Adobe Sign for Salesforcen sähköpostikomponentti toimii yhdessä Gmailin yritystilien kanssa Chrome-selaimella.

Yleiskatsaus

Salesforce-järjestelmänvalvojan on ensin määritettävä komponentti Salesforcen puolella. Tämän jälkeen loppukäyttäjän tarvitsee vain ottaa käyttöön selaimen laajennus, varmentaa henkilöllisyys Salesforceen ja napsauttaa sähköpostia.

Adobe Sign for Salesforcen komponentin avulla käyttäjä voi napsauttaa valitsemaansa sähköpostia sähköpostiasiakkaassa ja luoda luettelon liittyvistä sopimuksista valitun sähköpostiliikenteen sähköpostiosoitteiden perusteella.

Käyttäjät voivat myös lähettää uusia sopimuksia ja muistutuksia tai peruuttaa sopimuksen suoraan sähköpostiasiakkaasta.


Chrome-selaimen laajennuksen käyttöönotto

Salesforcen laajennus voidaan lisätä vain Chrome-selaimeen, joten toiminnallisuus edellyttää Chromen käyttöä.

 

1. Avaa Chrome-selain ja siirry kohtaan: https://chrome.google.com/webstore/detail/salesforce-lightning-for/jjghhkepijgakdammjldcbnjehfkfmha

 • Laajennussivu avautuu. 

 

2. Napsauta LISÄÄ CHROMEEN -painiketta ikkunan oikeassa yläkulmassa.

 • Vahvista lisäys avautuvassa ponnahdusikkunassa.
Click add to Chrome

 

3. Valitse Lisää laajennus.

 • Ponnahdusikkunassa päivitetään vahvistus, että laajennus on asennettu.
Add Extension
Extension verification

4. Avaa Gmail-käyttäjätilisi Chrome-selaimessa.

 • Oikealla puolella näkyy sovelluspaneeli. Sen yläosassa on nuoli, josta sovelluspaneelia voidaan pienentää tai suurentaa.

 

5. Napsauta Kirjaudu Salesforceen -painiketta.

 • Avautuvassa ponnahdusikkunassa pyydetään varmennusta Salesforceen. 
Installed app

 

6.  Kirjaudu Salesforce-tunnuksilla.

 • Varmennusikkunassa päivitetään vahvistus, että haluat myöntää pääsyn Gmail for Salesforceen.
Authentication

 

7.  Valitse Jatka.

 • Paneeli päivitetään, ja ohjelma kehottaa valitsemaan Gmail-käyttäjän, joka linkitetään Salesforceen.
Give Access
8. Valitse käyttäjä (useimmiten näytössä näkyvä käyttäjä on oikein).
 • Kun valitset Käytä toista tiliä, ohjelma kehottaa varmentamaan henkilöllisyyden uudelle Gmail-tilille ennen jatkamista.
 • Valittu Gmail-käyttäjä liitetään loogisesti aiemmin varmennettuun Salesforce-käyttäjään.
 • Ponnahdusikkunassa päivitetään toiseen varmennusikkunaan, joka koskee Salesforcelle myönnettävää käyttöoikeutta.  
Pick a user

 

9. Valitse Salli.

 • Päivittämällä paneeli varmennuspaneeliin varmistetaan, että haluat liittää Gmail-tilin Salesforce-tiliin.  
Grant access to Salesforce

10. Valitse Liitä tili.

 • Tilien onnistunut liittäminen päivitetään ponnahdusikkunassa.
Link Account

 

11. Kun valitset Siirry Salesforceen, ponnahdusikkuna poistuu näytöstä ja palaat Gmailiin.

Verification of linked account

Vasemmalla olevassa Salesforce-paneelissa näkyy Lähetä uusi sopimus -painike ja luettelo valittuun sähköpostiin liittyvistä sopimuksista.eelissa 


Sopimusten hallinta sovellusikkunassa

Kun laajennusosa on käytössä, voit valita haluamasi sähköpostin ja tarkistaa sähköpostiketjun osallistujiin liittyvät sopimukset.

Huomautus:

Adobe Sign -komponentti sisältää kaikkien sähköpostiliikenteen tunnistettujen sähköpostiosoitteiden sopimukset. Näitä ovat kaikki osapuolet, joille sähköposti lähetettiin suoraan tai tiedoksi.

Kun nuolikuvaketta napsautetaan ikkunan oikeassa yläkulmassa, sopimukset näkyvät avautuvassa laajennuspaneelissa.

Enabled App-rebranded

 

Paneelin yläosassa näkyy löydettyjen sopimusten lukumäärä (sähköpostiliikenteeseen liittyvien sähköpostiosoitteiden tunnistamisen perusteella). esim. Sopimukset (7)

Oletuksena on enintään viiden sopimuksen luettelo. Jos saatavilla on useampia sopimuksia, Näytä kaikki -linkki näkyy luettelon lopussa.  Napsauttamalla Näytä kaikki -linkkiä voi vierittää ikkunaa, jotta koko sopimusluettelo näkyy.

Listed pair-rebranded

Sopimusluettelo on lajiteltu sopimustilan perusteella. Lajittelujärjestys on:

 • Esilähetys/Luonnos
 • Allekirjoitettavana / Hyväksyttävänä / Odottaa varmentajaa / Hyväksyntä
 • Hyväksytty/Allekirjoitettu
 • Peruutettu/Hylätty/Vanhentunut

Osioissa sopimukset on lajiteltu Lähetyspäiväys-määrityksen mukaan viimeisin ylimpänä.

Napsauttamalla sopimuksen nimeä avautuu uusi välilehti Salesforceen ja koko sopimus esitetään.


Käytettävissä olevat toiminnot

Laajennuspaneeli tekee enemmän kuin vain luettelee sopimukset. Valikosta ohjatulla käyttöliittymällä voit luoda uusia sopimuksia ja käynnistää yleisimmät tehtävät.

Lähetä uusi sopimus -painikkeen lisäksi sopimuksen nimen oikealla puolella on nuoli, josta avautuu lisätoimintojen valikkoluettelo.

Full Menu List-rebranded

Varoitus:

Haluatko varmasti? -kysymystä ei esitetä. Valikkoluettelosta valitut toiminnot suoritetaan välittömästi.

Vain valikkokohdat, jotka ovat mahdollisia, ovat valittavissa valikkoluettelossa. Esimerkiksi Luonnos-tilassa olevassa sopimuksessa ovat vaihtoehtoina vain Muokkaa ja Poista.

Limited menu options-rebranded

Uuden sopimuksen lähettäminen

Nimensä mukaisesti Lähetä uusi sopimus -painike avaa Salesforcen uudessa välilehdessä ja käynnistää uuden sopimuksen.  Sähköpostin lähettäjän osoite tuodaan automaattisesti sopimusmalliin.

Määritä ja lähetä sopimus normaalisti.

Valikkokohta: Muokkaa

Kun Muokkaa valitaan valikkoluettelossa, uusi välilehti käynnistyy ja sopimus avautuu Salesforcessa.

Valikkokohta: Poista

Valikkoluettelon Poista-vaihtoehto suorittaa kaksi tehtävää:

 • Peruuttaa sopimuksen Adobe Signissa.
 • Poistaa sopimustietueen Salesforcesta.

Valikkokohta: Allekirjoita

Allekirjoita-vaihtoehto on käytettävissä vain, kun on sinun vuorosi allekirjoittaa sopimus.

Kun Allekirjoita valitaan, sopimus avautuu tarkasteltavaksi ja allekirjoitettavaksi.

Valikkokohta: Muistuta

Kun Muistuta valitaan valikkoluettelossa, nykyiselle allekirjoittajalle lähetetään välittömästi muistutus.

Valikkokohta: Peruuta

Valikkoluettelon Peruuta-vaihtoehto peruuttaa Adobe Signin ja Salesforcen tapahtuman.

Toisin kuin Poista-vaihtoehdossa, Salesforce-tietue säilyy Salesforce-sopimusluettelossa Peruutettu-tilassa.

Valikkokohta: Näytä

Näytä-vaihtoehto avaa uuden ikkunan, jossa näkyy sopimuksen nykyinen tila.

 

Kaikki valikkovaihtoehdot, joilla ei siirrytä Salesforce-ikkunaan, ilmoittavat suoritetun toiminnon onnistumisesta sopimusluettelon yläosassa.

Menu Success message-rebranded

Lisensoitu Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License -lisenssin mukaan.  Creative Commons -lisenssien ehdot eivät koske Twitter™- ja Facebook-viestejä.

Lakisääteiset ilmoitukset   |   Online-tietosuojakäytäntö