Adobe Acrobat Signin mukautettujen aikaleimojen toimittajat

Digitaalisia allekirjoituksia käyttävät asiakkaat voivat halutessaan määrittää oman aikaleimapalvelunsa käytettävissä olevan oletuspalvelun sijaan.

Ominaisuuden kuvaus

Aikaleimat ovat Yhdysvaltain ja Euroopan unionin allekirjoituksia koskevien vaatimustenmukaisuusstandardien (PAdES ja eIDAS) kriittisiä komponentteja. Nämä standardit edellyttävät, että digitaalisista allekirjoituksista käyvät ilmi sekä allekirjoittajan henkilöllisyys että allekirjoitusajankohta, ja nämä tiedot upotetaan allekirjoitushetkellä dokumenttiin. Aikaleima toimii sekä allekirjoittajan tunnistetietojen että itse dokumentin lukitusmekanismina.  Tunnistetiedot voidaan tarkistaa monella tavalla (esimerkiksi varmenteen, kirjautumisen tai henkilökortin avulla), mutta aikaleiman on oltava peräisin luotettavalta ja valtuutetulta aikaleimatoimittajalta (TSA).  TSA:t ovat voittoa tavoittelevia yrityksiä, jotka tarjoavat palveluitaan eri asiakkaille, kuten Adobelle, PKI-infrastruktuurin kautta.  Adobe määrittää aikaleimat sovelluksen tasolla, osan tasolla ja tilin tasolla. 

Adobe tarjoaa TSA:n kaikille tapahtumille, mutta joillakin yrityksillä voi olla jo käytössään TSA, jota he haluavat käyttää Adoben tarjoaman TSA:n sijaan.  Tämän toiminnon avulla tili voi määrittää itselleen lisensoidun TSA:n digitaalisesti allekirjoitettavia dokumenttejaan varten.

Aikaleima takaa allekirjoitetun sopimuksen pitkäaikaisen kelpoisuuden (LTV) lukitsemalla sekä allekirjoituksen että dokumentin.  Se toimii tavallaan lukon lukkona.  Tämä on tärkeää digitaalisen allekirjoituksen vaatimustenmukaisuuden kannalta, sillä henkilökohtaiset allekirjoitusvarmenteet voivat vanhentua, kun taas aikaleiman LTV voidaan ajoittain uusia allekirjoituksen kelpoisuutta muuttamatta.  LTV-aikaleima takaa, että varmenne oli sen käyttöönottohetkellä voimassa, ja se pidentää allekirjoitetun sopimuksen voimassaoloajan allekirjoittajan todellisen varmenteen kelpoisuusajan yli.

Kuten aikaisemmin mainittiin, Adobe tarjoaa eIDAS-standardia vastaavia aikaleimoja kaikkia EU1-esiintymään kuuluvia EMEA-asiakkaitaan varten. Mukautettava aikaleima -toiminnon avulla asiakkaat voivat korvata oletusarvoisen aikaleimatoimittajan haluamallaan palveluntarjoajalla.

Alla on luettelo ennalta hyväksytyistä palveluntarjoajista. Acrobat Signin teknisen osaston on hyväksyttävä toimittajat, jotka eivät ole tässä luettelossa, ennen kuin niitä voidaan käyttää Adobe Acrobat Sign -palvelussa.

Huomautus:

Kolmannen osapuolen aikaleimatoimittajien käyttö on maksullista. Adobe ei hyväksy jokaisessa tapahtumassa valtuutetun aikaleiman sijaan käytettyyn vaihtoehtoon liittyviä kustannuksia.  

Käyttötapa

Aikaleimoja käytetään automaattisesti, kun sopimuksessa on digitaalinen allekirjoitus.

Kun palvelu on määritetty tiliä varten, mitään muuta ei tarvitse tehdä.

Hyväksytyt aikaleimatoimittajat

Alla on luettelo ennalta hyväksytyistä aikaleimatoimittajista:

 • Adobe Qualified Timestamp
 • DigiCert-aikaleima Adobelle
 • GlobalSign-aikaleima AATL
 • InfoCert Qualified TSA
 • Intesi Group
 • Namirial-hyväksytty TSA
 • Notarius-aikaleima AATL
 • QuoVadis Europe (eIDAS-tarkastus)
 • QuoVadis Switzerland (tarkastettu ZertESin alaisuudessa)
 • Seiko-aikaleimapalvelu
 • Trans Sped -hyväksytty TSA

Toiminnon ottaminen käyttöön tai poistaminen käytöstä

Jos haluat ottaa jonkin ennalta hyväksytyistä palveluntarjoajista tililläsi käyttöön, ota yhteyttä Acrobat Signin tukeen ja ilmoita, mitä palveluntarjoajaa haluat käyttää.

Niiden mukautettujen aikaleimatoimittajien määrittäminen, jotka eivät ole ennalta hyväksyttyjen palveluntarjoajien luettelossa, voi kestää muutaman päivän, sillä tekninen osasto varmistaa kahden palvelun saumattoman yhteentoimivuuden.

Voit käynnistää prosessin ottamalla yhteyttä Success Manageriin tai Acrobat Signin tukeen ja ilmoittamalla seuraavat tiedot:

 • palveluntarjoajan nimen
 • palvelun päätepisteen URL-osoitteen.

Kun tuki on määrittänyt tilisi päätepisteen, Tiliasetukset-valikkoon ilmestyy Aikaleima-asetukset-sivu.

NAv

Palvelimen URL-osoite on ainoastaan Acrobat Signin teknisen osaston määritettävissä, joten jos haluat jostakin syystä vaihtaa palveluntarjoajaa, ota yhteyttä Acrobat Signin tukeen.

Voit todentaa palvelusi napsauttamalla Lisää-painiketta.

Aikaleimapalvelun sisäänkirjautumisen määritys -peittokuvassa voit antaa käyttämäsi aikaleimatoimittajan käyttäjänimen ja salasanan.

Valitse tunnistetietojen antamisen jälkeen Tallenna.

Palaat Aikaleima-asetukset-sivulla, jolla näkyvät tunnistetietosi.

 • Salasana on peitetty.
aikaleima

Valitse Ota seuraava aikaleimapalvelu käyttöön -valintaruutu uuden aikaleimapalvelun ottamiseksi käyttöön. Kaikki asetuksen käyttöönoton jälkeen lisätyt digitaaliset allekirjoitukset käyttävät uutta palvelua.

Jos poistat Ota seuraava aikaleimapalvelu käyttöön -valintaruudun valinnan, Acrobat Signin oletuspalvelu otetaan käyttöön.

 • Käyttäjien tunnistetiedot säilytetään, joten palvelun ottaminen uudelleen käyttöön ei edellytä todennuksen suorittamista uudelleen.

 

Tunnistetietojen muuttaminen

Jos sinun on muutettava kokoonpanon tunnistetietoja, napsauta Muokkaus -painiketta, niin sinua pyydetään Aikaleimapalvelun sisäänkirjautumisen määritys -peittokuvassa antamaan uudet tunnistetietosi. 

 

Tunnistetietojen poistaminen

Jos haluat poistaa tunnistetiedot, napsauta Poista-painiketta.

Sinua pyydetään vahvistamaan, että haluat poistaa tunnistetiedot.

Valitse Kyllä, niin tunnistetiedot poistetaan järjestelmästä.

Määrityksen testaus

Kun olet määrittänyt aikaleimapalvelun, valitse 

 

Näyttöön pitäisi tulla onnistumisviesti.

Jos toiminnon suorittamisen aikana ilmenee virheitä tai sopimuksessa oleva aikaleima on virheellinen, tarkista määritykset tai soita tukeen. 

Adobe-logo

Kirjaudu sisään tiliisi