Adoben tietoturvatiedote

Dimensionin tietoturvapäivitykset | APSB21-116

Tiedotteen tunnus

Julkaisupäivä

Prioriteetti

ASPB21-116

14.12.2021      

3

Yhteenveto

Adobe on julkaissut päivityksen Adobe Dimensioniin. Tämä päivitys ratkaisee  kriittisiä, tärkeitä ja kohtalaisia  haavoittuvuuksia.  Jos haavoittuvuuksia onnistutaan hyödyntämään, se voi johtaa mielivaltaisen koodin suorittamiseen ja käyttöoikeuksien laajennukseen nykyisen käyttäjän osalta.      

Versiot

Tuote

Versio

Ympäristö

Adobe Dimension

3.4.3 ja aiemmat versiot  
    

Windows ja macOS 

Ratkaisu

Adobe luokittelee päivitykset seuraavan  prioriteettiluokituksen mukaisesti ja suosittelee käyttäjiä päivittämään asennuksensa uusimpaan versioon Creative Cloud -tietokonesovelluksen päivitysmekanismin kautta.  Lisätietoja on tällä ohjesivulla.   

Tuote

Versio

Ympäristö

Prioriteetti

Saatavuus

Adobe Dimension

3.4.4

Windows ja macOS 

3

Hallinnoiduissa ympäristöissä IT-järjestelmänvalvojat voivat ottaa loppukäyttäjien Creative Cloud -sovellukset käyttöön Admin Console kautta. Lisätietoja on tällä ohjesivulla.  

Lisätietoja haavoittuvuuksista

Haavoittuvuusluokka

Haavoittuvuuden vaikutus

Vakavuus

CVSS-peruspisteet 

CVE-numerot

Rajat ylittävä lukeminen (CWE-125)

Käyttöoikeuksien laajennus

Tärkeä

4.0

CVSS:3.0/AV:L/AC:L/PR:N/UI:R/S:U/C:L/I:N/A:N

CVE-2021-43763

Puskurin jälkeisen muistisijainnin käyttö (CWE-788)

Mielivaltaisen koodin suoritus

Kriittinen

7.8

CVSS:3.0/AV:L/AC:L/PR:N/UI:R/S:U/C:H/I:H/A:H

CVE-2021-44179

Rajat ylittävä kirjoittaminen (CWE-787)

Mielivaltaisen koodin suoritus

Kriittinen

7.8

CVSS:3.0/AV:L/AC:L/PR:N/UI:R/S:U/C:H/I:H/A:H

CVE-2021-44180

Rajat ylittävä kirjoittaminen (CWE-787)

Mielivaltaisen koodin suoritus

Kriittinen

7.8

CVSS:3.0/AV:L/AC:L/PR:N/UI:R/S:U/C:H/I:H/A:H

CVE-2021-44181

Rajat ylittävä lukeminen (CWE-125)

Käyttöoikeuksien laajennus

Kohtalainen

3.3

CVSS:3.0/AV:L/AC:L/PR:N/UI:R/S:U/C:L/I:N/A:N

CVE-2021-44182

Rajat ylittävä lukeminen (CWE-125)

Käyttöoikeuksien laajennus

Kohtalainen

3.3

CVSS:3.0/AV:L/AC:L/PR:N/UI:R/S:U/C:L/I:N/A:N

CVE-2021-44183

Kiitokset


Adobe haluaa kiittää Trend Micro Zero Day Initiative -ohjelman Mat Powellia, joka ilmoitti asiaan liittyvistä ongelmista ja auttoi meitä asiakkaidemme suojauksen varmistamisessa.

  • Mat Powell Trend Micro Zero Day Initiative -ohjelmasta  – CVE-2021-43763, CVE-2021-44179, CVE-2021-44180, CVE-2021-44181, CVE-2021-44182 ja CVE-2021-44183Saat lisätietoja siirtymällä osoitteeseen https://helpx.adobe.com/security.html tai lähettämällä sähköpostia osoitteeseen PSIRT@adobe.com

Adobe-logo

Kirjaudu sisään tiliisi