen parannetun tai vaihtoehtoisen käytön.
Lisätietoja Mac OS X -käyttöjärjestelmän helppokäyttöisyystyökaluista on Apple® Inc:n helppokäyttöisyyssivustossa.