Digitaalisia allekirjoituksia käyttävät asiakkaat voivat halutessaan määrittää oman aikaleimapalvelunsa käytettävissä olevan oletuspalvelun sijaan.

Toiminnon kuvaus

Aikaleimat ovat Yhdysvaltain ja Euroopan unionin allekirjoituksia koskevien vaatimustenmukaisuusstandardien (PAdES ja eIDAS) kriittisiä komponentteja. Nämä standardit edellyttävät, että digitaalisista allekirjoituksista käyvät ilmi sekä allekirjoittajan henkilöllisyys että allekirjoitusajankohta, ja nämä tiedot upotetaan allekirjoitushetkellä dokumenttiin. Aikaleima toimii sekä allekirjoittajan tunnistetietojen että itse dokumentin lukitusmekanismina.  Tunnistetiedot voidaan tarkistaa monella tavalla (esimerkiksi varmenteen, kirjautumisen tai henkilökortin avulla), mutta aikaleiman on oltava peräisin luotettavalta ja valtuutetulta aikaleimatoimittajalta (TSA).  TSA:t ovat voittoa tavoittelevia yrityksiä, jotka tarjoavat palveluitaan eri asiakkaille, kuten Adobelle, PKI-infrastruktuurin kautta.  Adobe määrittää aikaleimat sovelluksen tasolla, osan tasolla ja tilin tasolla. 

Adobe tarjoaa TSA:n kaikille tapahtumille, mutta joillakin yrityksillä voi olla jo käytössään TSA, jota he haluavat käyttää Adoben tarjoaman TSA:n sijaan.  Tämän toiminnon avulla tili voi määrittää itselleen lisensoidun TSA:n digitaalisesti allekirjoitettavia dokumenttejaan varten.

Aikaleima takaa allekirjoitetun sopimuksen pitkäaikaisen kelpoisuuden (LTV) lukitsemalla sekä allekirjoituksen että dokumentin.  Se toimii tavallaan lukon lukkona.  Tämä on tärkeää digitaalisen allekirjoituksen vaatimustenmukaisuuden kannalta, sillä henkilökohtaiset allekirjoitusvarmenteet voivat vanhentua, kun taas aikaleiman LTV voidaan ajoittain uusia allekirjoituksen kelpoisuutta muuttamatta.  LTV-aikaleima takaa, että varmenne oli sen käyttöönottohetkellä voimassa, ja se pidentää allekirjoitetun sopimuksen voimassaoloajan allekirjoittajan todellisen varmenteen kelpoisuusajan yli.

Kuten aikaisemmin mainittiin, Adobe tarjoaa eIDAS-standardia vastaavia aikaleimoja kaikkia EU1-esiintymään kuuluvia EMEA-asiakkaitaan varten. Mukautettava aikaleima -toiminnon avulla asiakkaat voivat korvata oletusarvoisen aikaleimatoimittajan haluamallaan palveluntarjoajalla.

Alla on luettelo ennalta hyväksytyistä palveluntarjoajista. Adobe Signin teknisen osaston on hyväksyttävä toimittajat, joita ei ole tässä luettelossa, ennen kuin niitä voidaan käyttää Adobe Sign -palvelussa.

Huomautus:

Kolmannen osapuolen aikaleimatoimittajien käyttö on maksullista. Adobe ei hyväksy jokaisessa tapahtumassa valtuutetun aikaleiman sijaan käytettyyn vaihtoehtoon liittyviä kustannuksia.  

Käyttötapa

Aikaleimoja käytetään automaattisesti, kun sopimuksessa on digitaalinen allekirjoitus.

Kun palvelu on määritetty tiliä varten, mitään muuta ei tarvitse tehdä.

Hyväksytyt aikaleimatoimittajat

Alla on luettelo ennalta hyväksytyistä aikaleimatoimittajista:

  • InfoCert Qualified TSA
  • Intesi Group

Toiminnon ottaminen käyttöön tai poistaminen käytöstä

Jos haluat ottaa jonkin ennalta hyväksytyistä palveluntarjoajista tililläsi käyttöön, ota yhteyttä Adobe Signin tukeen ja ilmoita, mitä palveluntarjoajaa haluat käyttää.

Ennalta hyväksyttyjen palveluntarjoajien luetteloon sisältymättömän mukautetun aikaleimatoimittajan määrittäminen voi kestää muutaman päivän, sillä tekninen osasto varmistaa kahden palvelun saumattoman yhteentoimivuuden.

Voit käynnistää prosessin ottamalla yhteyttä Success Manageriin tai Adobe Signin tukeen ja ilmoittamalla

  • palveluntarjoajan nimen
  • palvelun päätepisteen URL-osoitteen.

Kun tuki on määrittänyt tilisi päätepisteen, Tiliasetukset-valikkoon ilmestyy Aikaleima-asetukset-sivu.

NAv

Palvelimen URL-osoite -asetuksen voi määrittää vain Adobe Signin tekninen osasto, joten jos haluat jostakin syystä vaihtaa palveluntarjoajaa, ota yhteyttä Adobe Signin tukeen.

Voit todentaa palvelusi napsauttamalla Lisää-painiketta.

Aikaleimapalvelun sisäänkirjautumisen määritys -peittokuvassa voit antaa käyttämäsi aikaleimatoimittajan käyttäjänimen ja salasanan.

2. Time Stamp Service Provider credentials

Valitse tunnistetietojen antamisen jälkeen Tallenna.

Palaat Aikaleima-asetukset-sivulla, jolla näkyvät tunnistetietosi.

  • Salasana on peitetty.
aikaleima

Valitse Ota seuraava aikaleimapalvelu käyttöön -valintaruutu uuden aikaleimapalvelun ottamiseksi käyttöön. Kaikki digitaaliset allekirjoitukset, jotka lisätään asetuksen käyttöönoton jälkeen, käyttävät uutta palvelua.

Jos poistat Ota seuraava aikaleimapalvelu käyttöön -valintaruudun valinnan, Adobe Signin oletuspalvelu otetaan käyttöön.

  • Käyttäjien tunnistetiedot säilytetään, joten palvelun ottaminen uudelleen käyttöön ei edellytä todennuksen suorittamista uudelleen.

 

Tunnistetietojen muuttaminen

Jos sinun on muutettava kokoonpanon tunnistetietoja, napsauta Muokkaus-painiketta, niin sinua pyydetään Aikaleimapalvelun sisäänkirjautumisen määritys -peittokuvassa antamaan uudet tunnistetietosi. 

4. Change Authentication

 

Tunnistetietojen poistaminen

Jos haluat poistaa tunnistetiedot, napsauta Poista-painiketta.

Sinua pyydetään vahvistamaan, että haluat poistaa tunnistetiedot.

Valitse Kyllä, niin tunnistetiedot poistetaan järjestelmästä.

5. Delete Credentials challenge

Määrityksen testaus

Kun olet määrittänyt aikaleimapalvelun, valitse 

6. Verify Stamp button

 

Näyttöön pitäisi tulla onnistumisviesti.

7. Time Stamp Success

Jos toiminnon suorittamisen aikana ilmenee virheitä tai sopimuksessa oleva aikaleima on virheellinen, tarkista määritykset tai soita tukeen.