Yleiskatsaus

Adobe Sign for ServiceNow’n avulla asiakirjan allekirjoituspyynnöt voidaan lähettää ServiceNow-alustan kautta käyttämällä alkuperäistä toiminnallisuutta. Allekirjoituspyynnöt lähetetään työnkulun kautta Adobe Sign -palvelulle.

Sovellusriippuvuudet

Alla on esitetty Adobe Sign for ServiceNow’n sovellusriippuvuudet.

 • Vaaditut ohjelmalisäkkeet

○ Orchestration

 • Vaaditut järjestelmätaulukon käyttöoikeudet

○ Sähköposti-ilmoitus (sys_event_email_action)

○ Sähköpostimallit (sys_email_client_template)

○ Sähköpostiasettelut (sys_email_layout).

Määritysohjeet

Asenna Adobe Sign for ServiceNow -sovellus.

Kun olet ottanut käyttöön ja/tai ostanut liittimen, sen pitäisi näkyä Järjestelmäsovellukset-valikossa ServiceNow-ympäristössä.

app menu

Kun asennus on valmis, vasemmassa navigointipaneelissa on kaksi uutta sovellusvalikkoa: Adobe Sign ja Adobe Signin hallinta.

Vasen valikko on käyttäjän valikko/näkymä ja oikea valikko järjestelmänvalvojan näkymä.

user menu
Admin Menu


Automaattisen päivityksen aikataulutetut työt

Aikataulutettu työ nimeltä Adobe Sign – Asiakirjojen automaattinen päivitys on luotu päivittämään asiakirjat, jotka sisältyvät taulukkoon Adobe Sign -asiakirjat. Se suoritetaan oletusarvoisesti öisin kello 1.00. Se voidaan määrittää suorittamaan tarvittaessa.


MID-palvelin ja JAR-tiedosto

Liitteiden allekirjoittamisen tukemiseksi tarvitaan MID-palvelin ja kaksi mukautettua JAR-tiedostoa (annettu alla). Jos sinulla ei vielä ole MID-palvelinta, seuraa ServiceNow’n toimittamia asennusohjeita tästä.

Varmista MID-palvelin asennuksen jälkeen, että se on määritetty Orchestration oletuspalvelimeksi. Siirry Orchestration-valikossa kohtaan MID-palvelimen ominaisuudet ja syötä MID-palvelimen nimi Oletusarvoinen MID-palvelin Orchestration-toimintoja varten -kenttään.

Mid Server

MID-palvelimella on otettava käyttöön kaksi mukautettua JAR-tiedostoa:

 • JSON Simple
 • MultiPartFileUpload

Lataa

Ne voidaan asentaa seuraamalla prosessia tästä.

Varmista, että MID-palvelin käynnistyy uudelleen (tämän pitäisi tapahtua automaattisesti).

Huomautus:

Molemmat yllä olevat Wiki-viittaukset koskevat Istanbul-versiota. Asennus voi olla hieman erilainen suoritettavan ServiceNow-version mukaan.


Käyttäjät/roolit

Sovellukseen sisältyy kaksi roolia: x_desci_adobesign_admin ja x_desci_adobesign_user. Käyttäjällä, jolla on rooli x_desci_adobesign_admin, on kaikki käyttöoikeudet kaikkiin toiminnallisuuksiin sekä käyttäjän että järjestelmänvalvojan valikoissa.  

Käyttäjillä, joilla on rooli x_desci_adobesign_user, on vain Adobe Sign -käyttäjän valikon ja esimerkkiluettelokohtien käyttöoikeus.


Mukautetun työnkulkutoiminnon onnistumisen tai epäonnistumisen ehdot

Kaikki mukautetut työnkulkutoiminnot on luotu ”tulosulostulona”. Tämä ulostulo on asetettu oletuksena toiminnon tulosarvoksi.

 • Jos virhettä (activityOutput.result==null) ei ilmene, toiminnot jatkuvat onnistuneina. 
 • Virhetila (activityOutput.result!=null) on tuloksena, kun tietty virhe kirjataan ja työnkulku määritetään suljetuksi keskeneräisenä. 

Häiriötilan käsittelytapa voidaan määritellä, jolloin ilmoituksia voidaan lähettää, tehtävä voidaan lisätä tekniseen resurssiin tarkistettavaksi jne.


Mukautetut tehtäväkentät

Tehtävätaulukkoon on lisätty kolme mukautettua kenttää ja ne voidaan lisätä tarvittaessa Adobe Signin mukautettuun luettelonäkymään, jotta asiakirjan tila ja tiedot näkyvät loppukäyttäjälle selvemmin. Kentät ovat seuraavat:

 • Asiakirjan tila (x_desci_adobesign_document_status) – asiakirjan tila Adobe Sign -tilan perusteella Samat arvot ovat Asiakirjan tila -kentässä ja vastaavat myös Adobe Signissa käytettyjä tiloja.
 • Asiakirjan URL-osoite (x_desci_adobesign_document_url) – asiakirjasopimuksen Adobe Sign-URL-osoite
 • Sopimustunnus (x_desci_adobesign_agreement_id) – sopimuksen yksilöllinen tunnus.

Katso lisätietoja mukautetun luettelonäkymän luomisesta napsauttamalla tätä

Luomalla näkymäsääntö mukautettu näkymä voidaan pakottaa näkymään käyttäjille. Katso lisätietoja napsauttamalla tätä.

Varoitus:

Kaikkia kenttien nimiä käytetään koko sovelluksessa toiminnallisuuden helpottamiseksi. Jos nimiä muutetaan, korvataan jne., tietyt toiminnot eivät ehkä toimi tarkoitetulla tavalla.

Katso lisätietoja mukautetun luettelonäkymän luomisesta napsauttamalla tätä

Luomalla näkymäsääntö mukautettu näkymä voidaan pakottaa näkymään käyttäjille. Katso lisätietoja napsauttamalla tätä

Alla on esitetty esimerkkinäkymä näyttökuvasta:

Task Fields

Ulkoisten järjestelmien yhteydet

Adobe Sign for ServiceNow -sovellus edellyttää Adobe Sign -tiliä liittimen ja ServiceNow’n välisen viestinnän helpottamiseksi.


Adobe Sign -tilin yhdistäminen ServiceNow’hun

Tarvitset Adobe Sign -tilin, jotta ServiceNow voi viestiä sähköisen allekirjoituspalvelun kanssa. Jos sinulla ei ole tiliä, saat sen tästä: Adobe Sign.

Kun sinulla on tili, luo linkki ServiceNow’n ja Adobe Signin välille napsauttamalla Yhdistä Adobeen -linkkiä Adobe Signin hallinta -valikossa.

Connect1

Sinut ohjataan yhteyssivulle:

7Connect2-rebranded

 

 • Muodosta luotettava suhde Adobe Signiin napsauttamalla Yhdistä-painiketta.
  • Sinut ohjataan Adobe Signin kirjautumissivulle, jossa sinun on kirjauduttava ja myönnettävä jatkuva pääsy.
8login-rebrand
 • Varmentaminen Adobe Signiin Adobe Signin järjestelmänvalvojan tilin avulla
  • Paneeli varmistaa päivittämällä, että haluat muodostaa luotettavan suhteen.
9Trust-rebrand
 • Vahvista pääsy napsauttamalla Salli pääsy -painiketta.

Tämän jälkeen pitäisi näkyä viesti Adobe Sign -yhteys valmis (näytetty alla), kun käytät Yhdistä Adobe Signiin -linkkiä.

 

10Connect 4-rebrand

Olet nyt yhdistänyt Adobe Sign -palvelun ServiceNow’hun. 


Määrityksen testaus

Testaus voidaan tehdä suorittamalla yllä olevassa osiossa esitetyt vaiheet. Jos sinut on yhdistetty ja kirjautuneella käyttäjällä on oikea rooli, määrityksen pitäisi olla oikein.

Esittelyluettelon kohteet / työnkulut

Esittelyluettelon kohteet ja työnkulut, jotka kuvaavat mukautettujen työnkulkutoimintojen käyttöä, on luotu. Niissä on päästä päähän -esimerkkejä kohteiden ja työnkulkujen määrittämiseksi, jotta Adobe Sign for ServiceNow -sovellusta voidaan hyödyntää.


Luettelokohteet

Sovellukselle on luotu kaksi esittelyluettelokohdetta. Näiden kahden kohteen välissä esitellään kaikki allekirjoituksen saamista koskevat tuetut skenaariot.

Huomautus:

Sähköpostiosoitteet on syötettävä pilkulla erotettuina (email1@email.com, email2@email.com jne.), ja allekirjoituspyynnöt lähetetään siinä järjestyksessä kuin ne on syötetty.

 • Adobe Sign – allekirjoituspyyntö – Pyytäjä voi valita olemassa olevan asiakirjan – joko paikalliselta kiintolevyasemalta tai olemassa olevasta kirjaston asiakirjasta Adobe Signissa – ja lähettää sen yhdelle tai useammalle ihmiselle allekirjoitettavaksi. Prosessi voidaan määrittää lähettämään asiakirja sellaisenaan tai välittömästi tai ensin esikatselemaan asiakirja Adobe Signin lähetysvaiheessa.
 • Adobe Sign – W9:n allekirjoituspyyntö – Lähettää tietyn asiakirjan allekirjoitettavaksi (tässä tapauksessa W9-lomakkeen), jota käyttäjän ei tarvitse määrittää. Tässä esimerkissä näytetään, miten liitintä voidaan hyödyntää asiakirjan lähettämisessä, ilman että käyttäjää tarvitsee pyytää etsimään sitä tai liittämään sen pyyntöön. Asiakirjan yksityiskohtaiset tiedot lisätään mukautettuun työnkulkutoimintoon työnkulussa.


Työnkulut

Sovellukseen on asennettu kaksi esittelytyönkulkua. Näissä työnkuluissa on myös kaksi mukautettua vaiheen arvoa, jotka vastaavat asiakirjan tilaa Adobe Signissa. Tällä hetkellä näistä arvoista on käytössä vain muutama, mutta muita voi olla käytössä tulevissa sovellusversioissa. 

Adobe Sign – Allekirjoituspyyntö – Sidottu luettelokohtaan Adobe Sign – Allekirjoituspyyntö ja kuvaa neljä erilaista skenaariota siitä, miten liitintä voidaan käyttää asiakirjan lähettämiseen allekirjoitettavaksi:

 • Olemassa olevan asiakirjan ja esikatselun käyttö – Lähettää valitun asiakirjan pudotusluettelosta, kun pyytäjä on esikatsellut sen. Lähetettäessä pyytäjä vastaanottaa sähköpostin, jossa on linkki luotuun sopimukseen (katso Sähköposti-ilmoitukset). Kun käyttäjä on vahvistanut asiakirjan, se lähetetään peräkkäin (syöttöjärjestyksessä) kaikkiin sähköpostiosoitteisiin, jotka on syötetty allekirjoitusta varten. Kun sopimus on allekirjoitettu, se liitetään valmiiseen pyyntökohteeseen.
 • Olemassa olevan asiakirjan käyttö ilman esikatselua – Toimitettaessa lähettää pudotusluettelosta valitun asiakirjan kaikkiin syötettyihin sähköpostiosoitteisiin siinä järjestyksessä kuin ne on syötetty. Asiakirjalla ei ole esikatselua. Kun sopimus on allekirjoitettu, se liitetään valmiiseen pyyntökohteeseen.
 • Esikatseltavan asiakirjan liittäminen – Lähettää liitetyn asiakirjan, kun pyytäjä on esikatsellut sen. Lähetettäessä pyytäjä vastaanottaa sähköpostin, jossa on linkki luotuun sopimukseen (katso Sähköposti-ilmoitukset). Kun käyttäjä on vahvistanut asiakirjan, se lähetetään peräkkäin (syöttöjärjestyksessä) kaikkiin sähköpostiosoitteisiin, jotka on syötetty allekirjoitusta varten. Kun sopimus on allekirjoitettu, se liitetään valmiiseen pyyntökohteeseen.
 • Asiakirjan liittäminen ilman esikatselua – Toimitettaessa lähettää pudotusluettelosta valitun asiakirjan kaikkiin syötettyihin sähköpostiosoitteisiin siinä järjestyksessä kuin ne on syötetty. Asiakirjalla ei ole esikatselua. Kun sopimus on allekirjoitettu, se liitetään valmiiseen pyyntökohteeseen.

 

Adobe Sign – Pyydä määrätty asiakirjan allekirjoitus – Sidottu luettelokohtaan Adobe Sign – Pyydä W9-allekirjoitus ja kuvaa, miten liittimen avulla voidaan määrittää asiakirja lähettämään työnkulun kautta ja esittää pyytäjälle määrätyn pyydettävän asiakirjan. Työnkulussa on kuvattu seuraavat kaksi skenaariota:

 • Työnkulun mukaan määritetyn asiakirjan lähettäminen esikatseltuna – Lähettää määrätyn asiakirjan työnkulussa, kun pyytäjä on esikatsellut sen. Toimitettaessa pyytäjä vastaanottaa sähköpostin, jossa on linkki luotuun sopimukseen. Kun käyttäjä on vahvistanut asiakirjan, se lähetetään peräkkäin (syöttöjärjestyksessä) kaikkiin sähköpostiosoitteisiin, jotka on syötetty allekirjoitusta varten. Kun sopimus on allekirjoitettu, se liitetään valmiiseen pyyntökohteeseen.
 • Työnkulun mukaan määritetyn asiakirjan lähettäminen ilman esikatselua – Toimitettaessa lähettää määrätyn asiakirjan työnkulussa kaikkiin syötettyihin sähköpostiosoitteisiin. Asiakirjalla ei ole esikatselua. Kun sopimus on allekirjoitettu, se liitetään valmiiseen pyyntökohteeseen.


Mukautetut työnkulkutoiminnot

Mukautetut työnkulkutoiminnot on luotu allekirjoitusprosessin helpottamiseksi. Riippuen siitä, mikä toiminto on valittu (asiakirjan liittäminen, olemassa olevan käyttäminen, esikatselu tai ei esikatselua jne.), toiminto on muutettava, jotta pyyntö voidaan käsitellä. Alla on lueteltu kaikki mukautetut toiminnot, ja niitä käytetään vähintään kerran annetussa kahdessa työnkulkua koskevassa esimerkissä.

Huomautus:

Jos et näe alla mainittuja mukautettuja toimintoja, katso vianmääritystä käsittelevästä osasta, miten voit korjata ongelman.

 • Adobe Sign – Lähetä valinta, esikatselu – Käytetään, kun muuttuja adobe_preview = kyllä ja muuttuja adobe_attach_or_existing = ei. Lähettää valitun asiakirjan (adobe_lib_doc) sähköpostiosoitteisiin adobe_email_address allekirjoitettavaksi, kun pyytäjä on esikatsellut ja lähettänyt allekirjoitettavaksi.
 • Adobe Sign – Lähetä valinta, ei esikatselua – Käytetään, kun muuttuja adobe_preview = ei ja muuttuja adobe_attach_or_existing = ei. Lähettää valitun asiakirjan (adobe_lib_doc) sähköpostiosoitteisiin adobe_email_address allekirjoitettavaksi pyynnön lähettämisen jälkeen eikä odota esikatselua.
 • Adobe Sign – Lähetä liite, esikatselu – Käytetään, kun muuttuja adobe_preview = kyllä ja muuttuja adobe_attach_or_existing = kyllä. Lähettää liitetyn asiakirjan sähköpostiosoitteisiin adobe_email_address allekirjoitettavaksi, kun pyytäjä on esikatsellut ja lähettänyt allekirjoitettavaksi.
 • Adobe Sign – Lähetä liite, ei esikatselua – Käytetään, kun muuttuja adobe_preview = ei ja muuttuja adobe_attach_or_existing = kyllä. Lähettää valitun asiakirjan (adobe_lib_doc) sähköpostiosoitteisiin adobe_email_address allekirjoitettavaksi pyynnön lähettämisen jälkeen eikä odota esikatselua.
 • Adobe Sign – Nouda liitteen tiedot – Käytetään, kun muuttuja adobe_attach_or_existing = kyllä. Kerää sopimuksen tiedot ja hyödyntää mukautettua JAR-tiedostoa ja MID-palvelinta moniosaiseen tai lomakkeen muotoon muuntamista varten. 
 • Adobe Sign – Lähetä asiakirja X, ei esikatselua – Käytetään, kun asiakirja on esimääritetty ja muuttuja adobe_preview = ei. Syöttöparametrissa adobe_lib_doc on lähetettävän sopimuksen nimi. Nimiarvo löytyy taulukosta Adobe Sign -dokumentit. Omassamme lähetämme W-9-asiakirjan ja asetamme oletusarvoksi muuttujan adobe_agreement_name pyynnölle "W9-lomakkeen allekirjoituspyyntö".
 • Adobe Sign – Lähetä asiakirja X, esikatselu – Käytetään, kun asiakirja on esimääritetty ja muuttuja adobe_preview = kyllä. Syöttöparametrissa adobe_lib_doc on lähetettävän sopimuksen nimi. Nimiarvo löytyy taulukosta Adobe Sign -dokumentit. Kohdetta tai työnkulkua koskevassa esimerkissä lähetämme W-9-asiakirjan ja asetamme oletusarvoksi muuttujan adobe_agreement_name pyynnölle "W9-lomakkeen allekirjoituspyyntö".
 • Adobe Sign – Liitä allekirjoitettu sopimus – Toiminto palauttaa allekirjoitetun asiakirjan Adobe Signista ja liittää nykyiseen tietueeseen. Toimintoa tulee käyttää, kun pyytäjä on valinnut tai liittänyt asiakirjan, mutta EI, kun tietty asiakirja on koodattu pysyvästi. Valitse Adobe Sign – Liitä allekirjoitettu sopimus X näissä tilanteissa. 
 • Adobe Sign – Liitä allekirjoitettu sopimus – Toiminto palauttaa allekirjoitetun asiakirjan Adobe Signista ja liittää nykyiseen tietueeseen. Toimintoa tulee käyttää, kun pyytäjä on valinnut tai liittänyt asiakirjan, mutta EI, kun tietty asiakirja on koodattu pysyvästi.
 • Adobe Sign – Liitä allekirjoitettu sopimus X – Toiminto palauttaa allekirjoitetun asiakirjan Adobe Signista ja liittää nykyiseen tietueeseen esimääritetyn asiakirjan ympäristössä.


Sähköposti-ilmoitukset

Kolme laadittua mukautettua sähköposti-ilmoitusta kuvaavat mukautettuja malleja ja asetteluja ja antavat esimerkin esikatselun tai vahvistuksen URL-osoitteesta.

 • Adobe Sign – Pyyntö avattu – Käynnistyy, kun esikatselua pyydetään (adobe_preview-muuttuja on kyllä) ja kohde on yksi esittelykohteista. Siihen sisältyy linkki vahvistusta odottavaan sopimukseen.

HUOMAUTUS: Jos muita ilmoituksia luodaan, asiakirjan URL-osoite on sisällytettävä siten, että pyytäjä voi vahvistaa. Linkki löytyy myös RITM-lomakkeesta ja voidaan lisätä muihin lisäämällä Dokumentin URL -kenttä lomakenäkymään.

 • Adobe Sign – Pyyntö peruutettu – Käynnistyy, kun kohde on toinen kahdesta esittelyluettelon kohteesta, tila on ”Suljettu keskeneräisenä” ja vaihe on ”Keskeytetty”.
 • Adobe Sign – Pyyntö peruutettu – Käynnistyy, kun kohde on toinen kahdesta esittelyluettelon kohteesta, tila on ”Suljettu valmiina” ja vaihe on ”Allekirjoitettu”.

Siirtymällä yhteen näistä kolmesta tietueesta näet esimerkkimalleja ja esimerkkiasettelun.

Automaattisen päivityksen aikataulutetun työn määritys

Aikataulutettu tehtävä, joka päivittää automaattisesti taulukon Adobe Sign -dokumentit ja jonka suoritusajaksi on esimääritetty kello 1.00 paikallista järjestelmän aikaa. Tehtävän suoritusajaksi voidaan määrittää mikä tahansa ja se voidaan suorittaa päivittäin, viikoittain tai jatkuvasti.

Muokkaa tehtävää siirtymällä Adobe Signin hallinta -valikkoon > laajentamalla Päivitä asiakirjojen määritys -kohdetta > valitsemalla Dokumenttien automaattisen päivityksen työ.

Määritä paneeliin haluamasi asetukset ja tallenna valitsemalla Päivitä.

Kun valitset Suorita nyt, tehtävä suoritetaan välittömästi yhdellä kerralla.

AutoRefresh panel

Tuotetuki ja vianetsintä

Tuotetuen yhteystiedot

Ohjedokumentaatio ja linkit sisältyvät sekä käyttäjän että järjestelmänvalvojan valikoihin. Alla olevalla verkkosivustolla on myös tuen yhteystiedot.


Vianetsintä

Alla on esitetty joitakin yleisiä ongelmia, jotka voivat ilmetä Adobe Sign for ServiceNow’n asennuksen ja käytön aikana.

Luettelokohdan muuttujien nimet – Kahdessa luettelokohtien esimerkissä käytetyt muuttujien nimet ovat erittäin tärkeitä liittimen toiminnallisuuden kannalta. Niitä käytetään erityisesti mukautetuissa työnkulkutoiminnoissa. Jokainen niihin tehty muutos aiheuttaa ongelmia työnkulkuun. Jos teet muutoksia muuttujan nimeen, vastaava muutos on tehtävä työnkulussa käytettyyn Adobe Sign -toimintoon.

Yhteysvirhe Yhdistä Adobe Signiin -linkissä (vain järjestelmänvalvojat) – Jos yhteysvirheruutu avautuu (katso alla), seuraavat Adobe Sign -tilin yhdistäminen ServiceNow’hun -osiossa mainitut prosessit on yhdistettävä uudelleen.  Varmista myös, että Adobe Sign -tilin tiedot ovat oikein.

Error Gump-rebrand

 

Liitetoiminnot eivät toimi oikein – Liitetoiminnot ovat riippuvaisia hyvin toimivasta MID-palvelinyhteydestä. Varmista, että MID-palvelin on ylhäällä ja käynnissä ja, että JAR-tiedosto on asennettu oikein. Jos yhteys epäonnistuu edelleen, varmista, että kaikkien muuttujien nimet ovat oikein edellä esitetyn mukaisesti.

Sopimuksen tunnusvirheet pyyntöä lähetettäessä – Sopimuksen tunnusvirheet voivat johtua asiakirjoista, jotka on lueteltu Adobe Sign -dokumentti -taulukossa / Omat dokumentit -valikkokohdassa, jotka kuuluvat toiseen Adobe Sign -tiliin. Vaikka Adoben toimittamat esittelyasiakirjojen nimet sopisivatkin, tilin sopimustunnukset ovat niiden kohdalla erilaiset. Jos liitetty Adobe-tili muuttuu, muista päivittää asiakirja valitsemalla Adobe Sign -valikosta ”Päivitä asiakirjaluettelo”.

Valikkokohdat näkyvät / eivät näy käyttäjille – Varmista, että kaikkien sovellukseen pääsyn tarvitsevien käyttäjien rooli on määritetty oikein. Ryhmiä käytettäessä on varmistettava, että myös niihin on liitetty tarvittavat roolit.

Ei virheitä, mutta sähköpostin vastaanottajat eivät saa allekirjoituspyyntöjä – Varmista, että sähköpostiosoitteet on erotettu pilkulla. Oikea muoto on email1@email.com, email2@email.com, email3@email.com jne.

Mukautetut työnkulkutoiminnot eivät näy työnkulkueditorissa odotetulla tavalla – Tällä hetkellä ohjelmavirhe vaikuttaa mukautettujen työnkulkutoimintojen näkyvyyteen. Ongelma ilmenee yleensä Adobe Sign for ServiceNow -sovelluksen päivityksen tai versiopäivityksen jälkeen. Jos toimintoja ei näy, korjaa ongelma seuraavien ohjeiden mukaan.

 • Siirry ”wf_element_activity”-taulukkoon kirjoittamalla vasempaan siirtymishakupalkkiin wf_element_activity.list.
1_navigate_to_wfelement

Kaikki työnkulkutoiminnot, myös yleiset, tulevat näyttöön.

 • Suodata luettelo käsittämään vain Adobe Sign -toiminnot käyttämällä sovellus = AdobeSign -suodatinta.
2_filter_using_adobesign

Kun olet suodattanut luettelon käsittämään vain Adobe Sign-toiminnot, näet kunkin luettelossa olevan toiminnon version. Jos et ole lisännyt omia mukautettuja toimintoja, määrän pitäisi olla noin 320, kuten näyttökuvasta näkyy.

 • Avaa haluamasi toiminto napsauttamalla sen toimintotietuetta, napsauta tietueen otsikkorivillä olevaa valikkoa ja valitse Versiot.
3_select_versions

 

Siirryt versioluetteloon:

4_versions_list

 

 • Lajittele versioluettelo version mukaan ja avaa uusin versiotietue. Tässä esimerkissä uusin versio on 10, joten meidän on muokattava sen tietuetta. 

Huomaa, että vaikka näet version 10, sen arvona on Published = false. Tämä on ongelman perussyy, jonka yritämme kiertää. Vaikka toiminnot ovat siellä, uusimman versiotietueen arvona ei ole Published = true, joten ne eivät näy työnkulkueditorissa niin, että ne olisivat käytettävissäsi.

5_version_10
 • Aseta uusimman version arvoksi tosi kaksoisnapsauttamalla Julkaistu-kenttää ja muuttamalla arvon epätosi arvoksi tosi.
 • Toista tämä prosessi jokaisen mukautetun toiminnon osalta.
  • Korjaamasi toiminto kannattaa suodattaa pääluettelosta pois, kun käyt toiminnot läpi.

Huomautus:

Liittyvä luettelo ei oletusarvoisesti ole näkyvissä. Jos et näe sitä, lisää se tietuenäkymään toimimalla seuraavien ohjeiden mukaan.

Liittyvän luettelon lisääminen näkymääsi

Voit lisätä liittyvän luettelon näkymääsi seuraavasti:

 • Napsauta valikkoa (kuten edellä, kun avasit versiotoiminnon) ja valitse Määritä > Liittyvät luettelot.  
1_choose_relatedlist
 • Siirrä Versio > Elementin määritys -kohdan liittyvä luettelo Valittu-ruutuun.
 • Valitse Tallenna.
2_add_version_-_elementdefinition

Tämä toiminto, joka lisää liittyvät luettelot lomakkeeseen, tarvitsee suorittaa kaikkia tietueita varten vain kerran.

Sinun pitäisi nyt pystyä kaksoisnapsauttamaan aktiivista kenttää ja asettamaan sen arvoksi tosi.

3_related_list_exposed


Viittaukset


Ladattava versio

Lataa

Lisensoitu Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License -lisenssin mukaan.  Creative Commons -lisenssien ehdot eivät koske Twitter™- ja Facebook-viestejä.

Lakisääteiset ilmoitukset   |   Online-tietosuojakäytäntö