Vastaanottajan hybridireitityksen käyttöönotto

Hybridityönkulut

Katso video

Hybridityönkululla tarkoitetaan vaiheittaista osallistumisjärjestystä, jossa kaksi tai useampia vastaanottajia saa samanaikaisesti käyttöoikeuden asiakirjaan yhden tai useamman vaiheen aikana. Kaikkien tämän ns. rinnakkaisvaiheen allekirjoittajien/hyväksyjien tulee suorittaa oma osansa, ennen kuin vaiheittainen prosessi siirtyy seuraavaan vaiheeseen.

Huomautus:

Hybridityönkulut ovat käytettävissä vain yritystasolla.

hybridi

Esimerkiksi yllä olevassa kuvassa näemme kolmivaiheisen allekirjoitussyklin:

  • Vaihe 1 on fclarke@gmail.com. Kun sopimus lähetetään allekirjoitettavaksi, vain fclarke saa siitä ilmoituksen. Kun fclarke allekirjoittaa sopimuksen, siirrymme seuraavaan vaiheeseen.
  • Vaihe 2 on hybridivaihe. Kuten näet, kaikki kolme vastaanottajaa saavat saman numeron (2), mikä tarkoittaa, että Adobe Acrobat Sign lähettää kaikille vastaanottajille ilmoituksen samanaikaisesti.  He voivat antaa allekirjoituksensa missä tahansa järjestyksessä, mutta kaikkien on tehtävä osansa ennen kuin allekirjoitussykli siirtyy seuraavaan vaiheeseen.
  • Vaihe 3 on toinen yksittäinen vastaanottaja, mutta tällä kertaa asianomainen on määritelty hyväksyjäksi (tarkistuskuvake, vrt. kynän kärki). Kun vaiheen 3 vastaanottaja on antanut hyväksyntänsä, sopimus on hoidettu loppuun, se on pantu kokonaan täytäntöön, ja kaikki sopimuspuolet saavat kopion sopimuksesta PDF-muodossa.

Hybridiryhmän luomiseksi sinun tulee antaa kaikkien sopimuspuolten sähköpostiosoitteet aivan kuin kysymys olisi yksittäisistä vastaanottajista ja napsauttaa ja raahata vastaanottajakenttä toisen päälle hybridiryhmässä. Näet näytössä ilmoituksen siitä', että olet luomassa rinnakkaisryhmän.. Hybridiryhmä luodaan myös silloin, jos indeksinumerot muutetaan manuaalisesti samaksi arvoksi.

hybridi

Määritysasetukset

Ainoa määritysvaihtoehto hybridi-työnkuluille on ominaisuuden käyttöönotto tai käytöstä poistaminen tili- ja ryhmätasoilla.

Voit ottaa ominaisuuden käyttöön tai poistaa sen käytöstä siirtymällä kohtaan Tiliasetukset > Lähetysasetukset > Allekirjoitusjärjestys

Hybridireitityksen käyttöönotto

 Adobe

Pyydä apua nopeammin ja helpommin

Oletko uusi käyttäjä?