Sähköisen allekirjoituskentän mukauttaminen allekirjoitusrivin alla olevan nimen ja päivämäärän piilottamiseksi
Adobe Sign -palvelun tili- ja ryhmätason järjestelmänvalvojat voivat halutessaan piilottaa allekirjoituskentän alle painetun nimi- ja päivämäärätekstin sekä lyhentää allekirjoituksen alla olevan rivin tekstin pituiseksi.

Ympäristö

Adobe Sign -verkkokäyttöliittymä

Ratkaisut

  1. Kirjaudu Adobe Sign -tilillesi järjestelmänvalvojakäyttäjän tunnuksilla.

  2. Valitse Tilin asetukset Allekirjoitus-valinnat.

  3. Määritä Käytä hyvin muotoiltuja allekirjoituksia ja nimikirjaimia -asetukset tarpeen mukaan:

    Hyvin muotoillut asetukset

Jos hyvin muotoiltujen allekirjoitusten asetus on poistettu käytöstä, allekirjoitus muodostetaan ilman viivaa ja siihen liittyvää nimi- ja päivämäärätekstiä.

Kokemus, kun molemmat asetukset on poistettu käytöstä

Jos hyvin muotoiltujen allekirjoitusten asetus on käytössä, allekirjoitus muodostetaan sinisellä viivalla ja siihen liittyvällä nimi- ja päivämäärätekstillä.

Kun Sovita allekirjoituksen alla oleva viiva dynaamisesti -asetus on poistettu käytöstä, sininen viiva on lopullisessa dokumentissa koko allekirjoituskentän levyinen.

Kokemus, kun vain hyvin muotoillut allekirjoitukset ovat käytössä

Huomautus:

Sininen viiva ja alla oleva nimi- ja päivämääräteksti ovat molemmat käytössä.

Yksittäisiä elementtejä ei voi ottaa käyttöön tai poistaa käytöstä (esim. Vain nimen arvoa ei voi poistaa käytöstä).

Jos hyvin muotoiltujen allekirjoitusten asetus on käytössä, allekirjoitus muodostetaan sinisellä viivalla ja siihen liittyvällä nimi- ja päivämäärätekstillä.

Kun Sovita allekirjoituksen alla oleva viiva dynaamisesti -asetus on käytössä, sininen viiva muutetaan lopullisessa dokumentissa lyhyemmäksi (allekirjoituksen pituuden mukaan).

Kokemus, kun molemmat asetukset ovat käytössä

Huomautus:

Allekirjoittajan kenttänäkymässä sininen viiva on koko kentän levyinen. Riviä säädetään, kun allekirjoitus viimeistellään ja lisätään PDF-tiedostoon.

Huomautus:

Hyvin muotoiltu -toimintoa sovelletaan vain kirjoitettuihin ja piirrettyihin allekirjoituksiin.

Jos allekirjoittaja päättää ladata kuvamuotoisen allekirjoituksen , sinistä viivaa ja tekstiä ei lisätä.

Järjestelmänvalvojat voivat ottaa vastaanottajien käytettävissä olevat menetelmät käyttöön tai poistaa ne käytöstä, kun he lisäävät allekirjoituksen seuraavalla asetusjoukolla: Anna vastaanottajien allekirjoittaa ja käyttää nimikirjaimia.